Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2016 Gutter, Junior og Senior. Organisering av Gutter/Junior/senior 2016 En felles treningsgruppe for junior og senior – heretter kalt Jun/Sen Rune Hanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2016 Gutter, Junior og Senior. Organisering av Gutter/Junior/senior 2016 En felles treningsgruppe for junior og senior – heretter kalt Jun/Sen Rune Hanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 2016 Gutter, Junior og Senior

2 Organisering av Gutter/Junior/senior 2016 En felles treningsgruppe for junior og senior – heretter kalt Jun/Sen Rune Hanger har ansvar for senior og Svein Arild Resell har ansvar for junior Frode Monsvoll har ansvar for gutter Assistenttrenere og øvrig støtteapparat i jun/sen etter ønsker fra trenerne (Hans Olav Ness, Geir Rødde, Roger Mandahl, Jan Atle Øyen m/fl). For gutter er det også flere assistenttrenere og støtteapparat (Sverre Johannessen, Olav Bjørnås, Tore Børset, Erik Ellingsen, Sigurd Svarvarson m.fl) Olav Bjørnås er overordnet sportslig ansvarlig for gutter/junior/senior på vegne av sportslig utvalg og med kontakt inn mot styret. Olav har dessuten kampansvar for Junior2 Det etableres en egen treningsgruppe 2, Tr 2 - Espen Risan er ansvarlig

3 Rammebetingelser for Jun/Sen 2016 Det skal «satses» både på junior og senior Det skal være en felles treningsgruppe for jun/sen, men deling med fokus på kamptropper utover vinteren Junior og seniortrener skal i samarbeid med sportslig ansvarlig bestemme hvem som skal delta i treningsgruppen Ved etablering av egen gruppe utenfor Jun/Sen kan spillere uten ambisjoner/muligheter for å trene 3g pr uke også gis et tilfredsstillende tilbud

4 Målsettinger for sesongen 2016 Målet for senior skal være topp 5 – opprykk er bonus Målet for junior – lag 1 - er øverste halvdel i 1. div. Forutsatt nok spillere meldes det også opp Hommelvik 2 i junior. Ved hjelp av spillere fra Tr 2 /GU regner vi med at dette går greit. Sannsynligvis melder vi da laget i 3. div. Som kamptilbud for Tr2 melder man på Hommelvik 2 i senior (7er) og eventuelt Hommelvik 3 (7er) junior Målet for Gutter er 1. div for lag 1 og 3. div for lag 2 Antall lag både i senior og junior er altså avhengig av hvor mange spillere som melder seg interessert, både fra egne rekker og eventuelle nye utenfra. Tilsvarende vil antall spillere også avgjøre om det blir ett eller flere 7er-lag.

5 Samarbeid Spillere kan flyttes til og fra Tr2 til Jun/Sen. Slik flytting skjer etter samtale med spiller og trenere, og koordineres av sportslig ansvarlig Spillere på Jun/Sen kan etter behov spille på 7er (mangler folk, spillere med behov for ekstra kamptilbud). Avtales pr kamp mellom trenere på jun/sen og kampansvarlig for Tr 2. Det skal gis hospiteringstilbud for GU00/GU01 på enkelt-treninger. Slik hospitering skjer etter samtale med spiller og trenere på Junior og Gutter. Koordineres av sportslig ansvarlig Det skal vurderes behov til ekstra-trening 1g pr uke (evt annenhver uke) for særlig dyktige og motiverte spillere. Dette skal også inkludere GU00 og GU01.

6 Tanker om fremtiden For 2016 skal det jobbes videre med å få inn flere seniorer på godt 5.div-nivå. Frem mot 2019 skal Hommelvik fotball minst ha lag i 4. div. Frem mot 2019 skal det videre jobbes med å motivere og legge til rette for at flere juniorer enn tidligere fortsetter som spillere på senior i Hommelvik GU00, GU01 og GU02 har i flere år hatt et godt samarbeid og vil i 2019 utgjøre Juniorgruppen. I dag er det ca 65 spillere i disse tre årgangene I denne aldersgruppen må man regne med noe frafall av ymse årsaker, men målet må være at minst 35 fortsetter til junioralder, og det skal jobbes mot at juniorgruppen i 2019 består av minst 50 spillere I årene 2016 – 2019 bør det jobbes med tilsvarende opplegg for 2003 – 2005 med sikte på samarbeid og langsiktig planlegging 2019 kan da vise seg å bli et år med svært mange spillere fra GU14 og til og med senior, og forhåpentligvis også på et høyt nivå


Laste ned ppt "2016 Gutter, Junior og Senior. Organisering av Gutter/Junior/senior 2016 En felles treningsgruppe for junior og senior – heretter kalt Jun/Sen Rune Hanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google