Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Morten Brekk, Ronny Bertelsen, Geir Ørnulf Olsen - 10.1.2014 Informasjonsmøte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Morten Brekk, Ronny Bertelsen, Geir Ørnulf Olsen - 10.1.2014 Informasjonsmøte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Morten Brekk, Ronny Bertelsen, Geir Ørnulf Olsen - 10.1.2014 Informasjonsmøte

2 Agenda 10.01.2014 Morten Brekk Introduksjon –Velkommen/Hvem er vi /hvem er dere –Hva er Brønnøysundregistrene –Hva er BRsys/hensikt og mål med RFI Systemets omfang –Statistikk og tjenester –Systemoversikt og kontekst –Datakategorier Funksjonell beskrivelse –Funksjonell modell (Journal/arkiv og generell saksbehandling) Pause Funksjonell beskrivelse –Prosessmodellen Systembeskrivelse –Tenkte komponenter –Funksjonelle krav –Ikke-funksjonelle krav Avslutning –Spørsmål (generelt) –Besvarelse av kunngjøringen

3 Vi Morten Brekk –Avdelingsdirektør IT-avdelingen –Prosjektleder så langt for prosjektet Ronny Bertelsen –Jurist og Seniorrådgiver Geir Ørnulf Olsen –Seniorrådgiver ved IT-avdelingen 10.01.2014 Morten Brekk - Presentasjon for SU

4 Dere 10.01.2014 Morten Brekk EVRY Consulting AS Computas AS Oracle Norge AS Capgemini Norge Visma Consulting AS Indra Navia AS Software Innovation AS IBM Know-it Objectnet E-vita Acando AS Steria AS Decisive Mesan Avande Norway AS Kantega AS Acos AS Azazo

5 Hva driver vi med? Brønnøysundregistrene

6 10.01.2014 ÷ ÷ ”Vi legger grunnlaget for å skape verdier” ORDEN Rettigheter Informasjon til å stole på Basis i samfunnet FORENKLING Enkelhet Gjenbruk Samhandling DIGITALISERING Internt Fra og til brukere På tvers i forvaltningen Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

7 10.01.2014 Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

8 En glad gutt? Veldig fritt etter Bjørnson…i stikkordsform Kap 1 – gode år –I sin ungdom er Øyvind en religiøs fyr, starter eget trossamfunn. –Kollekten gir en del penger, og han kjøper seg snart sin første bil. –Etterhvert starter Øyvind også et AS, som kommunikasjonskonsulent –Kontantbeholdningen strekker ikke helt til, så noen investeringer lånefinansieres med sikkerhet i forskjellige av selskapets eiendeler. –Det går godt med businessen. Øyvind møter Marit, som er interessert i det alternative, og driver som healer. –Øyvind og Marit gifter seg og kjøper seg bolig. De blir enige om at Marit skal ha felles bolig som særeie, mens Øyvind skal sitte med aksjene i selskapene. –Begge to plages en del med telefonselgere. –Øyvind pleier kundeforhold gjennom å være ivrig jeger. –På en jakttur kommer han i kontakt med en talefør nordlending som vil satse på oppdrett. De skaffer seg en konsesjon og starter oppdrettsselskap. –De sparer en del på forsikringen mot lakserømning ved å ha god miljødokumentasjon, som bl.a er rettet mot rømningssikkerhet. –Det blir etterhvert mye å holde styr på, og nordlendingen kjører hardt, med mange emisjoner og fusjoner. 10.01.2014 Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

