Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å møte eldre fra fremmede kulturer Overlege Arnhild Valen-Sendstad, Lovisenberg Diakonale Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å møte eldre fra fremmede kulturer Overlege Arnhild Valen-Sendstad, Lovisenberg Diakonale Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å møte eldre fra fremmede kulturer Overlege Arnhild Valen-Sendstad, Lovisenberg Diakonale Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus2008

2 Mål Overlege Arnhild Valen-Sendstad

3 Oversikt over foredraget Innvandrer og innvandrerbefolkningen – definisjoner Innvandrer og innvandrerbefolkningen – definisjoner Demografi Demografi Somatisk og psykisk sykelighet Somatisk og psykisk sykelighet Aldring og sykdom hos innvandrere Aldring og sykdom hos innvandrere Innleggelse på sykehus Innleggelse på sykehus Språk Språk Familieomsorg, kultur og tro Familieomsorg, kultur og tro Utfordringer Utfordringer Overlege Arnhild Valen-Sendstad

4 Innvandrer En fellesbetegnelse på en utenlandskfødt person, fast bosatt i Norge En fellesbetegnelse på en utenlandskfødt person, fast bosatt i Norge Årsak til innvandring kan variere (arbeid, familietilknytning eller flukt) Årsak til innvandring kan variere (arbeid, familietilknytning eller flukt) Flyktning brukes om personer som er innvilget asyl. Antall innvandrere med flyktninge-bakgrunn har vært stigende Flyktning brukes om personer som er innvilget asyl. Antall innvandrere med flyktninge-bakgrunn har vært stigende

5 Overlege Arnhild Valen-Sendstad Innvandrerbefolkningen - definisjon Delen av befolkningen som har to foreldre som begge er født utenfor Norge Delen av befolkningen som har to foreldre som begge er født utenfor Norge Deles i første og andre generasjons innvandrere Deles i første og andre generasjons innvandrere Første generasjon er selv født utenfor NorgeFørste generasjon er selv født utenfor Norge Andre generasjon er født i Norge, men foreldrene er født i utlandetAndre generasjon er født i Norge, men foreldrene er født i utlandet

6 Innvandrere Innvandrere i alle kommuner i landet. I Oslo 23% (ikke-vestlig 18%: 97.000). I Troms, Nordland og Finnmark 4 %: 20.407 Innvandrere i alle kommuner i landet. I Oslo 23% (ikke-vestlig 18%: 97.000). I Troms, Nordland og Finnmark 4 %: 20.407 I Innvandrerbefolk. er bare 6 % i dag over 65 år. I Norge ellers er 15% av befolk. over 65 år. I Innvandrerbefolk. er bare 6 % i dag over 65 år. I Norge ellers er 15% av befolk. over 65 år. Ikke-vestlige i. over 50år: 34 000 Ikke-vestlige i. over 50år: 34 000 Overlege Arnhild Valen-Sendstad

7

8 Antall i Norge i 2007 Innvandrerbefolkningen utgjør 415 000 (8,9% av befolkningen). Av disse er 342 000 førstegenerasjon Innvandrerbefolkningen utgjør 415 000 (8,9% av befolkningen). Av disse er 342 000 førstegenerasjon 74 % av innvandrerbefolkingen er fra ikke-vestlige land. Ca 40% er fra Asia og 12% fra Afrika 74 % av innvandrerbefolkingen er fra ikke-vestlige land. Ca 40% er fra Asia og 12% fra Afrika Ikke vestlig: Flest fra Pakistan, Irak, Vietnam, Somalia, Jugoslavia, Bosnia, Iran, Tyrkia, Serbia, Sri Lanka og Polen, Russland Ikke vestlig: Flest fra Pakistan, Irak, Vietnam, Somalia, Jugoslavia, Bosnia, Iran, Tyrkia, Serbia, Sri Lanka og Polen, Russland

9 Framskriving innvandrerbefolkningen 2007: 415.000 (8,9% av befolk) 2015: 510-630.000 2060: 1-2 mill (19-27% av befolk) 2007: ikke vestlig > 67 år: 7020 2015: ” ” ” : ca 8000 Senere: antallet vil øke betydelig

