Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT Leksjoner trinn 8.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT Leksjoner trinn 8."— Utskrift av presentasjonen:

1 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT Leksjoner trinn 8

2 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 2 GENERELT FOR TRINN 8 Den første leksjonen elevene møter i FRI er viktig for å skape et godt startpunkt for FRI- programmet og leksjonene. Den skal også bidra til å støtte kjernen i brandingkonseptet FRI: Muligheten til å ta et positivt standpunkt med kult image. Derfor bør denne leksjonen ha relativt mange og allsidige elementer; både interaktive og andre, som kan ha bred appell. Den skal fungere som en teaser, som viser mangfoldet og mulighetene i FRI. Det er også viktig å ha innholdselementer som kan støtte den fysiske FRI-profilen og bidra til sterk merkevarebygging. Første leksjon er derfor mer allsidig og omfattende enn vi regner med at de andre leksjonene vil ha behov for å være. Dette også for å fange opp pedagogisk mangfold; det at elever har ulike (hoved)måter de liker å både lære på og bruke nettet på. Vi vil ta det som en forutsetning at læreren bør ta en introduksjon til leksjon 8/1 i fellesskap med klassen (og ikke utelukkende ber elevene gjennomføre denne på web på egen hånd, men bruker web som supplement til første time). Dette er grunnleggende startpunkt for hele FRI- programmet, og det er derfor ikke naturlig at dette sees som en leksjon helt uavhengig av lærer. Felles punkt for start alle trinn: ”Nytt dette året”: eks. FRI 2008. Under dette, f.eks. FRIaktivist- objekt - konkurranse på tvers av trinnene. I 8. trinn legges dette inn som del av 1. leksjon. INNHOLDSELEMENTER I LEKSJONENE – TRINN 8

3 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 3 8/1

4 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 4 8/1 FRITTALENDE ELEMENT I FRI-PERMEN / TEMA INNHOLDSELEMENTER EKSISTERENDE ELEMENTER, ANNET KOMMENTAR Introduksjon: Grunnleggende: fortelle hva FRI er. Læreren introduserer FRI, deler ut profilprodukter, fortelle om FRI, viser vignetten, 8/1 Velkommen til FRI! Fri-vignetten (eksisterende ressurs) 8/1+ Hva er FRI? Kort beskrivelse av programmet 8/1+1 FRI-kontrakten, kort info om denne; print-versjon? - FRI-vignetten Engasjerende startpunkt. Etablere en grunnleggende forståelse for hva FRI- programmet er. En teaser for å skape lyst til å jobbe med FRI-leksjonene Oppgave 1/a: FRIttalende 8/1.a FRIaktivist! – hva betyr frihet for deg? Drag&drop funksjonalitet. Spinn-off: Elevgenerert hovedpremie? Ref. bonus- oppgaver Oppgave 1/b: Meg selv her og nå 8/1.b ”Meg selv her og nå”. Utvidet interaktiv versjon. - Elevkopi ”Meg selv her og nå” (Pdf-fil) (side 27 i permen) Oppgave 1/c: Vi er FRI-elever! - Hva er frihet for deg? - Frihet for fellesskapet, klassen ….. 8/1.c. Det har vært en gang (Frihetsdokumenter), tidslinje med viktige, historiske Frihetsdokumenter 8/1.c.1 Ditt FRIhetsunivers: Lag ditt eget FRI-mantra! INTERAKTIV SCRAPBOOK: Lag ditt eget FRIhetsunivers! Drag&drop, mulighet for å printe ut hele. 8/1.c.2 Lag et manifest! Drøftes med venner eller i klassen, skrives inn i en av de forhåndsdefinerte malene med FRI-profil (4 forskjellige) 8/1.c.3 Vi er FRI-elever! Film fra Løkenåsen skole (eksisterende ressurs) og info om FN og Barnekonvensjonen – utfyllende info Film: Løkenåsen Kilder: FNs barne- konvensjon + andre ”charter”, historikk og fakta FN m.m. - Digital verktøykasse Drøfte begrepet frihet, knytte det til det personlige og klassens miljø. Økt kunnskap om FN og Barnekonvensjonen, bakgrunnen for dokumenter om menneskerettigheter Pedagogiske mål - FRI: - Uttrykke hva som ligger i begrepet FRI, og hva det innebærer for den enkelte og for fellesskapet. Kompetansemål – LK06 - KRL, filosofi og etikk: ”reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt” - Samfunnsfag, samfunnskunnskap: ”gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte” Andre føringer fra SHdir: - FN og barnekonvensjonen. Oppgaver som kan trigge elevene til diskusjon om tema klasse/gruppe og skolemiljø. Henvisning til digital verktøykasse for symboler, figurer og bilder til plakat.

5 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 5 8/1 Velkommen til FRI! INTRO-ELEMENTER) Innholdselementer – beskrivelse - 8/1 Velkomment til FRI! FRI-vignetten (ferdig ressurs) - 8/1+ Hva er FRI? - 8/1+1 FRI-kontrakten Konsekvenser for teknologi: - Her må det ta hensyn til at tekst og innhold må kunne oppdateres når det er behov for det. Pedagogiske mål - FRI - Uttrykke hva som ligger i begrepet FRI, og hva det innebærer for den enkelte og for fellesskapet. Kompetansemål – LK06 Kilder – lenker Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Div. Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Div. typer Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: - Hva går FRI-programmet ut på? Hva er FRI?.. (i et nøtteskall) :) - Om FRI-kontrakten: Noen fakta om det å skrive kontrakt og vinne premier, og alt du kan være med på dette året i FRI (oppdateres iht elementer i lojalitetsprogrammet for det gjeldende året): - Hva er nytt (i år)? Oppdateres iht elementer i lojalitetsprogrammet for det gjeldende året.