9 En glad gutt? Kap 2 – harde bud –Markedet i oppdrettsbransjen svikter totalt. Øyvind kjenner presset, mister oversikten og klarer ikke å levere bilag til revisor i tide til årsoppgjøret. –Revisor sier opp revisjonsoppdraget, i flere selskaper. –Oppdrettsselskapet går konkurs. –De øvrige selskapene som Øyvind eier blir tvangsoppløst, siden ingen revisor vil påta seg revisjonsoppdraget. –De pantesikrede kreditorene får sitt, så langt det rekker, men en del ulovlige lån mellom selskap og aksjeeier får han ikke tilbake. De skaper nok heller mer trøbbel. Øyvind får konkurskarantene og idømmes også rettighetstap på grunn av rot og kriminelle forhold som avdekkes i bobehandlingen. –Særeie har berget en del av boet for ektefelle Marit, men den trange økonomien går ut over forholdet, og de skilles. –Øyvind starter som ordinært ansatt i et lite konsulentselskap. Men gamle synder går ut over privatøkonomien, selskapene var mange og noen økonomiske belastninger personlige, i tillegg må Øyvind betale barnebidrag. Det ender med at namsmannen tar en del utlegg, bl.a i lønn. –Øyvind søker om åpning av gjeldsforhandlinger, og etter en viss tvil godtar tingretten å åpne gjeldsordning. –Øyvind starter politisk parti. Mot byråkratiet. 10.01.2014 Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

10 Den glade gutten og BR Trossamfunn: –Registrering i Enhetsregisteret, mulig også i Frivillighetsregisteret. Hvis statsstøtte: Gjenstand for årlig kontroll av medlemslister gjennom tjeneste BR utfører. (Tros- og livssynsregister) Bilkjøp: –Hvis bruktbil, sjekke salgspant og andre heftelser i Løsøreregisteret før kjøp, salgspant i bil som sikkerhet for eventuelt eget lån registreres i Løsøreregisteret Starte AS: –Kontakt med BRs seksjon for Bedriftsveiledning før etableringen? Opplysninger fra Foretaksregisteret og Regnskapsregisteret kan benyttes som input til forretningsplan (skaffe kunnskap om marked, konkurrenter etc.) Registrere AS i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret. Innsendingsplikt for årsregnskap til Regnskapsregisteret. Finansiere AS med sikkerhet i selskapets eiendeler: –Pant i varelager, driftstilbehør, factoring – registreres i Løsøreregisteret Marits virksomhet som alternativ behandler: –Registreres i Enhetsregisteret, kan hende Foretaksregisteret og Registeret for utøvere av alternativ behandling 10.01.2014 Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

11 Den glade gutten og BR Etablering av særeie i ekteskapet –Registreres i Ektepaktregisteret Telefonselgere: –Reservere seg mot telefonsalg gjennom Reservasjonsregisteret Øyvinds jaktturer: –Registrering i Jegerregisteret Oppstart av oppdrettsselskap –Registrering i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret. Akvakulturregisteret. Spare forsikring ved å dokumentere sikkerhet mot rømming av laks –Registrering i EMAS-registeret (Eco Management and Audit Scheme) Emisjoner og fusjoner –Registrering i Foretaksregisteret 10.01.2014 Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

12 Den glade gutten og BR Leverer ikke bilag i tide: –Ender fort med forsinkelsesgebyr til Regnskapsregisteret Revisor sier opp oppdraget: –Melder fratreden til Foretaksregisteret, det startes oppfølging derfra Konkurs: –Registreres i Konkursregisteret. Anmerkes i Foretaksregisteret, Enhetsregisteret og Akvakulturregisteret Tvangsoppløsning: –Foretas av tingretten, etter oppfølgingen fra Foretaksregisteret. Avvikling gjennomføres som konkurs. Registreres i Konkursregisteret. Anmerkes i Foretaksregisteret, Enhetsregisteret og Akvakulturregisteret Pantesikrede kreditorer får sitt: –Baseres på opplysninger registrert i Løsøreregisteret Konkurskarantene og rettighetstap: –Karantene registreres i Konkurskaranteneregisteret, rettighetstap anmerkes også 10.01.2014 Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

13 Den glade gutten og BR Ektepakten berger bolig: –Opplysninger fra Ektepaktregisteret Øyvind som ordinært ansatt: –Karantene og rettighetstap hindrer oppstart av ny selvstendig virksomhet Namsmannen tar utlegg: –Utleggstrekk registreres i Løsøreregisteret. Hvis det gjennomføres tvangssalg er det BR (ved Gebyrsentralen) som registrerer og fakturerer bilag som danner grunnlag for regnskapsføring innkreving av gebyrer ifm tvangssalget Gjeldsordning: –Registreres i Gjeldsordningsregisteret Politisk parti: –Registreres i Enhetsregisteret, og eventuelt i Partiregisteret. 10.01.2014 Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

