Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredrag om DET STORE BEDRAGET I DAGENS PENGESYSTEM – laget av Trygve – og ikke ’hegnar’- hehe Dagens tema 09.05.12 1 1.Historien. 2.Renter. Hva betyr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredrag om DET STORE BEDRAGET I DAGENS PENGESYSTEM – laget av Trygve – og ikke ’hegnar’- hehe Dagens tema 09.05.12 1 1.Historien. 2.Renter. Hva betyr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foredrag om DET STORE BEDRAGET I DAGENS PENGESYSTEM – laget av Trygve – og ikke ’hegnar’- hehe Dagens tema 09.05.12 1 1.Historien. 2.Renter. Hva betyr renter for økonomien? 3Fractionel banking system. Hva er dette, og hvordan virker det ? 4.Pengespekulasjon, Hvor mye spekuleres det, hva bidra spekulantene med til felleskapet? 5.Har finanseliten et samordnet mål, Eller utnytter de tilfeldigvis situasjonen som den er? 6. Noen påstander, oppsummering, diskusjoner.

2 1791 First Bank of United States 09.05.12 2 Dette året fikk Rothschildene kontroll over pengene i USA gjennom Hamilton som var deres agent i regjeringen til George Washington. De fikk et 20 års privilegium til å styre pengeforsyningen i USA. H

3 1811 kontrakten utløper. 09.05.12 3 Kongressen stemmer mot fornyelse av kontakten. Nathan Mayer Rothschild kommer med følgende trussel: Enten fornyer USA kontrakten, eller de vil befinne seg i en meget ødeleggende krig.

4 1811 Kongressen stemmer tiltross for trusselen mot fornyelse. 09.05.12 4 Nathan Mayer Rothschild kommer da med følgende uttalelse : Lær disse ukloke amerikanenre en leksjon. Før de tilbake til kolonistatus. I 1812 erklærer så England krig mot USA.

5 1816 Second Bank og United States. 09.05.12 5 I 1816 stemmer kongressen for en sentralbank dominert av Rothschildene. Denne gangen får de også et 20 års privilegium til å styre pengeforsyningen i USA. Etter at tusenvis av soldater på begge sider har ofret livet ender krigen da Rothschildene får sin bank.

6 1832 Andrew Jackson går til valg for presidentembetet. 09.05.12 6 Under slagordet : Jackson og ingen Bank. 1833 Jackson fjerner statens besittelser fra Rothschild kontrollert Second Bank til andre banker. Men Rothschildene har pengene de reduserer pengevolumet og skaper en depresjon.

7 Jackson kommenterer og utsettes for et mordforsøk. 09.05.12 7 Dere er et reir med giftslanger og tyver, og jeg akter å utrydde dere, ja ved den evige Gud jeg skal utrydde dere. Hvis folket bare forsto litt av urettferdigheten i vårt penge- og banksystem ville det bli revolusjon før morgengry. Den 30.januar 1835 er Jackson utsatt for et mislykket attentat av en attentatmann med 2 pistoler. Begge pistolene klikker. Jackson hevdet å vite at Rothschildene sto bak attentatforsøket. Jackson lykkes med ikke å fornye Second Banks privilegium.

8 Galbraith 09.05.12 8 Prosessen banker skaper penger på er så enkel at forstanden blir koblet ut.

9 Mayer Anselm Rothschild 09.05.12 9 Tillat meg å kontrollere pengene til en nasjon, og jeg bryr meg ikke om hvem som lager lovene.

10 Styreformann i Federal Reserve Marriner S: Eccles 09.05.12 10 Det er slik vårt pengesystem er. Hvis det ikke finnes noe gjeld i systemet, ville det heller ikke være noe penger der.

11 Robert H. Hemphill. Kredittsjef Federal Reserve Atlanta, Georgia 09.05.12 11 Det er en rystende tanke –En eller annen er nødt til å låne hver eneste dollar vi har i sirkulasjon enten det er kontante penger eller kreditt. Hvis bankene skaper rikelig med penger fra ingenting blir vi velstående. Hvis ikke sulter vi. I virkelighetene har vi ikke et varig pengesystem. Når en først greier å forstå systemet vil en forstå hvilken tragisk absurditet og at vår posisjon er så håpløs at det nesten ikke er til å tro. Tiltross det er slik systemet er.

