Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdata-undersøkinga i Time 2013 Nøkkeltal (ungdomsskulen) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 11 – 16 Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1 – VG3 Antall:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdata-undersøkinga i Time 2013 Nøkkeltal (ungdomsskulen) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 11 – 16 Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1 – VG3 Antall:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdata-undersøkinga i Time 2013 Nøkkeltal (ungdomsskulen) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 11 – 16 Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1 – VG3 Antall: 618 (US) / 445 (VGS) Svarprosent: 87 (US) / 29 (VGS)

2 UNGDATA Ungdata er eit kvalitetssikra system for gjennomføring av lokale spørjeskjemaundersøkingar. NOVA og dei regionale kompetansesentra for rusfeltet (KoRus) har det faglege ansvaret for undersøkingane, medan kommunane står for den praktiske gjennomføringa. Ungdata blir finansiert av Helsedirektoratet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskaps- departementet. Alle data som blir samla inn i regi av Ungdata, blir lagra i ein nasjonal database som NOVA forvaltar. Kvart år lagar NOVA nasjonale tal basert på alle gjennomførte Ungdata-undersøkingar føregåande år. Tala som blir vist under merkelappen « Noreg» i denne rapporten, er basert på 101 kommunale undersøkingar gjennomførte i perioden 2010–2012. Du finn meir utfyllande informasjon på www.ungdata.no.

3 DEFINISJONAR: Fortruleg ven:  Dei som svarar «ja» på spørsmålet: Har du minst ein ven som du kan stole fullstendig på og kan tru deg til om alt? Nøgd med venene:  Dei som svarar «særs nøgd» eller «litt nøgd» på spørsmålet: Kor nøgd eller misnøgd er du med venene dine? Nøgd med foreldra:  Dei som svarar «særs nøgd» eller «litt nøgd» på spørsmålet: Kor nøgd eller misnøgd er du med foreldra dine? Nøgd med lokalmiljøet:  Dei som svarar «særs nøgd» eller «litt nøgd» på spørsmålet: Kor nøgd eller misnøgd er du med lokalmiljøet der du bur? God familieøkonomi:  Dei som svarar «stort sett god råd» eller «god råd heile tida» på spørsmålet: Har familien din hatt god eller dårleg råd/økonomi dei siste to åra? FORELDRE OG VENER

4 SKULE OG FRAMTID DEFINISJONAR: Trivast på skulen:  Dei som svarar «særs godt» eller «nokså godt» på spørsmålet: Trivst du på skulen? Lekser (minst 30 min.):  Dei som svarar «30 minuttar – 1 time» eller meir på spørsmålet: Kor lang tid bruker du gjennomsnittleg per dag på lekser og anna skulearbeid (utanom skuletid)? Skulking: -Dei som svarar «minst ein gong» på spørsmålet: Har du skulka skulen det siste året? Trur dei vil ta høgare utdanning:  Dei som svarar «ja» på spørsmålet: Trur du at du vil kome til å ta utdanning på universitet eller høgskule? Trur dei vil bli arbeidsledig:  Dei som svarer «ja» på spørsmålet: Trur du at du nokon gong vil bli arbeidsledig?

5 FRITID DEFINISJONAR: Aktiv i fritidsorganisasjon:  Dei som har vore med på totalt fem eller fleire aktivitetar i følgjande fritidsorganisasjonar siste månad: Idrettslag, motorklubb, fritidshus/ ungdomshus, religiøs foreining, korps, kor, orkester, kulturskule/musikkskule og annan organisasjon, lag eller foreining. Ute om kvelden:  Dei som svarar at dei minst to gonger siste uke har «brukt størstedelen av kvelden ute saman med vener/kameratar». Shopping:  Dei som svarar at dei minst to gonger siste uke har «rusla rundt for å sjå eller handle i butikkar». Lønt ekstrajobb:  Dei som svarar at dei minst ein gong siste veke har «hatt lønt ekstrajobb». Dataspel:  Dei som svarar «to timar eller meir» på spørsmålet: Tenk på ein gjennomsnittleg dag. Kor lang tid bruker du på å spele dataspel/TV- spel? Har lese bok:  Dei som svarar «minst ei» på spørsmålet: Kor mange bøker har du lese den siste månaden (ikkje skulebøker)?