14 Og det er mer.. Meldingsflyten går via Altinn, som forvaltes av BR Altinn ville ikke kunne eksistert slik det er uten Oppgaveregisteret, som forvaltes av BR –Og Oppgaveregisteret sin funksjon erstattes/utfylles av SERES, som forvaltes av BR Skjemaene i Altinn er basert på ELMER-prinsippene, som forvaltes av BR 10.01.2014 Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

15 Hva driver Brønnøysundregistrene med? Næringsliv, myndigheter og innbyggere er avhengige av å samhandle med hverandre hver eneste dag. En forutsetning for at dette skal skje på en trygg og effektiv måte, er at vi alle har tillit til at det finnes orden og oversikt over økonomiske ansvarsforhold i Norge. Brønnøysundregistrene sikrer denne oversikten. Vi sørger også for at informasjonen deles mellom offentlige etater, og gjøres enkelt tilgjengelig, for alle. Til sammen gir dette en mer effektiv og tilgjengelig offentlig forvaltning, og økt verdiskapning i norsk økonomi. 10.01.2014 Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

16 Det usynlige reisverket 10.01.2014 Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

17 «Byggstandarden» 10.01.2014 Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

18 Brønnøysundregistrene og juss Vår virksomhet er i stor grad styrt av rettsregler Til sammen forvalter registertjenestene ved BR ca. 240 forskjellige sett av rettsregler (lover, forskrifter etc.) Rettsreglene styrer bl.a detaljer mht: –Hvordan meldinger skal og kan sendes inn –Hvordan meldinger skal og kan mottas –Hvordan meldinger skal og kan behandles –Hvilke resultater saksbehandlingen skal og kan ha –Hvilke produkter/opplysninger vi skal og kan sende ut –Hvordan produkter/opplysninger skal og kan sendes ut –Reglene ligger på forskjellige nivåer, henger sammen og griper inn i hverandre 10.01.2014 Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

19 Tidslinje 10.01.2014 19 19811985 1990 1995 2000 2005 2010 Løsøreregisteret Ektepaktregisteret Regnskapsregisteret Foretaksregisteret Konkurskaranteneregisteret Gjeldsordningsregisteret Konkursregisteret Jegerregisteret Enhetsregisteret Oppgaveregisteret Reg. for utøvere av alternativ behandling Akvakulturregisteret Reservasjonsregisteret ELMER-retningslinjene Lotteriregisteret Partiregisteret Frivillighetsregisteret EMAS EBR Bedriftsveiledning Altinn SERES Gebyrsentralen Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

20 Noen sentrale tall fra 2012 10.01.2014 Pantsatte verdier i Løsøreregisteret6 296 246 120 328,45 kr (1,3 ganger oljefondet) Antall oppslag i våre tjenester182 530 000 Behandlede dokumenter2 890 000 Ekspederte telefonsamtaler (informasjon, veiledning i bruk av tjenester) 500 400 Meldinger gjennom Altinn25 millioner Registrerte foretak437 590 Enheter i Enhetsregisteret989 955 Antall ansatte576 personer Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

21 10.01.2014 Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

22 10.01.2014 ÷ ÷ ”Vi legger grunnlaget for å skape verdier” ORDEN Rettigheter Informasjon til å stole på Basis i samfunnet FORENKLING Enkelhet Gjenbruk Samhandling DIGITALISERING Internt Fra og til brukere På tvers i forvaltningen Ronny Bertelsen - hva driver BR med?