12 Major John. F. Hylan. New York. 09.05.12 12 Den virkelige trussel mot vår republikk er den usynlige regjeringen som lik en gigantisk blekksprut sprer sine slimete legger over våre byer, stater og hele nasjonen.

13 Økonom Kenneth Boulding. 09.05.12 13 Enhver som tror at eksponenentsiell vekst kan fortsette i det uendelige er enten gal eller så er han økonom.

14 Wright Patman. Demokratisk kongressmann 1928- 1976. Styreformann i komiteen for bankvirksomhet og penger fra 1963-1975. 09.05.12 14 Jeg har hittil aldri hørt om noen som gjennom bruk av logikk og rasjonell tenking har kunnet rettferdiggjøre hvorfor føderale myndigheter må låne sine egne penger for å kunne bruke dem. Jeg tror en tid vil komme hvor folket forlanger en endring av dette systemet. Jeg tror at en tid vil komme i dette landet hvor folket vil klandre deg og meg for å sitte uvirksomme og tillate et slikt idiotisk system å fortsette.

15 Sir Joshia Stamp. Direktør for Bank of England1928-1941. 09.05.12 15 Det moderne banksystemet lager penger ut av ingenting. Denne prosessen er kanskje det mest sjokkerende stykke taskenspilleri som noen gang er oppfunnet. Banksystemet er unnfanget i ondskap og født i synd. Bankierene eier hele jorden. Ta jorden fra dem, men tillat dem å fortsette med å skape penger, og med et pennestrøk vil de skape så mye penger at de kan kjøpe alt tilbake igjen. Ta fra dem muligheten til å skape penger, og deres formuer vil forsvinne, for da vil denne verden bli et bedre sted å leve i. Men hvis du vil fortsette å være bankierenes slave og samtidig betale for ditt eget slaveri, da kan vi la bankene fortsette å skape pengene og kontrollere kreditten.

16 Woodrow Wilson. President USA 1913-1921. 09.05.12 16 Jeg er en meget ulykkelig mann. Jeg har ufrivillig ruinert mitt land. En stor industriell nasjon er styrt av dets system for kreditt. Vårt kredittsystem er konsentrert. Derfor er vår nasjons vekst og alle våre aktiviteter er i hendene på noen få menn. Vi har kommet til å bli et av de verst styrte, en av de mest kontrollerte og dominerte regjeringer i den siviliserte verden. Ikke lengre en regjering med en fri mening, ikke lengre en regjering med overbevisning og med majoriteten av majoriteten av folket bak seg, men en regjering avhengig av meningen og avhengigheten av en liten gruppe dominerende menn på toppen.

17 James A. Garfield. President i USA som ble myrdet. 09.05.12 17 Den som kontrollerer et lands pengevolum er dette landets absolutte mester over all industri og kommersiell virksomhet, og når du forstår at hele dette systemet er meget lett å kontrollere, på den ene eller andre måten, av noen få personer på toppen, da behøver du ikke å bli fortalt hvordan perioder med inflasjon og depresjoner organiseres.

18 Fraksjonell bankvirksomhet i praksis, 09.05.12 18 Når en opptar et lån på 1 million til 5 % over 20 år, så har banken krav på å ha 1/10 del av dette i reserve eller kr.100 000. I praksis blir det vel omtrent på grunn av systemet slik: I det låntakeren setter sin underskrift på lånepapirene har han forpliktet seg til å betale kr. 1 000 000 med renter de neste 20 årene for at banken skal låne ham kr.100 000 av de pengene de egentlig har. På den måten har de skapt seg en ny slave som over 20 år betaler tilbake penger som ble skapt for banken i det låntaker satte underskriften på lånepapirene. De pengene banken hadde, ble tilbakebetalt med renter de første 23 månedene.

19 Abraham Lincoln. President i USA som ble myrdet. 09.05.12 19 Regjeringen skulle skape, porsjonere og sirkulere alle penge- og kredittstrømmer som er nødvendig for å tilfredsstille regjeringens behov og befolkningens behov for kjøpekraft. Ved å innføre et slikt prinsipp vil befolkningen spare enorme summer med renter. Privilegiet med å skape og porsjonere pengene er ikke bare dens suverene rett, men det er en regjerings største kreative mulighet.

