Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordmørsløftet – IKT i barnehagen Et utviklingsprosjekt for 12 kommuner i Orkidenettverket Et eksempel på hvordan det går an å samarbeide og bygge videre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordmørsløftet – IKT i barnehagen Et utviklingsprosjekt for 12 kommuner i Orkidenettverket Et eksempel på hvordan det går an å samarbeide og bygge videre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordmørsløftet – IKT i barnehagen Et utviklingsprosjekt for 12 kommuner i Orkidenettverket Et eksempel på hvordan det går an å samarbeide og bygge videre på den felles tenkingen for å bli den «Gode oppveksteier»

2 Møre og Romsdal

3 Surnadal på 3 minutt

4

5 Denne verden lever barn opp i

6 Hjerneforsker: Nettbruk gjør barna dummere Digitale medier er distraherende, avhengighetsskapende og hindrer læring, mener den tyske hjerneforskeren Manfred Spitzer. Han mener det må bli mindre, ikke mer, bruk av informasjonsteknologi i skolen. Er det slik at vi skal sitte på arbeid å overvåke barn i barnehagen

7 Trass i alle disse dystre spådommer ble det alle disse dystre spådommer Gjort vedtak på strategimøte i IKT Orkide om å starte opp med arbeidet for å se nærmere på dette med IKT og barnehage Vi ønsket at alle barnehagene i Orkidenettverket skulle få et løft når det gjelder digitale verktøy og bruken av disse – vi ønsket å bli gode på dette Det ble dannet en prosjektgruppe og tilsatt en prosjektleder. Det ble også etablert lokale utviklingsgrupper i hver kommune + en kontaktperson på IT-avdelingen i kommunene

8 Noen reaksjoner Har vi ikke nok å holde på med ellers? Dette er helt unødvendig, de spiller jo hele tiden hjemme likevel Foreldrene vil jo at de skal være ute og leke ! Skal vi bli dataeksperter også nå ?

9 Hvorfor IKT?– (noen argumenter for) Kvalitet er det som er best for barnet – i dag !! Ikke det som var best i går ! Trenger ikke finne opp kruttet, bruk det dere har! Digitale verktøy ER interessant for barna – ferdig med det !! Ta vare på barndommens egenverdi, heter det – men digitale verktøy er jo en del av egenverdien Bruk digitale verktøy når det passer, ikke hele tiden !

10 Litt mer om hvorfor IKT ? Fordi oppholdet i barnehagen er en del av utdanningsløpet og det er krav om at barna skal ha en viss kjennskap til digitale verktøy ved skolestart. Fordi IKT er forankret i nasjonale styringsdokumenter Fordi barnehagene ikke må henge etter – omdømmebygging Hva er en viss kjennskap? Dette måtte vi lære mer om – vi fant litt for lite stoff om dette –definere selv Hvor er dette forankret ? Ludvigsenutvalget, Rpl. Lov om bhg. Omdømmebygging- som starter i bhg – vi må gjøre det selv – handler om status, mestring, kunnskap, profesjon m.m.

11 Mål for prosjektet – hva ønsket vi Vi ønsket at prosjektet skal bidra til at barnehagene i nettverket får økt sin kompetanse om hvordan man kan bruke digitale verktøy både pedagogisk og administrativt Hvordan få til dette? Kompetanseheving i alle ledd, kvalitetsutvikling, bevisstgjøring, holdningsendringer, informasjon og ledelsesutvikling

12 Hvilke endringer ønsket vi å se At barna lærer og utvikler seg (prosessmål) At alle i barnehagen er på tilnærmet likt nivå- ut fra sine forutsetninger og modenhet At barna utvikler et bevisst forhold til bruk av sosiale medier At barna får et bevisst forhold til bruken av digitale verktøy Sosial utjevning Alle trenger ikke kunne ALT, men alle må kunne noe

13 Ønsket vi mer… Vi ønsket en digital danningsprosess – hva er det ? Vi må definere hva vi mener med begrepet. Digital dannelse starter med de voksnes kompetanse. (Marianne Hagelia)

