Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer i forhold til sykefravær, nærværsarbeid, kreative medarbeidere og rekruttering av unge medarbeidere. KreativOmsorg ’11 Virksomhetsleder: Marit.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer i forhold til sykefravær, nærværsarbeid, kreative medarbeidere og rekruttering av unge medarbeidere. KreativOmsorg ’11 Virksomhetsleder: Marit."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer i forhold til sykefravær, nærværsarbeid, kreative medarbeidere og rekruttering av unge medarbeidere. KreativOmsorg ’11 Virksomhetsleder: Marit Halvorsen Hammerfest kommune Rypefjord Alderspensjonat/Bokollektiv

2 Hammerfest kommune Hammerfest kommune har ca. 10000 innbyggere VISJON: ”Sammen for Hammerfest” VERDIER: Stolt, Åpen, Ha trua, Lagånd Hammerfest kommune er en IA-bedrift.

3 Fokus på sykefravær Hammerfest kommune en kommune i vekst. Det er en IA-kommune. En kommune som satser på god lederutvikling og faglig utvikling for våre flotte medarbeidere. Felles fagdager for ansatte i helse- og omsorg. I år har vi hatt: Ernæring, munn-tannhelse. Stein Husebø har hatt dagsseminar.

4 Hvordan er sykefraværet vårt? To avdelinger En aldershjemsavdeling og et bokollektiv for Aldersdemente Årsverk til sammen: ca. 23,77årsverk inkludert leder. Dette er fordelt på til sammen 35 personer. I 2010 hadde vi et nærvær på 93,5%. Kortidsfraværet er på under 1,4%. Dette er under målsettingen til Hammerfest kommune.

5 Rypefjord Alderspensjonat/Bokollektiv Oppfølgning ved fravær –Invitasjon til sosialt samvær utenom de avtalte møtene. –Blomsterhilsen Tilrettelegging og forebygging –Tilbud om å leie inn en ekstra hvis personen er sliten ifex. Rygg. Lav terskel for å si i fra. Mulighet for en fagdag/refleksjonsdag istedenfor den vanlig pleien. –Opprette god dialog med alle ansatte. –God støtte fra kollegaer.

6 Mulige årsaker til langtidsfravær  Godt voksne medarbeidere, flere over 60 år.  Flere drar på 3 ukers opptrening, noen to ganger i året. Da blir de sykemeldt. Ellers så har de normalfravær resten av året.  De lengste sykemeldingperiodene har årsaker som muskel/skjelett/ryggutfordringer. Det kan være rusproblematikk i nærmeste familie, alvorlig sykdom i nærmeste familie og dødsfall i nærmeste familie.  Det er slik at det ikke er mulig for dem å tilrettelegge i stell.

7 Mulige årsaker til langtidsfravær  Kan være mentalt tungt å jobbe med demente. Dementavdelingen er stor med 10 beboere.  Noen er halvt midlertidig uføretrygdet  Mange deltidsstillinger i 2010. Dette har nå endret seg fra 2011.  Vanskeligheter med utprøvinger når de er så godt voksne. Vi har satt nærvær på dagsorden og jobber mye det.

8 Nærværsarbeid Mye humor. Likeverd, gjensidig tillit og respekt for både beboere, pårørende og hverandre. Det skaper arbeidsglede, som igjen gir oss energi i arbeidshverdagen. Konstruktive tilbakemeldinger Vi er nyttige for hverandre. Fag- og sikkerhetsportefølgen for de ansatte. Denne er delt opp i 5 deler. 1.Brannvernopplæring/førstehjelp mot brann 2.Livreddende førstehjelp 3.Kort sykdomslære rettet mot førstehjelp 4.Pasientundersøkelser/prioriteringer 5.Varsling av alvorlige hendelser, avvik, målsetting, etikk og refleksjon.

9 Nærværsarbeid Personalmøter en gang i måneden. Jevnlig HMS arbeid Fagdager to hele dager i året for hele ansattgruppa. Neste fagdag: Ernæring og motivasjon/humor i hverdagen. Mye fokus på arbeidsmiljø  Selvinnsiktsarbeid  Fagdager med refleksjoner omkring arbeidsmiljø Hvordan ta opp ting med en kollega, og når tar vi det videre opp i systemet. Gode varslingsrutiner Gi ansvar til medarbeiderne Hvem er støttespillere  Tillitsvalgt  Verneombud

10 Nærværsarbeid Trim i bomberommet med fokus på de belastningersom kroppen får i vårt arbeid. Vi har leid inn personlig trener, som har vært flere ganger verdensmester i Tae Kwon Do: John Arild Svendsen.

