Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barndommen starter i mammas mage – tidlig intervensjon gravide og småbarnsforeldre Etiske utfordringer Norske forhold Tiltak i kommune og institusjon Født.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barndommen starter i mammas mage – tidlig intervensjon gravide og småbarnsforeldre Etiske utfordringer Norske forhold Tiltak i kommune og institusjon Født."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barndommen starter i mammas mage – tidlig intervensjon gravide og småbarnsforeldre Etiske utfordringer Norske forhold Tiltak i kommune og institusjon Født med alkoholskade – film 15 minutter 1

2 Retningslinje for gravide og småbarnsfamilier i LAR, 2011 2

3 Ressurshefte Innhold: -Rus i familieperspektiv -Rusproblematikk og graviditet -Samtale om rus i familieperspektiv -Samarbeid på tvers av tjenester med barnet i fokus -«Verktøykasse FASD» og nettsider -Du kan laste ned og skrive ut heftet fra: -http://borgestadklinikken.no/files /83612-Ressurshefte-for- kommunene.pdfhttp://borgestadklinikken.no/files /83612-Ressurshefte-for- kommunene.pdf

4 Etiske utfordringer Dato - Forfatter

5 «Han vil ikke at jeg skal ha den ungen…….» Dato - Forfatter

6 To pasienter Dato - Forfatter

7 To foreldre Dato - Forfatter

8 «Først ungen, så meg – og nummer tre er faren» Dato - Forfatter

9 Graviditetens muligheter og utfordringer Hvilke endringer må til? Dato - Forfatter

10 Helseskader assosiert med bruk av rusmidler i svangerskapet AlkoholTobak k Cannabi s Amfetami n KokainOpiater Lav fødselsvekt+++++ Abort+++++ Perinatal dødlighet+++ Utviklingsmessige problemer i barndom +++ Fosterskade++++ Prematur fødsel+++ Forsinket fostervekst+ Svekket livmorvekst+ Neonatale abstinenssymptomer++ For tidlig vannavgang, Morkakeløsning ++ For tidlig fødsel+ Åndedrettsvansker+ Kilde: EMCDDA 2012

11 Bruk av rusmidler i gruppen som forbereder seg på å bli foreldre Kvinner som føder sitt første barn er nå i gjennomsnitt 28 år gamle på landsbasis Far er i gjennomsnitt over 30 år. SSB Alkoholforbruket har gått jevnt opp fra 1970 tallet og frem til i dag Det er en økning for begge kjønn, men økningen har vært sterkest blant kvinner Det norske drikkemønster er veldig beruselsesorientert med konsum av store mengder alkohol i helger og til fest. Dette gjelder særlig menn og kvinner under 30 år Drikkemønsteret paret har etablert kan harmonere dårlig med den kommende foreldrerolle Misbruk av alkohol er om lag ti ganger vanligere enn misbruk av legemidler og medikamenter SIRUS rapport 2/2007 Det norske drikkemønster

12 Bruk av alkohol blant kvinner 12 Det gjennomsnittlige forbruket av alkohol for kvinner i alder for førstegangsfødende er mer enn dobbelt så høyt som deres egne mødre hadde på egen alder Kvinner under 30 år drikker seg oftere beruset, og oftere mer per gang enn de over 30 år Det er også en økning i forbruk av ulovlige rusmidler

13 Bruk av alkohol i graviditet 13 % oppgir å ha vært totalavholdende før de ble gravide 19 % drakk seg full før de visste at de var gravide 52 % drakk litt før de visste at de var gravide 84 % sluttet helt å drikke da de fikk vite at de var gravide En av tre (34 %) var bekymret fordi de hadde drukket alkohol før de visste at de var gravide Fem av ti (47 %)oppgir at de kjenner noen som drakk litt alkohol under svangerskapet Undersøkelse gjennomført av Helsedirektoratet 2012

14 Barn i familier med alkoholproblemer I løpet av det siste året bodde rundt 90 000 barn (8 % ) i hjem der minst en forelder misbrukte alkohol Rundt 70 000 barn (6,5 %) bodde sammen med foreldre som hadde så pass alvorlig misbruk at det sannsynligvis går utover daglig fungering Rundt 30 000 barn (2,7 %) bodde sammen med en forelder med alvorlig alkoholmisbruk Det ser ut til at det er omtrent dobling av risiko for å utvikle psykisk lidelse, oppleve mishandling, bli utsatt for seksuelle overgrep o.a. når foreldrene misbruker alkohol Folkehelseinstituttet Rapport 2011:4 Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

