Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bybanen AS Anskaffelse av renhold og vedlikehold av holdeplasser, rilleskinner og tilhørende banelegeme Anbudsbefaring 4.mai 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bybanen AS Anskaffelse av renhold og vedlikehold av holdeplasser, rilleskinner og tilhørende banelegeme Anbudsbefaring 4.mai 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bybanen AS Anskaffelse av renhold og vedlikehold av holdeplasser, rilleskinner og tilhørende banelegeme Anbudsbefaring 4.mai 2011

2 Innhold Presentasjon av deltakere fra Bybanen AS Kort om byggetrinn 1 og 2 Beskrivelse av anskaffelsens formål, omfang og hovedområder Sikkerhetsmessige forhold

3 Bybanen 1. byggetrinn Byparken-Nesttun 9,8 kilometer dobbeltspor 15 holdeplasser 4 tunneler 3 broer 6 likeretterstasjoner Driftssentral, Driftsbygg og verkstedbygg på Kronstad Banen er elektrifisert med 750 V DC likestrøm fra kontaktledning 12 sporvogner ( +5 ) - Variobahn

4 Bybanen 2. byggetrinn Nesttun-Lagunen I underkant av 4 kilometer dobbeltspor 5 nye holdeplasser 2 nye kryss med kjørevei 2 nye tunneler 2 nye broer Gangkryssing ved holdeplasser og gågate 2 nye likeretterstasjoner

5 Beskrivelse av anskaffelsens formål Formålet med anskaffelsen er å: sikre at Bybanens anlegg fremstår rene, ordentlige og velstelte bidra til driftssikkerhet medvirke til fremkommelighet og sikkerhet for passasjerer ved opphold på Bybanens fasiliteter Avtalens varighet: 3 år + opsjon 1+1 år

6 Beskrivelse av anskaffelsens omfang Rundt 9,8 km dobbeltspor 15 holdeplasser Rundt 4,5 km er rilleskinner (fast dekke) Rundt 3,7 km fortau- G/S veg Byggetrinn 1 – åpnet 22. juni 2010 Fra Byparken til Nesttun 1 Rundt 4 km dobbeltspor 5 holdeplasser Rundt 0,6 km er rilleskinner (fast dekke) Rundt 1,1 km fortau- G/S veg Byggetrinn 2 – vår/sommer 2013 Fra Nesttun til Lagunen 2

7 Holdeplasser, plattformer og omkringliggende områder 15 holdeplasser i byggetrinn 1 og 5 nye holdeplasser fra våren/sommeren 2013 i forbindelse med byggetrinn 2 Hovedoppgavene vil være: –Tømming av avfallsbeholdere heretter kalt søppel-spann (inkl askebegre), og rengjøring av disse, fjerning av avfall mellom plattformer og omkringliggende områder –Vask og spyling/feiing av plattform (inklusive kantstein) herunder fjerning av tyggegummi –Vask av glass i leskur, rekkverk, skilter, og benker –Fjerning av ulovlig reklame, plakater, klistremerker og tagging/graffiti samt rapportering av skader og hærverk –Vask av tak leskur, herunder inspeksjon og renhold av takrenner I tillegg til ovennevnte oppgaver, forventes leverandør å gjennomføre andre oppgaver som naturlig faller innunder oppgaven med å holde holdeplasser og plattformer rene. Primært kvalitetskrav. Plan og løsningsforslag fra leverandør. Spesielt design leskur, rekkverk og glass, benker og søppelspann

8 Prinsippskisse holdeplass

9 Nesttun holdeplass To midlertidige, asfalterte plattformer uten varme.

10 ca 4,5 km av dobbeltspor (byggetrinn 1) ca 300 rillesluk og 50 kjeftesluk (byggetrinn 1) ca 1 km på depot Kronstad (ikke dobbeltspor) ca 0,6 km av dobbeltspor (byggetrinn 2) – justering Anslår forholdsmessig antall rille- og kjeftesluk som i byggetrinn 1 Følgende hovedoppgaver skal utføres: –Renhold av rilleskinner og feiing av trasé med rilleskinner –Renhold løvfalls-sesong Byparken-Nonneseter –Tømming av slamkummer (rille- og kjeftesluk) Rilleskinner skal holdes ren for vann, is, avfall, støv og skit og avfallet skal fjernes. Kvalitets- og frekvenskrav. Leverandør skal legge frem plan- og løsningsforslag. Renhold av rilleskinner og rilledrenering

11 Rundt 3,7 km fortau- G/S i byggetrinn 1 Rundt 1,1 km G/S i byggetrinn 2 – endelig ansvar ikke avklart Nesttun – 110meter (v/hensettingsspor), Skjold – 655 meter (fra holdeplass til Lagunen, Lagunen - 315 meter (fra holdeplass over bro til parkeringsplass – 180 meter og gangvei langs Apeltunvassdraget til holdeplass – 135 meter) Parseller Florida/Strømmen og Paradis- 6800 m2 Følgende hovedoppgavene skal utføres: –Renhold og vedlikehold av fortau (feiing/spyling) –Sjekk, reparasjon og erstatning av kantstein –Søppelplukking i trasé og omkringliggende områder –Klipping av gress i parseller Leveranse i forhold til klipping av gress i parseller Florida/Strømmen og Paradis, skal først skje fra 1.1 2012. Kvalitets- og frekvenskrav. Leverandør skal legge frem plan- og løsningsforslag. Renhold fortau, langs trasé og grøntvedlikehold

12 Fortau og G/S som Bybanen AS har vedlikeholdsansvar for Tilkomstveger til plattform og overganger mellom plattformer (herunder trapper Wergeland og Paradis) Depot på Kronstad Midlertidig plattform Nesttun Hovedoppgaver: –Brøyting, rydding, salting ihht. kvalitets- og tidskrav Bestillingsoppgaver: –Brøyting i trasé (responstid 12 timer) –Opplessing og bortkjøring av snø (responstid 24 timer) –Manuell snørydding (responstid 24 timer) Leverandør skal legge frem plan- og løsningsforslag. Vintervedlikehold

13 Sikkerhetsgodkjenning og sikkerhet ved jobb på/ved bane Kjøper er tildelt sikkerhetsgodkjenning for drift av infrastruktur av Statens jernbanetilsyn For alt personell hos Leverandøren som utfører arbeid av betydning for sikkerheten kreves det som et minimum gjennomført entreprenørkurs hos Kjøper.

14 Pågående sikkerhetsarbeid Pågående sikkerhetsarbeid vil kunne medføre gjerder/rekkverk på deler av traséen. Smalt fortau Møllendalsveien-Forum Kino – mulig gjerde Smalt fortau ved Rema 1000 Danmarksplass og Bien Bar – mulig gjerde Foran Årstad skole – mulig gjerde Kryssing av spor mot bussholdeplass ved Sletten – mulig gjerde mellom kjørebane & fortau og mellom plattform/holdeplass og gangfelt Fantoft-Slettebakken – mulig gjerde mellom holdeplass og tunnel


Laste ned ppt "Bybanen AS Anskaffelse av renhold og vedlikehold av holdeplasser, rilleskinner og tilhørende banelegeme Anbudsbefaring 4.mai 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google