11 Nærværsarbeid God oppfølgning i kriser. Demensgruppe som aktivt gjennomfører undervisning og praktiske øvelser. Aktivitetsgruppa som setter opp sosial årsplan for både beboere og ansatte. Uteuka er veldig populær. Nyoppstartet terminalgruppe. Vi ønsker å få mer kunnskap, skape best mulig forutsetning for en god terminalpleie, best mulig samarbeid med lege, sykehus og pårørende,skape mer trygghet for medarbeiderne, mulighet for evaluering. Fremme kreativitet og initiativ.

12 Kreative medarbeidere –Munn – og tannhelseprosjekt. Samarbeidsprosjekt i eldres munnhygiene/munnhelse mellom Alderspensjonatet/Bokollektivet og Den offentlige tannhelsetjenesten. –Prosjektleder sykepleier Merete Karlsen.

13 Kreative medarbeidere Internavisa ”Husblae”. Som viser hva vi har gjort den siste tiden på huset. Presentasjon av beboere, ansatte og andre som kommer innom oss. Dette er med på å bidra til god kommunikasjon med pårørende/beboer, men også mellom beboer og ansatte. Redaktør: Aktivitør Karin Ellingsen

14 Kreative medarbeidere Temakvelder ex. Se på gamle bilder fra Hammerfest og omegn. Mange kjenner seg igjen. Da serverer vi gjerne god mat og god drikke. Hyggekvelder med musikk og dans. Besøksdyr, veldig populært. Noe som gir nærhet og varme. En stor trøst i hverdagen. Kvalitetstid til beboer på dagsplanen. Vi ønsker nå etter hvert å utvikle kvalitetskort til hver beboer.

15 Kreative medarbeidere Bilde fra en kinokvelder med god mat og drikke. Her er bilde fra somalisk aften med god film. Alle koset seg med nydelig mat og serien Anne fra Bjørkli. Maten varieres hver gang.

16 Kreative medarbeidere Uteuka for beboere. Da er vi ute og tenner bål. Koser oss med god mat, tørrfisk,sveler, grillmat, tørka kjøtt,noe godt i glasset, musikk og dans.

17 Kreative medarbeidere Kunnskapstreet. Dele kunnskap med de andre kollegaene.

18 Satsing på unge arbeidstakere og nyutdannede Rekrutteringsforprosjekt Rekruttering helseagarbeidere Ta godt imot VG1 og VK2 elever Ta godt i mot Sykepleierstudenter Ungdomsprosjekt for ungdom mellom 13-16år som vi kallers for: ”Gi liv til livan”.

19 Unge arbeidstakere Rekruttert unge til å søke helgejobb Rekruttert unge til sommerjobb Rekruttert nyutdannede til sommerjobb og jobb hos oss. Bruke trivsel til å få ”markedsført” våre avdelinger. Flere av de rekrutterte har begynt på helsefagarbeider eller sykepleierutdanning. Da har de helgejobb hos oss samtidig. Vi er veldig fleksibel for dem som studerer. Mulighet for bytting osv.

20 Hva ønsker vi å jobbe med fremover? Personalet skal lære 3 sanger i måneden som er kjent og kjær for våre beboere. Her har vi allerede begynt arbeidet. Refleksjonsdag på ”toppen” spesielt for assistenter. Utvikle bedre opplæringsperm for vikarer. Utvikle pårørendesamarbeidet. Her har vi også begynt. Vi har utviklet en ny og mer omfattende informasjonsbrosjyre. Fortsette å rekruttere gode vikarer og fast ansatte. Ta godt vare på våre flotte ansatte – gi dem mulighet til å være kreativ og ikke minst ha forventninger til dem. Gi dem gode faglige utviklingsmuligheter.

21 Oppsummering Et godt arbeidsmiljø legger grunnlag for stabilitet og godt læringsmiljø. Det kommer ikke av seg selv. Det kreves at både medarbeidere og ledere jobber kontinuerlig med hvordan vi skal ha det. Dette fører også til at det blir lettere å rekruttere. Og det er lettere å komme tilbake etter sykdom. Takk for meg! Ha en strålende dag!!!


Laste ned ppt "Erfaringer i forhold til sykefravær, nærværsarbeid, kreative medarbeidere og rekruttering av unge medarbeidere. KreativOmsorg ’11 Virksomhetsleder: Marit."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google