6 DEFINISJONAR: Nøgd med helsa:  Dei som svarar «særs nøgd» eller «litt nøgd» på spørsmålet: Kor nøgd eller misnøgd er du med helsa di? Nøgd med utsjånaden:  Dei som svarar «særs nøgd» eller «litt nøgd» på spørsmålet: Kor nøgd eller misnøgd er du med utsjånaden din? Trener kvar veke:  Dei som minst kvar veke deltek i enten idrett og trening på skulen (utanom skuletida), trener eller konkurrerer i eit idrettslag, trener på treningsstudio eller helsestudio, trener eller trimmar på eige hand, dansar (som trening) eller er på kampsport eller sjølvforsvarstrening. Plaga av einsemd:  Dei som svarar «ganske mykje plaga» eller «veldig mykje plaga» på spørsmålet: Har du i løpet av den siste veka vore plaga av einsemd? Depressivt stemningsleie:  Dei som har vore «ganske mykje plaga» eller «veldig mykje plaga» av følgjande ting siste veke: Kjent at alt er eit slit, hatt søvnproblem, følt deg ulukkeleg, trist eller deprimert, kjent håpløyse med tanke på framtida, kjent deg stiv eller stressa og bekymra deg for mykje om ting. Mobbing:  Dei som svarar «minst kvar 14. dag» på spørsmålet: Blir du sjølv utsett for plaging, truslar eller utfrysing av andre unge på skulen eller i fritida? HELSE OG TRIVSEL

7 DEFINISJONAR: Røykjer:  Dei som svarar at dei røykjer «minst kvar veke» på spørsmålet: Røykjer du? Snusar:  Dei som svarar at dei brukar snus «minst kvar veke» på spørsmålet: Snusar du? Drukke seg ruspåverka:  Dei som svarar at dei minst ein gong siste 12 månader har «drukke så mykje alkohol at du tydeleg har kjent deg ruspåverka». Kan skaffe hasj:  Dei som svarar «ja» på spørsmålet: Dersom du ønska å få tak i hasj eller marihuana, trur du at du ville klare å skaffe deg stoffet innan to til tre dagar? Brukt hasj/narkotika:  Dei som svarar at dei minst ein gong siste 12 månader har «brukt hasj eller marihuana» eller «brukt andre narkotiske stoff». TOBAKK OG RUS

8 RISIKOÅTFERD OG VALD DEFINISJONAR: Nasking:  Dei som minst ein gong siste 12 månader har «tatt med deg varer frå butikk utan å betale». Innbrot:  Dei som minst ein gong siste 12 månader har «brote deg inn for å stele noko». Tagging:  Dei som minst ein gong siste 12 månader har «spraya eller tagga ulovleg på veggar, bygningar, tog, buss». Slåssing:  Dei som minst ein gong siste 12 månader har «vore i slåsskamp kor du har brukt slag eller spark» og/eller «vore i slåsskamp kor du har brukt våpen». Utsett for truslar om vald:  Dei som minst ein gong siste 12 månader har «vore utsett for truslar om vald». Skada pga. vald:  Dei som minst ein gong siste 12 månader har «fått sår eller skade på grunn av vald utan at eg trengte legebehandling» eller «blitt skada så sterkt på grunn av vald at det kravde legebehandling».

9

10 Ungdata-undersøkinga i Time 2013 Nøkkeltal (vidaregåande skule) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 11 – 16 Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1 – VG3 Antall: 618 (US) / 445 (VGS) Svarprosent: 87 (US) / 29 (VGS)

11 UNGDATA Ungdata er eit kvalitetssikra system for gjennomføring av lokale spørjeskjemaundersøkingar. NOVA og dei regionale kompetansesentra for rusfeltet (KoRus) har det faglege ansvaret for undersøkingane, medan kommunane står for den praktiske gjennomføringa. Ungdata blir finansiert av Helsedirektoratet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskaps- departementet. Alle data som blir samla inn i regi av Ungdata, blir lagra i ein nasjonal database som NOVA forvaltar. Kvart år lagar NOVA nasjonale tal basert på alle gjennomførte Ungdata-undersøkingar føregåande år. Tala som blir vist under merkelappen « Noreg» i denne rapporten, er basert på 101 kommunale undersøkingar gjennomførte i perioden 2010–2012. Du finn meir utfyllande informasjon på www.ungdata.no.

