Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menn og redningsvest Gjennomført 28-29. juni 2010 InFact AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menn og redningsvest Gjennomført 28-29. juni 2010 InFact AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Menn og redningsvest Gjennomført 28-29. juni 2010 InFact AS

2 Undersøkelsen 1.012 intervjuer, hvor av 540 av og til er ute i fritidsbåt eller lignende Landsrepresentativt, menn over 18 år Vekting på alder og geografi Feilmargin +/- 3,1% gjelder totalutvalget, +/- 4,2 % ved 540 respondenter Automatiske telefonintervjuer gjennomført 28-29. juni 2010 av InFact AS. 2

3 Hender det at du er i fritidsbåt, kano, kajakk eller andre steder det er naturlig å ha på seg redningsvest ? 3

4 Bruker du redningsvest ved slike anledninger? 4

5 Hva vil du si er hovedårsaken til at du ikke bruker redningsvest? 5

6 Er det påbudt å ha redningsvest om bord i fritidsbåter? 6

7 Bør eller bør det ikke etter ditt syn være påbudt å ha på seg vest når man er i fritidsbåt? 7

8 Hvor uenig eller enig er du i følgende påstander 8

9 Hvor langt tror du at du kan svømme i 15 graders vann med klær på uten redningsvest? 9

10 Dersom ledende norske designere som f.eks. Moods of Norway hadde designet en vest, hvor sannsynlig er det at du hadde kjøpt denne vesten? 10

11 Bruk av redningsvest Andelen som er i fritidsbåt øker lineært med utdannelse (38 %, 48,9 %, 62,3 %). På spørsmål om bruk av redningsvest er det knapt målbare forskjeller mellom aldersgrupper. Mer enn 8 av 10 bruker vest alltid eller som oftest. Det er små regionale forskjeller, men respondenter i Nord-Norge peker seg ut ved at 8,3 % sier de aldri bruker redningsvest. I øvrige regioner sier 0,7 – 3.6 % at de aldri bruker redningsvest. Andelen som sier de aldri bruker vest synker med utdannelse (4,3 %, 3,6 %, 1,8 %). Blant respondenter som sjelden eller aldri bruker redningsvest, svarer 33,7 % at de dropper vesten av gammel vane, mens 28,4 % sier de er forsiktige. Kun 1,1 % oppgir mangel på maskulinitet som årsak. Siden det er så få i dette utvalget (95 respondenter) er størrelsene i nedbrytningsvariablene beheftet med store feilmarginer. Derfor omtales kun totaltallene på dette spørsmålet. 11

12 Redningsvestpåbud 83,9 % vet at redningsvest til alle ombord er påbudt. Aldersmessige, regionsmessige og utdanningsmessige forskjeller er små, og endrer ikke hovedinntrykket – redningsvestpåbudet er godt kjent. På spørsmål om det bør eller ikke bør være påbudt å ha på seg vest viser større forskjeller mellom de demografiske gruppene. Andelen som mener det bør være påbudt reduseres med økt utdannelse (83 %, 74,3 %, 69 %). Ikke overraskende står forslaget sterkest hos de som alltid bruker vest, og svakest hos de som aldri bruker (81,8 %, 28,6 %). 12

13 Påstander På spørsmålene om hvor uenig eller enig respondentene er i de forskjellige utsagnene, er det poenget om at menn som drukner er alkoholpåvirket som scorer høyest, fulgt av påstanden om at gode redningsvester er dyre. Det er mindre forskjeller mellom påstanden om at redningsvest er upraktisk, om de liker å bruke vest, og påstanden om at menn er bedre svømmere enn kvinner. Lavere score er det for påstanden om at man kan få på seg vesten i vannet, samt at det er slitsomt å ta vesten av og på. Påstanden om at redningsvest er for barn scorer lavest av alle påstander. Kun påstanden om at menn som drukner er alkoholpåvirket gir høyere score enn medianen – de er altså mer enige enn uenige. For alle andre påstander er respondentene i varierende grad mer uenig enn enig i påstandene. 13

14 Svømmeferdighet og designredningsvest Respondentene har et realistisk bilde av hvor langt de klarer å svømme i 15 graders vann med klær uten redningsvest. 46,9 % tror de klarer å svømme inntil 100 meter, mens 35 % tror de klarer 100-500 meter. Kun 2,8 % tror de klarer å svømme en kilometer eller mer. Tiltroen til egne svømmeferdigheter er direkte korrelert med bruksfrekvens av redningsvest, selv om andelen som mener de klarer å svømme mer enn en kilometer er like lav for alle gruppene. Nøyaktig samme mønster ser vi når vi betrakter alderssegmentene. Konklusjonen må være at respondenter i alle grupper har realistisk bilde av egne svømmeferdigheter. På spørsmål om respondentene ville kjøpe redningsvest fra kjente designere er det lite som tyder på at dette har noen innvirkning. 37,5 % svarer helt usannsynlig, mens 5,9 % svarer svært sannsynlig. Oslo peker seg ut som region som er mest tilbøyelig til å kjøpe design vest. 14

15 Konklusjon Holdning til, kjennskap til og faktiske handlinger tilknyttet bruk av redningsvest blant norske menn må sies å være oppløftende. 8 av 10 bruker alltid eller som oftest redningsvest. Mer enn 8 av 10 kjenner reglene for bruk av redningsvest i fritidsbåt, og respondentene har realistiske holdninger til egne svømmeprestasjoner. 7 av 10 mener det bør bli påbudt å bruke redningsvest i fritidsbåt. Funnene vitner om god redningsvest-kultur blant norske menn på tvers av de demografiske skillelinjene. 15


Laste ned ppt "Menn og redningsvest Gjennomført 28-29. juni 2010 InFact AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google