Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trygg kirurgi EU Gardermoen 080514 UNN. UNN Tromsø har et betydelig dårligere resultat enn UNN Harstad og UNN Narvik på bruk av sjekkliste (alle tre deler)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trygg kirurgi EU Gardermoen 080514 UNN. UNN Tromsø har et betydelig dårligere resultat enn UNN Harstad og UNN Narvik på bruk av sjekkliste (alle tre deler)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trygg kirurgi EU Gardermoen 080514 UNN

2 UNN Tromsø har et betydelig dårligere resultat enn UNN Harstad og UNN Narvik på bruk av sjekkliste (alle tre deler) Utgangspunkt for prosjektet

3 … og bruk av dokumentasjonsskjema i Dips Utgangspunkt for prosjektet

4 Fokus UNN Tromsø Mål for prosjektet Redusere skader knyttet til operasjoner ved å øke bruk av den nasjonale kampanjens kirurgiske sjekkliste Skader skal reduseres med 20% Øke bruk av kirurgisk sjekkliste til 80% av alle operasjoner i løpet av prosjektperioden Øke registering/dokumentasjon av kirurgisk sjekkliste til 100% av alle operasjoner i løpet av prosjektperioden Øke pasientsikkerhetskulturen i avdelingen. Øke prosenten fra 61.8 ved pasientsikkerhetskulturundersøkelse 2011 til >65% i 2014

5 Forbedringstavler Intervensjon

6

7 Resultat: Bruk av sjekkliste (Mål 80%)

8 Prosjekt start Lavdrift (Påske) Lavdrift (Påske) Fulldrift etter sommer Info tavlemøter Lavdrift (Påske) Lavdrift (Påske) Lavdrift (Jul) Lavdrift (Jul) Oppstart tavlemøter Baseline 44%

9 ”Klinikk-team” Resultat K3K: Gastro, URO, KK NO: Nevrokir, ØNH, Plastikk og Ortopedi, Hud HLK: Hjerte, Lunge, Kar

10 Dokumentasjon Resultat: Dokumentasjon av sjekklistebruk (Mål: 100%)

11 Dokumentert (uke 17) Resultat: Dokumentasjon av sjekklistebruk (Mål: 100%)

12 Deler av sjekklisten som brukes

13 Resultat: Gjennomførte tavlemøter og oppmøte Oppmøte tavlemøte

14 Resultatet ikke kjent Pasientsikkerhetskultur

15 Redusering av motstand Kvalitetssikring av rapport – koder, årsaker, tilhørighet Lederforankring – formidling via ledere Ukentlige tilbakemeldinger – ulike nivå (Eierskap) Info/oppsummeringer seksjonsnivå (operasjonsenhet) Kvalitetsutvalg – Tilbud om lokal gjennomgang

16 Tavlemøte – Fast gruppe m/gradvis utskiftning – Sette oppgaven på arbeidslista – De vi får tak i – Oppgaverelatert Andre Sjekkliste Spørreskjema En person som har ansvar for å minne teamet på sjekklisten Fysisk påminning om sjekkliste (steril ”time-out” duk) Småskalatesting

17 Kontinuitet vanskelig Oppfølging Oppgaver lettere å gjennomføre enn testing Lære metode Småskalatesting - erfaring

18 Engasjere ledere alle nivå – Kvalitetsindikatorsystem (KIS) – Dialogavtaler – Følge pasientsikkerhetsprogrammets ”Ledelse av pasientsikkerhet” Engasjere personell som har funksjoner innen fag og fagutvikling – Knytte programmet og metode til det etablerte fagarbeidet i avdelinga Utvikle ”forbedringstavle-konseptet” – Fokus på kvalitet for pasient (engasjerer) – Synliggjøring av utfordringer, mål og resultat – Nærhet/eierskap – Lav-terskel for tilbakemeldinger Fastholdelse av forbedring


Laste ned ppt "Trygg kirurgi EU Gardermoen 080514 UNN. UNN Tromsø har et betydelig dårligere resultat enn UNN Harstad og UNN Narvik på bruk av sjekkliste (alle tre deler)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google