6 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 6 8/1.a FRIaktivist – hva betyr FRIHET for deg? Innholdselementer - beskrivelse FRIaktivist - hva betyr FRIHET for deg? Dette skal være et objekt i tråd med FRI branding, dvs. ikke noe overtydelig fokus på tobakk, men på å være FRI generelt, og heller litt mer kode, mer vekt på FRI-profil. Design av FRIaktvist-objektet kan også fungere som en oppstartskonkurranse på tvers av trinnene. - Dekorer ”FRIaktivist[objektet] med dine meninger (kan være en jakke, en caps, ryggsekk, iPod eller annet relevant profilprodukt) - objektet. Mulig å velge farge på objektet og tilpasse dekorelementer. - Diverse Batches (lapper) og Buttons med ikoner og uttrykk (her kan vi digitalisere allerede eksisterende FRIbuttons). - Drag&Drop elementer innenfor omrisset av objektet. Tilpass elementene med farge, størrelse og tekst. -Mulighet til å skrive uttrykk og slagord. Eleven kan lage egne. -Bruk dekorasjonselementer fra den digitale verktøykassen. - Tilleggsopsjon: Velg fra billedliste - hvilket bilde synes du passer best? Velg fra 30 bilder. Tilpass bildet. - Objektet som vinner trykkes opp i x-antall eksemplarer (unik premie i få eks. eller hovedpremie) Konsekvenser for teknologi: - Mulig å se for seg drag & drop-funksjonalitet - Det burde være mulig å tilpasse FRIaktivist-objektet, batchesene og buttons (skalere, farge, typografi, o.l.). Kilder – lenker -Til leverandører av trykksaker eller profilprodukter?? Elevene kan printe ut elementene (f.eks. slagord&uttrykk) på klistremerke eller trykk til klær, m.m. - Digital verktøykasse Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: FRIaktivist – hva betyr FRIHET for deg? Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: -Eksempler på slagord, uttrykk og batches må tilpasses endelig teknisk løsning. Pedagogiske mål - FRI - Uttrykke hva som ligger i begrepet FRI, og hva det innebærer for den enkelte og for fellesskapet. Kompetansemål – LK06 - KRL, filosofi og etikk: ”reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt”

7 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 7 8/1.b MEG SELV HER OG NÅ Innholdselementer - beskrivelse MEG SELV HER OG NÅ: interaktiv versjon: Tar utgangspunkt i eksisterende fillout (oppg. 1.b), og legge til interaktive elementer og noen flere spørsmål. Stil som Facebook-profil. Dersom resultatet ikke kan lagres og åpnes i 10. trinn, så bør man vurdere å ha en versjon hvor man importerer elementene i ppt; ved å bruke Digital verktøykasse. Gjøre den interaktiv i form av: - Laste opp bilde/lydfil/film deg selv (der du snakker om hva du drømmer om/evt. skrive dersom du laster opp bilde). - Laste opp bilde/film av dine venner (en hilsen fra dine venner) - Laste opp lydfil av favorittlåten din - Laste opp trailer til favorittfilmen din - Kalender (Hva skal du denne måneden?) Fyll inn. - Dersom innholdet lagres og ikke åpnes før 10. trinn må dette sjekkes mot personvernhensyn og regler for lagring. - Elevkopi: Meg selv her og nå. Papirversjonen ligger til utprint i pdf Konsekvenser for teknologi: - Det ideelle for denne oppgaven er at den låses og ikke kan åpnes/vises til eleven før i 10. trinn. - En løsning kan være at fillouten automatisk kommer til syne når eleven har gjort den samme oppgaven i 10. trinn. - Teknisk løsning må forholde seg til retningslinjer for lagring/personvern iht Datatilsynets regler - Dersom personvernhensyn gjør lagring vanskelig, så kan løsningen tilrettelegges for import av elementer i ppt-fil som elevene selv kan velge om/hvor de vil lagre. Kilder – lenker - Selvbiografier? Kjente personer om sitt liv? Sitater? Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Meg selv her og nå Veiledningstekst: - Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: - For pdf-dokkument - Øvrige basert på endelig tekniske løsning Eventuell annen manustekst: - Innhold/fillout - Lenker Pedagogiske mål - FRI - Uttrykke hva som ligger i begrepet FRI, og hva det innebærer for den enkelte og for fellesskapet. Kompetansemål – LK06 - KRL, filosofi og etikk: ”reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt”

