Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flest Mulig Lengst Mulig Best Mulig I Verdens Råeste Anlegg SPORTSPLAN LANGRENN 2015-2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flest Mulig Lengst Mulig Best Mulig I Verdens Råeste Anlegg SPORTSPLAN LANGRENN 2015-2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Flest Mulig Lengst Mulig Best Mulig I Verdens Råeste Anlegg SPORTSPLAN LANGRENN 2015-2016

2 AGENDA 1.TRY Sportsplan Langrenn, hvor skal vi 2020 1.Overgang allidrett – TRY langrenn – TRY alpin 2.Try Grunnverdier - TRY Visjon – TRY Misjon 3.TRY langrenn utvikling medlemmer 4.TRY langrenn organisasjonstruktur 5.Sportslig 6.Aktivitetsplan, sosialt 7.Utstyr, Retningslinjer 2.Foreldre trenere til 2009

3 Try skal være et fleridrettslag som tilbyr de idrettene vi har forutsetninger for å utøve. Idrettene skal koordinere sitt tilbud slik at utøvere i størst mulig grad kan delta i flere idretter. Try er et lokalt tilbud for utøvere i Grindbakken skolekrets, men vi ønsker andre og velkommen. Det skal legges til rette for at mest mulig av aktiviteten skal finne sted i nærmiljøet. Try skal være et inkluderende idrettslag der alle føler seg velkommen. Idrettene skal utøves i en sosial ramme som skaper tilhørighet til idrettslaget og utøvere, foreldre, trenere og ledere imellom. AllsidigLokaltSosialt TRYS GRUNNVERDIER

4 Visjon Misjon Målsetning TRY Langrenn Vison 2020 Flest Mulig Lengst Mulig Best Mulig I verdens råeste skianlegg Barna skal bli glad i å gå på ski etter Skiforbundets treningsfilosofi Lokalt og nasjonalt synlig Engasjerte foreldre

5 VISJON 2020 – FLEST MULIG LENGST MULIG BEST MULIG BreddeFlest mulig aktive. Morgendagens helter starter fra 1. klasse. TRY 2020Tilrettelegging for satsningsgruppe, 13 år - junior, langrenn og skiskyting TRY usAktiv senior- og veterangruppe i turrenn Trenere Kompetent foreldrebasert trening med innhenting av kompetanse ved nødvendighet. Minst en trener pr årskull har gjennomført Skiforbundets trener 1-kurs / aktivitetsleder kurs eller tilsvarende. 2 voksne pr 10 barn. Trener-fadderordning Arena Holmenkollen Riksanlegg, Frognerseteren, Grindbakken Gymsal & Nordmarka Team Café, smøre/utstyrsboder i Holmenkollen Riksanlegg Samlinger, smørekurs, prioriterte renn, stafetter og turrenn Trening Klassisk og skøyting. Søndagstur kl. 10. Skiforbundets treningsfilosofi legges til grunn. Mye lek-betont trening med gradvis tilnærming til skiteknikk. Program for hver uke sendes ut i forkant. ForeldrerolleAktiv foreldredeltagelse for å bakke opp barna. Ansvarlig for at barna har riktig utstyr til rett tid. Arrangere sosiale tilbud som skaper lagåndfølelse, klubbmesterskap, årsbankett, smøre-vaffel

6 MISJON 2020 – BARNA SKAL BLI GLAD I Å GÅ PÅ SKI Grupper6-8 år, 9-12 år, 13-14 år, 15-16 år, -junior, senior og veteran Trener Skal i størst mulig grad følge årskull for å kunne følge utøveres utvikling for der med å kunne gi riktig tilbakemelding til enhver tid for å kunne oppmuntre til videre deltagelse Mestring Skiferdighet gjennom skileik fokusert trening med tekniske elementer. En skal mestre i medgang og motgang. Selvtillitt Barna skal gjennom mestringsfokus føle at de klarer noe, treners oppgave å gi ros og fokus til alle Progresjon Treners oppgave å gi utvøer gradvis progresjon ved instruksjon som igjen vil skape motivasjon til å fortsette. Trener skal ha øye for talenter som har motivasjon og eller ferdigheter ved å gi de passende utfordringer, dvs. kloke trenere. Motivasjon Dørstokkmila blir ofte lang. Foreldre/Trenere må være aktivt deltagende i måten å motivere sine og andres barn til å delta. Utøver & Lagånd Stimulere utøver til å opptre og bidra til et sosialt og trygt miljø som en motiveres av å delta i. Inkludere andre som en selv ønsker å bli inkludert Respekt for trener, foreldre og venner, ingen barn skal ødelegge en trening. Dersom ikke barnet vil gå på ski må foreldre ta ansvar. BekledningKlær skaper tilhørighet, samhold og motivasjon. TRY har en langrennskolleksjon med barn- og voksen størrelser

