Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdisikring Safety AS, Haugesund Utvikle en trådløs alarm med GSM overføring. Etablere kompetanse innen SMS teknologi generelt, og overføring av alarmsignaler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdisikring Safety AS, Haugesund Utvikle en trådløs alarm med GSM overføring. Etablere kompetanse innen SMS teknologi generelt, og overføring av alarmsignaler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdisikring Safety AS, Haugesund Utvikle en trådløs alarm med GSM overføring. Etablere kompetanse innen SMS teknologi generelt, og overføring av alarmsignaler med SMS spesifikt. Produktet har vært en bidragsyter til at VS Safety fikk tildelt "Entrepreneurial Company of the year - 2004" prisen av Frost & Sullivan. -Skattefradragsordningen gjennom Skattefunn har gjort det mulig for oss å satse agressivt innen produktutvikling, sier daglig leder Tore Meinert. Like viktig som fradragsordningen er det at ordningen er såpass enkel og oversiktelig. Hadde ordningen vært byråkratisk og komplisert, hadde vi neppe vært der vi er i dag. Vekter alarm med SMS overføring

2 NorDan AS, Moi. Bygningen ”skallsikres” ved at vinduer og dører utstyres med alarmsensor som gir signal før uvedkommende tar seg inn i bygningen. NorDan ønsker å tilføre sine produkter et høyteknologisk element som er sterkt ønsket i markedet. Alarmsensor – Borg MultiSensor. - Skattefunn er et glimrende økonomisk bidrag for sette fart på utviklingen i kreative bedrifter, sier produktutviklingssjef John Olav Rasmussen.

3 C-MAP Norway AS, Egersund Målsettingen med prosjektet var å utvikle en portabel ”loskoffert”, tilpasset losenes behov i ulike EU-land, inklusiv Norge. Verktøyet sørget for tilgang til essensiell oppdatert informasjon som kart, værmelding, kai-plass og -kapasitet og trafikkforhold. - Skattefunn har for C-MAP Norway AS fungert som en viktig bidragsyter til finansieringen av flere forsknings- og utviklingsprosjekt. Det er positivt at Skattefunn også gjelder for prosjekt som allerede er støttet med offentlige midler og at ordningen baserer seg på reelle kostnader. I tilfeller der ressursbruken blir større enn oppsatt budsjett, kan Skattefunn bidra til å øke den totale støtten vesentlig, uttaler teknisk sjef Terje Grastveit. IPPA Loskoffert

4 Embla AS, Stavanger Interessen for slektsgransking og familiehistorie som hobby er voksende både i Norge og USA. Det var stor mangel på gode og intuitive verktøy. Løsningen var å utvikle data-programmet ”Embla Familie og Slekt” som i USA er vurdert til verdens beste gratis slektsprogram for 2004. - Daglig leder Stein Inge Haaland sier at uten Skattefunn ville slektsprogrammet blitt et lite puslete prosjekt. Slektsgransking – Artistisk tre

5 Logtek AS, Stavanger Forbedre og utvikle nye metoder for bestemmelse av permeabilitet fra akustiske stoneley data. Målsettingen er å forbedre permeabilitets beregninger i komplekse bergarter som kan gi grunnlag for økt olje og gass utvinning. - SkatteFUNN ordningen har gittt oss muligheten til en planmessig videreutvikling av ett produkt for kommersialisering, sier daglig leder Lars J. Fjell. Bruk av akustiske stoneley data til bestemmelse av permeabilitet.

6 Tritec AS, Time. Ved å bruke ny såkalte IR-kamera kan vi få et ”bilde” av en sveis sin tilstand. Vi ville prøve ut denne teknologi til å analysere kvaliteten på plastsveiser. Målet er å komme opp med en maskin som både sveiser og kontrollerer kvaliteten i samme operasjon. - Dagens kontroll består av stikkprøver som utsettes for såkalt destruktiv testing (avriving). Administrerende direktør Bjørn Kverneland sier at de ser en umiddelbar anvendelse innen bensintank-produksjon, der det sveises på nipler med strenge krav til tetthet. Termo-analyse for godkjenning av sveiser i plast Bilde fra en sveist nippel i testforsøk