10 Overlege Arnhild Valen-Sendstad Aldring og sykdom hos ikke-vestlig innvandrere i Norge Betydelig flere menn uføretrygdet (Ved 55 års alder er 55-70% uføretrygdet) Betydelig flere menn uføretrygdet (Ved 55 års alder er 55-70% uføretrygdet) Tidligere aldring? Tidligere aldring? Økt sykelighet med alderen (Blom 1998) Økt sykelighet med alderen (Blom 1998) Mer sukkersyke, hjerte-kar, psykiske lidelser, muskelskjelett lidelser, infeksjoner (Hubro-us. 2003) Mer sukkersyke, hjerte-kar, psykiske lidelser, muskelskjelett lidelser, infeksjoner (Hubro-us. 2003) Sukkersyke 29% hos kvinner fra Syd-Asia (vestlige 3%), 14% hos menn (vestlige 6%) (Jenum, 2005) Sukkersyke 29% hos kvinner fra Syd-Asia (vestlige 3%), 14% hos menn (vestlige 6%) (Jenum, 2005)

11 Studie ved Lovisenbergs ikke- vestlige innvandrere Innlagt i 2006 over 75 år ved medisinsk avdeling Innlagt i 2006 over 75 år ved medisinsk avdeling Ikke-vestlige innvandrere 7,9 %Ikke-vestlige innvandrere 7,9 % Totalbefolkning 18,4 % (Valen-Sendstad og von Trepka, 2008)Totalbefolkning 18,4 % (Valen-Sendstad og von Trepka, 2008) Akuttpsyk.innleggelser Ikke-vestlige innvandrere 0,49 %Ikke-vestlige innvandrere 0,49 % TotalbefolkningTotalbefolkning 0,52% Blant innlagte innvandr.: Yngre, flest menn, flere med psykosediagnose og færre hadde rusprobl. Generell lav kvinneandel (Berg og Johnsen, 2002) Overlege Arnhild Valen-Sendstad

12 Psykisk helse hos ikke-vestlig innvandr. Eldre innvandrere nevner ikke psykiske helseplager, men fysiske (Moen, 2003) Overhyppighet av depresjon (Dalgaard, 2005) Psykiske symptomer hos innvandrere: 22 % hos kvinner og 14 % hos menn, kontra 6 % og 4 % hos totalbefolkningen. Effekten av stigende alder er særlig markert blant innvandrere (SSB, 1996)

13 Spesiell karakteristika for i-v-i Språkproblemer Språkproblemer Kultur. Sårbarhet Kultur. Sårbarhet Tro Tro Holdning til egen aldring og status Holdning til egen aldring og status Familietilhørighet Familietilhørighet Migrasjon Migrasjon Holdning til helsevesenet spes.leger og pleie/omsorg Holdning til helsevesenet spes.leger og pleie/omsorg Overlege Arnhild Valen-Sendstad

14 Tolketjenesten Offentlig godkjent tolk bør bestilles Offentlig godkjent tolk bør bestilles Ikke telefontolkning Ikke telefontolkning Familiemedlemmer bør ikke brukes Familiemedlemmer bør ikke brukes Lov om pasientrettigheter: ”Informasjon skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som alder, erfaring, kultur og språkbakgrunn” Lov om pasientrettigheter: ”Informasjon skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som alder, erfaring, kultur og språkbakgrunn” Overlege Arnhild Valen-Sendstad

15

16 Hva sier studier om etnisitet og demens utvikling? Amerikanske studier (Clark 2004) viser: Alzheimers sykdom begynner 7 år tidligere hos latin-amerikanere enn hos europeere. Amerikanske studier (Clark 2004) viser: Alzheimers sykdom begynner 7 år tidligere hos latin-amerikanere enn hos europeere. og Afro-amerikanere over 55 år hadde 2-3 ganger større risiko for demensutvikling enn personer fra Europa og Afro-amerikanere over 55 år hadde 2-3 ganger større risiko for demensutvikling enn personer fra Europa Migrasjon og demensutvikling Migrasjon og demensutvikling

17 Overlege Arnhild Valen-Sendstad Eksempler på demensbegrepet i andre kulturer Ordet ”demens” er problematisk og mange oppfatter det som en fornærmelse Ordet ”demens” er problematisk og mange oppfatter det som en fornærmelse Asia: Ord for demens eksisterer ikke i et stort antall asiatiske språk Asia: Ord for demens eksisterer ikke i et stort antall asiatiske språk Afro-amerikanere: ”worration” satt sammen av kombinasjonen av ordene ”worry and stress”. Afro-amerikanere: ”worration” satt sammen av kombinasjonen av ordene ”worry and stress”. Sør-Amerikanere: ”Bad blood” eller ”crazy” Sør-Amerikanere: ”Bad blood” eller ”crazy”

