Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK FOLKEHJELP OSLO OASEN Kvinner Krysser Grenser ”Motivasjon og realitetsorientering”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK FOLKEHJELP OSLO OASEN Kvinner Krysser Grenser ”Motivasjon og realitetsorientering”"— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK FOLKEHJELP OSLO OASEN Kvinner Krysser Grenser ”Motivasjon og realitetsorientering”

2

3 OASENS KONSEPTET  OASEN arbeider for å styrke fellesskapet mellom kvinner på tvers av nasjonalitet og språk. Hovedmålsetting er å organisere kvinner, for at de lettere skal kunne delta i spørsmål som berører deres liv; aktuelle temaer for aktivitetene er barn- og unges oppvekstsvilkår, arbeidsledighet, jobb, skole, kvinners isolasjon, kvinners stilling i familien, helsespørsmål og kvinners bestemmelsesrett i samfunnet.  OASEN kvinner krysser grenser ble startet i 2002 under administrasjon av Norsk Folkehjelp Oslo som et ledd i arbeidet med å ta i mot og integrere flyktningfamilier.  Konseptet "OASEN" er "nærmiljøet som ressurs i integreringsarbeidet” og "hjelp til selvhjelp”. Prosjektet bruker organisering av kvinner i nærmiljøet som integreringstiltak.

4

5 I 2015 har OASEN gjennomført følgende aktiviteter:  21 motivasjonsseminarer, 525 deltakere  14 språktrening grupper, 140 deltakere  12 norskkurs, 196 deltakere  18 valgdebatter, 800 deltakere  37 arbeidsmarkedsorienterings sesjoner, 500 deltakere  20 forebygging diabetes seminarer, 420 deltakere  6 sommerferie turer, 161 deltakere  14 førstehjelp kurs, 196 deltakere  20 dags turer, 420 deltakere

6

7 ERFARING OM INNVANDRERKVINNERS SITUASJON Lever isolert i hjemmet Snakker ikke norsk Lever av sosialhjelp Mangler motivasjon Mange har problemer med barna Har ikke kontakt med det norske samfunnet Lever i ghettoer Institusjoner for innvandrere har lokaler bare i Oslo sentrum Det norske systemet har ikke tro på oss Misforstår valgfriheten i det norske samfunnet Deltar ikke – mye passivitet

8

9 Motivasjon seminarer  Målet er å motivere langtids sosialklienter og andre trygdede med innvandrere bakgrunn.  Faginnledere er egne OASENs medarbeidere, Politiet i Oslo, Barnevernet, JURK, Krisesenter, NAV, Likestillingsombud, Utdanningsetaten og LO.  Det er det mest OASENs suksessfullt og vellykket tiltak støttet av NAV og Extrastiftelse.

10 LEDERKURS

11 Varighet: Fem uker, tre timer per møte Første møte: "Rettigheter og plikter i Norge" OASEN prosjektleder Andre møte: "Likestilling, arbeid og kvinners situasjon i Norge" Faginnleder fra Likestillings-og Inkluderingsombudet Tredje møte: "Muligheter for arbeid, kvalifisering og utdanning for kvinner i Norge” Faginnleder fra NAV / Utdanningsetaten. Fjerde møte: "Barnas situasjon og foreldrene som forbilde til barn” Faginnleder fra Oslopoliti / Barnevern Femte møte: "Forebygging av vold i nære relasjoner” Fraginnleder fra Oslopoliti / Krisesenter: MOTIVASJONSSEMINARER

12 MOTTO FOR ARBEIDET: ”Gjør aldri for andre, det de kan gjøre selv.”

13

14 I Norge har vi mange muligheter, men vi må selv bestemme oss for å bruke dem.

15

16 Rabena kvinneforening på Furuset

17 Vi får hjelp fra mange frivillige, både innvandrere og nordmenn. Hvert semester er frivillige aktive som kursledere. De kommer spesielt fra universitetet, men også gjennom jungetelegrafen. Tidligere deltakere, både nordmenn og innvandrere, blir også frivillige i programmet. OASENs metode er ta og gi. Vi organiserer aktiviteter i nærmiljøene, det er veldig viktig for OASEN å være der hvor folk bor. Da er det lettere å få med flere deltakere. Vi samarbeider med bydelene og frivillighetssentralene om å rekruttere deltakere. PROGRAM FOR FRIVILLIG INNSATS

18 NORSKSKKURS

19 “UTVIKLING TIL EN MULTIKULTURELL FRAMTID OG Å FORSTERKE LIKESTILLING OG DEMOKRATI I SAMFUNNET, SPESIELT BLANT ETNISKE MINORITETER.” VISJON

20


Laste ned ppt "NORSK FOLKEHJELP OSLO OASEN Kvinner Krysser Grenser ”Motivasjon og realitetsorientering”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google