12 DEFINISJONAR: Fortruleg ven:  Dei som svarar «ja» på spørsmålet: Har du minst ein ven som du kan stole fullstendig på og kan tru deg til om alt? Nøgd med venene:  Dei som svarar «særs nøgd» eller «litt nøgd» på spørsmålet: Kor nøgd eller misnøgd er du med venene dine? Nøgd med foreldra:  Dei som svarar «særs nøgd» eller «litt nøgd» på spørsmålet: Kor nøgd eller misnøgd er du med foreldra dine? Nøgd med lokalmiljøet:  Dei som svarar «særs nøgd» eller «litt nøgd» på spørsmålet: Kor nøgd eller misnøgd er du med lokalmiljøet der du bur? God familieøkonomi:  Dei som svarar «stort sett god råd» eller «god råd heile tida» på spørsmålet: Har familien din hatt god eller dårleg råd/økonomi dei siste to åra? FORELDRE OG VENER

13 SKULE OG FRAMTID DEFINISJONAR: Trivast på skulen:  Dei som svarar «særs godt» eller «nokså godt» på spørsmålet: Trivst du på skulen? Lekser (minst 30 min.):  Dei som svarar «30 minuttar – 1 time» eller meir på spørsmålet: Kor lang tid bruker du gjennomsnittleg per dag på lekser og anna skulearbeid (utanom skuletid)? Skulking: -Dei som svarar «minst ein gong» på spørsmålet: Har du skulka skulen det siste året? Trur dei vil ta høgare utdanning:  Dei som svarar «ja» på spørsmålet: Trur du at du vil kome til å ta utdanning på universitet eller høgskule? Trur dei vil bli arbeidsledig:  Dei som svarer «ja» på spørsmålet: Trur du at du nokon gong vil bli arbeidsledig?

14 FRITID DEFINISJONAR: Aktiv i fritidsorganisasjon:  Dei som har vore med på totalt fem eller fleire aktivitetar i følgjande fritidsorganisasjonar siste månad: Idrettslag, motorklubb, fritidshus/ ungdomshus, religiøs foreining, korps, kor, orkester, kulturskule/musikkskule og annan organisasjon, lag eller foreining. Ute om kvelden:  Dei som svarar at dei minst to gonger siste uke har «brukt størstedelen av kvelden ute saman med vener/kameratar». Shopping:  Dei som svarar at dei minst to gonger siste uke har «rusla rundt for å sjå eller handle i butikkar». Lønt ekstrajobb:  Dei som svarar at dei minst ein gong siste veke har «hatt lønt ekstrajobb». Dataspel:  Dei som svarar «to timar eller meir» på spørsmålet: Tenk på ein gjennomsnittleg dag. Kor lang tid bruker du på å spele dataspel/TV- spel? Har lese bok:  Dei som svarar «minst ei» på spørsmålet: Kor mange bøker har du lese den siste månaden (ikkje skulebøker)?

15 DEFINISJONAR: Nøgd med helsa:  Dei som svarar «særs nøgd» eller «litt nøgd» på spørsmålet: Kor nøgd eller misnøgd er du med helsa di? Nøgd med utsjånaden:  Dei som svarar «særs nøgd» eller «litt nøgd» på spørsmålet: Kor nøgd eller misnøgd er du med utsjånaden din? Trener kvar veke:  Dei som minst kvar veke deltek i enten idrett og trening på skulen (utanom skuletida), trener eller konkurrerer i eit idrettslag, trener på treningsstudio eller helsestudio, trener eller trimmar på eige hand, dansar (som trening) eller er på kampsport eller sjølvforsvarstrening. Plaga av einsemd:  Dei som svarar «ganske mykje plaga» eller «veldig mykje plaga» på spørsmålet: Har du i løpet av den siste veka vore plaga av einsemd? Depressivt stemningsleie:  Dei som har vore «ganske mykje plaga» eller «veldig mykje plaga» av følgjande ting siste veke: Kjent at alt er eit slit, hatt søvnproblem, følt deg ulukkeleg, trist eller deprimert, kjent håpløyse med tanke på framtida, kjent deg stiv eller stressa og bekymra deg for mykje om ting. Mobbing:  Dei som svarar «minst kvar 14. dag» på spørsmålet: Blir du sjølv utsett for plaging, truslar eller utfrysing av andre unge på skulen eller i fritida? HELSE OG TRIVSEL

16 DEFINISJONAR: Røykjer:  Dei som svarar at dei røykjer «minst kvar veke» på spørsmålet: Røykjer du? Snusar:  Dei som svarar at dei brukar snus «minst kvar veke» på spørsmålet: Snusar du? Drukke seg ruspåverka:  Dei som svarar at dei minst ein gong siste 12 månader har «drukke så mykje alkohol at du tydeleg har kjent deg ruspåverka». Kan skaffe hasj:  Dei som svarar «ja» på spørsmålet: Dersom du ønska å få tak i hasj eller marihuana, trur du at du ville klare å skaffe deg stoffet innan to til tre dagar? Brukt hasj/narkotika:  Dei som svarar at dei minst ein gong siste 12 månader har «brukt hasj eller marihuana» eller «brukt andre narkotiske stoff». TOBAKK OG RUS