14 Digital kompetanse ? Ferdigheter, kunnskaper og holdninger både når det gjelder foreldre, eier, ansatte og andre Profesjonsfaglig digital kompetanse: Individuelle ferdigheter Digital kompetanse Medie-informasjonskompetanse Kunnskap om barndom Lover og regler (Barbro Hardersen)

15 Hva handler prosjektet mest om ? Et «annerledes» prosjekt som handler mest om endringer og endringsledelse, holdninger og kompetanse Her handler det om å bruke verktøyene som passer best for oss. Verktøyene finnes i dag, men blir utviklet og endret i morgen. Hvordan forholder vi oss til det ? Ludvigsenutvalget legger mer vekt på læring i bhg - kommer i ny rammeplan – hvilke føringer inneholder den? Ikke verktøyene i seg selv som er interessante, men hva vi bruker dem til

16 Hva gjorde vi først? Oppstartsmøte Opprettet en prosjektgruppe med deltakere fra hver kommune Opprettet eget område på Intranettet Hvor kan en finne informasjon om tema Råd og tips, referat, info m.m. Utarbeidet og gjennomførte kartlegging av den digitale tilstanden i bhg Hva med private barnehager?

17 Hva fortalte den første kartleggingen oss ? Den sa oss noe om den digitale tilstanden i barnehagene Ingen tvil om at vi trengte et løft – både når det gjelder struktur, utstyr og kompetanse Bare et fåtall av barnehagene hadde utarbeidet planer Ingen hadde avsatt tid til opplæring m.m. Mange barnehagar måtte arbeide med holdninger

18 Hva gjør vi nå ? Gjennomførte flere prosjektgruppemøter………

19 Vi kom frem til at.. Lage milepælsplan – den ble endret underveis Vi har en vei å gå ! Vi måtte involvere ledere! Vi arrangerte Kick-off for ledere – ca 250 stk. Tema var implementering og ledelse av utviklingsprosjekt Men vi måtte også få med oss resten av personalet – og arrangerte Kick-off for ca 1000 ansatte Utarbeidet plan for standarder og utstyr – levert til hver barnehage og kommune - forankringsdokument Gjennomført lederutvikling i 2015 i samarbeid med IMTEC – 4 samlinger. Vi har lagt vekt på endringsledelse og kulturendring på generell basis

20 Litt mer om hvorfor vi har fokusert mest på ledere Uten at leder er med kommer vi ingen vei ! Det er styrer sitt ansvar at lover og regler i barnehagen blir fulgt Det er styrer sitt ansvar å lede utviklingsarbeid og prosesser Alt utviklingsarbeid må være godt forankret i alle ledd i barnehagen

21 Hvordan komme til målet ? For å nå målene i den enkelte barnehage, er det viktig å jobbe langsiktig og strukturert. Her er noen faktorer som er viktige å få på plass: Ha et klart mål for vår barnehage At målet er klart definert og forståelig for de involverte Hvorfor vi gjør dette? Informasjon og kommunikasjon Viktig at alle involverte blir informert i hele prosessen og at det er god kommunikasjon mellom alle ledd Involvering Viktig at personalet blir involvert i arbeidet og får et eierskap til prosjektet Delegering av oppgaver er en viktig del av involveringen Alle må kartlegge nåsituasjonen og definere ønsket situasjon

22 For å få til alt dette, forutsetter vi at: Prosjektet er solid forankret hos eier/kommuneadministrasjon/politikere- at alle parter er innforstått med at temaet er aktuelt og viktig Barnehagene ikke blir «hengende» etter andre sektorer når det gjelder infrastruktur, utstyr og kompetanse Alle involverte parter ser behovet for kompetanseheving når det gjelder bruk av digitale verktøy i denne sektoren