23 Hva er BRsys Enhetlig saksbehandlingssystem for BR –Registersaksbehandling (automatisering og beslutningsstøtte) –Brevsaker –Bestillingssaker (automatisering) Litt historikk –Visjon fra feb 2006 –Forstudie januar 2009 – juni 2010 –KS1 behandling september 2010 – januar 2012 –Forprosjekt februar 2012 – februar 2013 –NHD gjort sine vurdering mars 2013 – oktober 2013 10.01.2014 Morten Brekk

24 Hensikt og mål med RFI NFD (NHD) ber om nye vurderinger –Tilgjengelig teknologi/løsninger endret fra 2009 ? –Større dokumentasjonsbehov til beslutningstakere BR sitt mål med RFI –Hvilke komponenter kan erstatte egenutvikling –Oppdaterte kostnadsestimat som grunnlag for KS2 10.01.2014 Morten Brekk

25 Om meg… Geir Ørnulf Olsen Seniorrådgiver IT avdelingen Kontaktinformasjon: –geo@brreg.nogeo@brreg.no –Mobil: 916 45 915

26 Innhold EmneReferanse i kravspesifikasjon Systemoversikt og kontekstpkt. 1.3.2 Datakategorierpkt. 1.3.3 Journal/arkiv og saksbehandlingpkt. 1.3.4

27 Systemoversikt og kontekst (pkt. 1.3.2 kravspesifikasjon)

28

29 Datakategorier (pkt. 1.3.3 kravspesifikasjon)

30 Journal/arkiv og saksbehandling (pkt. 1.3.4 kravspesifikasjon)

31 Innhold EmneReferanse i kravspesifikasjon Overordnet prosessmodellpkt. 1.3.4 10.01.2014 Ronny Bertelsen - Om prosessmodell

32 Tjenester som skal prosesseres Grupper av forretningstjenester (eller «forvaltningstjenester») –Registreringssaker –Bestillingssaker –Brevsaker 10.01.2014 Ronny Bertelsen - Om prosessmodell

33 Mer om registreringssaker Alle forretningstjenester som er nødvendige for å ivareta –behandling av registermeldinger –øvrig registerforvaltning Skal omfatte 16 registertjenester (p.t.) Om lag 200 identifiserte forretningstjenester i gruppen registreringssaker Hver av disse i hovedsak med tre forskjellige sakstyper –Melding om opprettelse av ny registreringsenhet –Melding om endring av opplysninger om eksisterende registreringsenhet –Melding om sletting av eksisterende registreringsenhet 10.01.2014 Ronny Bertelsen - Om prosessmodell

34 Mer om bestillingssaker Alle forretningstjenester som er nødvendig for å ivareta –Behandling av visse typer forespørsel om innsyn i registeropplysninger Deles inn i tre hovedgrupper –Bestilling som gjelder bruk av elektroniske tjenester som tilbys via f.eks. Web Services –Bestilling av standardiserte produkter f.eks. firmaattest produseres maskinelt eller i kombinasjon med manuell tilpassing –Bestilling av en gruppe mer kompliserte produkter («skreddersøm» krever ofte egen avtale, ev. godkjenning av tilbud, før de kan produseres 10.01.2014 Ronny Bertelsen - Om prosessmodell

35 Mer om brevsaker «andre saker» –Negativt avgrenset: Henvendelse til Brønnøysundregistrene som etter sin art og sitt innhold ikke er en registreringssak eller en bestilling, men som likevel skal journalføres og behandles. F eks administrativ post, faglige forespørsler, ansettelsessaker etc. etc 10.01.2014 Ronny Bertelsen - Om prosessmodell

36 En registreringssak gjennom prosessmodellen Ett eksempel Håper å kunne synliggjøre noe om –behov for funksjonalitet –sammenhenger og kompleksitet Basisinfo om eksempelet –Henvendelse i elektronisk strukturert format –Registrering av et nytt registreringsobjekt –Organisasjonsform stiftelse Mulig rett/plikt i flere registre Som resultat av registrering kan det oppstå nye plikter/rettigheter i andre registre 10.01.2014 Ronny Bertelsen - Om prosessmodell

