Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språk «Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Gjennom språket lærer vi å forstå verden. Gjennom språket får vi innsikt i oss sjøl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språk «Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Gjennom språket lærer vi å forstå verden. Gjennom språket får vi innsikt i oss sjøl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Språk «Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Gjennom språket lærer vi å forstå verden. Gjennom språket får vi innsikt i oss sjøl. Gjennom språket trer vi inn i fellesskapet med andre mennesker og får del i samfunnet. Språket gir identitet og tilhørighet. Språket er avgjørende for den intellektuelle, emosjonelle og sosiale utviklingen.» Anne Høigård «Barns språkutvikling»

2 https://www.youtube.com/watch?v=r _em__8t1S8

3 Prat småbarna smarte! Hjernekirurg Dana Suskind Vi er ikke født smarte. Vi blir det! I barnets tre første leveår dannes 700-1000 nye nervekoblinger i sekundet. Språket setter mest fart på koblingene. Språket legger grunnlag for læringsevne, emosjonell læring, tenking, logikk, språk og matteforståelse.. «Use it or loose it»

4 «30 million wordgap» Høy sosioøkonoisk status: 2176 ord i timen Arbeiderklassen: 1498 ord i timen Ressurssvakt hjem: 974 ord i timen Ordkløften- prestasjonskløften Hva vil dette ha å si for skolestart?

5 Tre T-er Tune in Talk more Take turns (Teknologi)

6 Språk er nøkkelen! utviklingen av vennskap deltakelse i lek kommunikasjon opplevelser læring for å skape et solid grunnlag for senere lese- og skrivemestring i skolen.

7 Du kan ikke sitte på fanget til en ipad! De siste ti årene er antall foreldre som leser for barna sine halvert Respons Spørsmål Opplevelser og bekreftelse Gjenfortelling, forståelse Lesetempo og fortellerstemme

8 Høytlesning Et sterkere forhold til deg! Grunnlag for læring Grunnleggende snakkeferdigheter Å kunne lese en bok Bedre kommunikasjonsferdigheter Språkmestring Logisk tankemåte Takle nye situasjoner Forbedret konsentrasjon Viten om at lesing er gøy

9 Samtalen Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for å utvikle et godt språk. Avsendere av budskap Lytter Observerer Mottar og tolker budskap Lærer nye ord og fyller ordene med innhold Lager setninger Tilegner seg grammatikk i en meningsfull sammenheng Lærer å ta tur og gi signaler om at det er andres tur Blir i stand til å følge opp andres innspill Holde fast på et tema og videreføre det

10 Hverdagssamtalen Krever oppmerksomhet og mental tilstedeværelse, ro rundt seg Bevissthet og prioritering i en travel hverdag De yngste: her og nå. Det jeg ser, opplever, erfarer akkurat nå De eldste: situasjonsuavhengig. Noe som skjer der og da, noe dere har opplevd sammen, noe dere planlegger å gjøre.

11 Gode språkmodeller Er opptatt av barnets intensjon og innholdet i det barnet sier Responderer med ord og handling- barnet opplever å bli forstått og erfarer at det er nyttig å bruke språket. Eks! Anerkjenner barnet. Du er interessant å prate med! Vær oppmerksom på hva barna er interessert i. Gjerne øyekontakt Stillasbygger: gjentar med en hel setning der barnet uttrykker med enkelt ord: Ola lese

12 Språkmodellering Rette fokus mot innhold, ikke korrigeringer «Vovva løpa» Den voksne ser i samme retning som barnet og sier «Ja der er en hund. Hunden løper. Den løper fort. Hvor tror du den skal?»

13 Sette ord på Sette ord på handlinger mens du utfører de. For eksempel påkledning, stellesituasjon Hverdagskommentator: måltid, tur, butikk, kveldsstell. Unngå ord som den, det, de. Forklare og konkretisere vanskelige ord: yrker

14 Invitere til samtale Åpne spørsmål krever fortellende svar og viderefører samtalen(voksne stiller i stor grad lukkede spørsmål til barn) Hva, hvem, hvor, hvorfor, hvordan.. Se på bilder fra opplevelser dere har hatt sammen. Gjenfortelle, huske, utvide ordforråd. http://minbarnehage.no/askeladdenbhg http://minbarnehage.no/askeladdenbhg

15 Refleksjoner Når er samtalen god? Hvilke premisser må være tilstede for å fremme sjansene for en god samtale? «Når jeg henter barnet mitt i barnehagen, spør jeg hva han/hun har gjort i dag. Da svarer han/hun bare husker ikke/ vet ikke/ trekker på skuldrene. Hvordan skal jeg få barnet mitt til å fortelle fra dagen sin?» Når barnet mitt kommer hjem fra barnehagen, er han/hun sliten og har bare lyst å slappe av med ipad eller tv. Det er jo også ganske praktisk for da får jeg gjort unna litt av hvert.


Laste ned ppt "Språk «Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Gjennom språket lærer vi å forstå verden. Gjennom språket får vi innsikt i oss sjøl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google