8 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 8 8/1.c DET HAR VÆRT EN GANG Innholdselementer - beskrivelse TIDSLINJE MED VIKTIGE HISTORISKE ”FRIHETSDOKUMENTER”: DET HAR VÆRT EN GANG: Tidslinje i stigende rekkefølge med viktige, historiske manifest/mantraer. Et og et dokument med tilhørende, tidsriktige illustrasjon og lydbilde. Visuell referanse: ”menneskets utvikling”, der vi følger mennesket fra ape til menneske. Eksempler på “Frihetsdokumenter” opp gjennom historien, gjerne visualisert og med kort forklaring til hvert dokument. - Et utvalg dokumenter beskrives, med lenke til fullstendig dokument. Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Det har vært en gang Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: - Om de historiske dokumentene; kort forklarende introtekst - Lenker/kilder Kilder - lenker -FNs Barnekonvensjon ++ - ”Se hele dokumentet her”: Lenker til alle dokumentene i fullversjon (unntatt de som består av en setning eller to), + relatert kildekontekst - Ordforklaringer/lenker: hva er et charter, hva er en konvensjon, hva er en codicill - Hvordan vedtas en lov, et charter eller en konvensjon? Konsekvenser for teknologi: - Selve dokumentene vises gjennom egnede illustrasjoner - Hvert dokument/charter kan ha sitt eget, tilhørende lydbilde. Historisk audiovisuell kontekst som kommer frem ved mouse-over eller klikk. Pedagogiske mål - FRI - Uttrykke hva som ligger i begrepet FRI, og hva det innebærer for den enkelte og for fellesskapet. Kompetansemål – LK06 -KRL, filosofi og etikk: ”reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt” - Samfunnsfag, samfunnskunnskap: ”gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte”

9 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 9 8/1.c.1 DITT FRIHETSUNIVERS Innholdselementer - beskrivelse DITT FRIHETSUNIVERS Hva er viktige leveregler for deg i ditt liv? Hva bryr du deg om ? Hva synes du er viktig? Hvordan vil du leve livet ditt? - Eleven lager sitt FRIhetsdokument med leveregler og f.eks. verdiord (1 batch), 4 buttons (verdier) til verdiord) - Samme grep som i 1.a. - Tilpass batches og buttons. - Drag & drop - Plasser dem innenfor en gitt ramme (FRIHETSUNIVERS/-DOKUMENT) - La deg inspirere av oppgave 1.c.1 og lag ditt ”hellige” dokument. Skriv ut og heng (i ramme) på veggen på rommet ditt, eller heng opp alle i klasserommet. Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Ditt FRIhetsunivers Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Drag&drop-beskrivelse Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Kilder - lenker Konsekvenser for teknologi - Mulig å se for seg drag & drop-funksjonalitet - Det burde være mulig å tilpasse batchesene og buttons (skalere, farge, typografi, o.l.). Pedagogiske mål - FRI - Uttrykke hva som ligger i begrepet FRI, og hva det innebærer for den enkelte og for fellesskapet. Kompetansemål – LK06 - KRL, filosofi og etikk: ”reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt”

10 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 10 8/1.c.2 LAG ET MANIFEST! Innholdselementer - beskrivelse Oppgaven handler om verdier i et fellesskap, og det bør gis instruksjon både for individuell løsning og en løsning som lærer ivaretar. Lærer bør styre denne oppgaven dersom den skal løses i klasse-kontekst. Hva er viktig i vennegjengen din? Eller i klassen din? Er dere enige om hvordan man skal oppføre seg mot hverandre? Hvordan kan dere bli enige om felles verdier, hvordan komme frem til? Litt om prosess? Demokratiske beslutninger… Kanskje dere også kan få hele klassen til å lage felles verdier – klassens verdi-manifest. Lag en collage av verdiene, eller sett alle opp i malen. Skriv ut og heng opp i klasserommet. Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Lag et manifest! Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: -Tips til å løse oppgaven, hvordan ta beslutning i klasse/gruppe om innhold i dokument - Lenker Kilder - lenker Ordforklaringer: - Hva er et charter? (lenke) - Magna Carta, hva betyr det? - Manifest - Demokrati Konsekvenser for teknologi: Pedagogiske mål - FRI - Uttrykke hva som ligger i begrepet FRI, og hva det innebærer for den enkelte og for fellesskapet. Kompetansemål – LK06 -KRL, filosofi og etikk: ”reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt” - Samfunnsfag, samfunnskunnskap: ”gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte”

11 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 11 8/1.c.3 VI ER FRI-ELEVER! FN OG BARNEKONVENSJONEN - BAKGRUNNSINFO Innholdselementer - beskrivelse VI ER FRI-ELEVER! Føring i permen: ”Ønsker dere mer fakta om FN og Barnekonvensjonen, ligger det utfylende informasjon på www.FRIstedet.no under ”FRI-leksjon” 1 for 8. trinn. Informasjonen er tilrettelagt for elevene. Dvs.: Mer informasjon, eller rene kildetekster om FN og Barnekonvensjonen.www.FRIstedet.no Dette kan løses på mange måter, blant annet gjennom linker til andre nettsteder og informasjonsjakt med føring i temaene: - Barnekonvensjonen i fullstendig versjon - Barnekonvensjonen i light-versjon (sammendrag) - Historikk og fakta om FN, tilrettelagt for FRI-leksjonen. - Nordmenn i FN; om Gro Harlem Brundtland, Trygve Lie, m.fl. - Filmen fra FRI-DVDen ”Barnekonvensjonen” (Løkenåsen skole) Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Vi er FRI-elever! Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Klikk på film-ikon Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Lenker Kilder - lenker - Barnekonvensjonen og FN, relaterte lenker. - youtube? Konsekvenser for teknologi: Pedagogiske mål - FRI - Uttrykke hva som ligger i begrepet FRI, og hva det innebærer for den enkelte og for fellesskapet. Kompetansemål – LK06 - Samfunnsfag, samfunnskunnskap: ”gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte”