7 MÅLSETTING 2020 – LOKALT OG NASJONALT SYNLIG 400 medlemmer innen 2016 Bygge opp et apparat som gjøre det attraktivt å være medlem av TRY langrenn frem mot seniornivå TRY 2020Satsningsgruppe 13-16 år, junior, langrenn og skiskyting Synes Holmenkollen, Nordmarka, barneskirenn, ungdomsrenn, hovedlandsrenn, junior-NM og turrenn Attraktivt for foreldreSenior veterangruppe, sosialt lagåndbyggende arrangementer, Skiforbundets trener 1,2 og 3 kurs

8 Ungene strømmer til, flere små TRY dresser I marka Frafall eldre årsklasser må ha fokus ut ungdomskolen

9 Seniorer strømmer til, flere I TRY dress I marka & HK Marsjen 68 Trond Evald Hansen IL TRY02:50:3754 kmM40-44 165 Nils Petter Fremming Try/Heming02:58:4654 kmM50-54 67 Nils Robert Hodnesdal IL Try / Storebrand Sport 02:59:1554 kmM40-44 222 Simen Sogn- Larssen IL TRY/Statoil 03:08:3554 kmM45-49 604Einar Forvoll Heming / Try 03:18:5654 kmM45-49 1651 Arild Baumann IL Try03:34:2254 kmM40-44 1393 Preben Idsøe TRY03:38:2354 kmM40-44 444 Karine Fluge Ulleberg IL TRY03:40:5854 kmF35-39 2315 Trude Sparre IL TRY03:44:5354 kmF40-44 3337Ivar ØienIL TRY04:01:1054 kmM45-49 2644 Runar Pahr Adresen IL Try04:01:5854 kmM40-44 3409 Greger Lundstrom TRY04:03:4454 kmM40-44 2840 Kristian Hovet Try il04:04:4854 kmM40-44 2490 Hege Hodnesdal IL TRY /Storebrand Sport 04:04:4954 kmF40-44 5292 Liv Ragnhild Breivik IL TRY04:14:3054 kmF35-39 4920 Hanna Heieren Steensen OPIL / TRY04:38:3954 kmF35-39 4139 Marianne Baklund Try il04:42:4754 kmF40-44 3828 Arnfinn Bårdsen IL-TRY04:45:5854 kmM45-49 4119 Monica Johansen IL TRY04:59:2554 kmF45-49 4584 Åshild Lilleholt Hov IL Try04:59:3854 kmF40-44 3601 Anette Dietrichso n Bruun IL Try05:02:0854 kmF45-49 4337 Kristin Galtung Skar Try IL / Deloitte BIL 05:08:5354 kmF40-44 5114 Anette Fleischer TRY 54 kmF40-44 5459 Thomas Philipp Fleischer TRY 54 kmM45-49 1812 Marius Østlie TRY 54 kmM35-39 648 Sverre Dale Moen IL Try 54 kmM45-49 509 Ragnhild Amlie Try 54 kmF40-44 2729 Stine Fremming Try 54 kmF45-49 50076 Kenneth Kongsvold TRY01:59:4825 kmM35-39 60146 Julie Baumann TRY02:07:2225 kmF40-44 40033 Gry Engemoen Aasland Try02:22:4925 kmF45-49 90196 Christine Schioldbor g Nesse TRY02:43:1425 kmF40-44

10 Langrennsutvalget 2005 Kenneth Kongsvoll 2004 Christian Reusch 2003-02 Sivert Angel 2000-01 Trond Hansen +6+5 +3 +11 Leder, Simen Sogn-Larssen Web & Ansvar eldre utøvere, Tor Helge Elverum Ansvar yngre utøvere < 2005 Marius Østlie TRY styre rep. Christian Grosh Naborunden, Kristin Skar TD, Kenneth Sjåfjell Organisering 2006 Marius Østlie 2007 Jo Braadlie +7 2008 Jøran Kristiansen +10 2009 +10

11 Langrennsgruppen er i kontinuerlig utvikling. Med flere og eldre utøvere tar vi nye grep: −Trenerforum er innført for sikre enhetlig tilbud og felles retning −Trener-fadderordning; mulighet for nye trenere å hospitere på eldre gruppers treninger for å hente tips til organisering og øvelser −Årsevaluering; alle aldersgrupper evaluerer året som gikk I forkant av trenerforum i juni −Informasjonsmøte i forkant av sesongen for å informere om opplegg og for å gi foreldre mulighet til å påvirke tilbudet; husk, det er gjennom å påvirke innholdet i denne sportsplanen du kan påvirke langrennstilbudet i TRY −Renn, TRY bidrar til mer synlighet ved renn og hjelper med råd for at utøverne får gode ski Organisering

12 FORELDREVETT Møt opp tidsnok med riktig utstyr, smurte ski og vær tilstede hvis du kan – barn liker å føle seg backet opp Påvirkning. Det er dere det kommer an på for å få barna ut over dørstokken. Oppmuntre i medgang og motgang, også andre enn egne barn Respekter klubben og trenernes plan Respekter laguttak til stafetter. Stafettuttak gjøres etter resultater. Retningslinjen går på å sette sammen homogene lag hvor nivået innad i laget er jevnt; riktig nivå på utfordringer og mestringsfølelse får man dersom man går med og mot jevnbyrdige. Spør ledende spørsmål slik at barnet selv forteller hvordan treningen var. Spør du om det var gøy sier de nei eller ja etter hva de tror dere ønsker de skal svare Foreldre skal ikke gå bak utøvere i sporet under renn.

