Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgradering av velveier for kommunal overtakelse – Orientering 17.03.16 Komité for teknikk, kultur og fritid 17.03.16 Mari Gabrielsen, kommunalteknisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgradering av velveier for kommunal overtakelse – Orientering 17.03.16 Komité for teknikk, kultur og fritid 17.03.16 Mari Gabrielsen, kommunalteknisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgradering av velveier for kommunal overtakelse – Orientering 17.03.16 Komité for teknikk, kultur og fritid 17.03.16 Mari Gabrielsen, kommunalteknisk avd. Nilsemarka

2 INNHOLD 1. Velveier/velveiordninger i Asker 2. Status i saken 3. Arbeidsmetode 4. Kriterier 5. Mulig løsning/gjennomføringsmodell

3 1. Velveier/velveiordninger i Asker > 260 km privat vei, hvorav 60 km velveier (organiseres gjennom velforeninger) > Tilskuddsordninger: –Brøytetilskuddet: Delstøtte til brøyting. Alle velveier. (Tilsammen ca. 700 000 kr). –Oppgraderingsordningen: Midler til standardheving av vei med tanke på kommunal overtakelse. Prioriterte veier. (Ca. 230 000 årlig). > Oppgraderingsmidler er akkumulert til ca. 2 mill.kr som forvaltes av Asker velforbund.

4 2. Status i saken Arbeidsgruppe: Asker velforbud, Asker kommune og saksordfører > Gjennomgått bakgrunn for saken > Skissert løsninger > Metode for å komme frem til gode løsninger Veien videre: > Prioriteringssliste og gjennomføringsmodell > Tilbake til TKF, med påfølgende høring Mandat: fremme til politisk behandling 2-4 alternative løsninger for oppgraderingsordning, samt driftsstøtten til vellene

5 3. Arbeidsmetode > Analyse av dagens situasjon ift. gjeldende målsetninger > Skissert mulig løsning > Kriterier for rettferdig og tydelig prioritering

6 4. Kriterier Prioritering ut i fra vedtakspunkt 4 i TKF-møte 7.5.2015: –Velveier som i stor grad brukes av allmennheten (skole- /turveier) prioriteres for kommunal overtagelse.

7 4. Kriterier a. Skolevei med samlende funksjon (gjennomfartstrafikk) b. Gang-/sykkelvei med samlende funksjon (til viktige målpunkter for mange) c. Gjennomfartstrafikk bil; brukes av langt flere enn tiltenkt/beboerne d. Viktig for sammenheng i det kommunale veinettet e. Viktig turvei

8 5. Mulig løsning/ gjennomføringsmodell Erstatning av gjeldende oppgraderingsordning – med «tidsbegrenset intensivert oppgradering og overtakelse», forslag: > Vederlagsfri grunnavståelse, ved vellene > Finansiering gjennom oppsparte midler + tilleggsbevilgning > Asker kommune: byggherre, rammeavtaler > Kommunal drift og vedlikehold, etter tilsvarende økning i driftsbudsjett > Mulighet for kommunal overtakelse avsluttes, med unntak av prioriterte veier (2016) og regulerte veier


Laste ned ppt "Oppgradering av velveier for kommunal overtakelse – Orientering 17.03.16 Komité for teknikk, kultur og fritid 17.03.16 Mari Gabrielsen, kommunalteknisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google