Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frisklivssentralen - en kommunal forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjeneste Notodden Frisklivssentral Fagleder Reidun Kasin Skoje.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frisklivssentralen - en kommunal forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjeneste Notodden Frisklivssentral Fagleder Reidun Kasin Skoje."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frisklivssentralen - en kommunal forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjeneste Notodden Frisklivssentral Fagleder Reidun Kasin Skoje

2 Velkommen til 2 Skolegata 11 ”Sentrumsskolen” Inngang A, 3. etg.

3 Hvorfor frisklivssentraler? Kommunens plikt; fremme helse, søke å forebygge sykdom, skader, sosiale problemer. Tilby helsefremmende og forebyggende tjenester ( Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester) Helseutfordringer i Norge; preges i stor grad av sykdom som kan relateres til den enkeltes helseatferd sosiale kontekst og samfunnet vi lever i; livsstilsrelaterte sykdommer Samhandlingsreformen; mer fokus på begrense og forebygge sykdom Frisklivssentraler; viktig tiltak for å nå målene om å forebygge mer og bedre (Meld.St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse og omsorgsplan 2011-2015) Over halvparten av landets kommuner har frisklivssentral, i Telemark; 10 av 18 kommuner (?) 3

4 Skal gi tilbud om hjelp til bedring av levevaner og bidra til mestring og fremming av fysisk og psykisk helse Fokus på egenmestring, ressurser og styrker hos den enkelte deltaker, (empowerment) Fokus på faktorer som fremmer helse. Individuelle målsettinger Veileder for kommunale frisklivssentraler (IS- 1896) 4

5 Personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse. Personer som trenger hjelp til å bedre helsevanene Trenger ikke være syk eller ha diagnose for å delta Innbyggere i Notodden kommune Henvisning på Frisklivsresept fra lege, fysioterapeuter, annet helsepersonell, NAV, IDEA kompetanse, sykehus, rehabiliteringssentre, tildelingskontor m.flere Komme på eget initiativ Målgruppe og henvisning 5

6 6

7 For personer som ut fra en helsemessig vurdering har behov for hjelp til å endre helseadferd Lege, annet helsepersonell, NAV, Idea, rehabiliteringssentre, tildelingskontor m.flere Komme på eget initiativ Start: Frisklivssamtale Reseptperiode: Aktiviteter/ kurs Egenaktivitet Frisklivssamtaler Lokale tilbud Idrettslag Frivillige organisasjoner Pasient- og brukerorganisasjoner Private aktører, for eksempel treningssentre, Selvhjelpsgrupper MålgruppeHenvisereFrisklivssentralen Lokale lavterskeltilbud Egenmestring Frisklivsresept Strukturert, tidsavgrenset oppfølging Fremme helse og mestring Bygge på individets ressurser 7

8 HelsehjelpEgenmestring Frisklivssentralen styrker broen mellom helsetjenesten og folkehelsearbeidet 8

9 Visjon Notodden frisklivssentral: ”Helse i balanse” Helhetlig tilbud (samtaler, gruppetilbud, kurs) Individuelle variasjoner – Hva er helse for deg? Hva er viktigst for deg å begynne med? Et skritt om gangen Åpenhet, raushet, respekt 9

10 Helsesamtaler Individuell Mål Plan Ved oppstart, underveis, ved avslutning Deltakerevaluering 10

11 Frisklivstrening i gruppe Utendørs i naturen Nivået er tilpasset deltakerne Kondisjon, styrke og balansetrening Formiddager 2g/uke Tinnemyra, Tinfos 11

12 Temaundervisning om helse ; Skal gi motivasjon, inspirasjon og kunnskap for å endre helseatferd Eks. temaer; Balanse jeg/du, balanse fortid/ nåtid/framtid, balanse mellom det en planlegger og det en får gjort, balanse mellom den en er og det en viser utad, stressmestring, avspenning, selvfølelse, selvtillit, latter og helse, sosialt nettverk, kommunikasjon, balanse språk/sanser, kosthold, fysisk aktivitet, m.m. 1g/uke 12

13 Trening av indre balanse; Rolige, langsomme bevegelser Lærer prinsippene for styrking/ stimulering av dypere hjernestrukturer Bidrar til indre balanse, stressmestring, avspenning 1g/uke. 13

14 Kostholdskurs Et inspirasjonskurs med fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold. Bygger på Helsedirektoratets anbefalinger Temaet er bra mat i teori og praksis 5 ganger over 10 uker 14

15 Tobakksavvenning Røyke- og snussluttekurs. 6 ganger over 7 uker +oppfølgning Individuell slutte- veiledning 15

16 BRA MAT kostholdskurs for ansatte i barnehager og SFO Et inspirasjonskurs med fokus på å øke kunnskapen om sunt kosthold. Basert på Helsedirektoratets anbefalinger. Gratis 2 ganger a 2,5 timer 16

17 Andre tilbud Kafe Opptur Sammen om kreftomsorg Aktivitesdag Temakvelder Markeringer; Sluttedagen 17

18 Deltaker ca 1 år etter avslutning på FLS: ”Frisklivssentralen har vært livsviktig for meg. Hadde det ikke vært for Frisklivssentralen, vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag.” 18

19 Notodden Frisklivssentral Organisert under helsestasjonen Fagleder 100% stilling Turnusfysioterapeut (1 trening i uka) Medkursholdere og vikarer: Ansatte på helsestasjonen 19

20 Samarbeidspartnere Ulike kommunale virksomheter Fastleger Notodden sykehus, LMS, DPS NAV, IDEA kompetanse Telemark rehab. senter, Nordagutu Frivillige lag og organisasjoner Private aktører HIT Andre kommuner Frisklivsnettverk Telemark 20

21 Kontaktinformasjon: Besøksadresse: Skolegata 11, «Sentrumsskolen», 3674 Notodden Fagleder Reidun Kasin Skoje. Tlf. 97053458 Tlf. 35015100 (Telefontid: tirsdag 8-9, torsdag 14-15.) reidun.kasin-skoje@notodden.kommune.no Postadr.: Postboks 193, 3672 Notodden frisklivssentralen@notodden.kommune.no 21

22 Notodden Frisklivssentral VISJON: “HELSE I BALANSE” 22

23 Velkommen til 23 Skolegata 11 ”Sentrumsskolen” Inngang A, 3. etg.


Laste ned ppt "Frisklivssentralen - en kommunal forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjeneste Notodden Frisklivssentral Fagleder Reidun Kasin Skoje."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google