Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enøk drift, hva er det for oss? Presentasjon ved energiforvalter Yngvar Einarsmo. Ansvarlig for Enøk Drift. Jobber i Kristiansand Eiendom. Bygg og Eiendomsavdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enøk drift, hva er det for oss? Presentasjon ved energiforvalter Yngvar Einarsmo. Ansvarlig for Enøk Drift. Jobber i Kristiansand Eiendom. Bygg og Eiendomsavdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Enøk drift, hva er det for oss? Presentasjon ved energiforvalter Yngvar Einarsmo. Ansvarlig for Enøk Drift. Jobber i Kristiansand Eiendom. Bygg og Eiendomsavdeling.

2 Drift av ca. 130 bygg Stepp 1/240 000 Kvm. Start 2007 Skoler, Kultur bygg, Helsebygg, Adm. Bygg. Stepp 2/120 000 kvm. Start 2011 Barnehager, Idrettsbygg, Grendehus, Verkstedbygg, Dagsenter Helse Sosial. Omfang på drift

3  Kontorer 8,5 t X 5 X 46 = 1955 t / 8760 = 22 %  Idrettsbygg 12 t X 7 X 46 = 3864 t / 8760 = 44 %  Skoler 8,5 t X 5 X 40 = 1700 t / 8760 = 19 %  Barnehager 8,5 t X 5 X 46 = 1955 t / 8760 = 22 %  Helsebygning 24 t X 7 X 52 = 8760 = 100 % Eksempler på Brukstid i bygninger

4 Driftssentral etablert Egen mail adresse Luftanlegg Varmeovner /radiatorer Vi fryser OK, det fikser vi Vi har kurs i kveld SD anlegg skole Luftanlegg Varmeovner /radiatorer SD anlegg helsebygg Kommunens nettverk Fordeler med denne modellen Mindre tid til bilkjøring Erfaringsoverføring mellom bygg Kompetanse og spesialisering Dedikerte folk på full tid. Lettere å få tak i hjelp ved feil Større servicegrad for bruker = økt komfort

5  De rette menneskene som er motiverte og vil.  Godt arbeidsmiljø med god trivsel.  En kombinasjon av drift & Investering hånd i hånd.  Energiledelse inkl. avviksoppfølging, års hjul, aksjonslister.  Energi Oppfølging System og aktiv energioppfølging.  Stor automatiseringsgrad.  Behov styring av tekniske anlegg  Opprettet egen driftssentral med fjernstyring av SD anlegg. Vesentlige suksessfaktorer i energiarbeidet.

6  God drift handler om å være tett på hele tiden!  God kontakt med kunder/brukere av byggene.  Drifte byggene mest mulig energieffektivt, samtidig mest mulig fornøyde brukere.  Løse problemer som oppstår på varme og ventilasjonsanlegg  Vi blir målt hvert andre år på opplevd inneklima og hvor raskt vi responderer på henvendelser. Vi blir vi stadig flinkere! Hva er viktig for oss?

7  Vi har 5 godt kvalifiserte og engasjerte dedikerte driftere.  Vi har 1 meget dyktig fagleder SD som blant annet programmerer SD anlegg, har også generelt god teknisk innsikt. Teknikeren fungerer også som en god støttefunksjon for våre 5 driftere.  I tillegg til enøk så jobber disse folkene med drift av varme og ventilasjonsanlegg. Hvem drifter?

8  Ha de rette menneskene med engasjement og pågangsmot.  Alle må jobbe for å skape trivsel og teamfølelse.  Viktig å ha tro på og gi tillit til hver enkelt (prøve og feile).  Klare mål! Hva er de viktigste faktorene for å få til en god drift?

9  5 stk. på drift, fordelt i 2 lag.  2 stk. drifter barnehage, idrettshaller, kontor adm. bygg og rådhus, samfunnshus/grendehus, ingeniørvesenets verkstedbygg.  3 stk. drifter skoler og sykehjem. Organisering av drift

10  SD anlegg med jevnlig overvåkning sentralt plassert.  Uten EOS/måling av forbruk ville ikke driften lykkes på samme måte som resultatene vi har fått til i KE.  Aksjonsliste med tidsfrist/prioritering er en viktig faktor for å lykkes. Hvordan drifte? Viktige verktøy!

11  Ukentlige møter med begge team.  Møte varer fra 1 til 2 timer.  Fast agenda:  EOS Målesystem gjennomgås for å sjekke forbruk.  Aksjonsliste gjennomgås på møte.  Hva skal eventuelt gjøres i Års hjul. Driftsmøte ukentlig.

12 ByggAreal [m²]DatokWhkWh/ m² Avvik ET-kurve Kommentar siste periode Søm barnehage24915.04.20131.1834,8-12% Torridal Helsestasjon25515.04.20131.0204,0-1% Hamretun barnehage25615.04.20131.0043,9-9% Mosby barnehage27515.04.20131.2564,69% Tveit bydelshus30615.04.20131.2294,019%Sd anl under bygg/programmering Askeladden barnehage30615.04.20131.1803,9-9% Ringåsen avlastningshjem 32115.04.20131.2563,9-3% Vågsbyg dagsenter35215.04.20131.5694,515% Bispegra avlastningshjem 35815.04.20132.9388,2-32% Dønnestad idrettsanlegg35815.04.20131.3643,8-1% Nøtteliten barnehage37115.04.20131.7354,70% Voietun barnehage38515.04.20132.1545,6-7% Kongsgård flyktningebarnehage 39515.04.20131.4603,7 Raskt oversikt EOS system. Resultat 120 bygg onsdag morgen hver uke.

