Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knutepunkt Sørlandet 13. mars 08 Erling Valvik. Verdiene som skal formidles fra Cultiva er:  Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knutepunkt Sørlandet 13. mars 08 Erling Valvik. Verdiene som skal formidles fra Cultiva er:  Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Knutepunkt Sørlandet 13. mars 08 Erling Valvik

2 Verdiene som skal formidles fra Cultiva er:  Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører  Engasjert ved at man deltar aktivt i samfunnsdebatten.  Modig ved at man tør å gå nye veier og være langsiktig.

3 Perspektivmeldingen 2004 St.meld.nr. 8 (2004-2005)

4 1)Perspektiver i makro 2060 Perspektiver 2060 Offentlig sektor/ tjenesteytende sektor må øke betydelig! Høy levestandard? Humankapitalen avgjørende Løsninger?: Er en ny innvandringspolitikk løsningen? Kan vi bruke prismekanismen bedre? Omstilling i offentlig sektor? Kan yrkesaktiviteten økes ? Kan skattenivået økes? Er vi så rike?

5 2)Hva med framtidens helsetilbud på Sørlandet?

6 3)Muligheter Knutepunkt Sørlandet

7 Perspektiver i Makro 2060: Offentlig sektor/ tjenesteytende sektor vil øke betydelig

8

9

10

11

12

13

14 Høy levestandard, humankapitalen viktigst

15 Levestandarden i Norge opprettholdes Hva med CO2?

16 ?Men Aftenp 1.feb 08 Morten Jødal Norsk Biologforening ? Journalister overdriver ulempene og undertrykker fordelene Co2 reduksjon er uhensiktsmessig virkemiddel for å stoppe havnivå stigning Det vil bli mer is i Antarktis. Smeltingen på Grønland vil bidra med 3,5 cm dette århundre. De resterende 26 cm skyldes at vann utvides ved økt temp. Samme havnivåøkning har vi hatt i forrige århundrede også!

17 Arbeidskraften Kvaliteten og innsats- viljen relatert til andre land bestemmer vår nasjonalformue! Forskning utdanning og innovasjon er Kritiske faktorer!!!

18 Generasjonsregnskapet

19 Kan vi bruke mer enn handlingsregelen? Ja. Til investeringer i dag, men som kan konsumeres av fremtidige generasjoner. Ny jernbanetrase på Sørlandet –Århundrenes ekspropriasjons sak? ELLER På skulderen av E18/E 39 ?

20 Innvandringspolitikk må fortsatt være basert på humanitære prinsipper

21

22 Konklusjoner fra danske og nederlandske studier:

23 Prismekanismen har liten effekt på H&S

24

25 Moderniseringspausen må avsluttes

26 Feil, heller fritt kundevalg

27 Restarbeidsevnen må brukes - Pensjon systemet i KLP og lokale pensjonskasser må fornyes. - Uføre pensjon produsentene må betale. (Dårlig HMS) - Utskrivnings praksis av sykemeldinger bør revurderes

28

29

30

31 Skattenivået vil øke betydelig Skatt på inntekt vil bli redusert Sterk økning i skatt på konsum inkl miljø -skatt MEN en liten åpen økonomi har begrenset handlefrihet

32 2)Hva med framtidens helsetilbud på Sørlandet?

33 Spesialisthelsetjenesten De fire hovedoppgavene: Behandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

34 Hälso- och sjukvården till 2030 Om sjukvårdens samlade resursbehov på längre sikt

35 Helevesenet Kort sikt Overkapasiteten i Oslo rammer blant andre Sørlandets Sykehus Et attraktivt forskningsmiljø ved Sørlandet Sykehus HF er viktig for rekruttering og kvalitet. Universitetet i Oslo har en anakronistisk maktposisjon ved tildeling av forskningsressursene i Helse SØR(-ØST).

36 Helsevesenet Lang sikt Hvilke teknologisprang vil vi få? Målsøkende medikamenter, nano teknologi, genteknologi ….. Alderssammensetning og helseutvikling Kommunikasjonsløsninger Ytterligere globalisering. Fritt sykehusvalg i Europa? Produsent og bestiller -rollen videreutvikles

37 Framtidsbilder Hvilke realistiske fremtidsbilder ser vi innen psykiatri og somatikk? Hva må vi i dag stimulere og bekjempe for å nå våre fremtidsbilder ? Politikerne vil ha nærsykehus. Pasientene vil bli frisk. Oslo ”støtter” pasientene, men utlandet er uaktuelt!

