Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reglement for fordeling av treningstid- Herunder Askermodellen Sak om toppidrettstimer 26.11.15 Komite TKF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reglement for fordeling av treningstid- Herunder Askermodellen Sak om toppidrettstimer 26.11.15 Komite TKF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reglement for fordeling av treningstid- Herunder Askermodellen Sak om toppidrettstimer 26.11.15 Komite TKF

2 Reglement for fordeling av treningstid til idrett

3 Reglement:  Vedtatt av Kommunestyret i Asker 1.april 2014.  Omhandler fordeling av treningstid i flerbrukshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, gymnastikksaler og fotballbaner.  “Askermodellen” – matematisk fordeling av treningstid for flerbrukshallene. Bakgrunn for reglementet: Enhetlig, likeverdig og tydelig reglement for fordeling av treningstid.

4 Lagidretter – beregning av antall lagenheter  Hvert lag teller som 1 lagenhet (f.eks. Piker 14)  Som tellende lag regnes lag som har deltatt i seriespill.  Utøvere 10 år og eldre teller Individuelle idretter – beregning av antall lagenheter  Hvert lag teller som 1 lagenhet  Som ett lag regnes: Gymnastikk og turn hver 12’ enkeltutøver Badminton hver 12’ enkeltutøver Friidrett hver 20’ enkeltutøver  Som tellende enkeltutøver regnes utøver som har deltatt i konkurranse Utøvere 10 år og eldre telles Toppidretttimer 4,0 t/uke per hallflate holdes av til de som kvalifiserer for timer til toppidrett

5 Totale timer til fordeling: Flerbrukshaller og spesialhaller:32,5 timer per uke pr. hall (kl. 16:00 – 22:30) Askerhallen, Leikvollhallen (2 flater) Heggedal idrettshall Vollen idrettshall Holmen fjellhall Flerbrukshaller ved skoler :25,5 timer per uke (7 t/u fordeles særskilt) Bondi skole, idrettshall Nesøya skole idrettshall (fra 2015) Heggedal skole, idrettshall (fra januar 2017) Timer til fordeling:

6 ASKERMODELLEN 2015/16 Gjelder idrettshaller; Nesøya, Heggedal, Holmen, Askerhallen og Leikvollhallen, Bondi og Vollen idrettshall.2015/16 Beregningsgrunnlag Utregning Sum timer Idrettslag/forening Antall lag seriespill (over 10 år) Elite Jr.Elite Sen. Ind. utøv.over 10 år Ind.utøver omregn. til lag Antall lag pr.klubb Timer pr. klubbElite timer Sum timer pr. klubb Asker Basketball Club20ja 20,000 29,8681736,8681 Asker Turnforening** ja 133 11,0833 16,5519723,5519 Holmen IF2 2,000 2,9868 Asker Skiklubb48ja 90 4,500052,5000 78,4038381,4038 Nesøya IL2 37 1,85003,8500 5,7496 Heggedal IL0 13 1,0833 1,6179 Asker Badmintonklubb ja 48 4,0000 5,973638,9736 Asker Innebandyklubb15ja 15,000 22,4011325,4011 Holmen Tropp & Turn**1 0,00001,0000 1,4934 Vollen Ungdomslag7 7,000 10,4538 SUM117,52175,523198,5 Utregn. tilgjengelige t. pr. uke Skjevford.10,5 5 haller a`32,5 t/u =162,5*Helsespl.2,0 Bondi idrettshall20,5IdrettsGlede7,0 Vollen idrettshall20,5Nye idr.3,5 Nesøya18 Tilgjengelige timer221,5 Sum 221,5 *Askerhallen, Heggedalshallen, Holmenhallen, Leikvollhallen x 2 ** Kun RG. (Holmen Turnhall -apparat-, og troppsturnhall - egen fordeling). Timer til fordeling = 221,5 - 23 elitetimer - 2 helsesportl.- 7 idrettsGlede- 3,5 nye idretter - 10,5 skjevfordeling = 175,5 Askermodelltimer Timer pr. lagenhet (Brøk): 175,5 timer :117,52 lag =1,493405191

7 Toppidrettstimer Kriterier eksisterende reglement: > Inntil 4 timer for senior toppidrett (pr. idrettslag) > Inntil 3 timer for junior toppidrett (pr. idrettslag) Ingen definisjon på hva som er toppidrett – bortsett fra «øverste elitenivå» Nytt forslag: > Rådmannen/Saksfremlegg: Timer til toppidrett utgår. Timene inngår i den ordinære potten. > AIR (alt.løsning/høringsinnspill: anbefaler å ta ut timene for junior, beholde seniortimer.

8 Konsekvenser Marginale konsekvenser av å ta ut toppidrettstimer. (Se kap.3.0 i vedlegg Kartlegging) Konsekvenser fordeling 2015/16: Når man tok høyde for at det kom en ny hall (Nesøya), så var det en klubb som mistet en time (Asker badmintonklubb). Det kommer en ny hall fra januar2017 – og da vil dette kunne utjevne seg, slik at ingen får færre timer enn før. (gitt at medlemskap holder seg stabilt)


Laste ned ppt "Reglement for fordeling av treningstid- Herunder Askermodellen Sak om toppidrettstimer 26.11.15 Komite TKF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google