Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sogndal kommune Frisklivssentralen i Sogndal Annette S. Davidsen leder FLS i Sogndal, Fysioterapeut.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sogndal kommune Frisklivssentralen i Sogndal Annette S. Davidsen leder FLS i Sogndal, Fysioterapeut."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sogndal kommune Frisklivssentralen i Sogndal Annette S. Davidsen leder FLS i Sogndal, Fysioterapeut

2 Sogndal kommune Frisklivssentral Def: Kommunale kompetansesentre for veiledning og oppfølging innenfor helseadferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen er et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som har behov for endring av helseadferd. I dag ca 70 frisklivssentraler eller liknende kommunale oppfølgningstilbud (fysaksentral, fysiotek, Aktivitet på resept)

3 Sogndal kommune Bakgrunn Frisklivssentral startet opp gjennom tilskuddsmidler fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Etter modell fra bl.a. Frisklivssentralen i Modum kommune. (1996) Prøveprosjekt fra 1.12.2007 til 1.06.2008, videreført fra 1.09.2008. (Prosjektleder Ane Solbraa) Styringsgruppe Fra mai 2010 fast 40% stilling. Del av fysioterapitjenesten, direkte under tjenesteleder for Helse. Også nå drevet med tilskuddsmidler fra fylket. Lokaler på Campus Helse

4 Sogndal kommune Forankring Tilrådningsrapport i 2009 fra Helsedirektoratet til h.-og o.dep ”Tilråding at det opprettes kommunale lavterskeltilbud for endring av levevanene fysisk aktivitet,kosthold og røyking i alle landets kommuner.” St.melding 47: Samhandlingsreformen 2010 ” Spisse forebyggingsinnsatsen inn mot områder og med tiltak som gir dokumentert effekt.” og ”Etablere og utvikle (inter)kommunale lærings- og mestringssentre.”

5 Sogndal kommune Forankring - lokalt Plan for folkehelsearbeidet i Sogndal kommune 2009-2010 Fylkesplanen 2005-2008 Folkehelse og livsutfalding, der to av målene er å øke fysisk aktivitet i befolkningen og fremme et sunnere kosthold. ”Plan for forebygging i Sogndal kommune” (under arbeid)

6 Sogndal kommune Mål Målsetting: –Med forankring i kommunehelsetenesten har Frisklivssentralen til hensikt å drive systematisert bruk av tilpasset fysisk aktivitet, kostholdveiledning og røykeavvenning i det forebyggende folkehelsearbeidet i kommunen, samt å gi deltakerne et tilpasset tilbud innen fysisk aktivitet, kostholdsveiledning og røykesluttkurs. Målgruppe: –Voksne personer som er, eller står i fare for å bli kronisk syke og som har behov for tilpasset fysisk aktivitet, kostholdsveiledning og/eller røykeavvenning.

7 Sogndal kommune Innhold Resept fra behandler Helsesamtale I Fysisk aktivitet testing Kurs Kost eller røykeslutt m/egen egenandel Pep-talks Temasamlinger Helsessamtale II Reseptperiode 12 uker Egenandel 250 kr

8 Sogndal kommune Frisklivssresept Henvisere Lege, psykolog,fysioterapeut, NAV bedriftshelsetjenesta, kiropraktor Varighet 12 uker. Ev. 6 mnd Egenandel 250,-

9 Sogndal kommune Helsesamtalen Standardisert av Frisklivs- og Fysaksentraler i Nordland og Buskerud sammen med Hdir Samtaleverktøy Bygger på endringsfokusert og motiverende samtale Kilde: Fysaksentralene i Nordland, Frisklivssentralene i Buskerud, Sosial- og helsedirektoratet, 2007

10 Sogndal kommune Endringshjulet Prescott og Børtveit, 2004; Barth et al., 2001;Proschaska et al.,1994 ”Klageren” ”Kunden” ”På besøk” Tilbakefall

11 Sogndal kommune Helsesamtalen COOP-WONKA-skjema Sette opp mål, -legge en plan Dagbok

12 Sogndal kommune Innhold Resept fra behandler Helsesamtale I Fysisk aktivitet testing Kurs Kost eller røykeslutt m/egen egenandel Pep-talks Temasamlinger Helsessamtale II Reseptperiode 12 uker Egenandel 250 kr

13 Sogndal kommune Fysisk aktivitet Egenorganisert FLS-aktivitet: -Ukk-test -Stavgang 2 gg i uka -Trening til musikk (1-2gg i uka) -Nakke-rygg (L&L) -Klippe-kort spinning 1 (I.S) -3.mnd.-kort (I.S.). MÅL Å HA ET TILBUD FORDELT PÅ FLERE DAGER OG BÅDE PÅ DAGTID OG KVELDSTID

14 Sogndal kommune Pep-talks Kosthold Egenorganisert trening Spesielle utfordringer Dagbok

15 Sogndal kommune Kurstilbud Egenandel 700,- Ettermiddag/kveldstid 5-6 gg Røykeslutt-kurs Bra mat for bedre helse Frisklivssamlinger 4gg i halvåret

16 Sogndal kommune Helsesamtale II Oppsummering. Hva har skjedd? Coop-wonka Testresultat Plan videre Rapport sendes henviser og fastlege

17 Sogndal kommune ”Tanker i tiden” Utvide reseptperiode til 6 mnd Lokaliteter Utvide målgruppe(jmf øk.plan og folkehelseplan) Interkommunalt samarbeid Veileder for frisklivssentraler Økonomi Dag og kveldtilbud,fordelt over flere dager


Laste ned ppt "Sogndal kommune Frisklivssentralen i Sogndal Annette S. Davidsen leder FLS i Sogndal, Fysioterapeut."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google