20 William Lyon Mckenzie King. Tidliger statsminister i Canada. 09.05.12 20 Inntil kontrollen og sirkulasjonen av penger og kreditt er tilbakeført til regjeringen og gjenkjent som det påfallende og ukrenkelige ansvaret, er alt snakk om parlamentets suverenitet forgjeves og nytteløst. Med en gang en nasjon gir bort kontrollen over kreditten betyr det ingen ting hvem som lager lovene. Renter ute av kontroll vil ødelegge enhver nasjon.

21 Nelson Rockefeller. Trilateral Commission møtet1991. Her hyller han pressens lojalitet til pengemakten. 09.05.12 21 Vi er takknemlige overfor Whasingthon Post, New York Times, Times Magasin og andre store aviser hvis direktører har deltatt i våre møter og respektert lovnadene om diskresjon i over 40 år. Det ville ha vært umulig for oss å utvikle vår plan for verden hvis vi hadde vært gjenstand for den offentlige publisitetens klare lys gjennom disse årene. Men, verden er nå mer sofistikert og forberedt for å marsjere mot en verdensregjering. Den overnasjonale suvereniteten til en intellektuell elite er sikkert å foretrekke framfor de nasjonale beslutningsmetodene praktisert de siste hundreårene.

22 Marshall Mc Luhan. Media guru. 09.05.12 22 Bare de små hemmelighetene må beskyttes, de store blir beskyttet av folkets skepsisisme.

23 Påstand 09.05.12 23 Konkurranse er i alle sammenhenger en særdeles urasjonell metode når det skal skapes nyttige forbedrede produkter og tjenester. Enhver konkurranse vil redusere antallet nyttige oppfinnelser, gjøre de som utvikles dårligere både hva gjelder funksjon og kvalitet. Spesielt blir de unødvendige kostnadskrevende. Da snakker ikke jeg om penger, men om de reelle kostnadene som er forbruk av materialer og arbeidstimer.

24 Påstand 09.05.12 24 Vår konkurransebaserte pengeøkonomi er en urettferdig og særdeles urasjonell måte å styre et samfunn på.

25 Hvorfor må vi konkurrere 09.05.12 25 Den konkurransebaserte pengeøkonomi er basert på den Darwinistiske ide om ”survival of the fittest”. Tanken bak er at mennesket er egoistisk og det er bare et egoistisk motiv som kan få et menneske til for eksempel gjøre nyttige oppfinnelser. Hvis ikke mennesket ser en egengevinst vil mennesket ikke anstrenge seg.

26 Lite utdrag fra JFK-tale 1963 09.05.12 26 Hele hemmeligholdet er motbydelig i et fritt og åpent samfunn. Vi er som et folk nå og historisk sett, utsatt for et lukket samfunn med hemmelige eder og hemmelige føringer. Vi er i hele verden, utsatt for en hensynsløs konspirasjon som baserer seg hovedsakelig på skjulte agendaer på lukket het i stedet for deltakelse, på utvelgelse i stedet for valg, på skremsler i stedet for frihet til valg. Det er et system med enorme menneskelige og materielle ressurser som har bygget en høyst effektiv maskin som omfatter og kombinerer militære, diplomatiet, de hemmelige tjenester, det økonomiske systemet, vitenskapen og politikken..

27 Norges banks regler. 09.05.12 27 § 17. Statens bankforretninger. I den utstrekning Kongen bestemmer det, skal banken utføre bankforretninger for staten, statsbanker og offentlige fond og yte tjenester ved opptak av statslån og forvaltning av statsgjeld. § 18. Kreditt til staten Banken kan ikke yte kreditt direkte til staten. Endret ved lov 20 juni 2003 nr. 44 (i kraft 1 jan 2005 iflg. vedtak 19 des 2003 nr. 1600).

28 Fraksjonelt banksystem. 09.05.12 28 Fractional-reserve banking is the banking practice in which only a fraction of a bank's demand deposits are kept as reserves (cash and other highly liquid assets) available for withdrawal. The bank lends out some or most of the deposited funds, while still allowing all deposits to be withdrawn upon demand. Fractional reserve banking is practiced by all modern commercial banks.bankdemand depositsreservesliquid assets

29 Thomas Jeffersson, USAs 3. president 1801-1809. 09.05.12 29 Hvis det amerikanske folk noen gang tillater en privat bank å få kontroll over landets penger, vil,først ved inflasjon og så med deflasjon, vil bankene og de store selskapene som vokser opp rundt dem, etter hvert ta fra folket all eiendom inntil deres barn våkner opp hjemløse i det landet deres forfedre bygget opp.