37 Overordnet prosessmodell 10.01.2014 Ronny Bertelsen - Om prosessmodell

38 Registertreenigheten 10.01.2014 Ronny Bertelsen - Om prosessmodell

39 Registertreenigheten 10.01.2014 Ronny Bertelsen - Om prosessmodell Loven er konge

40 Regler ved Brønnøysundregistrene 21 regelsett som gjelder på tvers av virksomheten –Forvaltningslovgivning F. eks forvaltningslov, arkivlov, offentlighetslov og personopplysningslov, med tilhørende forskrifter 23 regelsett som gjelder all virksomhet innenfor bestemte register –”registerlovgivning” –F. eks: enhetsregisterlov, foretaksregisterlov, tinglysingslov, konkurslov, med tilhørende forskrifter 47 regelsett som gjelder all behandling av et nærmere avgrenset sett av opplysninger innenfor bestemte register –F. eks aksjelov, samvirkelov, stiftelseslov, pantelov. 18 regelsett som gjelder all behandling av en bestemt opplysning innenfor bestemte register –F. eks foretaksnavnelov, prokuralov, forskrift om grasrotandel Resten av de totalt ca 240 regelsett er representerer i hovedsak supplerende regler og unntak Beslutningsstøtte nødvendig for å fatte et stort antall vedtak, hurtig og riktig, dokumenterbart 10.01.2014 Ronny Bertelsen - Om prosessmodell

41 Spørsmål? 10.01.2014 Ronny Bertelsen - Om prosessmodell

42 Innhold EmneReferanse i kravspesifikasjon Systemfunksjonerpkt. 2.1 Funksjonelle kravpkt. 3.1

43 Systemfunksjoner (pkt. 2.1 kravspesifikasjon)

44 1. Henvendelse Funksjonalitet for å behandle henvendelse –Avsender, tidspunkt innsendt, henvendelsesmetode, avsender referanse, m.m. –Kontroll av henvendelse Gyldig avsender Duplikat Kontroll av henvendelsesmetode Funksjonalitet for utplukking av melding(er) fra henvendelse

45 1. Henvendelse (fortsettelse…)

46 2. Melding Innkommet henvendelse kan ha flere meldinger –F.eks. ny-registering, bestilling av produkt, osv. Klassifiseres utfra –Meldingstype (registermelding, bestilling, brevsak) –Tjenestetype (f.eks ny-registrering av AS) Funksjonalitet knyttet mot behandling av meldingsobjektet –Lagring/oppdatering, kontroller, …

47 3. Vedlegg Behandling av vedlegg –Oppretting, lagring, visning (format, type, signatur, …) –Kontroll Obligatorisk og valgfri vedlegg knyttet mot tjenestetype Gyldig filformat

48 4. Sak Håndtering av saksgrunnlag og bestillingsgrunnlag –Skjemainnhold –Bakgrunnsregistre –Resultat av kontroller –Sakskobling –Resultatdel

49 5. Beslutningsstøtte Oppretting av brukergrensesnitt ved bruk av skjemamotor –Knytte hjelpetekster til informasjonselementer (sider, grupper, felt, og handlinger) og gjenbruk Funksjonalitet for knytning av lovbestemmelser til regler –Automatisert kontroll av saksopplysninger mot regelverk –Ved delautomatisk saksbehandling skal saksbehandler bli «veiledet» i manuelle kontroller  Hvilke lovbestemmelser lå til grunn for kontrollen og utfallet på resultatet

50 5. Beslutningsstøtte (fortsettelse…) Funksjonalitet for knytning av vedtakstekster –Gi saksbestemte forslag til vedtakstekster for nekting, godkjenning, og prosessledende vedtak –Styres utfra tjenestetype og resultat av regler (kontekst) –Fatte vedtak automatisk når opplysninger kan kontrolleres maskinelt –Transparent; gi innsyn til de behandlingsregler som ligger til grunn for vedtak

51 5. Beslutningsstøtte (fortsettelse…) Funksjonalitet for uthenting av saksopplysninger –Fra saks- og bestillingsgrunnlaget og journal/arkiv –GUI for visning og endring av generelle saksopplysninger –Editor for redigering av vedtakstekst/brev –Editor for sladding av informasjon på inngående og utgående dokumenter