13 ByggkWh Step404142434445464748495051521234567891011121314 Gyldengården (NAV-bygget)11433012GT Gimlehallen9527352GT Hovedbygg ingeniørvesenet9142332GT Grim skole6584031GT Folkebiblioteket5762571GT Samsen4981541GT Knudsengården3070391GT Solholmen skole2161591GT Flekkerøy Flerbrukshall2032982GT Kemnerbygget1959691GT Odderneshallen1825202GT Håneshallen1814722GT Badmintonhallen1683862GT Vågsbygdhallen1526362GT Sukkevannhallen1423662GT Odderøyhallen1141882GT Uke for uke oppfølgingsverktøy EOS for 120 bygg.

14 Eksempel på god drift og bra investeringer.

15 Avvik ET kurve, motiverende visning

16 Avvik et kurve etter oppdaget lekkasje shunter og byttet til roterende gjenvinner

17 Betydelig bedring på energiforbruk 3 første måneder 2013

18 EOS VE skole, feil på innstilling av ventilasjon.

19 Aksjonsliste, verktøy for prioritering

20 Prinsipp års hjul / Faste rutiner Vinterferie Juleferie nedkjøring Høstferie nedkjøring Påske Pinse Fyringssesong slutt / stopp fyrhus Sommerferie nedkjøring Fyringssesong oppstart Feie oljefyrer Kontroll gjenvinnere Osv Et skolebygg er i bruk ca 17 % av årets timer

21 Års hjul, viktige oppgaver i sesonger og ferier

22 Feriestopp skole

23 Kan brukes til å finne potensialer, sammenligne forbruk på bygg, sammenligne år for år, overvåke time for time.

24  Målsetning 2007, 10% redusert energiforbruk.  Resultat 31 % pr 2014  Jobber videre mot 35 %  Årlig reduksjon ca 15-16 mill. Kwh Besparelser i snitt på våre bygg 2014

25 Ingeniør vesenets verkstedbygg Dalane

26 Ingeniørvesenet Dalane

27 Sum årlige besparelser pr bygg type stepp 1

28 Sum årlige besparelser pr bygg type stepp 2

29 Forbrukere i EOS systemet  Forbrukere I Energi oppfølging systemet vårt Strøm Olje Fjernvarme Biovarme

30 Månedsmøte drift. Agenda: Fremdrift på investeringer som er på gang. Diverse tema/forbedringer. Runde rundt bord for å få opp nye ideer og måter å gjøre ting på.

31  De 60 første byggene som vi startet med, Skoler, Barnehager, Helsebygg og Adm. Bygg har vi en besparelse på ca 30 % på energi.  De 60 neste som består av Kultur bygg, Idrettsbygg, Grendehus og et stort Verkstedbygg har vi i løpet av ca 2 års driftstid oppnådd ca 30 % besparelse på energi. Resultater av drift

32 Årets driftere 2013

33  Installert SD anlegg i alle bygg som ikke hadde.  EOS målesystem i alle bygg for å holde øye med energiforbruk.  Behov styring av lys etter en utregning på lønnsomhet i bygget.  Byttet fra kryssveksler ventilasjon til roterende gjenvinner.  Behov styring ventilasjon Eksempler på investeringer som er utført.

34  Varmepumper, luft vann og i noen grad luft luft  Led lys i blant annet idrettshaller.  Hele tiden optimalisere bygget for å finne flere potensialer, for så å ta grep. Investeringer på gang

35  Vi ønsker å sertifisere oss i hht. ISO 50001 internasjonal standard for energiledelse.  Resertifisering skjer med 3 års mellomrom.  I forbindelse med sertifisering vil vi også ha en årlig revisjon. Veien videre med forbedringer.

36  Vi har et mål om å være 1 kommune i landet som blir sertifisert på energiledelse i.h.h.t. ISO 50001.  Vi er pilot kunde og har startet med å bruke EnergyManager, nytt verktøy som vi vil bruke til energiledelse.  Vi er også med i en gruppe som er med å utvikle EnergyManager. Kommer med innspill om hva som bør være med i vårt nye verktøy.  Vi er pilotkunder sammen med Nøsted Kjetting, Alcoa og Studentsamskipnaden i Agder. Innstallering av nytt verktøy for energiledelse EnergyManager.

37 EnergyManger kan man holde oversikt på fra mobil, nettbrett og PC

38 Vårt nye styringsverktøy drift, vil inneholde aksjonsliste, års hjul ++

39 Vårt EOS system blir integrert i EnergyManager

40  Suksess kriterier.  Kommune politikere og ledere som vil energisparing.  De rette engasjerte menneskene som får til å jobbe i team.  Investering i rektig utstyr og verktøy å hele tiden fokus på drift, mål og synligjøre resultat. Kort oppsummering


Laste ned ppt "Enøk drift, hva er det for oss? Presentasjon ved energiforvalter Yngvar Einarsmo. Ansvarlig for Enøk Drift. Jobber i Kristiansand Eiendom. Bygg og Eiendomsavdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google