Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å REGNE I KROPPSØVING - Hva ligger i den grunnleggende ferdigheten å regne innenfor faget kroppsøving? Utarbeidet av Bjørg Oddrun Hallås, Høgskolen i Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å REGNE I KROPPSØVING - Hva ligger i den grunnleggende ferdigheten å regne innenfor faget kroppsøving? Utarbeidet av Bjørg Oddrun Hallås, Høgskolen i Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å REGNE I KROPPSØVING - Hva ligger i den grunnleggende ferdigheten å regne innenfor faget kroppsøving? Utarbeidet av Bjørg Oddrun Hallås, Høgskolen i Bergen Trude Fosse, Høgskolen i Bergen Ingvild Kvikstad, Høgskolen i Oslo Magni Elen Hope Lossius, Høgskolen i Bergen

2 K UNNSKAPSLØFTET FRAMHEVER ”Å kunne rekne i kroppsøving inneber mellom anna å kunne måle lengder, tider og krefter. Å forstå tal er nødvendig når ein skal planleggje og gjennomføre treningsarbeid.”

3 MÅL ”Vi vil vise hvordan man kan rette oppmerksomhet mot læringsaktiviteter i kroppsøvingsfaget som også kan være med å støtte opp under kompetansemål i matematikkfaget. Det er viktig å understreke at slik aktiviteter ikke skal gå på bekostning av kroppsøvingsfagets primæroppgave som aktivitetsfag, de skal først og fremst forsterke sammenhengen mellom de to fagene, og vise at de kan dra nytte av hverandre. ” (Jacobsen & Mjåtveit i Fauskanger 2009)

4 K ONKRETE LÆRINGSMÅL FOR KURSET : Lærerne skal få innføring i og bli bevisste om: kompetansemål i kroppsøvingsfaget der regnefaglige ferdigheter kan inngå regnefaglige komponenter som kan øves opp gjennom ulike øvelser og aktiviteter kroppsøvingsfagets rolle som et sentralt fag for tverrfaglig arbeid

5 Å REGNE I KROPPSØVING Tall Kart, målestokk Tabeller Oppfattelse av formasjoner Måling Funksjoner Former Begrepsutvikling Tenke logisk og strategisk i spill Kroppsoppfattelse Grunnleggende bevegelseserfaring KonkretAbstrakt

6 R EGNEFAGLIGE MÅL FOR LÆRERE Se og bruke regning som en naturlig del av kroppsøving. Trekke fram regning der dette er relevant i forbindelse med arbeidet i kroppsøving. Gjennomføre undervisning der regning spiller en avgjørende rolle i arbeidet med kroppsøving for eksempel ved oppvarming, pauser, uttøyning etc.

7 T ALL bruk av leker som oppøver tallforståelse organisere i grupper på ulike måter slik at elever blir utfordret i forhold til formasjoner, rekkefølge og antallet i grupper telle puls i ulike aktiviteter beregning og anvendelse av intensitetsnivå på treningsopplegg bruk av ulike tabeller; kostholdstabell, vindtabell, værvarsling

8 FRILUFTSLIV Riktig bekledning er viktig for å unngå frostskader. Å uttrykke sammenhengen mellom vind og temperatur visuelt ved hjelp av graf kan gi en rikere forståelse for dette.

9 G EOMETRI hvordan elevene kan lage og bruke enkle kart bruk av koordinatsystemer på kart anvendelse av parallellforskyvning og himmelretninger ved bruk av kompass arbeid med symmetri, to- og tredimensjonal forståelse i ulike øvelser bruk av ballspill for å forstå innfallsvinkler og utfallsvinkler vektarmer og krefter i praktiske situasjoner ergonomi logisk og strategisk tenking gjennom taktiske momenter i spill

10 E KSEMPEL GEOMETRI Illustrasjonene er hentet fra Norges orienteringsforbund http://nof-orientering.org/kompassgang.php

11 M ÅLING bruk av målestokk på kart tolking av kart i forhold til geografiske og topografiske trekk temperaturavlesing i tilknytning til friluftsaktiviteter tids- og lengdemåling i ulike aktiviteter bruk av pulsklokker, stoppeklokker, målebånd

12 S TATISTIKK, SANNSYNLIGHETSREGNING OG FUNKSJONER bruk av tabeller, diagrammer og kurver som viser egne testresultater bruk av tabeller, diagrammer og kurver i planlegging av trening bruk av tabeller, diagrammer og kurver i prosjektoppgaver

13 U THOLDENHETSTRENING Hvordan bearbeide resultatene?

14 ORGANISERING BRUK AV MUNTLIG SPRÅK For å styrke elevenes regnefaglige ferdigheter i kroppsøving er det muntlige språket svært sentralt Eksempel Utfordre elever på organisering og grupperinger

15 Å KUNNE BRUKE KROPPEN Kroppsoppfattelse og grunnleggende bevegelseserfaring er sentralt i begrepsforståelse og symboloppfattelse Forslag til aktiviteter Leker: Kongen befaler (se eget materiell) Grunnleggende bevegelser (se eget materiell)

16 E KSEMPLER PÅ AKTIVITETER Detaljert plan for hver aktivitet se eget materiell Aktivitet i ulike bevegelsesmiljø: Grunnleggende bevegelseserfaring, kroppsoppfattelse og begrepsutvikling Kongen befaler Haien kommer Bygge steinvarde og bruke stein som redskap Idrett Friidrett Kulestøt Ballspill

17 E KSEMPLER PÅ AKTIVITETER Detaljert plan for hver aktivitet se eget materiell Dans Jig circle Aerobic Friluftsliv Orientering Aktivitet og livsstil Utholdenhetstrening Egentrening og periodeplan

18 A RBEID PÅ TVERS AV FAG ”Gjennom presiseringer i ”Læringsplakaten” i LK06 skal skolen legge opp til varierte arbeidsmåter og involvere lokalmiljøet. Å benytte seg av det potensialet som finnes i ulike nærmiljø, av både menneskelige, natur- og bygningsmessige ressurser, gir elever viktige kunnskapskilder og gode læringsarenaer”… ”Elever kan for eksempel lære seg regneark ved først å gjennomføre en utholdenhetsøkt på idretts- eller skøytebanen og deretter bruke resultatene i matematikk.” (Hallås 2009)

19 AVSLUTTENDE KOMMENTAR ”Det har vært viktig for oss at kroppsøvingsfaget har lagt premissene for samarbeidet, og at matematikk trekkes inn som et supplement der det kjennes faglig naturlig. Å bruke egne erfaringer fra kroppsøvingsfaget for å belyse sentrale matematiske problemstillinger tror vi vil gi mange elever en nærhet til stoffet, og dermed økt motivasjon” (Jacobsen & Mjåtveit i Fauskanger 2009)

20 LITTERATURLISTE Fauskanger, J., Mosvold, R. og Reikerås, E. (red.) 2009. Å regne i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget Traavik, H., Hallås, O. og Ørvig A. (red. ) 2009. Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget Illustrasjoner er hentet fra: Bergsjø og Kvikstad 2006 : Spinn. Oslo: Aschehoug.


Laste ned ppt "Å REGNE I KROPPSØVING - Hva ligger i den grunnleggende ferdigheten å regne innenfor faget kroppsøving? Utarbeidet av Bjørg Oddrun Hallås, Høgskolen i Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google