12 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 12 8/2

13 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 13 8/2 HVA TROR DU? ELEMENT I FRI-PERMEN / TEMAINNHOLDSELEMENTEREKSISTERENDE ELEMENTER, ANNETKOMMENTAR Introduksjon: 8/2 Hvorfor begynner stadig færre å røyke? Intro-vignett: eksisterende film 8/2+ Ka du trur? Sjekk kilder og statistikk, gjør deg opp en mening! - DVD: Hvorfor begynner stadig færre å røyke? Oppgave 2/a: Hands up! 8/2.a Fake eller fakta? POLL – statistikk. (enkel spørreundersøkelse) - Lenker til statistikk, kilder, m.m.Hva tror vi er vanlig, uvanlig? Forståelse av statistikk… Oppgave 2/b: Flertallsmisforståelsen 8/2.b 100 Ansikter : Benytte eksisterende applikasjon - Elevkopi: Flertallsmisforståelsen / 100 ansikter ( pdf-fil) (side 36/37 i permen) Oppgave 2/c: Hvorfor begynner stadig færre å røyke? 8/2.c Hva mener du? NASJONAL POLL Pedagogiske mål - FRI: - Argumentere for at røykfrihet er i ferd med å bli en selvfølge i vårt samfunn - Drøfte årsaker til at færre unge røyker i dag Kompetansemål – LK06 - Samfunnsfag, samfunnskunnskap: ”analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel” - Naturfag, forskerspiren: ”planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte” - Matematikk, statistikk, sannsyn og kombinatorikk: ”gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk” Andre føringer fra SHdir: - Lenke til statistikksider, evt. mer statistikk her - Animasjon flertallsmisforståelsen (ligger allerede ute på FRIstedet) - DVD: Hvorfor begynner stadig færre å røyke? - Elevkopi nr 2 ’100 ansikter’, flertallsmisforståelsen - Se viten.no for flashmodul om antall røykende elever og på skole, og konsekvens. - Modul på aktivt verdivalg (påstand) s. 32 - Ungd.skoleundersøkelsen s 34

14 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 14 8/2, 8/2+ KA DU TRUR? (INTRO-ELEMENTER) Innholdselementer - beskrivelse 8/2 Hvorfor begynner stadig færre å røyke? Vignett: DVD Leksjon 2 (eksisterende film): Hvorfor begynner stadig færre å røyke? 8/2+ ”Ka du trur?” Sjekk kilder og statistikk, og gjør deg opp en mening! - Flere kilder; statistikk. Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Hvorfor begynner stadig færre å røyke? ”Ka du trur?” Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: 8/2: Klikk på film-ikonet Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Lenker Pedagogiske mål - FRI - Argumentere for at røykfrihet er i ferd med å bli en selvfølge i vårt samfunn - Drøfte årsaker til at færre unge røyker i dag Kompetansemål – LK06 - Samfunnsfag, samfunnskunnskap: ”analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel” Kilder - lenker - Div. statistikk, bakgrunnsinfo Konsekvenser for teknologi

15 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 15 8/2.a Fake eller fakta? POLL – STATISTIKK Innholdselementer - beskrivelse Fake eller fakta (POLL) Lag en poll (enkel spørreundersøkelse) med et spørsmål om noe du lurer på. Spørsmålene kan både være relatert til tobakk eller noe annet eleven vil ha svar på. Eventuelt kan eleven finne statistikk på Statistisk Sentralbyrå, tenk ut en vinkling til en poll og lage spørsmålet. Svaralternativene er JA, NEI, VET IKKE. Eksempler på spørsmål: - Har du hvite sokker på deg? - Har du kysset noen som har snus i leppa? - Er du forelska i noen i klassen? Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Fake eller fakta? Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Hvordan pollen fungerer Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: - Hva er en POLL? - Lenker, ordforklaringer Kilder - lenker - Statistisk Sentralbyrå - Sirus 2007 (lenke til hovedsiden. Her burde det lenkes til andre undersøkelser dersom man finner noen spennende.) Konsekvenser for teknologi – teknisk kravspek Poll-funksjonalitet med mulighet for å lage og publisere egen poll. - Skriv inn spørsmål - 3 svaralternativer (kan være prederfinerte ja/nei/vet ikke) - Pollens prosentandel og antall ”brukere” Pedagogiske mål - FRI - Argumentere for at røykfrihet er i ferd med å bli en selvfølge i vårt samfunn - Drøfte årsaker til at færre unge røyker i dag Kompetansemål – LK06 - Samfunnsfag, samfunnskunnskap: ”analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel” - Naturfag, forskerspiren: ”planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte” - Matematikk, statistikk, sannsyn og kombinatorikk: ”gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk”

16 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 16 8/2.b 100 ANSIKTER Innholdselementer - beskrivelse 100 ANSIKTER - interaktiv Benytte (eller videreutvikle) eksisterende applikasjon (100 ansikter). - Elevene noterer hvor mange av de 100 avbildede ungdommene som røyker. Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: 100 ansikter Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre (eksisterer allerede). Funksjonalitetstekst: - Eksisterer allerede - Evt. ny funksjonalitetstekst må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: - Forklarende og utdypende ift fenomenet flertallsmisforståelsen. - Begrunnelse for hvorfor mange tror det er flere som røyker enn hva som er tilfelle. Kilder - lenker Konsekvenser for teknologi - Litt usikkert om man kan benytte eksisterende applikasjon i sin helhet, og kun legge til nødvendig tilleggsfunksjon. Eller om det må utvikles en ny applikasjon basert på eksisterende bilder. Pedagogiske mål - FRI - Argumentere for at røykfrihet er i ferd med å bli en selvfølge i vårt samfunn - Drøfte årsaker til at færre unge røyker i dag Kompetansemål – LK06 - Samfunnsfag, samfunnskunnskap: ”analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel”