30 LandBNP/inn b. Antall innb. % av PNPTotal gjeld Snitt gj. pr. innb. USDMill.Millioner USDUSD Australia35 4932116,6123 729,5985 892 Canada35 0303166,1717 799,73023 155 Frankrike33 4085989,71 768 051,5 84 29 067 Tyskland31 7448291/752 368 737,28028 877 Italia30 65458129/118,42 300 644,00839 666 Japan32 385127234,2/59 632 400,09075 846 Sør-korea23 80048,551,8598 038,35612 328 Spania28 5544469,2/82869 412,19219 759 USA44 155290106,7/11 0 13 662 881, 650 47 113 Storbritannia32 00058,887,81 651 735,74428 096 09.05.12 30

31 De som eier det meste. 09.05.12 31 | These 17 families include: Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Li (Chinese), Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Duyn, Merovingian, (European Bloodlines), Reynolds, Disney, Krupp, McDonald Royalistene i England, Nederland, Marokko, Saudiarabia, Thailand, Lichtenstein, Monaco.

32 Fraksjonell banking i Norge. Fra finanskrisen i 2008. 09.05.12 32 Regjeringen skriver i pressemeldingen som fulgte at kjernekapital på 50 milliarder kroner isolert sett kan tilsvare en utlånsevne på 400-500 milliarder kroner. Kredittananalytiker Erik Alsaker i Nordea Markets tror ikke at de 50 milliardene kommer til å øke utlånene fra norske banker med 500 milliarder, som er regjeringens mål. Det kommer helt klart til å øke utlånene, men ikke med 500 milliarder, sier han.

33 Svar fra ledelsen i Morgan Bank 1929 09.05.12 33 Norman, du foreslår at vi igjen skal innføre sunn bankvirksomhet. Det kommer aldri til å skje mer i dette landet.

34 Fra møtereferater Carnegiefondet. 09.05.12 34 I 1908 diskuterte Carnegie ledelsen følgende strategiske tema : Finnes det noen bedre måter å få fart på landet enn å få i stand deltakelse i kriger? Hvordan skal vi få USA til å delta i kriger? Svaret var Vi må ta kontroll over utenrikspolitikken inklusiv diplomatiet. Dette ble derfor en oppgave Carnegiefondet satset på. Fra tiden under den første verdenskrig fant de et notat som handlet om hvordan de skulle greie å forlenge den pågående krigen.

35 USA Foundations virke i USA. 09.05.12 35 Da krigen sluttet i 1918 var de tydeligvis redde for tilbakeslag for sin strategi for da fant de et notat som handlet om Hvordan skal vi sikre oss mot tilbakeslag når nå krigen er slutt ? Svaret var at de måtte få kontroll over utdannelsessystemet og historieskrivingen. De prøvde å kjøpe de beste historikerne, men der fikk de nei, og de besluttet å danne egne forskningsinstitusjoner. De kontaktet Guggenheim, Rockefeller og Ford Foundations og foreslo følgende – Hvis vi (Carnegie og Rockefeller) finner fram til og plukker ut de rette talentene vil da Guggenheim gi disse talentene stipend slik at vi kan gi dem en riktig utdannelsen i de riktige universitetene? Slik ble 4 av de største Foundations i USA enige om hvordan de skulle utdanne talenter som kunne overta strategiske posisjoner i samfunnsinstitusjonene i USA.

36 Norman Dodds Besøk hos Ford Foundations 09.05.12 36 Ford: Du burde jobbe for samme mål som oss. Vi skal lage et samfunn mer kollektivisert som dagens Sovjetsamfunn, men med amerikansk effektivitet. På sikt skal vi slås sammen med Sovjet. Norman: Når dere nå har fått kongressen til å bevilge 500 000$ til denne undersøkelsen synes jeg du må fortelle det amerikanske folk akkurat det du sa til meg. Ford:Til det svarte direktøren - Det kommer aldri på tale. Framtiden for dette landet tilhører kollektivismen, administrert med amerikansk effektivitet..

