Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering

2 Rett til opplæring etter §4A-3 Fra og med det året du fyller 25 år Fullført grunnskolen Ikke fullført videregående opplæring Har du voksenrett, så betyr det:  Rett på gratis opplæringstilbud  De som ikke har rett får tilbud ved ledig plass  Enkeltvedtak rett/ikke rett er sendt til alle

3 Nytt i år 2014/15 Alle ved inntak 2014/15 må være 25 år det året de søker Voksenopplæring Alle som kommer inn, uansett voksenrett eller ei, får elevstatus. Du kan likevel velge om du ønsker å være privatist.

4 Nytt i år – forts. Rett til opplæring Hvem har rett i opplæring i enkelt-fag? De som har avsluttet opplæring/undervisning i midt i perioden og mangler karakter og standpunkt karakter. Hvem har ikke rett til opplæring i enkelt-fag? De som har fulgt/fullført opplæring/undervisning i faget – uansett utfall; stryk, ikke møtt opp, eller fått karakter/standpunktkarakter.

5 Privatist eller elevstatus Privatist Privatist => Eksamen i alle fag Elevstatus Elevstatus => Standpunktkarakter, innlevering av oppgaver, oppfølgingssamtale, fraværsføring De som får et tilbud om plass på Generell studiekompetanse (uansett rettselev eller ikke), får selv mulighet til å velge status som elever eller privatist. NB! Frist for oppmelding til eksamen som privatist for høsthalvåret er 15.09.2014 (15.08 -15.09)

6 Fagplan: 2014/15 FagTimer (45 min) OppstartRomLærer Historie 52 timer 4 t/u 13 uker Torsdag, 28.08 Kl: 17:00 – 20:30 Rvgs. G-blokka Rom: 120 Engelsk 80 timer 2,5 t/u timer/uke 32 uker Tirsdag, 02.09 Kl 19:00 – Kl 21:00 Rvgs. G-blokka Rom: 120 Ingeborg Vengen Tlf: Ingeborg.vengen@mrfylke.no Naturfag 72 timer 4 t/u 18 uker Våren 2014 Kl 17:00 – Kl 20:30 Rvgs. G-blokka Rom: 120/212

7 Fagplan: 2014/15 FagTimer (45 min) OppstartRomLærer Norsk 144 timer 4 t/u 36 uker Mandag, 25.08 Kl 17:00 - kl 20:30 Rvgs. G-blokka Rom:120 Linn Mago Isaksen Mob: 975 47 783 Linn.mago.isaksen@mrfylke.no Samfunns- fag 33 timer 2,5 t /u 13 uker Tirsdag, 02.09 Kl 17:00 – Kl 19:00 Rvgs. G-blokka Rom:120 Christel Mørkedal Tlf: 975 27 276 Christel.morkedal@mrfylke.no Mate- matikk 110 timer 4 t/u 27 uker Onsdag, 03.09 Kl 17:00 – Kl 20:30 Rvgs. G-blokka Rom: 120

8 Skoleåret 14/15 * H: 70t V: 40 t - to lørdager à 7 t på høsten i tillegg til en kveld i uken. TIMEPLAN 2014/15 Høst 2014Vår 2015 Fag Tidspunkt OppstartKlokkeslett Mandag Høst 2014 Tirsdag Høst 2014 Onsdag Høst 2014 Torsdag Høst 2014 Mandag Vår 2014 Tirsdag Vår 2014 Onsdag Vår 2014 Torsdag Vår 2014 Norsk 25. August17:00 – 20.304 timer Samfunnsfag 2. Sept 17:00 – 19:00 2,5 timer Engelsk 2. Sept 19:00 - 21:00 2,5 timer 17 – 19:00 Matematikk 3. Sept 17:00 – 20:30 4 timer (+ 7 x 2) 3 timer 17 – 19:30 Historie 28. August 17:00 – 20:30 4 timer Naturfag7. Januar 2015 17:00 – 20:30 4 timer

9 Komprimert undervisning/løp Fag ordinært Antall timer ordinært løp (60 min/t) for voksne Antall timer for voksne (60 min/t) Vg1Vg2Vg3Sum Sum (45 min/t) % av full tid Matematikk1408422486 (114)38 % Norsk113112168393113 (150)29 % Engelsk14014064 (85)46 % Historie469414042 (56)30 % Samfunnsfag8484 26 (35)31 % Naturfag14014060 (80)43 % Det må settes av MYE tid til eget arbeid!! Viktig å avklare i forhold til jobb og familie!

10 Godkjenning av tidligere utdanning? Har du fra før, eks: – Vg1 engelsk studiespes/vg2 Yrkesfag => godkj. GSK i faget – Vg2 samfunnsfag => godkj. GSK i faget – Vg1 naturfagy.fag=> godkj. Yrkesfag => delta på påbygning - Vg1 matematikk => godkjent 1P ? (NB! Sjekk) => delta på 2P Reform 94? => Ta kontakt med skolen og avklar! NB! Hver enkelt elev må evt. sjekke dette selv med skolen (ta med vitnemål)

11 Plan for fullføring FagH:2014V:2015 Norsk-X (S+M) MatematikkX (S) SamfunnsfagX (M)- HistorieX (M)- Naturfag-X (M/P) Engelsk-X (S) *) M = muntlig eksamen S = skriftlig eksamen *) Privatister skal ha både M og S – de med elevstatus kan også bli trukket ut i muntlig i matematikk og engelsk.

