Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNGDATA - samarbeid og resultat Ingvil Grytli Folkehelsekoordinator Molde kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNGDATA - samarbeid og resultat Ingvil Grytli Folkehelsekoordinator Molde kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 UNGDATA - samarbeid og resultat Ingvil Grytli Folkehelsekoordinator Molde kommune

2 Ungdata – Molde høsten 2015 Ungdata - Ålesund 2016 Ingvil Grytli

3 Ungdata : Et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale, web-baserte spørreundersøkelser på ungdomstrinnet og i videregående opplæring NOVA (Norsk institutt for forskning, om oppvekst, velferd og aldring) i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet og Helsedirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet Ungdata - Ålesund 2016 Ingvil Grytli

4 Hvorfor Ungdata? Kartlegging av den lokale oppvekstsituasjonen Tema: skole, familie, venner, fritidsaktiviteter, helse, rus, kriminalitet, syn på framtida Hva kan undersøkelsen brukes til? -identifisere problemområder -politisk plan- og utviklingsarbeid -interkommunalt samarbeid -iverksette og evaluere forebyggende tiltak -fremme dialog med ungdom, foreldre, skoler, helsetjeneste og andre lokale aktører (Veilederen) Ungdata - Ålesund 2016 Ingvil Grytli

5 Gjennomføring av undersøkelsen: Framdrift: mars 2015: bestemmelse tatt om at undersøkelsen skulle gjennomføres invitasjon til alle ungdomsskoler og alle videregående skoler arbeidsgruppe etablert: rektor fra en ungdomsskole Inger Lise Eidhammer), representant fra en videregående skole (Knut Haugeros), kommunepsykolog (Ragnhild Ese), representant fra barnevern, erfaring og kompetanse på undersøkelser og statistikk (Tore Andestad), prosjektledere Barne - og ungdomsplan (Tone Silseth), Ingvil Grytli (folkehelsekoordinator, og kontaktperson til KoRus) Arbeidsgruppe plukket ut spørsmål, kontakt med deltakende skoler, KoRus, Gjennomføring uke 36 – 42 Ungdata - Ålesund 2016 Ingvil Grytli

6 Resultatene Presentert av Paul Gabor for ca 25 personer fra ulike tjenester i kommunen, i tillegg til ungdomsrådet 30.november 2015. Presentert for ungdomsrådet desember 2015 Kommuneinterne presentasjoner: Ledergruppen i helsetjenesten desember 2015 Presentert for utviklingsseksjonen desember 2015 Politisk miljø (varaordfører) januar 2016 Planer videre: Rektormøte 30.mars Ungdomskonferansen 15.mars Ungdata - Ålesund 2016 Ingvil Grytli

7 – Generasjon prestasjon: Norunn Brøste Kjersem (17, t.h.), Fride Monsen (17) i Molde ungdomsråd mener unge jenter opplever et enormt kroppspress og karakterjag. –Vi er preget av å være «Generasjon prestasjon», sier Kjersem. Ansatte som jobber med barn og unge i Molde fikk presentert tall fra den ferske Ungdata-undersøkelsen i Molde i Rådhuset mandag. begge FOTO: BJØRN BRUNVOLL Romsdals Budstikke 1.desember 2015

8 Ungdata-undersøkelsen i Molde 2015 Nøkkeltall (videregående skole) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 37 – 43 Klassetrinn: 9. trinn + VG1 Antall: 288 (US) / 458 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 76 (VGS)

9 DEFINISJONER: Fornøyd med helsa: Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa di? Trener ukentlig: Andel som svarer «minst ukentlig» på spørsmålet: Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? Plaget av ensomhet: Andel som svarer «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» på spørsmålet: Har du vært plaget av ensomhet i løpet av sist uke? Depressivt stemningsleie: Andel som i gjennomsnitt har vært «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av følgende ting sist uke: Følt at alt er et slit, hatt søvnproblemer, følt deg ulykkelig, trist eller deprimert, følt håpløshet med tanke på framtida, følt deg stiv eller anspent og bekymret deg for mye om ting. Daglige helseplager: Andel som daglig plages av minst én av følgende helseplager: Hodepine, nakke- og skuldersmerter, ledd- og muskelsmerter, magesmerter, kvalme, hjertebank. Mobbing: Andel som svarer «minst hver 14. dag» på spørsmålene: Blir du utsatt for plaging/trusler/ utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? eller Blir du selv utsatt for plaging eller trusler fra andre unge via Internett eller mobil? HELSE OG TRIVSEL