7 Utvikling av et undervannssystem som kan forbehandle og pumpe det omkringliggende sjøvann direkte inn i et oljereservoar. Målsettingen er å utvikle et kosteffektivt undervannssystem som kan muliggjøre vanninjeksjon og derved forbedret utvinning av undervannsproduserte felt og fjerntliggende satellittfelt. - Skattefunn ordningen oss en mulighet til å finansiere et slik prosjekt og derved utvikle et nytt produkt som kan bli viktig for Sørco både nasjonalt og internasjonalt. Dette gir også Sørco muligheten til å utvikle seg raskere som et teknologiselskap, uttaler Helge Lunde - direktør for Teknologi og Utvikling. SWIT – Subsea Water Injection and Treatment Sørco AS, Stavanger

8 Stinger Technology AS, Stavanger Uvikle et enkelt og fleksibelt utstyr for miljø- og geotekniske undersøkelser. STINGER teknologien skiller seg vesentlig fra andre produkter og vil innenfor en del områder ha få konkurrenter. Løsningen vil i første omgang få innpass der annen og kjent teknologi ikke strekker til. Soil Stinger - Daglig leder Bjarte Langeland sier at SkatteFunn gjør det enklere for nystartede selskaper å finne industripartnere som kan bidra med forsknings- og utviklingsmiddler.

9 Lux Brannteknologi AS, Haugesund Gikk nye veier for å beskytte eldre og uføre mot boligbrann ved bruk av vanntåke som brannslukkingssytem. Utvikle et enkelt, autonomt og selvaktiverende vanntåkebasert slokkesystem for installasjon i boligene til eldre og uføre. Fordelen med vanntåke som brannslokker er dens unike evne til å dempe høye temperaturer. Overtenning av boliger kan derved forhindres, og antall brannofre reduseres. Brannbeskyttelse av eldre og uføre - Forsøkene viste at bruk av vanntåke senket temperaturer fra 900 grader celsius til under 200 grader, sier daglig leder Knutsen.

10 EasyWell Solutions AS, Stavanger Videreutvikling av Swell Packer for petroleumsutvinning. Prosjektet muliggjør vesentlig utvidelse av bruksområdet og bedringer av produksjonsteknologien. I løpet av prosjektet fikk bedriften til en utvikling som de selv ikke ante var mulig. - Vi bidrar til at kostnadene for oljebrønner kan reduseres med opptil 50%, og vi har fått aksept for løsningene våre fra Kina til Alaska i nesten alle typer oljereservoarer. Skattefunn har vært viktig og er en relativt enkel måte å lette utviklingsarbeidet, sier daglig leder Rune Freyer. Videreutvikling av Swell Packer Videreutvikling av våre produkter er helt vesentlig for å lykkes internasjonalt.

11 Applied Plasma Physics (APP) ASA, Sandnes Gjennomføre måle- og analyseprogram for å kvalifisere APP’s luktfjerningsteknologi til bruk i utslipp fra tobakksindustrien. Målsettingen med prosjektet er å kvalifisere APP’s luktteknologi for nye markeder samt å bedre effektiviteten i APP’s luktfjerningssystem på en kostnadseffektiv måte - Prosjektet har gjort APP i stand til å inngå den første viktige kontrakten innenfor tobakksbransjen. Skattefunn ordningen er et vesentlig bidrag til at APP kan opprettholde den høye innovasjonstakten som vi gjør gjennom dette og andre utviklingsprosjekt, sier daglig leder Arne Thomas Haaland. Luktfjerningssystemer – nye områder og bedret effektivitet

12 Toma Mat AS, Haugesund Oppdaget at arealet i deler av bedriften var en flaskehals for målsettinger og ekspansjon. Hadde noen ideer i å finne nye og smartere måter for vare – og kommunikasjonsflyt. - Uten støtten vi har fått gjennom Skattefunn ville vi ikke hatt mulighet for gjennomføring av dette prosjektet, uttaler daglig leder Rolf Magne Strømme. Ikke minst setter vi pris på at det er mulig for vanlige folk å gjennomføre søkeprosessen og oppfølgingen. Vi opplever Skattefunn som uvanlig ubyråkratisk. Utvikling av nye metoder for optimalisering av arealutnyttelse Toma Mat har nå et direkte godt positivt resultat på bedriftens bunnlinje.

13 Smart Hotel, Sandnes Hovedmålet er å utvikle et komplett hotellsystem som integreres med nøkkelkortautomat, TV-system, selvbetjent kassesystem og regnskapssystem. Systemet skal være Web-basert og la gjesten gjennomføre hele hotelloppholdet uten å måtte forholde seg til ansatte på hotellet.. Selvbetjeningshotell = Smarthotel - Skattefunn ordningen har bidratt til å finansiere et ressurskrevende IT prosjekt. Dette stimulerer oss til å bruke ekstra ressurser for å ytterligere videreutvikle prosjektet. Vi tror at både bransjen og leverandørene kan ha stor glede og nytte av denne nyvinningen, uttaler daglig leder Karton Nilsen. Markedssjef Annie Haver foran hotellet.