18 Overlege Arnhild Valen-Sendstad Hvilken rolle spiller kultur og religion i demensomsorgen? Fatalistisk holdning (”Som Allah vil”) Fatalistisk holdning (”Som Allah vil”) ”Alzheimer er en straff fra Gud” (Hunton 2000) ”Alzheimer er en straff fra Gud” (Hunton 2000) ”Besatt av onde ånder” (Braun 1997) ”Besatt av onde ånder” (Braun 1997) ”Aldring er årsak til demens” ”Aldring er årsak til demens” Demens blir sett på et resultat av et lidendes menneskes erfaring på stress, press og angst Demens blir sett på et resultat av et lidendes menneskes erfaring på stress, press og angst

19 Utfordringer ved tilnærming til ikke-vestlige innvandrere Forskjellige kulturell forståelse Forskjellige kulturell forståelse Vanskelig å registrere tidl kognitive endringer Vanskelig å registrere tidl kognitive endringer Lav utdannelse, lite informasjon, religion Lav utdannelse, lite informasjon, religion Skamfølelse Skamfølelse Liten medisinsk omsorg Liten medisinsk omsorg Den syke eldre isoleres Den syke eldre isoleres Overlege Arnhild Valen-Sendstad

20 Familiemønster/omsorg Kvinne/manns rollen og omsorgsarbeid Kvinne/manns rollen og omsorgsarbeid Den kulturelle forståelsen av å ha en dement person i familien kan skape en barriere mot å søke hjelp utenfor familien Den kulturelle forståelsen av å ha en dement person i familien kan skape en barriere mot å søke hjelp utenfor familien I en asiatisk befolkning er det sterk forventning til familieomsorg I en asiatisk befolkning er det sterk forventning til familieomsorg (Hinton, 2002)

21 Kasuistikk nr. 1 70 år, mann, innvandrer 70 år, mann, innvandrer Bodd her 30 år med sin familie Bodd her 30 år med sin familie Fikk hjerneslag Fikk hjerneslag Ingen fremgang Ingen fremgang Kvinne/mann relasjon Kvinne/mann relasjon Måtte selv bli aktiv Måtte selv bli aktiv Fremgang Fremgang Overlege Arnhild Valen-Sendstad

22 Oppfølging av pasienten Pasientens egne tanker Pasientens egne tanker Familien Familien Legens rolle Legens rolle Pleiepersonalet Pleiepersonalet Andre Andre Medisiner og compliance Medisiner og compliance Overlege Arnhild Valen-Sendstad

23 Kasuistikk nr. 2 60 år gml mann, ressurssperson i innvandrermiljøet 60 år gml mann, ressurssperson i innvandrermiljøet Familiegjenforening etter 10 år Familiegjenforening etter 10 år Mannen endret seg gradvis Mannen endret seg gradvis Ble frosset ut av familien, isolerte seg Ble frosset ut av familien, isolerte seg Ble påvist en frontotemporal demens Ble påvist en frontotemporal demens Familien klarte å leve sammen igjen etter en del veiledning Familien klarte å leve sammen igjen etter en del veiledning

24 Overlege Arnhild Valen-Sendstad Bedre livskvalitet for omsorgsgivere Ref. v/ Belle SH, Burgio L et al. AAN 2006 En randomisert kontrollert studie med 3 ulike etniske folkegrupper En randomisert kontrollert studie med 3 ulike etniske folkegrupper 200 latino, 200 hvite, 200 afro-am 200 latino, 200 hvite, 200 afro-am Behandling(12 besøk av helsepersonell) og kontroll grupper (2 besøk) Behandling(12 besøk av helsepersonell) og kontroll grupper (2 besøk) Res: Forbedring av livskvalitet hos omsorgsgiverne i behandlingsgruppen: Mindre depresjon og følelse av belastning og psykisk slitasje. Res: Forbedring av livskvalitet hos omsorgsgiverne i behandlingsgruppen: Mindre depresjon og følelse av belastning og psykisk slitasje.

25 Overlege Arnhild Valen-Sendstad Utfordringer Flere eldre innvandrere Flere eldre innvandrere Underforbruk av helsetjenester Underforbruk av helsetjenester Oppfølging av omsorgsgivere fra ulike etniske minoriteter Oppfølging av omsorgsgivere fra ulike etniske minoriteter Mer kunnskaper om kultur, tro og tradisjoner i ulike folkegrupper Mer kunnskaper om kultur, tro og tradisjoner i ulike folkegrupper Større kunnskaper om sykdommer og betydningen av migrasjon med økende alder Større kunnskaper om sykdommer og betydningen av migrasjon med økende alder Arbeide med egne og andres holdninger Arbeide med egne og andres holdninger

26 Overlege Arnhild Valen-Sendstad Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Å møte eldre fra fremmede kulturer Overlege Arnhild Valen-Sendstad, Lovisenberg Diakonale Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google