Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Febrile halssykdommer Leif A. Holmen ØNH-avdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Febrile halssykdommer Leif A. Holmen ØNH-avdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Febrile halssykdommer Leif A. Holmen ØNH-avdelingen

2 Febrile halssykdommer På hals - Hud/bløtdelsvev - Lymfeknuter - Spyttkjertler - Gl. thyreoidea - Mediale/laterale halscyster I hals - Pharynx - Larynx

3 Erysipelas/flegmone Årsak: Betahemolytiske streptokokker gr. A, ev staf. aureus Ofte utgåenede fra øregang eller vestibulum nasi Symptom: Akutt debut Feber og allmensymptom (hodepine/kvalme) Kraftig og avgrenset rødhet i huden Diagnose: Klinikk og lab.prøver (CRP, leukocytter) Komplikasjoner: Absess Nekrotiserende fasceitt Sinus cavernosus-trombose (affeksjon av midtansiktet) Behandling: Penicillin peroralt eller i.v. Ev. betalaktamasestabilt penicillin

4 Akutt lymfadenitt (=uspesifikk lymfadenitt) Årsak: bakterier / virus Primærfokus: øvre jugulære = i munnhule og svelg submandibulære = i munnhule og tenner Komplikasjoner : absess luftveisinfeksjon

5 Jfr. kronisk spesifikk lymfadenitt Infeksjoner: - tuberkulose - atypiske mykobakterier - toxoplasmose - tularemi - HIV mfl. Andre: Sarkoidose

6 Akutt thyreoiditt Akutt infeksiøs thyreoiditt sjelden gjerne absedering Subakutt thyreoiditt Årsak: virus Symptom: halssmerter feber, allmen slapphet tyreotoksiske symptom Diagnose: lab.prøver (CRP) cytologi Behandling: kortison i 3-4 måneder, ev. ingen

7 Pharynx anatomi

8 Pharynx - anatomi Felles føde- og luftvei 12-14 cm lang hos voksne Slimhinner - i øvre del: psudoflerlaget epitel - i nedre del: flerlaget epitel Lymfoid vev med kun efferent lymfedrenasje - tonsilla palatina - tonsilla pharyngea - tonsilla lingualis Innervasjon - motorisk: n.vagus - sensorisk: n.glossopharyngeus

9 Akutt pharyngitt Svært høy insidens - 2-3 % av konsultasjon er allmenpraksis Vanligvis assosiert med virale øvreluftveisinfeksjoner Inflammasjon av pharynxslimhinnen og lymfoid vev Obs. isolert epipharyngitt og akutt tonsillitt

10 Akutt pharyngitt - patogener Gr A Streptokokkar 15-30% Gr C streptokokkar 4% Rhinovirus 20% Coronavirus ≥ 5% Adenovirus 5% Herpes simplex v 4% Parainfluensav. 2% Influensav. 2% Epstein-Barr v. <1% N. gonnorrheae <1% C. diphteriae <1% Mycoplasma pneum. <1% HIV <1% (Bisno AL, Acute pharyngitis, NEJM 2001)

11 Normal halsflora Hovedsakelig aerobe gram-pos. organismer - α- og γ-hemolytiske streptokokkar - β hemolytiske streptokokkar 2-5 % Anaerobe organismer - peptostreptokokker, fucobacterium, bacteroides Candida albicans 30-40 %

12 Akutt pharyngitt; viral eller bakteriell ? Klinisk liten forskjell mellom de ulike patogena β -hemolytiske streptokokkar gr A det klinisk viktigste patogenet Viral infeksjon ofte kombinert med - rhinitt - konjunktivitt - laryngitt - hoste Mildere symptom både lokalt og allment

13 Akutt bakteriell tonsillitt Årsak: - streptokokker - β hemolytiske gruppe A - pneumokokker - gruppeC /Gstrept. (- hemophilius influensa) Symptom / funn: Symptomutviklingen er rask med -svelgsmerter, svelgproblem, grøtete tale -feber, allmenpåvirkning Funn: - tonsiller injiserte og med flekkvis belegg - regional lymfadenitt

14 Akutt tonsillitt Diagnose Klinikk!! Bakteriologisk undersøkelse: Hurtigtest (antigenpåvisning) Batriologisk dyrkning Lab.prøver: CRP, leukocytter, ev. serologi (AST= antistreptolysin-titer) Diff.diagnoser: Akutt pharyngitt Mononuklesoe Vincent angin, mfl.