13 Høstsamling Torsetlia, 21-23 august Thoughest, dugnad 1 helg i september Hovedstart langrennstrening etter høstferien Handleuke Milslukern uke 43 Foreldremøte 12 November Førjulssamling 20/22 november, Skeikampen Smørekurs feste & glid desember Skirenn - januar-mars Ungdomsbirken 2004 - 2000 Femmila – TRY Camp Gruppevise samlinger AKTIVITETSPLAN 2015 - 2016

14 Trening Høst −MandagHolmenkollen, 2003-2002 −TirsdagFrognerseteren, Holmenkollen, Grinbakken skoles Gymsal −OnsdagHolmenkollen 18:30-19:45 (2000 - 2003) −TorsdagFrognerseteren, Holmenkollen 17:55-19:00/19:15 −SøndagØvresetertjern, 10:00, rolig langtur ulike distanser Trening Vinter −Holmenkollen, parkering hoppsletta −Tid:1755-1915 (med mindre trenerne bestemmer noe annet) −Dager:mandag, tirsdag og torsdag −Øvresetertjern Onsdager 2003 – 2000 år, 1755-1915 −Endringer sendes ut av den enkelte trener. −Ved temperaturer lavere enn -12°C avlyses i utgangspunktet treningene. Sportslig - trening

15 UTSTYR; retningslinjer og tips Klassiskski fra ifjor kan brukes som skøyteski i år. Skøytestaver fra ifjor kan brukes som klassiskstaver i år Klassisk −1 par allround-ski 20-30 cm lenger enn kroppslengden −Staver 25-30 cm lavere enn kroppslengden Skøyting −1 par skøyteski 10-15 cm lengere enn kroppslengden −Staver 15-20 cm lavere enn kroppslengden Sko −Kombisko holder lenge oppover i årsklassene TRY har 10 par twintip og 10 par hoppski med NNN- binding Smøring −Vi fokuserer på at alle har samme utgangspunkt og ingen Turbokloss, Cera eller Gallium før de går hovedlandsrenn eller andre viktige renn

16 Skiforbundet har bestemt personlig EMIT TAG for 11 år og eldre, dvs 2005 og eldre TRY vil prioritere enkelte renn. På disse rennene vil normalt trener-/lederapparatet stille, med smøretips og litt smøreutstyr. −Klubbmesterskapet; avholdes i Kollen −Naborunden; en uhøytidlig rennkarusell −Oslo Kretsmesterskapet −Oslo Skifestival, kretsmesterskap; vi prioriterer disse da de arrangeres i vårt nærområde −Ungdomsbirken, 2004 og eldre −Milslukercup 2003 og 2002 −BDO Cup 2001 og 2000 −Lauritz Bergendahls Minneløp, Ungdommenes Holmenkollrenn (2003 - 2002) Påmelding −For individuelle renn melder man seg på selv via www.minidrett.nowww.minidrett.no −For stafetter melder klubben/trenere på lag med navn −EMIT TAG brikke, www.emit.no Sportslig - renn

17 Terminliste Oslo Skikrets 2016 Januar: Lø 9.1: Km Sprint, Lyn, Sognsvn Snøpark Fristil Sø 10.1: Lauritz Bergendahls minnerenn. Klassisk Lø 16.1: KM Bækkelaget Klassisk Sø 17.1: KM Bækkelaget Fristil Lø 23.1: Oslo Skifestival, Kollen Fristil Sø 24.1: Oslo Skifestival, Kollen Stafett + klassisk jaktst. Lø 30.1: Rossignolrennet Klassisk, fellesst. Sø 31.1: KollMila Fristil Februar: Lø 6.2: Ungdomsstafetten, Kollen (15-16 år) Lø 6.2: Østmarksrunden m innlagt lang- KM. Klassisk Sø 7.2: Rustadstafetten Skullerudstua Sø 14.2: Njårdrennet. Sørkedalen Mars: On 3.2: Rustad-sprinten Skullerudstua Sø 6.3: Kjelsåsrennet Linnerudkollen Sø 13.3: Ungdomsbirken Ti 15.3: Hemingstafetten Holmenkollen On 16.3: Hemingrennet Holmenkollen Klubbmesterskap, 17 eller 29 mars eller 5 april

18 Kreativ moro


Laste ned ppt "Flest Mulig Lengst Mulig Best Mulig I Verdens Råeste Anlegg SPORTSPLAN LANGRENN 2015-2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google