17 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 17 8/2.c HVA MENER DU? POLL – NASJONAL? SPØRREUNDERSØKELSE Innholdselementer - beskrivelse POLL; Hva mener du? En ”nasjonal” spørreundersøkelse. Funksjon og mekanisme som poll og relatert til leksjonen elevene er i; Oppgave 2c. Spørsmål: Hvorfor begynner stadig færre å røyke? - Det vil være relativt mange svaralternativer (mellom 10 og 20). - Svaralternativene vil være rasjonelle (Fordi det er dyrt, Fordi det er farlig etc) argumenter/grunner som man trolig har diskutert. - Ut av resultatene kan elevene se hvilke grunner som står sterkest og svakest blant 14 åringene (i Norge). - Området rundt pollen ”krydres” med kuriøse og snodige grunner for å slutte med tobakk i sitatform fra kjente og ikke-kjente personer. Sitatene kan stå inn språkbobler. Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Hva mener du? Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: - Påstander å ta stilling til - Sitater - Lenker Kilder - lenker Konsekvenser for teknologi - Standard poll-funksjonalitet. - Mellom 10 og 20 svaralternativer. ?? Dette innholdselementet må tilrettelegges teknisk/funksjonelt for dynamisk (årlig) oppdatering (gjelder tall og statistikk) Pedagogiske mål - FRI - Argumentere for at røykfrihet er i ferd med å bli en selvfølge i vårt samfunn - Drøfte årsaker til at færre unge røyker i dag Kompetansemål – LK06 - Samfunnsfag, samfunnskunnskap: ”analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel” - Naturfag, forskerspiren: ”planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte” - Matematikk, statistikk, sannsyn og kombinatorikk: ”gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk”

18 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 18 8/3

19 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 19 8/3 HVORDAN STÅ FOR DET DU MENER ELEMENT I FRI-PERMEN / TEMAINNHOLDSELEMENTER EKSISTERENDE ELEMENTER, ANNET KOMMENTAR Introduksjon: 8/3 Stå imot!: Konsekvenstrollet prøver å påvirke deg. - Kilder: påvirkning og påvirkningskilder Gruppepress? Påvirkning og grenser… Oppgave 3/a: Hvordan si nei? 8/3.a Argumentasjonsbattle: Chatte-/rollespill med handlingsalternativer: bygge argumentasjonsrekke. Noen vil ha deg til å røyke. Hvordan si nei. Inspirasjon: http://www.mediafront.no/clients/kitchen/djuice/messenger/chat/ 8/3.a.1 De 10 beste (Dvs de 10 beste NEI) Oppgave 3/b: Jeg påvirker andre positivt! 8/3.b Positiv påvirkning – Rollespill i skolegården, om aksept, ta vare på venner, støtte andre til å stå imot påvirkning. Noe om hva man gjør for å bli akseptert? Risikosituasjoner for å ta første røyk. Andre føringer fra SHdir: - Tekst/figurer om påvirkning og påvirkningskilder - Opplegg for påvirkning og påvirkningskilder, må lage noe (måter å si nei på..). Pedagogiske mål - FRI: - Sette egne grenser og stå for det de mener - Støtte andre som utsettes for negativ påvirkning Kompetansemål – LK06 - Norsk, muntlige tekster: ”gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere” - KRL, filosofi og etikk: ”drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati”

20 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 20 8/3 STÅ IMOT! HVORDAN STÅ FOR DET DU MENER (INTRO) Innholdselementer – beskrivelse VIGNETT/INTRODUKSJON TIL LEKSJON 3: STÅ IMOT-SPILLET Spill i 1. person (spilleren er selv hoverolleinnehaveren). Konsekvenstrollet kaster snusbokser og røykpakker (altså (dårlig) påvirkning - kanskje også ølbokser, spritflaske, handleposer, m.m.) mot deg. Du skal slå ”påvirkningen” bort (ikke la seg påvirke). - Spilleren slår bort ”påvirkningen” med et balltre eller ved hjelp av hender og ben (a la kung fu- slåsspill). - Spillets mekanisme og utgang: Det er om å gjøre å bli truffet av minst mulige ”påvirkninger” - altså å slå flest mulige fra seg. Blir man for eksempel truffet av 5 ”påvirkninger” har man tapt - og oppfordres til å prøve en gang til. Klarer man å slå bort 20 ”påvirkninger” uten å bli truffet 5 ganger, har man vunnet. - Spillet har highscore (de 10 beste). Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Stå imot! Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Hvordan spillet fungerer Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Pedagogiske mål - FRI - Sette egne grenser og stå for det de mener - Støtte andre som utsettes for negativ påvirkning Kompetansemål – LK06 Kilder - lenker Konsekvenser for teknologi - Spillet kan utvikles i flash. - Artig med highscore-funksjon med nickname.

