Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Innovasjonssamling 29.01.13. Spesialundervisning – Tilpasset opplæring Innovasjonssamling 29.01.132.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Innovasjonssamling 29.01.13. Spesialundervisning – Tilpasset opplæring Innovasjonssamling 29.01.132."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Innovasjonssamling

2 Spesialundervisning – Tilpasset opplæring Innovasjonssamling

3 3 Prosjekttittel Hvordan utnytte ressursene best mulig for flest mulig elever? Innovasjonssamling

4 Behovsbeskrivelse Flekkefjordskolen: Skoleåret 2012/2013 har vi ca 1100 elever 131 elever får spesialundervisning Dette utgjør 11,7% av elevtallet 22 % av skolens timeressurser brukes til spesialundervisning Innovasjonssamling

5 Behovsbeskrivelse Sunde skole: Skoleåret 2012/2013 har vi 1155,4 uketimer Vi har 461 elever Innovasjonssamling

6 Sunde skole Vi har 39 elever med enkeltvedtak etter §5-1 Dette utgjør 8,5 % av elevtallet Vi bruker 272,5 timer pr uke på spesialundervisning Dette utgjør 23,5 % av skolens totale rammetimetall Innovasjonssamling

7 Ordinær undervisning - spesialundervisning Innovasjonssamling

8 Ordinær undervisning - spesialundervisning Innovasjonssamling

9 Sunde skole 64 % av elevene med spesial- undervisning er gutter 36 % av elevene med spesial- undervisning er jenter 7 av elevene har full dekning 19 av elevene har 5 t/u eller mindre Innovasjonssamling

10 Løsning Hvordan kan skolene gi denne elevgruppen det samme tilbudet uten å kalle det spesialundervisning? –Bedre tilpasset opplæring Klasseledelse Intensive kurs –Bedre systemarbeid På skolenivå Samarbeid med PPT Innovasjonssamling

11 Løsning Sunde skoles tall for 2013/2014: 27 elever med spesialundervisning – en reduksjon på 12 elever 6 % av elevene får spesialundervisning Antall timer til spesialundervisning blir redusert med 44 t/u Innovasjonssamling

12 Fordeler Frigjøre ressurser som alle elever kan ta del i Frigjøre ressurser som kan brukes tidligere og mer fleksibelt Frigjøre tid fra administrativt arbeid (planer, rapporter, møter) som heller kan brukes direkte med elever og til mer systemarbeid Innovasjonssamling

13 Ulemper? Kan skolene lettere miste ressurser fordi de ikke er øremerket? Kan elever og foresatte miste noen av sine lovbestemte rettigheter? Innovasjonssamling

14 Alternativer Å fortsette som nå der elever med spesialundervisning utgjør en stadig større del av skolens rammetimetall, og bruker stadig større del av skolens timeramme…. Innovasjonssamling

15 Implementering og samarbeidspartnere SKOLEEIER SKOLELEDELSE LÆRERE PPT FAU FORESATTE ELEVER Innovasjonssamling

16 Teamet bak Skoleeier Skoleledergruppa Innovasjonssamling

17 Finansiering tilpasset opplæring På kort sikt: –1 lærertime = kr i løpet av et år –Sunde skole frigjør skoleåret 2013/ /1,7 stilling til tilpasset opplæring På lang sikt: –Endret ressursbruk i skolene, mer av ressursene kommer flere elever til gode Innovasjonssamling

18 Fremdrift RØTTER OG VINGER Innovasjonssamling


Laste ned ppt "1 Innovasjonssamling 29.01.13. Spesialundervisning – Tilpasset opplæring Innovasjonssamling 29.01.132."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google