Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internett som læringsarena - flopp eller snarvei til ressurser? http.//trondelag.kulturnett.no Vårmøte for bibliotekansatte i videregående skole i Sør-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internett som læringsarena - flopp eller snarvei til ressurser? http.//trondelag.kulturnett.no Vårmøte for bibliotekansatte i videregående skole i Sør-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Internett som læringsarena - flopp eller snarvei til ressurser? http.//trondelag.kulturnett.no Vårmøte for bibliotekansatte i videregående skole i Sør- og Nord-Trøndelag. Jægtvolden, Inderøya 27. mai 2005

2 Oversikt over foredraget 1.Digitale kompetanse – læringsstøtte og læringsmåte 2.Kulturnett Trøndelag som snarvei til kilder til kunnskap – snarveien til de regionale eksemplene 3.Gode trønderske og nasjonale eksempler 4.Veier videre – hvordan arbeide lokalt med digital kompetanse?

3 1. Digital kompetanse – læringsstøtte, læringsstrategier og læremåte Kunnskapsløftet –L97 og Den kulturelle skolesekken åpner for at nye institusjoner skal få en større rolle i undervisningen i skole, de skal bidra til kompetanseutvikling. Program for digital kompetanse 2005-2008, Utdannings- og forskningsdepartementet -IKT- informasjons- og kommunikasjonsteknologi skal tas i integreres i læringsarbeidet -Åpne både for kreativitet og og kritiskblikk Informasjonskompetanse –Hvor finnes relevant informasjon - institusjon? –Hvordan hentes informasjonen ut? Besøk, kataloger på nett, nettbaserte utlånssystemer (bøker, artikler osv), spørretjenester -http://www.ub.ntnu.no/viko/start.phphttp://www.ub.ntnu.no/viko/start.php

4 Nye krav til basisferdigheter i skolen Digitalkompetanse – En basisferdighet -Fra basisferdigheter knyttet til IKT, til en mer omfattende kunnskap om : -Søke, lokalisere, evaluere, manipulere og kontrollere informasjon fra ulike digitale media. -Utvikle en kommunikativ kompetanse: kildekritikk, fortolkning og analyse av digitale genre og medieformer -Det krever: -Kjennskap til hvordan nettet er bygd opp -Oversikt over relevante kilder/ ressurser/ nettsteder -Hvordan søke på nettet – ulike søkemotorer og hvordan de arbeider Forutsetning for å bruke Internett –Tilgang til PC med Internett tilkobling –Kunnskap om/ opplæring i bruk av datamaskiner og programmer – elevene overvurderes ofte –Gjerne utstyr som projektor osv for å vis hvordan man kan gå fra

5 Kildekritikk – og behandling referere, fortolke og konstruere Kildekritikk -Kvaliteten på materialet (opphav, eiere, nøyaktighet) -Vurdering (hvem, hva, når, hvor/publisering, for hvem og hvorfor) -Vurdering av troverdighet (motiv, objektivitet) -Egnethet (emneområde, relevans, skrevet av kunnskapsbærere) Søk og finn? –Den største fordelen med Internett er at det er enkelt å søke på nettet! –Den største ulempen er at søkeresultatet ikke nødvendigvis er godt! –Å vurdere ulike søkeresultater er trening i kildekritikk -Refererer, fortolke og konstruere -Hvordan kan materialet (bilder, tekster osv) brukes/gjengis (opphavsett og krav til kildehenvisning) -Fortolkning av det man finner (analyse, forskningsmetode) -Presentasjon – konstruksjon av tekst, film eller annet

6 Internett som opplevelsesarena – og kilder til kunnskap, refleksjon og erkjennelse Konkurranser - leker, spill og oppgaver –Spill/lek som kilde til kunnskap og erkjennelse –Quiz og oppgaveløsing – ulike tema Bilder, filmer og gjenstander som forteller –Søk i fotosamlinger, tema, person, sted, tidsperiode osv –Se filmer eller gjenstander –Les i dokumenter eller tidsskrifter Nettutstillinger eller tematiske presentasjoner –Mange spennende tema, og mange av dem er tilrettelagt for undervisning

7 Internett som arena for deltagelse og skaperkraft – informasjon og kommunikasjon Skrivelyst og rom for ord – å kunne bli lest –Publiser bokanmeldelsen: http://www.nrk.no/barn/arkiv/bokmagi/http://www.nrk.no/barn/arkiv/bokmagi/ –Skriv for nettet: http://www.txt.no/http://www.txt.no/ Kreativitet – idébank og veiledning –Fra ord til bilder: http://www.mzoon.no/kursweb/mzoonhttp://www.mzoon.no/kursweb/mzoon –Fra kunst og håndverk til kunstner og håndverker http://www.trafo.nohttp://www.trafo.no –Fra musikk til musiker – http://www.tur.hobbits.no/ og http://www.nrk.no/urorthttp://www.tur.hobbits.no/http://www.nrk.no/urort Ungdommens kulturmønstring –UKM interaktiv : http://www.unginfo.nt.no/?pid=3&sid=13&tid=11http://www.unginfo.nt.no/?pid=3&sid=13&tid=11