38 Hva med framtidens helsetilbud på Sørlandet? Agderrådet må snarest sette i gang et foresightprosjekt!!!!!

39

40 3)Muligheter Knutepunkt Sørlandet

41 Regionreformens fall. Hvilke muligheter gir det ? Governance Et Vestlandsopprør? Storbyregionene blir dynamoen Mindre krevende for staten Sentralstyringen kan forsterkes

42

43 Motion og Fædrelandsvennen - eierskap Anita S Dietrichson 17. Desember 2007

44 Målsetting for samarbeidet FV skal bidra til å ”heie fram landsdelen” gjennom bl.a. eierskap i Motion Gjennom samarbeid og utvikling skal alle ansatte i FV forstå ”opplevelses -økonomien” på en bedre måte Bidra til at Motion som arrangement løfter seg FV skal bidra aktivt på markedsf.siden Aktiv medeier som vil være med å videreutvikle Motion som ”bevegelse”/konsept FV sin visjon: ” Vi skal bevege Sørlandet”

45 Sparebanker og Stiftelser Regionalt samarbeid fra Nord-Norge til Sørlandet : Kunnskpapsdeling – Venture Philantropy Legitimitet Regional utvikling

46 Et Vestlandsopprør? – Vestlandet kan få eige regionparti «Det er begynt å koke. Jeg merker det når jeg reiser rundt på Vestlandet. Folk er forbannet», sa Aarebrot til ba.no.sa Aarebrot til ba.no

47 To bergenspolitikere Bergenspolitikaren Trond Tystad (Ap) trur at Oslo- dominansen kan velte regjeringa, og byrådsleiar Monica Mæland (H) i Bergen seier dei er «i krig med regjeringa».Oslo- dominansen kan velte regjeringai krig med regjeringa OSLO-DOMINANSEN BEKYMRER: Regjeringen domineres av Oslo-folk. En gjennomgang BA har gjort viser at hele 33 personer i statsråd- og rådgiverkorpset har bakgrunn fra hovedstadsregionen – mot én fra Bergen og fire fra Hordaland. Tallene bekymrer tidligere finansråd i Bergen Trond Tystad. Vi er i ferd med å gå mot et velfortjent katastrofevalg, sier han til BA.

48 ”Stortinget som lokalpolitisk aktør”, NIBRs Pluss-serie, 3-2000

49 Overfor Dag og Tid forklarer Aarebrot dette slik:Dag og Tid – Kombinasjonen geografi og politikk brukar ikkje vera vellukka. På andre sida av Nordsjøen dukka Scottish National Party opp frå ingenting med slagordet: «Its’s Scotlands oil». Vestlandet og Skottland kan samanliknast. 70 prosent av den norske nasjonalformuen vert skapt i kystregionen på Vestlandet, men me får berre 28 prosent tilbake i form av overføringar til sjukehus, utdanningsinstitusjonar med meir.

50 – Vestlandet er farleg. Tradisjonelt er vestlendingen svært lojal, men vanstyret byrjar å verta sterkt. Kvifor skal Haukeland sjukehus spara pengar når dei har vore flinkast til å følgja politikken til regjeringa? Av di ein ikkje greier å koordinera spesialhelsetenesta mellom Rikshospitalet og Ullevål sjukehus, svarar Aarebrot.

51 Hadde eit vestlandsting rådd over bruken av samferdslemidlane, hadde ein ikkje fått ein kjempetunnel mellom Aurland og Lærdal for at folk skulle koma raskast mogleg til Oslo. Då hadde ein bygt ein kyststamveg som hadde gått frå Ålesund til Kristiansand og gjort det mogleg for folk å koma seg raskt til kontinentet.

52

53 Oppsummering

54 Perspektiver i makro 2060 Perspektiver 2060 Offentlig sektor/ tjenesteytende sektor må øke betydelig! Høy levestandard? Humankapitalen avgjørende Løsninger?: Er en ny innvandringspolitikk løsningen? NEI, men Kan vi bruke prismekanismen bedre? NEI Omstilling i offentlig sektor? NB Lokal handling Kan yrkesaktiviteten økes ? NB Lokal handling Kan skattenivået økes ?JA Er vi så rike? NB Humankapitalen må sikres

55 Anbefalte tiltak på Sørlandet Konkurransen skjer mellom regioner ikke mellom nasjonalstater! Tildel Agderrådet regional myndighet eller la fylkeskommunen bli en overkommune. La Evje få en rolle Lag sterke allianser med andre regioner utenfor Oslo Agderrådet må snarest sette i gang et foresightprosjekt innen helse!!!!! Det bør utredes om en ny jernbane kan legges på skulderen av E18/E 39 ? Omstilling i offentlig sektor? NB Lokal handling Kan yrkesaktiviteten økes ? NB Lokal handling Er vi så rike? NB Humankapitalen må sikres

56 Avlysning av regionreformen – byenes muligheter!!? Byhierarki – La dagens kommuner beholde sin myndighet lag en felles juridisk enhet – en kommune! Governance Eiendomskatt se kronikk Kjetil Storsletten

57 Lykke til !!!


Laste ned ppt "Knutepunkt Sørlandet 13. mars 08 Erling Valvik. Verdiene som skal formidles fra Cultiva er:  Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google