14 Mobilt lysanlegg for idrettsanlegg med naturgress Mobilt Drivhus AS, Sandnes Benytte kunstig lys for å øke kvalitet og slitestyrke på gress ved stadion- og golfanlegg. Utvikle en fysisk installasjon som et "mobilt drivhus" tilpasset et stadionanlegg. Dette kan medvirke at spillesesongen for fotball og golf kan utvides og at anleggenes kapasitet kan økes. - Vi tror dette kan endre fotballen, sier medeier Per Kverneland som har registrert stor interesse for lysriggen i England.

15 Aanestad Engineering AS, Stavanger Utvikle et bagasjehåndteringsanlegg til større internasjonale flyplasser som har kommet med helt nye krav til funksjoner og størrelser på kolli. Etter at prosjektet var gjennomført med suksess, leverte Aanestad et anlegg til en ny stor flyplass (Barajas flyplass, Madrid), hvor IAA er sluttbruker. Innsjekkingsanlegg for spesielt stor bagasje - Ved bruk av SkatteFUNN midler kunne vi finansiere deler av utviklingen ved reduksjon i bedriftens skattekostnad, sier daglig leder Kjell Arild Dolve. Dette økte muligheten for konstruktivt samarbeid med utenlandske bedrifter for igjen å øke bedriftens eksportsatsning. Det er levert tilbud på systemet til en stor internasjonal flyplass i Kina.

16 Nutreco ARC, Hjelmeland Torsk har et høyt behov for protein i fôret. Vegetabilske proteiner peker seg ut som alternative råvarer Bestemme potensialet for å kunne bruke planteprotein (soya, gluten) i torskefôr for å sikre fleksibel og bærekraftig utvikling av torskeoppdrett. Torskeoppdrett må gjøres uavhengig av enkeltråvarer som fiskemel. -Gjennom Skattefunn kan Nutreco gjennomføre flere prosjekter med eksterne FoU- institusjoner. Dette gir oss mulighet til mer grunnleggende og tverrfaglige studier, og derved en bedre forståelse av gitte problemstillinger, sier seniorforsker Grethe Rosenlund. Vegetabilske proteinkilder i fôr til torsk Rask vekst forventet i torskeoppdrett; 100 kT i 2010

17 Lode Zink AS, Bryne Visjonen var å utvikle et varmforzinkingsanlegg som var mer kostnadseffektivt, mer energivennlig og mer miljøvennlig for både ytre og indre miljø enn det som eksisterer på det norske markedet i dag. Varmforzinking er påføring av metallet sink på stål i den hensikt å hindre at stål ruster. - Skattefunn var et meget kjærkomment tilskudd i etablering av vår nye industrivirksomhet på Bryne. Det er ikke spøk å etablere industri i Norge i dag. Da er slike ordninger gode å ha, mener daglig leder Knut Høiland. Automatisert og miljøvennlig varmforzinking Knut Høiland med nyforzinkede ståldeler foran bedriften

18 WebTime AS, Sola BizConn er et rekvireringssystem for innkjøp i bedrifter der alle brukere gis sin identitet og fullmakter for handel med bedriftens leverandører. BizConn brukes av SR-Bank og Aker Kværner Business Partner. Det er felles mål at hele SpareBank 1 gruppen og Aker Kværner konsernet skal ta BizConn i bruk i løpet av 2005. Uten SkatteFUNN er det tvilsomt at WebTime hadde vært der vi er i dag, sier daglig leder Geir Nedrebø. Godkjenningen av prosjektet medførte både en økonomisk og moralsk støtte. Business Connection Network

19 Sevan Marine ASA, Sola Utvikling av ny type flytende plattform for produksjon og lagring av olje og gass offshore. Prosjektet representerer en internasjonal nyvinning innen flytende produksjon og boring. - SkatteFUNN ordningen er ubyråkratisk og stimulerer til økt satsing på forskning og utvikling, uttaler direktør Jan Erik Tveteraas. Utvikling av plattform for flytende produksjon


Laste ned ppt "Verdisikring Safety AS, Haugesund Utvikle en trådløs alarm med GSM overføring. Etablere kompetanse innen SMS teknologi generelt, og overføring av alarmsignaler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google