23 Forutsetninger for å lykkes med utviklingsarbeid…… Barnehagen blir en lærende organisasjon- dvs at barnehagen blir god til å skaffe seg kunnskap, arbeide med holdninger, bruke kunnskapen som allerede finnes i barnehagen som igjen gir ny kunnskap og forståelse. At vi driver med barnehagebasert utviklingsarbeid- dvs at ledelsen og alle ansatte i barnehagen deltar i en prosess der den samlede kompetansen til barnehagen utvikles At alle arbeider for å få til et godt samarbeid og forståelse mellom alle partene – f. eks. mellom IKT- avdelingen i kommunen og barnehagen

24 Teknisk utstyr I tillegg til å ha gode arbeidsmetoder og planer, må barnehagene også ha utstyr og støttetjeneste Det er nok ikke gjort på en- to- tre å komme opp på et ønsket nivå når det gjelder utstyrsfronten! Viktig at barnehagen synliggjør behovet overfor eier og politikere Det tekniske utstyret som bør finnes i hver barnehage må speile resten av samfunnet. Barnehagen må ha utstyr som er aktuelt og tilgjengelig Barnehagen må sammen med eier komme frem til hva som er minstekravet til infrastruktur og utstyr, men vi foreslår f. eks at barnehagen bør ha minst en IPAD pr 4 barn I tillegg til målsettinger for prosjektet, må barnehagene ha sine egne mål Målene må være tydelige og kjent for alle. Det er likevel lurt å ikke ha for ambisiøse mål

25 Har det skjedd noe i barnehagene våre? Har vi nådd noen mål ? Vi har fått større fokus på bruken av digitale verktøy Når er det mest fornuftig at vi velger det bort ? Vi ønsker oss ikke tilbake til «gule-lapper» tiden ! Vi tenker mer på hvordan vi kan bruke verktøyene i det pedagogiske arbeidet – og til hva ? Vi er blitt mer bevisste på personvern og det etiske rundt tema Personalet har drøftet om vi skal ha facebookside eller ikke – er det rett for vår barnehage

26 Hva har skjedd i barnehagene? Dette har satt i gang en prosess hos oss i vår barnehage Tenker vi på digitale verktøy på en annen måte ? Det handler ikke bare om å være flink på data…….for IKT er ikke bare pc`n. Hele personalet er ikke nok involvert? Vi bør starte de viktige diskusjonene i barnehagen ? Vi må ha et større fokus på etikk ? Større fokus på personsikkerhet – «Hvordan fjerner vi dritten» (Marianne Hagelia) Flere har utarbeidet plan for bruk av digitale verktøy

27 Har det skjedd noe ? Forts…. Vi har kommet i gang med intern opplæring – ansatte lærer av hverandre. Flere barnehager har utarbeidet plan for bruk av IKT Mange gode eksempler på animasjoner, bilder, m.m. i kommunene

28 Sove under stjernehimmelen

29 Puslespill

30 Eller……. Har egentlig ikke skjedd noe ! Vi har ikke merket noe ! Vår kommune har dårlig råd ! Barnehagen hadde klart seg uten dette Men artig å være på kick-off !

31 Noen tanker om hvordan utvikle og videreføre arbeidet i barnehagen etter at prosjektperioden er over ? På hvilken måte skal vi merke en forskjell i barnehagen? Hver barnehage må drøfte dette Gevinstrealisering – hvordan måler vi gevinsten? Hva er annerledes i dag i forhold til i går? Arbeidsgruppene i kommunene bør være aktive fremover Det sies at det tar 7 år før en kan merke virkningen av tiltakene

32 Til ettertanke ” Det er ikke slik at ”Snipp og Snapp” skal erstattes med ”Web og Wap”, og hva barnehagen vektlegger, er ikke ”hipp som happ”. Barnehager som evner til å ta tak i, kombinere og utvikle elementer som fører til muligheter til å lose barnehagen inn i en ny tid, kan være en barnehage som er med på å forandre verden for de små” Ikke glem det barnehagefaglige !

33 Takk for meg !


Laste ned ppt "Nordmørsløftet – IKT i barnehagen Et utviklingsprosjekt for 12 kommuner i Orkidenettverket Et eksempel på hvordan det går an å samarbeide og bygge videre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google