52 5. Beslutningsstøtte (fortsettelse…) Funksjonalitet for produksjonsstyring –Konfigurering av roller og melding/tjenestetype –Tilby grensesnitt for integrasjon av roller og brukere mot IAM løsning –Oversikt over saker for leder/administrator for sin avdeling/ansvarsområde –Manuell overstyring av tildeling av saker –Mulighet for «stikkprøver» av maskinell saksbehandling –Tilegning av saker med avhengighet (samme saksbehandler/gruppe)

53 6. Journal/arkiv Saksbehandlingssystemet skal være integrert med «løse» koblinger med et journal/arkiv system som tilfredsstiller NOARK 5 standarden

54 7. Produkt Håndtering av produkter –Produktkatalog –Standardtekster –Vedlikehold av produkter og pris –Støtte automatisert produksjon av produkter –Produsere historiske produkter

55 8. Abonnement Abonnementsløsning for produkter Knytning av abonnement mot kunde og kundegrupper Konfigurerbare abonnementstyper –Basert på bransje, geografisk område, registreringsobjekt o.l.

56 9. Bestilling Bestilling av produkter med konfigureringsmuligheter –Ordre (kunde, attention, tlf/fax/epost) –Ordrelinje (produkt, leveringsmåte, språk, antall) –Ordrelinjeparameter (verdi og type) Rabatt –Knyttet til kunde eller kundegruppe GUI for visning av eksisterende ordre, søking, endring, osv.

57 10. Kunde Behandling av kunder og kundegrupper Kontroll av kunde –Ny eller eksisterende Fonetisk søk etter kunde

58 11. Person Behandling av persondata fra Det Sentrale Folkeregister (DSF) –Personstatus, adresse, og kjønn –Lokal kopi –Historikk –Vask av data –GUI for søking

59 12. Loggføring Hendelseslogg –Sporing av sak i prosessen Innsynslogg –Innsyn på sak (hvem, hvilken rolle, tidspunkt, og hva) Teknisk logg –Loggføring for feilsøking og feilhåndtering. Kategoriseres utfra alvorlighetsgrad (error, warning, info, verbal, debug, osv.) Oppslagstjenester –Sporing av oppslag om er gjort mot BR sine webservices Endringslogg –Sporing av endringer på registreringsobjekter innenfor et gitt tidspunkt.

60 13. Rapport/statistikk Integrasjon av saksbehandlingsløsningen med rapporteringsverktøy Generering av rapporter og statistikker for registrene

61 14. Dokumentkonvertering/skanner Konvertering av dokumenter til arkivformat Integrasjon av skanner mot sak og arkiv Brukergrensesnitt for visning av skannede dokumenter og oppretting av melding

62 15. Sikkerhet Oppretting og kontroll av signatur Grensesnitt mot IAM løsning ved BR

63 16. Økonomi Behandling av økonomiske transaksjoner mellom saksbehandlingsløsningen og Agresso –Overføring av transaksjoner og kundeinformasjon (til økonomi) –Faktura/statusinformasjon (fra økonomi) –Korreksjonsføring av fakturerte produkt –Avstemmingsrapport mellom systemene

64 17. Overvåkning Funksjonalitet for å «kjøre i gang» overvåkningstjenester Overvåkning kan være basert på: –Vedtak(f.eks oppfølgingsløp) –Hendelse(f.eks DSF) –Tidspunkt passert(f.eks frist for årsregnskap)

65 18. Søk Funksjonalitet for å integrere saksbehandlingsløsningen med et søkeverktøy

66 Avslutting Spørsmål så langt? 10.01.2014 Morten Brekk

67 Besvarelse av kunngjøringen Hvilken del av løsningen støttes –Og hvor mye av kravene oppfylles Hvordan integrere i en helhetlig løsning –APIer, Grensesnitt osv Et så korrekt kostnadsbilde som mulig –Prod-miljø, QA, Testmiljøer (2), Utviklingsmiljø –Ikke forpliktende –Ingen er tjent med at prosjektet blir stoppet etter KS2. Kort svarfrist? 10.01.2014 Morten Brekk


Laste ned ppt "Morten Brekk, Ronny Bertelsen, Geir Ørnulf Olsen - 10.1.2014 Informasjonsmøte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google