Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Mer fleksibilitet – mindre uønsket deltid - jakten på attraktive løsninger både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Mer fleksibilitet – mindre uønsket deltid - jakten på attraktive løsninger både for arbeidstaker og arbeidsgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Mer fleksibilitet – mindre uønsket deltid - jakten på attraktive løsninger både for arbeidstaker og arbeidsgiver Åsbjørn Vetti, rådgiver, KS-Konsulent AS

2 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Fleksibilitet Tilpasninger som er attraktive for Bruker – kvalitet og skreddersøm Arbeidstaker – kvalitet, effektivitet, arbeidsmiljø, mestring 24 timer, egenkontroll, pensjon (få mer enn 14 timer per uke) Arbeidsgiver – kvalitet, effektivitet, arbeidsmiljø, medledelse, beholde og rekruttere

3 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Medledelse En-til-en ledelse Medledelse

4 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Uønsket deltid Antallet med uønsket deltid i kommunal sektor: 30.000 sysselsatte (NOU 2004:29). Over 80% av dem er kvinner. 71.000 årsverk ville bli tilført offentlig sektor om alle som jobber deltid gikk opp til 100%. Arbeidskraftundersøkelsen 2001 (SSB): 22,8% av de deltidstilsatte i offentlig sektor ønsket større stilling. KS’ tall 2007 for hvor mange som ønsker å jobbe mer: 15% av de ansatte. Sel kommune: 87 av 108 medarbeidere i ”assistent- gruppen” ønsker større stillinger. 80,6%. Bergen kommune 2007: 2.804 ansatte har deltidsstilling under 100%, og i alt 1.104 ansatte oppgir at de ønsker større stilling. Det er 39,37% av de deltidstilsatte. 10% av hjelpepleierne og sykepleierne i deltidsstillinger i pleie- og omsorg kan tenke seg å jobbe mer enn de gjør. Fafo 2000 ”Økt yrkesdeltakelse blant deltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren”.

5 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as To tilnærminger Hadde vi bare … –Det er eksterne aktører som skal løse våre utfordringer med uønsket deltid La oss … –De viktigste nøklene til å kvitte oss med uønsket deltid ligger i hver enkelt kommune og hver enkelt virksomhet

6 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Arbeidskraftreserve Hvor stor arbeidskratreserve vi har påvirkes av hvilke muligheter til tilpasninger som medarbeiderne ser i vår organisasjon (modell 2) Medarbeider Ønsker Virksomhetens muligheter Medarbeider Virksomhetens kompetanse på alternative løsninger Forestillinger av hva som er mulig Ønsker Arbeidsgiver- politikk og ledelse Modell 1 Modell 2 Arbeidstaker- organisa- sjonenes og arbeidsgivers felles ansvar

7 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Tre hovedstrategier for å redusere uønsket deltid Se oppgaver på tvers av tradisjonelle kompetanse- og arbeidsområder Ansette flere fast ut fra hvor mange man over tid faktisk sysselsetter (sykevikarer og vakanser) Ny arbeidstidsorganisering

8 Karmøy kommune - Hva har vi gjort? Vi lyser IKKE ut stillinger under 40% 5 ukers turnus med arbeid 2 av 5 helger 12 ukers turnus med 5 jobbehelger Lange vakter hver 3.helg Langturnus 3-3 turnus Skudenes (avsluttet- hvorfor?) Slår sammen stillinger Nytilførte ressurser lyses ut internt - tilføres deltidsstillinger VI HAR TILLATT ULIKHET - MANGFOLD

9 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Oppgaver på tvers Finnes hyppigst innenfor samme tjenesteområde –barne- og ungdomsarbeider jobber i forhold til enkelt elev/undervisning og på SFO –omsorgsarbeider i PU jobber også i åpen omsorg –soneinndeling i pleie og omsorg Men også på tvers av tjenesteområder –idrettskonsulent og webansvarlig KS kartlegging 2007 (så langt) viser at dette har lite fokus som virkemiddel for å redusere uønsket deltid. Lite samarbeid på tvers. Uavhengig av organisasjonsmodell.

10 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Ansette flere fast Faste reserveordninger, vikarpool, ressursbank, fast vikar Samle og profesjonalisere tjenesten. –Vaksdal kommune – renholdstjenesten. –Tenke helhetlig rundt SFO-tjeneste og elevassistenter, ikke skolevis. Velge stillingsprosent selv – ansvar for å plukke vakter –”Skien-modellen”, styres ved hjelp av turnusprogram

11 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Ny arbeidstidsorganisering Forhandlingsturnus (ønske turnus) –Os sjukeheim. Os kommune i Østerdalen. Ønsketurnus i 15 år. 0% har ubekvem arbeidstid. Ferieturnus er ikke tema lenger. Sykefravær stabilt meget lavt. Gevinst på kompetanse, kvalitet og rekruttering.

12 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Ny arbeidstidsorganisering ”Olje-turnus” –Mildeveien bofellesskap i Bergen. Krevende brukere innen PU. 14,5 timer dag + egne nattevakter. Dispensasjon fra AML. –Lavt sykefravær. Alle som går i turnusen jobber fulle stillinger. Fra 30 ansatte til 8. –Medarbeider: ”Eneste modellen som vil gi meg mulighet til å ha full stilling” –Brukerne: Mindre selvskading, mindre medisinering, høyere trivsel, mer ro…

13 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Ny arbeidstidsorganisering Årsturnus –Årsturnus + forhandlingsturnus. Pleie og omsorg Fjell kommune. –½ års turnus med forhandlingsturnus. Kollstihagen i Bergen.

14 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Ny arbeidstidsorganisering Medlever-turnus (egen forskrift til AML) –Storhaugen bofellesskap –Medlever-turnus hele uken (en uke på, tre uker av) –Bare hele stillinger –0% sykefravær –Er vi for mange ansatte?

15 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Ny arbeidstidsorganisering … er avansert endringsarbeid støtt ildsjelene ta motforestillingene på alvor involver alle

16 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Hva tenker dere? Hvor ligger våre beste muligheter til å redusere uønsket deltid?

17 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Vil du vite mer: Tenke - Ville – Gjøre. Virkemidler mot uønsket deltid. Idehåndbok kan bestilles her. her Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg. Veileder for innføring og bruk. Veileder her.her Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA) Sluttrapport her.her Når fleksibilitet fremmer fellesskap. Kortversjon her.her

18 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Vil du vite mer – kontakt: Ann-Kristin Bjerke i KS - fagleder for KS-prosjekt reduksjon av uønsket deltid ann-kristin.bjerke@ks.no ann-kristin.bjerke@ks.no Astrid Toft i KS - ekspert på fleksibel arbeidstid astrid.toft@ks.no astrid.toft@ks.no


Laste ned ppt "Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Mer fleksibilitet – mindre uønsket deltid - jakten på attraktive løsninger både for arbeidstaker og arbeidsgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google