37 Antall Gjennomsnitt Total formue/Land Landinnbyggere Formue/innbygg er USD Sum total formue USD Sveits8 000 000372 6922 981 536 000 000 Norge5 000 000 326 5301 632 650 000 000 Australia21 500 000320 3096 886 643 500 000 Sngapore5 000 000255 488 1 277 440 000 000 Frankrike59 000 000 255 156 15 054 204 000 000 Sverige8 000 000 243 5061 948 048 000 000 USA290 000 000234 97268 141 880 000 000 Luxembour1 000 000 229 940 229 940 000 000 Italia58 000 000 226 423 13 132 534 000 000 09.05.12 37

38 Thomas Jeffersson 09.05.12 38 Hvis det amerikanske folk noen gang tillater en privat bank til å kontroll over landets penger, først ved inflasjon og så med deflasjon bankene og korporasjonene som vil vokse opp, vil ta fra folket all eiendom inntil deres barn våkner opp hjemløse i det landet deres fedre bygget opp.

39 Oppfinnere/kapitaleiere. 09.05.12 39 Ingen nyttige oppfinnelser er gjort fordi en tenkte - nå skal jeg finne på noe som gjør meg rik. Det er i stedet genier som får en ide og forfølger denne ideen. Når ide skaperen nærmer seg løsningen og har pantsatt alt han eier kommer kapitalisten inn. Denne investerer og profiterer fordi han eier jo oppfinneren med sin investering.

40 09.05.12 40 Til tross for all denne ”djevel-skapen” så er dette jf. Martinus, kun en overgang OG: ”Alt er såre vel.

41 Ekte eller uekte 09.05.12 41 Martinus snakker om ekte verdier til motsetning til uekte verdier. Penger i seg selv har ikke en ekte verdi. På samme måte mener jeg det må skilles mellom ekte eller livsnødvendig nyttig arbeide i motsetning til unyttig og skadelig arbeid. Arbeid som ikke er verdiskapende eller sågar destruktivt.

42 09.05.12 42 Lav inntekt Høy inntekt Renteutgifter og inntekter

43 Sosial boligbygging Achen 1983 Renteutgifter 77 % 09.05.12 43

44 Renovasjonsutgifter Achen 1983 Renteutgifter 12% 09.05.12 44

45 Kloakkavgift Achen1983 Renteutgift 47% 09.05.12 45

46 Drikkevann Achen1983 Renteutgifter 38 % 09.05.12 46

47 Eksempel på nyttig og nødvendig arbeid. 09.05.12 47 Dyrking og omsetning av mat. Bygging av boliger. Bygging av infrastruktur. Med flere.

48 Martinus sitat 09.05.12 48 Samme verdi for samme verdi. 1 times innsats er 1 times innsats, enten den utføres av vaskehjelpen eller av direktøren. Det er same verdi for same verdi i praksis.

49 Historiker Paul Kennedy. 09.05.12 49 Det handles penger for flere hundre ganger større beløp, enn det handles varer for.

50 Spekulasjon med valuta 09.05.12 50 George Soros tjente omtrent 1.1 milliard USD ”den Sorte Onsdag” 16.09.1992. Massivt spekulativt salg av pund førte til at Bank of England devaluerte pundet. George Soros untnyttet sine kunnskaper, eller kanskje han sto direkte bak? til å foreta pengetransaksjoner som førte til denne eneorme og raske formuesøkningen.

51 1. Martinus forutsetninger. For at det kan bli en virkeliggjøring av det virkelige menneskeriket med det pengeløse samfunn må følgende forutsetninger være tilstede : 1.Fortsatt etisk utvikling, 2.Verdenstaten er innført. 3.Rett før maktprinsippet gjeldende. 4.Prinsippet samme verdi for samme verdi innført. 5.Arbeid er en grunnleggende verdifaktor som kun kan betales med arbeid. 09.05.12 51

52 Sitat Albert Schweizer. Framtidens overraskelse til menneskene vil være, at det gode også innebærer den største hensiktsmessighet. 09.05.12 52

53 Jeg har Kr. 1 000 000 og starter en bank. Hvor mye kan jeg låne ut ? 09.05.12 53

54 Kr.900 000. Dette er ærlige menneskers tolkning av fraksjonell banksystem. 09.05.12 54

55 Snu på flisa. Tenk som en som ønsker maksimal profitt. Jeg har kr. 1 000 000. Den betrakter jeg som reserven jeg må ha i min bank. Da kan jeg jo låne ut kr. 9 000 000. 09.05.12 55

56 09.05.12 56 Men i Norge driver vi ikke med slik virksomhet som fraksjonell bankvirksomhet? I Norge er det Norges Bank som trykker pengene?