15 Akutt tonsillitt Komplikasjoner 1. Bakterielle Absesser - peritonsillært - parapharyngealt - retropharyngealt - lymfadenitisk Nekrotiserende fasceitt 2. Immunologisk / toksisk Scarlatina Reumatisk feber ( etter 2-3 uker) Akutt glomerulonefritt

16 Akutt tonsillitt - komplikasjoner Scarlatina Typisk ved 6-12 årsalder Erytrogent toxin Generalisert rødprikkete utslett og ”jordbærtunge” Beh: penicillin

17 Akutt tonsillitt - behandling - Antibiotika ? ( penicillin er førstevalg, erytromycin ved pcallergi) - Kirurgi ? Vedr. antibiotika: effekt vs. bivirkninger / risiko Effekt: raskere symptombedring (1 døgn) hindre komplikasjoner) hindre smittespredning Bivirkninger / risiko: allergi, diare, soppinfeksjon dårligere immunologisk modning? øke residivfrekvensen av tonsilitter? bakteriologisk resistensutvikling

18 Akutt tonsillitt - indikasjon for behandling ≥4 av 5 kriterier* –feber >38.5° –forstørra tonsiller –tonsiller meir injisert enn bakre svelgvegg –tonsille-eksudat –forstørra, ømme framre cervikale lymfeknutar Begge disse manglar –rhinitt –hoste, heshet Tvilstilfeller –streptokokk antigentest * Retningslinjer for diagnostikk og behandling av sår hals. Tidsskr Norsk Lægeforen 2000, Flottorp S et.al.

19 Indikasjoner for tonsillektomi: Malignitetsmistanke Tonsillehypertrofi -luftveishinder -spise- og svelgforstyrrelser - dental malokklusjon Hemorragisk tonsillitt Residiverende tonsillitt Kronisk tonsillitt Obs. andre samtidige sykdommer (RA, psoriasis, diabetes mellitus) Gjennomgåtte tonsillittkomplikasjoner

20 Mononukleose Årsak: Epstein Barr, ev. CMV Symptom / funn: Generelle symptom debuterer og dominerer Halssmerter først 5-10. Dag etter debut Tonsillebelegget konfluerende og tykt (salve) Cervical ev. generell lymfadenitt Lever- og miltforstørrelse Diagnose: Klinikk Lab.prøver: Monospot (heterofile antistoffer), Lymfocytose (store mononukleære leukocytter) leverenzymer Behandling: Ingen! Obs. generallisert erytrodermi etter antibiotika (amoxicillin)

21 Akutt tonsillitt – flere diff.diagnoser Vincent angina ( = ulceromembranøs tonsillitt) Ensidig nekrotiserende tonsillitt Få allmensymptom Fusibakterier og spirpcheter i symbiose Angina agranulocytica Agranulocytose pga. leukemi, legemidler mm. Svær og bilateral nekrotiserende tonsillitt Difteri (= pseudomembranøs tonsilitt) fløteskinnsaktige, tykke, fastsittenede belegg kan bre seg raskt utenfor tonsillene Kreft

22 Kronisk uspesifikk pharyngitt Svært hyppig tilstand, økende forekomst med alderen Symptom: uspesifikke, mindre veldefinerte langvarig sårhet, irritasjon, smerter, globusfornemmelse, ”slim” i halsen To hovedformer hypertrofisk: sidestrengshyperplasi og granula på bakre svelgvegg atrofisk: tørre, sprukne slimhinner (ofte samtidig atrofi av neseslimhinner) Årsak: irritanter- røking, støvinhalasjon nasalstenose og munnrespirasjon residiverende akutte pharyngitter? tonsillektomi GI-refluks diabetes mellitus, uremi nevrose

23 Larynx - anatomi

24 Akutt subglottisk laryngitt ( = falsk krupp) Vanlig og hos barn i alderen ½ - 6 år Årsak: virus Symptom / funn: bjeffende hoste, heshet og inspiratorisk stridor kun lett feber oftest debut i liggende leie og forutgått av lette ØLI-symptom symptom pga. subglottisk ødem Diagnose: Klinikk!! Diff.diagnoser: epiglotitt fremmedlegeme astma bronkiale Behandling: opp fra liggende leie, ev. sterioder og adrenalin inhalasjon

25 Akutt epiglottitt Alle aldre, men alvorlig hos barn 1-4 år Sjelden etter innføring av vaksine Årsak: Hemophilus influenzae (oftest) Symptom / funn: -halssmerter, svelgproblem og stridor (inspratorisk + ekspiratorisk) -allmenpåvirkning og høy feber - initielt gjerne generelle ØLVI-symptom obs. barnet sitter still, forøverbøyd og sikler Behandling: - rask sykehusinnleggelse! følg pasienten, som sitter under transport oksygen beredskap for assistert ventilasjon ( nødtrachostomi)


Laste ned ppt "Febrile halssykdommer Leif A. Holmen ØNH-avdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google