10 DEFINISJONER: Røyker: Andel som svarer at de røyker «minst ukentlig» på spørsmålet: Røyker du? Snuser: Andel som svarer at de bruker snus «minst ukentlig» på spørsmålet: Snuser du? Får lov til å drikke alkohol: Andel som svare «Ja» på spørsmålet: Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine. Drukket seg beruset: Andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset». Blitt tilbudt hasj: Andel som svarer «ja, flere ganger» eller «ja, én gang» på spørsmålet: Har du i løpet av det siste året blitt tilbudt hasj eller marihuana? Brukt hasj: Andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «brukt hasj eller marihuana». TOBAKK OG RUS

11 RISIKOATFERD OG VOLD DEFINISJONER: Nasking: Andel som minst én gang siste 12 måneder har «tatt med seg varer fra butikk uten å betale». Innbrudd: Andel som minst én gang siste 12 måneder har «brutt seg inn for å stjele noe». Tagging: Andel som minst én gang siste 12 måneder har «sprayet eller tagget ulovlig på vegger, tog, buss». Slåssing: Andel som minst én gang siste 12 måneder har «vært i slåsskamp (uten våpen)» og/eller «vært i slåsskamp hvor de har brukt våpen». Utsatt for trusler om vold: Andel som minst én gang siste 12 måneder har «vært utsatt for trusler om vold». Skadet pga. vold: Andel som minst én gang siste 12 måneder har «fått sår eller skade på grunn av vold uten at de trengte legebehandling» eller «blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling».

12 Øker statusen: Øker statusen mye+øker statusen litt Minker statusen: Minker statusen mye+minker statusen litt. Jevnaldrende – status: Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?

13 Minst ukentlig: Ja, flere ganger i uka+ja, omtrent en gang i uka. Svaralternativene «Aldri» og «Nesten aldri» vises ikke i figuren. Mobbing, plaging og utfrysing: Andel som utsettes for eller deltar i plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida

14 Minst ukentlig: Ja, flere ganger i uka+ja, omtrent en gang i uka. Svaralternativene «Aldri» og «Nesten aldri» vises ikke i figuren. Digital mobbing: Andel som utsettes for eller deltar i plaging eller trusler av andre unge via mobil eller Internett

15 Tobakk og rusmidler – alkohol: Hender det at du drikker noen form for alkohol?

16 Tobakk og rusmidler – sigaretter: Røyker du?

17 Tobakk og rusmidler – snus: Bruker du snus?

18 Tobakk og rusmidler – alkohol: Hender det at du drikker noen form for alkohol?

19 Tobakk og rusmidler – beruset: Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset?

20 Tobakk og rusmidler – regler for alkohol: Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?

21 Tobakk og rusmidler – bruk av rusmidler siste år: Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

22 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren. Tobakk og rusmidler – forbruk i nettverk: Er det noen i dine nære omgivelser som drikker alkohol?

23 Flere ganger i uka: Ja, daglig+flere ganger i uka. Tobakk og rusmidler – tilgjengelighet hasj/marihuana: Har du i løpet av det siste året blitt tilbudt hasj eller marihuana?

24 Tobakk og rusmidler – tilgjengelighet hasj/marihuana: Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager?

25 Selvbilde: Nedenfor er det noen påstander om hvor fornøyd du er med livet. Kryss av i den ruta som passer best for deg (Andel «Passer svært/ganske godt»)

26 Depressivt stemningsleie og ensomhet: Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? Andel «Ganske mye plaget» eller «Veldig mye plaget»)

27 Depressivt stemningsleie: Samlemål på depressivt stemningsleie (se nøkkeltallsrapport for definisjon)

28 Angst: Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? Andel «Ganske mye plaget» eller «Veldig mye plaget»)

29 Subjektiv livskvalitet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider ved livet ditt? (Andel «Litt fornøyd» eller «Svært fornøyd»)

30 Hvordan bruke resultatene videre? Kunnskapsgrunnlag for barne- og ungdomsplan Viktig bidrag til oversiktsarbeidet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer – som grunnlag for planstrategi Kan brukes av skolene, i tillegg til elevundersøkelser og andre undersøkelser Ungdata - Ålesund 2016 Ingvil Grytli

31 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "UNGDATA - samarbeid og resultat Ingvil Grytli Folkehelsekoordinator Molde kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google