8 Er kunst-, kultur og kunnskapsinstitusjoner viktig for digital kompetanse? -Jeg tror at kultur- og kunnskapsinstitusjonene bidrar positivt i trening av digital kompetanse gjennom sin virksomhet, også gjennom det de publiserer på nettet! Innholdsprodusenter. De utarbeider ressurser som gir kvalitetssikret, fagbasert og relevant informasjon tilrettelagt for ulike brukergrupper. Veiledere. De kan bidra positivt i læringsprosess da de driver faglig veiledning og ofte tilbyr pedagogiske opplegg rettet mot skolen. Inspirasjonskilder. Åpner for deltagelse og skaperglede. -Nå vil jeg vise noe av det som finnes og presentere Kulturnett Trøndelag som en mulig inngang til de regionale ressursene.

9 2. Kulturnett Trøndelag – kunnskapsbase for kunst, kultur og kunnskap Praktisk organisering: –Eiere: NTFK og STFK, støtte fra Kulturnett.no til etablering. –Prosjektet er lokalisert til Fylkesbibliotekene Produktet: –Kunnskapsbase – oppslagsverk eller redskap –Oversikt over sentrale institusjoner og arrangementer –Kunnskapsstoff –Kilder til kunnskap om fortid, samtid og framtid –Inngang til nasjonale tjenester/register som institusjons- og kunstnerregister

10 Tematisk inngang til kunst, kultur og kunnskapsbase Informasjonskompetanse – hvor finnes informasjonen? –Tematisk inngang –Assosiativ organisert –Veier videre – nettsted og nettverk Informasjon på tvers av institusjoner, sektorer og politiske skiller Kunnskapsformidling –Samlet inngang til ulike typer kunnskapsressurser

11 Tema: Arkiv, bibliotek og museum http://trondelag.kulturnett.no/wshow.aspx?p=62

12 Tema: Litteratur http://trondelag.kulturnett.no/wshow.aspx?p=68

13 Tema: Månedenskulturminne http://trondelag.kulturnett.no/wshow.aspx?p=543

14 Trøndelags historie http://trondelag.kulturnett.no/wshow.aspx?p=376

15 Nettutstillinger http://trondelag.kulturnett.no/wshow.aspx?p=295

16 3. Trønderske favoritter Tiden og valgene følger vi Nygaardsvolds private og politiske liv gjennom en viktig epoke i nyere norsk historie. Her finner du omtrent 200 artikler, bilder, historiske dokumenter, filmklipp og utdrag fra taler. http://www.gubben.no Faldstadsenteret http://www.falstadsenteret.n o/nettmuseum/index.htm#http://www.falstadsenteret.n o/nettmuseum/index.htm#

17 Trønderske favoritter 2 Søk i Trondheimsbilder http://www.trondheimsbilder.no Hundreårsmarkeringen http://www.trondelag.kulturn ett.no/hundrearsmarkeringenhttp://www.trondelag.kulturn ett.no/hundrearsmarkeringen

18 4. Nasjonale godbiter Norges nye filmportal på nett http://www.filmarkivet.no http://www.skolefilm.no Caplex nettleksikon er Cappelens gratis leksikon på Internett. http://www.caplex.no

19 Et par til Prøv ulike strategier og se konsekvensene http://www.norsk- rettsmuseum.no/samf/index. htmlhttp://www.norsk- rettsmuseum.no/samf/index. html Søk i fotosamlinger http://www.nb.no/nmff/

20 4. Mulige strategier Utvikle egen digitale ressurser –Søkbare boksamlinger, samsøk osv –Spørretjenester Videreutvikle eksisterende digitale ressurser –Tips Kulturnett om det som finnes Videreutvikle veilederrollen –Bibliotek som læringsarena – i rom og ram –Brukerveiledning – styrke den digitale kompetansen i bibliotekene

21 Veien videre Internett og IKT bør integreres i undervisningen –Nye kvalifikasjoner – digital kompetanse –Erfaring fra behandling av ulike medier –Spre kunnskap om nettet og dets bruksområder Kunnskaps- og kulturaktører en ny funksjon i læringsprosesser –Flere institusjoner som kan bidra i den læringsprosessen –Kvalitetssikre/ tilgjengeliggjøre /formidle Opplevelser og deltakelse –Internett er en arena som åpner for deltakelse, kreativitet og opplevelser, både gjennom spill, tilgang til kilder og tilrettelagt informasjon. –Dette gir elevene tilgang til en ny type kunnskap. Kunnskap som vi har sett kan komme fra lokale kultur- og kunnskapsintitusjoner, det gir også et nytt perspektiv i undervisningen.


Laste ned ppt "Internett som læringsarena - flopp eller snarvei til ressurser? http.//trondelag.kulturnett.no Vårmøte for bibliotekansatte i videregående skole i Sør-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google