21 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 21 8/3.a ARGUMENTASJONSBATTLE Innholdselementer – beskrivelse Overliggende oppgave basert på det elevene skal lære gjennom leksjon3 ”Du har lært å si nei, nå skal du bruke det i praksis!” Bruker skal chatte via messenger-funksjon med en virtuell ”person”. Denne ”personen” er en ”røyker”, og er satt inn i et miljø (type foran en murvegg i et bymiljø). ”Personen” prøver å få deg til å røyke og snuse. Bruker skal si nei, og samtidig prøve å overtale ”personen” til å innse at røyk og snus er ”idiotisk” og få han til å slutte. Denne chatt-generatoren vil ha en en god mengde predefinerte svar/spørsmål slik at en ”meningsfull” dialog vil kunne gjennomføres. Om ikke generatoren finner et logisk svar (match på brukerens dialog), genereres standardutsagn som drar samtalen videre. - Chattens mekanisme er formet som et spill. Når ”personen” er blitt overtalt om at røyking/snusing er ”idiotisk” og stumper røyken, har brukeren vunnet. Brukeren overtaler ”personen” med å presentere 5 gode utsagn relatert til hvor dumt og lite fornuftig det er å bruke tobakk. Hvert utsagn gir ett poeng som viser som score. Det kan også gis poeng etter antall dialoger (færrest mulig er målet). - Spillet inneholder 2 nivåer. Først få personen til å slutte med røyke, dernest snus. - ”Personen” forsøker å avlede brukeren – fnyse av utsagnene, komme med egne betraktninger om røyking/snusing, og dra samtalen over på noe annet.. - Eksempler: http://www.mediafront.no/clients/kitchen/djuice/messenger/chat/http://www.mediafront.no/clients/kitchen/djuice/messenger/chat/ Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Argumentasjonsbattle Veiledning: Chatt med Fritjov via messenger-funksjonaliteten. Gi han gode argumenter for at han skal slutte med tobakk. Funksjonalitetstekst: Chatt her Poeng Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Eget manus/dialogmatrise for chattgeneratoren. NB: Dialogen/manus kan ikke utvikles videre før applikasjonslogikken er på plass, dvs applikasjonen må være ferdig utviklet teknisk og dialogen skrives i en live test situasjon. Kilder - lenker Konsekvenser for teknologi - Administrasjonsgrensesnitt for chatt-dialogen, logikk rundt dialogen og backend-kommunikasjonen med løsningen. - Dette er ikke noe som lagres/overvåkes, og dermed uproblematisk ift personvern m.m. Pedagogiske mål - FRI - Sette egne grenser og stå for det de mener - Støtte andre som utsettes for negativ påvirkning Kompetansemål – LK06 - Norsk, muntlige tekster: ”gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere”

22 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 22 8/3.a.1 DE 10 BESTE Innholdselementer – beskrivelse DE 10 BESTE MÅTENE Å SI NEI PÅ Øvelsen gjøres sammen med venner eller i plenum i klassens. Lage 10 på topp-liste baseres ut i fra lærerboka: ”Etter noen minutter kan du utfordre elevene ved å be dem teste ut andre, stilige/morsomme/overrumplende/småfrekke, måter å si nei på. Eller kan elevene finne konstruktive alternativer til det å si nei? Kan de gjøre noe i stedet, for eksempel gå bort?” Elevene oppfordres til å komme med originale måter å si nei på. De 10 beste måtene skrives ned (i en mal?), og kan skrives ut og henges opp på veggen i klasserommet. Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: De 10 beste Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Kilder - lenker Konsekvenser for teknologi Pedagogiske mål - FRI - Sette egne grenser og stå for det de mener - Støtte andre som utsettes for negativ påvirkning Kompetansemål – LK06 - Norsk, muntlige tekster: ”gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere” - KRL, filosofi og etikk: ”drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati”

23 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 23 8/3.b POSITIV PÅVIRKNING Innholdselementer - beskrivelse SITUASJON I SKOLEGÅRDEN som handler om aksept, påvirkning, risikosituasjon for første røyk, hvordan hjelpe venner å si nei. Hvor god er du til å hjelpe andre til å stå i mot dårlig påvirkning? Egen storyboard og detaljert manus for dette. Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Positiv påvirkning Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Detaljering av dialog Kilder - lenker Konsekvenser for teknologi Pedagogiske mål - FRI - Sette egne grenser og stå for det de mener - Støtte andre som utsettes for negativ påvirkning Kompetansemål – LK06 - KRL, filosofi og etikk: ”drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati”

