Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Olavsgaard 25.5.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Olavsgaard 25.5.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Olavsgaard 25.5.2016

2 Målene med nettverkssamlingen Informere om landsforeningen for på den måten bidra til at deltakerne blir bedre kjent med hva vi gjør Bygge nettverk mellom deltakerne, og opprettholde dialogen mellom forbundet, landsforeningen og avdelingene Gi deltakerne faglig påfyll innen aktuelle tema

3 NTL Ung Vedtatt på landsmøte i 2014 For unge medlemmer under 35 år og studenter Mandat og retningslinjer NTL Ung-konferansen Har eget styret og arbeidsutvalg En representant og en studentobservatør i landsstyret Har ansvaret for studentprosjektene, i samarbeid med forbundet

4 NTL Ung Arbeidsutvalget Leder Sahar Azari 957 72 078, sahar.azari@ntl.no Nestleder Stian Juell Sandvik, 415 63 409 stian.juell.sandvik@ntl.no AU-medlem Eirik Borander, 990 24 964, eirik.borander@ntl.nosahar.azari@ntl.no stian.juell.sandvik@ntl.noeirik.borander@ntl.no NTL Ung Bergen Studentillitsvalgt, Lone Lunemann Jørgensen lone.lunemann@gmail.com NTL Ung Trondheim Studenttillitsvalgt, Simen Andrè Knutssøn, 911 11 396, simen.knutssoen@gmail.com NTL Ung Oslo Studentillitsvalgt, Eirik Borander, 990 24 964, eirik.borander@ntl.no eirik.borander@ntl.no

5 Lokkemiddel

6 SAMMEN SKAL VI TA KAMPEN OM MEDLEMMENE!

7 Verving NTL Forskningsinstitutter skal lage ny vervebrosjyre NTL Forskningsinstitutter har utarbeidet en egen vervestrategi for 2016 Husk å velg en verveansvarlig. Enten en i styret eller en utenfor styret Både NTL Forskningsinstitutter og forbundet har vervepremier Hva en oppnår lokalt og sentralt er avhengig av styrkeforholdet

8 Hva har skjedd på forskningsinstituttene? Fusjoner/sammenslåinger/virksomhetso verdragelser –Norut Alta og Norut Tromsø fusjonerte fra 1.9.2015 –SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet fra 1.1.2016 –NIBR og SIFO ble en del av HiOA fra 1.1.2016

9 Hva skjer på forskningsinstituttene? Statsbudsjettet for 2016 –Ingen økning av basisfinansieringen –0,5 % effektiviseringskutt –KD fond gjennom NFR 10 mill. (nytt) Nedgangstider i oljesektoren – påvirker noen institutter (IRIS, Sintef, IFE)

10 Hva skjer på forskningsinstituttene? Press på pensjonsordningene –Flere har valgt hybrid –SPK tilbød enkelte stiftelser ny premiemodell (premiefellesskap) fra 1.1.2016 Ikke fondert premiemodell og ingen krav om regnskapsføring i henhold til NRS6 standard Avtalen sier 14,9 % i premie, men SPK sendte nye brev i november 2015 hvor det på grunn av budsjettmessige konsekvenser nå blir ulike satser for de ulike instituttene Noen institutter jobber sammen med Abelia og advokater for å sjekke det juridiske grunnlaget

11 Abelia-oppgjøret Nedsette forhandlingsutvalg (seks faste og fire vara) Utarbeide krav Lokale forhandlinger innen 15. september Forhandlinger mellom NTL og Abelia i september/oktober Uravstemning

12 Aktiviteter 2016 Kurs arrangert av NTL – se nettsiden Vi tilbyr regionale kurs ved behov (gi beskjed om behov) Representantskapsmøte 28.-29. september (forslagsfrist 3. juni) Forhandlinger mellom NTL og Abelia

13 Nettsider og sosiale medier www.ntl.no www.ntl.no/forskning www.frifagbevegelse.no www.lofavor.no last ned app!www.lofavor.no www.facebook.com/NTLForskning


Laste ned ppt "Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Olavsgaard 25.5.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google