17 RISIKOÅTFERD OG VALD DEFINISJONAR: Nasking:  Dei som minst ein gong siste 12 månader har «tatt med deg varer frå butikk utan å betale». Innbrot:  Dei som minst ein gong siste 12 månader har «brote deg inn for å stele noko». Tagging:  Dei som minst ein gong siste 12 månader har «spraya eller tagga ulovleg på veggar, bygningar, tog, buss». Slåssing:  Dei som minst ein gong siste 12 månader har «vore i slåsskamp kor du har brukt slag eller spark» og/eller «vore i slåsskamp kor du har brukt våpen». Utsett for truslar om vald:  Dei som minst ein gong siste 12 månader har «vore utsett for truslar om vald». Skada pga. vald:  Dei som minst ein gong siste 12 månader har «fått sår eller skade på grunn av vald utan at eg trengte legebehandling» eller «blitt skada så sterkt på grunn av vald at det kravde legebehandling».

18

19 Ungdata-undersøkelsene i Time 2010 og 2013 Standardrapport undersøkelse FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 – 16 (2010) / uke 11 – 16 (2013) Klassetrinn: 8. – 10. klasse Antall: 583 (2010) / 618 (US) Svarprosent: 85 (2010) / 87 (2013)

20 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

21 God råd hele tiden/stort sett: Vi har hatt god råd hele tiden+vi har stort sett hatt god råd. Dårlig råd hele tiden/stort sett: Vi har hatt dårlig råd hele tiden+vi har stort sett hatt dårlig råd. Familieøkonomi: Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene?

22 Mindre enn 20: Ingen+mindre enn 20. 20-500: 20-100+100-500. Mer enn 500: 500-1000+Mer enn 1000. Antall bøker i hjemmet: Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere?

23 Foreldre – kontroll og tillit: Andel som mener ulike utsagn om forholdet til foreldrene ”passer svært godt” eller ”passer ganske godt”.

24 Foreldre – innetider: Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden?

25 Ikke faste venner: Nokså tilfeldig hvem jeg er sammen med+er ikke så ofte sammen med jevnaldrende. Jevnaldrende – faste vennskap: Når du er sammen med venner/kamerater, hvem er du som oftest sammen med?

26 Jevnaldrende – intimitet: Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?

27 Jevnaldrende – status: Andel som mener ulike egenskaper eller handlinger ”øker statusen litt” eller ”øker statusen mye” i vennemiljøet.

28 Jevnaldrende – status: Andel som mener ulike egenskaper eller handlinger ”minker statusen litt” eller ”minker statusen mye” i vennemiljøet.

29 Nære relasjoner: Andel som helt sikkert ville snakket med ulike personer eller instanser ved et personlig problem

30 Skole og framtid Lekser, trivsel, skoleproblemer, mobbing og syn på framtiden

31 Under 30 minutter: Aldri/nesten aldri lekser+under 30 minutter. 1/2-2 timer: 1/2-1 time+1-2 timer. To timer eller mer: 2-3 timer+3-4 timer+Mer enn 4 timer. Skole – tid brukt på lekser: Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletid)?

32 Skole – trivsel: Trives du på skolen?

33 Skole – tilfredshet med karakterer: Alt i alt, hvor fornøyd er du med de karakterene du fikk?

34 Skole – konflikter og problematferd: Andel som har utført ulike handlinger minst én gang siste 12 måneder

35 Mobbing, plaging og utfrysing – utøver: Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.

36 Mobbing, plaging og utfrysing – offer: Hender det at du blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.

37 Forventninger til framtiden: Andel som svarer ja på ulike påstander om situasjoner eller handlinger i framtiden

38 To eller flere: 2-3 barn+4 barn eller flere. Forventninger til framtiden - barn: Hvor mange barn tror du at du kommer til å få?

39 Fritid Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

40 Fritid – organisert: Er du, eller har du tidligere vært med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger – etter at du fylte 10 år?