24 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 24 8/4

25 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 25 8/4 FRI TIL Å GÅ EGNE VEIER ELEMENT I FRI-PERMEN / TEMAINNHOLDSELEMENTER EKSISTERENDE ELEMENTER, ANNET KOMMENTAR Introduksjon: 8/4 Historien om Sol, Intro: (eksisterende film- ressurs på dvd) 8/4+ Kilder; bakgrunnsinfo om hvorfor noen begynner å røyke. - DVD: historien om Sol Oppgave 4/a: Hva ønsker du å oppnå? 8/4.a Hva gjør Sol? Videreføring, utvidet interaktiv funksjonalitet. Tegneserieverktøy. Hente inn metodikk fra norskfaget. Elevkopi: Historien om Sol (Side 46 i permen) Oppgave 4/b: Hva kan du gjøre i stedet? 8/4.b Test deg selv (eksisterende ressurs på web) 8/4.b.1 Hva ønsker du å oppnå? Handlingsalternativer og konsekvenser – vi ønsker alle å være populære – hva gjør vi for å bli det? handlinger og konsekvenser – tankekart-metodikk. - Test deg selv: Hvorfor røyker jeg Pedagogiske mål - FRI: - Gjøre greie for skillet mellom ønske og handling - Drøfte handlingsalternativer og konsekvenser av egne handlinger for å oppnå det en ønsker seg Kompetansemål – LK06 - Norsk, muntlige tekster: ”uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon” - KRL, filosofi og etikk: ”drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati” Andre føringer fra SHdir: - Bakgrunnsinformasjon om hvorfor noen begynner å røyke eller snuse. Se sluk.net: http://www.sluk.net/article/articleview/33/1/5/http://www.sluk.net/article/articleview/33/1/5/ - Handlingsalternativ – lage en animasjon (a la mix city) hvor valg og handlinger resulterer i ulikt sluttresultat. Se s. 44. - Tegneserie (elevkopi 4, historien om Sol) - Quiz – hvorfor røyker jeg? Ligger på FRIstedet.

26 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 26 8/4 og 8/4+ HISTORIEN OM SOL + HVORFOR RØYK? (INTRO-ELEMENTER) Innholdselementer - beskrivelse - Intro-vignett: Tegneserie/FILM om Sol (Web/DVD). 8/4+ Kilder; bakgrunnsinfo om hvorfor noen begynner å røyke. Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Historien om Sol Hvorfor røyk? Veiledningstekst: Introduksjonstekst til tegneserien. Funksjonalitetstekst: Klikk for å se film Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Bakgrunnsinfo om hvorfor noen begynner å røyke. Pedagogiske mål - FRI - Gjøre greie for skillet mellom ønske og handling - Drøfte handlingsalternativer og konsekvenser av egne handlinger for å oppnå det en ønsker seg Kompetansemål – LK06 - KRL, filosofi og etikk: ”drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati” Kilder - lenker - Bakgrunnsinfo om hvorfor noen begynner å røyke. Konsekvenser for teknologi

27 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 27 8/4.a HVA GJØR SOL? Innholdselementer - beskrivelse HVA GJØR SOL? ”Hva skjer videre med Sol? Tegn ut historien.” - Tegneserieverktøy som gjør det mulig å tegne og skrive det eleven tror skjer videre med Sol. (Kanskje også hvem Sol er (personlighet), kanskje det som skjer henger sammen med hvorfor hun flyttet?) - Mulig å skalere figurene og flytte på dem. - Mulig å tilpasse snakke- og tenkebobler. - Inkluderer også et enkelt tegneprogram til slik at man kan tegne elementer vi ikke har produsert. Disse elevtegnede elementene kan lagres slik at man kan kopiere dem for å bruke dem i senere ruter i historien? -Det er også mulig tegne sine helt egne historier dersom man har lyst til å leke seg litt. - Konkurranse? Mulig den beste historien kan bli tegnet ut av den originale tegneren. -Vi vurderer det slik at vi ikke ønsker å bearbeide allerede utviklede elementer. Ergo, ikke utvikle denne videre. Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Hva gjør Sol? Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Kilder - lenker Konsekvenser for teknologi - Applikasjon: Tegneverktøy Pedagogiske mål - FRI - Gjøre greie for skillet mellom ønske og handling - Drøfte handlingsalternativer og konsekvenser av egne handlinger for å oppnå det en ønsker seg Kompetansemål – LK06 - Norsk, muntlige tekster: ”uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon” - KRL, filosofi og etikk: ”drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati”

28 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 28 8/4.b TEST DEG SELV! Innholdselementer - beskrivelse QUIZ: Eksisterende element Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Test deg selv! Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Eksisterende tekst (Må evt. tilpasses endelig teknisk løsning) Eventuell annen manustekst: Kilder - lenker Konsekvenser for teknologi - Quiz-funksjonalitet Pedagogiske mål - FRI - Gjøre greie for skillet mellom ønske og handling - Drøfte handlingsalternativer og konsekvenser av egne handlinger for å oppnå det en ønsker seg Kompetansemål – LK06 - KRL, filosofi og etikk: ”drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati”

29 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 29 8/4.b.1 HVA ØNSKER DU Å OPPNÅ (HVA KAN DU GJØRE I STEDET?) Innholdselementer - beskrivelse FØRING: Handlingsalternativ – valg og handlinger resulterer i ulike sluttresultat. Bruke tankekart-metodikk Eleven får i oppgave å ta utgangspunkt i det vi alle ønsker; å være populær, godt likt, ha masse venner, status i venneflokken, etc. Oppgaveteksten handler om følgende: Vi gjør alle litt ulike ting for å bli populære, og bli likt av andre. Noe av det vi gjør er bra, noe er mindre bra. Noe er til og med negativt. Hva gjør du for å bli likt i venneflokken, eller av andre? Fyll ut tankekartet, alt det du kommer på; vise noen eksempler; f.eks. Sier noe pent om venner, sier noe stygt for å virke tøff, hjelper andre med lekser, er sent oppe om kvelden for det er status, driver med idrett, tar en røyk sammen med de som røyker, sier noe sleivete til læreren, sier noe pent til foreldrene mine, hjelper lillesøster, etc…. Skriv opp alt man kommer på i linjer rett ut fra sirkelen i midten. Når eleven er ferdig med det, så kommer det som er litt mer spennende og vanskelig; hva er konsekvensene av det du gjør? Hva skjer videre? Vise ett eksempel?? Hvis du gjør noe som ikke er helt bra, hva kan du gjøre i stedet?? Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Hva ønsker du å oppnå? Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Dramaturgitekst: Eksempel på en ”tråd” i tankekartet Kilder - lenker Konsekvenser for teknologi - Tankekart-verktøy: Applikasjon som støtter tankekart- metodikk (mind-maps) – gjenbruk i senere leksjoner Pedagogiske mål - FRI - Gjøre greie for skillet mellom ønske og handling - Drøfte handlingsalternativer og konsekvenser av egne handlinger for å oppnå det en ønsker seg Kompetansemål – LK06 - Norsk, muntlige tekster: ”uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon” - KRL, filosofi og etikk: ”drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati”