12 Eksamensdatoer H-14 FagFagkodeEksamensdato SamfunnsfagSAF 1001Lokalgitt eksamen – ikke klart Matematikk 1PMAT 101124.11.13 (5 timer) HistorieHIS 1003Lokalgitt eksamen – ikke klart Offentliggjøring av trekkFredag 14.11 kl 09:00 (sentralgitt skriftlig) *) FellessensurMandag 04.01.2014 *) lokalgitte muntlige – en annen trekkdato

13 Eksamensdatoer V-15 FagFagkodeEksamensdato Norsk – hovedmål *)NOR 121129.05.14 (5 timer) Norsk - sidemålNOR 121228.05.14 (5 timer) Norsk - muntligNOR 1213Lokalgitt eksamen – ikke klart Norsk som andrespråk NB! Kun for de som har bodd mindre enn 6 år i Norge. NOR 104928.05.14 Forberedelsesdag 29.05.14(5 timer) Matematikk 2 PMAT 101527.05.14 (5 timer) NaturfagNAT 1002Lokalgitt eksamen – ikke klart EngelskENG 100221.05.14 (5 timer) (forberedelse 20.05) Engelsk muntlig (privatist)ENG 1102Lokalgitt eksamen – ikke klart Offentliggjøring av trekk (sentralgitte skriftlige) Felles sensur onsdag 13.05 kl 09:00 (muntlig – en lokal trekkdato) 18. og 19. juni *) Alle må opp i norsk hovedmål, privatister må opp i alle fag – ellers trekk.

14 Inntak på høgskole/universitet 23/5 regelen: De som er 23 år eller eldre i inntaksåret, må i tillegg til vitnemål generell studiekompetanse har minimum 5 års praksis. Generell studiekompetanse(6 fellesfag) + 5 års dokumentert praksis = fyller vilkår for 23/5-regelen. En får godkjent 1 års praksis per skoleår: 1 år voksenopplæring + 4 års praksis Vg 1 + voksenopplæring + 3 års praksis osv. Kontakt høgskolen du tenker å gå for å høre hva de vil kreve av praksis for ditt tenkte utdanningsløp, og hva du trenger for å bli tatt inn med bakgrunn for realkompetansevurdering.

15 Fremmedspråklig Fritak for norsk sidemål? (De som ikke har gjennomført norsk grunnskole ordinært). Dokumentasjon: – ikke gått gjennomgått ungdomsskole i Norge, – har rett til særskilt språkopplæring, – eller sykdom, skade eller dysfunksjon(for eksempel dysleksi). Norsk som andrespråk for språklige minoriteter? < 6 år i Norge. Søknad! (egen fagkode NOR 1049) Dokumentasjon: – Bostedsattest fra Folkeregisteret(www.skatteetaten.no).www.skatteetaten.no Søknadsskjema legges ut på Fronter.

16 Bøker Bøker – utlån fra skolen eller kjøp selv. Alle utlån blir registrert elektronisk (bok/person) Utlån: Biblioteket alle dager kl 08-15:30 Skolens bibliotekar heter Anne Berit og kan kontaktes på tlf 712 43 314

17 Bøker/pensum FagTittelForlag NorskSignatur Vg3, studiebok, 2008 Signatur Vg3, tekstsamling, 2008 Samlaget, ISBN 9788252171358 Samlaget, ISBN 9788252171334 EngelskNew Experience, 2009Gyldendal, ISBN 978-820-53-92182 NaturfagKosmos SF 2013Cappelen, ISBN SamfunnsfagFokus, 2013Aschehoug, ISBN 9788203345197 MatematikkSinus Matematikk 1P? Sinus Matematikk 2P? Cappelen, ISBN 978-82-02-29297-3 Cappelen, ISBN 978-82-02-26591-5 HistorieTidslinjer Verden og Norge Påbygning, 2009 Aschehoug, ISBN 9788203337765

18 Fronter Du må ha tilgang til PC Kommunikasjon mellom elever, lærere og meg foregår ved bruk av Fronter. Viktig å følge med! Facebook-grupper Kurs i innlogging og bruk av Fronter skjer ved skolestart. Innlevering av oppgaver på FRONTER Sjekk eposten din jevnlig: Jeg bruker din private adresse til å sende felles info eller saker angående kun deg.

19 Lån og stipend? Forutsetning: Ta fag som til sammen tilsvarer minst 50% av fulltidsutdanning Og Ha minst 6 timer undervisning per uke. (se på timeplanen, du må ta minst to fag) Du skal bruke søknaden for høyere og annen utdanning, og ikke søknaden for vanlig videregående opplæring Vi fører fravær, men det er DITT ANSVAR og plikt til å gi beskjed om endring av studiebelastning eller annet til Lånekassen.

20 Lån og stipend? FagTimer full tidAndelAnt. underv. timer pr uke - komprimert Matematikk22420%4 t Norsk39335%4 t Engelsk14012,5%2,5 t Historie14012,5%4 t Samfunnsfag847,5%2,5 t Naturfag14012,5%4 t Sum1121100% NB! Dette er anslagsvis – Lånekassen avgjør dette for den enkelt Sjekk www.lånekassen.nowww.lånekassen.no

21 Annet Viktig - Gi beskjed om endring av studieløp – Ta mindre fag – Flere fag – avlutte Veiledningssamtale – Refleksjon rundt studieløp og fremtiden – Generell støtte/motivasjon – Vitnemål – karakterer Danne studiegrupper

22 Ordensregler – sammen skaper vi trivsel Bruk inngang G-blokka mot vest! Utgang/inngangsdøra skal alltid være låst etter oppstart (NB! Møt presis til timen, 5 min før!) Kun lærer har tilgang til pauserom og kopirom NB! Røking er tillatt kun utenfor skolens område Ta med drikke/evt. Mat Forlat klasserommet slik det var når dere kom – Pulter skal settes på plass – Stoler skal settes opp på bordet


Laste ned ppt "Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google