15 Tall fra Brukerplan – Vestfold

16 Vestfold

17 Utprøving av TWEAK, norsk versjon Dato - Forfatter

18 Offentlige hjelpere – hvor er kommunepsykologen? Thea og Thomas Jordmor Barnevern Ruskonsulent Helsesøster Nav saksbehandler Fastlege Familiesenter Dato - Forfatter

19 «Jeg må vrenge sjela gang på gang» Dato - Forfatter

20 Gradering av hjelpebehov Kvinner skal raskt tilbys riktig tilpasset oppfølging. Frivillige tiltak skal prøves først, eller det skal vurderes som utilstrekkelig. Aktuelle tiltak – husk koordinering: Informasjon Motiverende samtale Kontrolltiltak som rusmiddeltesting Forsterket oppfølging av jordmor Ruskonsulent Familiesenter – kommunalt eller bufetat Frivillig henvisning til rusbehandling Frivillig innleggelse i institusjon

21 Hva med private kontakter/familie? Dato - Forfatter

22 Hvem melder du fra til hvis du kjenner til gravid som misbruker rus? Dato - Forfatter

23 Meldeplikt gravide Lov om helsepersonell §32 ■Uten hinder av taushetsplikten etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at fosteret vil ta skade, jfr Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 10-3. ■Samme bestemmelse er tatt inn i Lov om barneverntjenester og Lov om familievern ■Samme paragraf hjemler opplysningsplikten

24 Hva med samarbeid med barnevern i graviditet Meldeplikten til barnevernet kommer først til anvendelse når barnet er født. Det er mulig å innlede samarbeid med barnevern før fødsel når den gravide samtykker Ref: Rundskriv 1/46-95, Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere Retningslinje for gravide og familier i LAR behandling Ot.prop. Endringer i barnevernloven Dato - Forfatter

25 Hva når frivillige tiltak ikke er tilstrekkelig? Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §10-3 Det kan vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a annet ledd, og holdes tilbake der i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. Formål Hindre eller begrense at barnet blir påført skade. Under oppholdet skal det legges vekt på at kvinnen får tilbud om hjelp for sitt rusmiddelmisbruk, og hjelp for å bli i stand til å ta vare på barnet

26 Langvarig oppfølging etter fødsel Burde vært mer rusbehandling, ikke bare kartlegging Dato - Forfatter

27 Fedrelandsvennen 06.04.15 Dato - Forfatter

28 FASD –FASD Fetal Alkohol Spektrum Disorders. Samlebetegnelse for forskjellige typer av skader som er påført barn på grunn av mors alkoholbruk i svangerskapet –FAS Føtalt Alkohol Syndrom. Diagnose. ICD10 - Q86 Følgende kriterier må være til stede: 1. Veksthemning 2. Karakteriske ansiktstrekk 3. Skader på sentralnervesystem. 4. Kjent at mor drakk alkohol i svangerskapet –Andre betegnelser FAE, del FAS, partiell FAS, Alcohol Related Birth Defects

29 Toppen av et isfjell???FASD – 1- 5% Europa

30 Prevalence studies Pub.med June 11 – May et al – communities near Rome – FASD 2,3 – 6,3% of the children Pediatrics Apr 2010, Landgren et al, Children adopted from Eastern Europe – (71 children) – 52% FASD The Wellington study (2002), Western Cape, South Africa, 9% of the children in primary school may have FASD

31 Hva inneholder «verktøykassen»? Magasinet Livsviktig – film Recovering hope – film Åpne for læring – veileder for skole Brosjyre Hei lærer – brosjyre Født med alkoholskade – film På engelsk: brosjyre for forebygging, FASD, «Hey teacher» Dato - Forfatter

32 «Født med alkoholskade, del 1» Dato - Forfatter

33 Blogg Borgestadklinikken Sorgen over å ha skadet eget barn Dato - Forfatter


Laste ned ppt "Barndommen starter i mammas mage – tidlig intervensjon gravide og småbarnsforeldre Etiske utfordringer Norske forhold Tiltak i kommune og institusjon Født."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google