Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK FOLKEHJELP OSLO OASEN Kvinner Krysser Grenser ”Motivasjon og realitetsorientering”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK FOLKEHJELP OSLO OASEN Kvinner Krysser Grenser ”Motivasjon og realitetsorientering”"— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK FOLKEHJELP OSLO OASEN Kvinner Krysser Grenser ”Motivasjon og realitetsorientering”

2

3 OASENS KONSEPTET  OASEN arbeider for å styrke fellesskapet mellom kvinner på tvers av nasjonalitet og språk. Hovedmålsetting er å organisere kvinner, for at de lettere skal kunne delta i spørsmål som berører deres liv; aktuelle temaer for aktivitetene er barn- og unges oppvekstsvilkår, arbeidsledighet, jobb, skole, kvinners isolasjon, kvinners stilling i familien, helsespørsmål og kvinners bestemmelsesrett i samfunnet.  OASEN kvinner krysser grenser ble startet i 2002 under administrasjon av Norsk Folkehjelp Oslo som et ledd i arbeidet med å ta i mot og integrere flyktningfamilier.  Konseptet "OASEN" er "nærmiljøet som ressurs i integreringsarbeidet” og "hjelp til selvhjelp”. Prosjektet bruker organisering av kvinner i nærmiljøet som integreringstiltak.

4

5 I 2015 har OASEN gjennomført følgende aktiviteter:  21 motivasjonsseminarer, 525 deltakere  14 språktrening grupper, 140 deltakere  12 norskkurs, 196 deltakere  18 valgdebatter, 800 deltakere  37 arbeidsmarkedsorienterings sesjoner, 500 deltakere  20 forebygging diabetes seminarer, 420 deltakere  6 sommerferie turer, 161 deltakere  14 førstehjelp kurs, 196 deltakere  20 dags turer, 420 deltakere

6

7 ERFARING OM INNVANDRERKVINNERS SITUASJON Lever isolert i hjemmet Snakker ikke norsk Lever av sosialhjelp Mangler motivasjon Mange har problemer med barna Har ikke kontakt med det norske samfunnet Lever i ghettoer Institusjoner for innvandrere har lokaler bare i Oslo sentrum Det norske systemet har ikke tro på oss Misforstår valgfriheten i det norske samfunnet Deltar ikke – mye passivitet

8

9 Motivasjon seminarer  Målet er å motivere langtids sosialklienter og andre trygdede med innvandrere bakgrunn.  Faginnledere er egne OASENs medarbeidere, Politiet i Oslo, Barnevernet, JURK, Krisesenter, NAV, Likestillingsombud, Utdanningsetaten og LO.  Det er det mest OASENs suksessfullt og vellykket tiltak støttet av NAV og Extrastiftelse.

10 LEDERKURS

11 Varighet: Fem uker, tre timer per møte Første møte: "Rettigheter og plikter i Norge" OASEN prosjektleder Andre møte: "Likestilling, arbeid og kvinners situasjon i Norge" Faginnleder fra Likestillings-og Inkluderingsombudet Tredje møte: "Muligheter for arbeid, kvalifisering og utdanning for kvinner i Norge” Faginnleder fra NAV / Utdanningsetaten. Fjerde møte: "Barnas situasjon og foreldrene som forbilde til barn” Faginnleder fra Oslopoliti / Barnevern Femte møte: "Forebygging av vold i nære relasjoner” Fraginnleder fra Oslopoliti / Krisesenter: MOTIVASJONSSEMINARER

12 MOTTO FOR ARBEIDET: ”Gjør aldri for andre, det de kan gjøre selv.”

13

14 I Norge har vi mange muligheter, men vi må selv bestemme oss for å bruke dem.

15

16 Rabena kvinneforening på Furuset

17 Vi får hjelp fra mange frivillige, både innvandrere og nordmenn. Hvert semester er 25-35 frivillige aktive som kursledere. De kommer spesielt fra universitetet, men også gjennom jungetelegrafen. Tidligere deltakere, både nordmenn og innvandrere, blir også frivillige i programmet. OASENs metode er ta og gi. Vi organiserer aktiviteter i nærmiljøene, det er veldig viktig for OASEN å være der hvor folk bor. Da er det lettere å få med flere deltakere. Vi samarbeider med bydelene og frivillighetssentralene om å rekruttere deltakere. PROGRAM FOR FRIVILLIG INNSATS

18 NORSKSKKURS

19 “UTVIKLING TIL EN MULTIKULTURELL FRAMTID OG Å FORSTERKE LIKESTILLING OG DEMOKRATI I SAMFUNNET, SPESIELT BLANT ETNISKE MINORITETER.” VISJON

20


Laste ned ppt "NORSK FOLKEHJELP OSLO OASEN Kvinner Krysser Grenser ”Motivasjon og realitetsorientering”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google