57 09.05.12 57 Men Norges Bank er ikke en privateid bank. Den eies av den norske stat.

58 09.05.12 58 Kr.900 000

59 Sitat av David Rockefeller. 09.05.12 59 Det sosiale eksperimentet i Kina under formann Mao, er et av de viktigste og mest suksessfulle i menneskehetens historie. Det synes ikke å påvirke Rockefellers mening at dette eksperimentet førte til døden for rundt 70 000 000 kinesere.

60 United States Bankers Magazin 1992 09.05.12 60 Vi må gå forsiktig fram for å befeste enhver oppnådd posisjon. De lavere sosiale samfunnslag viser allerede gjentagne tegn på opprørskhet. La oss anvende domstolene. Når den gemene mann ved hjelp av loven har mistet sitt hjem blir de lettere å kontrollere og styre. Da kommer de ikke lengre til å kunne motsette seg myndighetenes sterke hånd, som agerer i samklang med de finansielle ledernes interesser.

61 United States Bankers Magazin 1992 09.05.12 61 Vi må holde folket opptatt med politiske motsetninger. Vi kommer derfor innenfor det demokratiske partiet til å framskynde spørsmålet om tolltaksering Vi løfter fram spørsmålet om beskyttelse mot toll hos republikanerne. Ved å splitte velgerne på denne måten vil de bruke sin energi til å kjempe seg i mellom på spørsmål som ikke betyr noe som helst for oss.

62 Har eliten et mål ? 09.05.12 62 Uttalelser fra US Bankers Magazin og David Rockefeller som : Vi holde folket opptatt med politiske motsetninger. Ved å splitte velgerne på denne måten vil de bruke sin energi på å kjempe seg i mellom på spørsmål som ikke betyr noe som helst for oss. Når den gemene mann ved hjelp av loven har mistet sine hjem blir de lettere og kontrollere og styre. Da kommer de ikke lengre til å kunne motsette seg myndighetenes sterke hånd, som agerer i samklang med de finansielle ledernes interesser. Den overnasjonale suvereniteten til en intellektuell elite er sikkert å foretrekke framfor de nasjonale beslutningsmetodene praktisert de siste hundreårene.

63 Målet er som David Rockefeller sier 09.05.12 63 Den overnasjonale suvereniteten til en intellektuell elite er sikkert å foretrekke framfor de nasjonale beslutningsmetodene praktisert de siste hundreårene. Viser etter min mening At denne eliten ser seg å stå på et høyere nivå enn oss vanlige gemene mennesker, og mener derfor at de må bestemme uten bli forstyrret av den gemene mann.

64 09.05.12 64

65 14.02.2012 65

66 14.02.2012 66 Denne blekkpatronen veier brutto i såkalt XL-størrelse 38 gram og inneholder 14 gram blekk. I normal utførelse veier den brutto 30 gram og inneholder 6 gram blekk,

67 14.02.2012 67 Dette gir følgende literpriser for blekket XL svart patron kr. 22 285 XL farge patron kr. 28 429 Normal svart patron kr. 33 367 Normal farge patron kr. 53 214

68 14.02.2012 68

69 14.02.2012 69 Fra samme firma. Denne blekkskriveren er en relativt kompleks konstruksjon med bevegelige deler. Bevegelige deler betyr alltid merkostnad. Prisen for dette produktet som veier 4,5 kilogram Er Ca. 100 kroner pr. kilo.

70 14.02.2012 70 Denne blekkpatronen veier brutto i såkalt XL-størrelse 38 gram og inneholder 14 gram blekk. I normal utførelse veier den brutto 30 gram og inneholder 6 gram blekk,

71 14.02.2012 71 Dette gir følgende literpriser for blekket XL svart patron kr. 22 285 XL farge patron kr. 28 429 Normal svart patron kr. 33 367 Normal farge patron kr. 53 214


Laste ned ppt "Foredrag om DET STORE BEDRAGET I DAGENS PENGESYSTEM – laget av Trygve – og ikke ’hegnar’- hehe Dagens tema 09.05.12 1 1.Historien. 2.Renter. Hva betyr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google