41 Fritid – organisert: Andel som har vært med på aktiviteter, møter eller øvinger i ulike foreninger minst én gang sist måned

42 Fritid – hjemmeorientert: Andel som har utført ulike handlinger eller aktiviteter minst én gang sist uke

43 Fritid – venneorientert: Andel som har utført ulike handlinger eller aktiviteter minst én gang sist uke

44 Fritid – uteorientert: Andel som har utført ulike handlinger eller aktiviteter minst én gang sist uke

45 Fritid – diverse: Andel som har utført ulike handlinger eller aktiviteter minst én gang sist uke

46 Medier – høykonsumenter: Andel som bruker to timer eller mer på ulike medier en gjennomsnittsdag

47 Medier – lavkonsumenter: Andel som bruker mindre enn 30 minutter på ulike medier en gjennomsnittsdag

48 3 bøker eller mer: 3-4 bøker+5 bøker eller mer. Medier – boklesing: Hvor mange bøker har du lest den siste måneden (ikke skolebøker)?

49 Helse og trivsel Psykisk helse, fysisk aktivitet, måltidsvaner og trivsel i nærmiljø

50 Depressivt stemningsleie og ensomhet: Andel som har vært ganske eller veldig mye plaget av ulike situasjoner sist uke

51 Subjektiv livskvalitet: Andel som er litt eller svært fornøyd med ulike sider av livet sitt

52 Trivsel i nærmiljøet: Prøv å forestille deg at du en gang får barn. Kunne du tenke deg å la dine barn vokse opp i det nærmiljøet der du selv bor?

53 Sjeldnere enn ukentlig: Et par ganger i måneden+ sjelden+aldri. Fysisk aktivitet – andpusten og svett: Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?

54 Fysisk aktivitet – trening siste måned: Andel som trener eller driver med følgende aktiviteter minst månedlig

55 Måltidsvaner: Andel som spiser ulike måltider hver dag

56 Måltider i familien: Opplever du måltidene i familien som koselige eller hyggelige?

57 Tobakk og rusmidler Egen bruk, tilgjengelighet, regler i hjemmet og forbruk i nettverk

58 Røyker ikke: Har aldri røykt+har røykt før, men sluttet nå. Røyker en gang i blant: Røyker sjeldnere enn én gang i uka+røyker ukentlig, men ikke hver dag. Tobakk og rusmidler – sigaretter: Røyker du?

59 Bruker ikke snus: Har aldri snust+brukte før, men har sluttet nå. Snuser en gang i blant: Snuser sjeldnere enn én gang i uka+snuser ukentlig, men ikke hver dag. Tobakk og rusmidler – snus: Bruker du snus?

60 Minst månedlig: Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden+hver uke. Tobakk og rusmidler – alkohol: Hender det du drikker noen form for alkohol?

61 1-4 ganger: En gang+2-4 ganger. Fem ganger eller mer: 5-10 ganger+Mer enn 10 ganger. Tobakk og rusmidler – beruset: Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset?

62 Tobakk og rusmidler – regler for alkohol: Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?

63 Tobakk og rusmidler – bruk av rusmidler siste år: Andel som har brukt ulike rusmidler minst én gang siste 12 måneder

64 Tobakk og rusmidler – forbruk i nettverk: Andel i nettverk som bruker alkohol ukentlig eller oftere

65 Tobakk og rusmidler – tilgjengelighet hasj/marihuana: Har du i løpet av det siste året blitt tilbudt hasj eller marihuana?

66 Tobakk og rusmidler – tilgjengelighet hasj/marihuana: Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager?

67 Atferdsproblemer, vold og risiko Lovbrudd, kontakt med politiet og annen problematferd

68 Problematferd – vinning: Andel som har utført ulike handlinger minst én gang siste 12 måneder

69 Problematferd – hærverk: Andel som har utført ulike handlinger minst én gang siste 12 måneder

70 Problematferd – slåssing og trusler: Andel som har utført ulike handlinger minst én gang siste 12 måneder

71 Problematferd – kontakt med politiet: Hvor mange ganger har du vært i kontakt med politiet på grunn av noe galt du hadde gjort i løpet av de siste 12 månedene? Mer enn én gang: 2-5 ganger+6-10 ganger+11 ganger eller mer.

72 Problematferd – trafikkforseelse: Har du noen gang blitt stoppet av politiet på grunn av en trafikkforseelse? Ungdommene kunne krysse av for flere alternativer. De som har gjort dette, er plassert i den mest alvorlige kategorien de har krysset av for.

73 Vold og trusler om vold: Andel som har blitt utsatt for ulike voldshandlinger minst én gang siste 12 måneder


Laste ned ppt "Ungdata-undersøkinga i Time 2013 Nøkkeltal (ungdomsskulen) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 11 – 16 Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1 – VG3 Antall:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google