30 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 30 8/4.b.1 +a HVA ØNSKER DU Å OPPNÅ / HVA KAN DU GJØRE I STEDET? MODELL - FORSLAG Hva gjør du for å bli godt likt, populær, få status blant venner, sier noe pent til vennene inviterer bestevennen på kino bruker merkeklær sier noe stygt for å være tøff konsekvenser

31 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 31 8/5

32 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 32 8/5 – KORTSIKTIGE KONSEKVENSER AV TOBAKKSBRUK ELEMENT I FRI-PERMEN / TEMA INNHOLDSELEMENTER EKSISTERENDE ELEMENTER, ANNET KOMMENTAR Introduksjon: 8/5 Kortsiktige konsekvenser (eksisterende film) introdusert av Konsekvenstrollet - DVD-film: Kortsiktige konsekvenser Oppgave 5/a: Hva gjør tobakken med deg på kort sikt? 8/5.a Konsekvenskroppen (interaktiv drag&drop med ditt eget ansikt på en virtuell kropp) 8/5.a.1 RøykeKonverteringsKalkulator og SnuseKonverteringsKalkulator: Penger, tid, utseende, helse, kyss, idrett, Kalkulere på ulike områder, hva oppnår du eller går du glipp av uten eller med røyk? 8/5.a.2 Enig eller uenig?; Interaktiv quiz basert på eksisterende oppgave. - Kilder: Utfyllende informasjon og illustrasjoner av kortsiktige konsekvenser av tobakksbruk - Elevkopi: Enig eller uenig (side 50 i permen) - Quiz (på web): Engler og demoner Skolehelsetjenesten8/5+ Spør nettsøster. Interaktiv helsesøster! Engelen opptrer som helsesøster 8/5+1 Lage intervju eller artikkel (med helsesøster!) Klassen deles i grupper, fordeler oppgaver. Presenteres i ppt m verktøykassen – fremføring. 8/5+2 Med reklame mot tobakk! Lag en reklamefilm mot tobakk. 8/5+3 ”Skolens røyk- og snusFRIe dag” Inviter Skolehelsetjenesten til være med å lage arrangement. - Kilder, statistikk… Pedagogiske mål - FRI: - Forstå at tobakk har en rekke umiddelbare uønskede konsekvenser, og at tobakksfrihet kan ha umiddelbare belønninger. Kompetansemål – LK06 - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges” - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene” Andre føringer fra SHdir: - Utfyllende informasjon og illustrasjoner av kortsiktige konsekvenser av tobakksbruk - Illustrasjon av kortsiktige konsekvenser på nett: kortsiktige konsekvenser-trollet og dvd: ’hva gjør tobakken med deg på kort sikt?’ - Elevkopi: elevkopi 5: enig/uenig? sedler som illustrerer en konsekvens (økonomi).

33 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 33 8/5 KORTSIKTIGE KONSEKVENSER (INTRO) Innholdselementer - beskrivelse - Introvignett: Kortsiktige konsekvenser (eksisterende film på web/DVD) - Introduseres av Konsekvenstrollet? (Må tilpasses endelig teknisk løsning.) Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Kortsiktige konsekvenser Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Klikk for å se film Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Konsekvenstrollets introduksjon til filmen (Må tilpasses endelig teknisk løsning.) Pedagogiske mål - FRI -Forstå at tobakk har en rekke umiddelbare uønskede konsekvenser, og at tobakksfrihet kan ha umiddelbare belønninger. Kompetansemål – LK06 - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges” - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene” Kilder - lenker Konsekvenser for teknologi

34 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 34 8/5.a KONSEKVENSKROPPEN Innholdselementer - beskrivelse KONSEKVENSKROPPEN - Interaktiv kropp med konsekvenser svevende rundt den. - Dra konsekvensene over kroppen og se hva som skjer. - Kroppen forandrer seg og blir utsatt for konsekvensene man dra over den. Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Konsekvenskroppen Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: - Dramaturgitekst - Kildehenvisning? Kilder - lenker Konsekvenser for teknologi - Drag & drop funksjonalitet ++? Pedagogiske mål - FRI -Forstå at tobakk har en rekke umiddelbare uønskede konsekvenser, og at tobakksfrihet kan ha umiddelbare belønninger. Kompetansemål – LK06 - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges” - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene”

35 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 35 8/5.a.1 RØYKE-/SNUSEKONVERTERINGSKALKULATOR Innholdselementer - beskrivelse RØYKEKONVERTERINGSKALKULATOR OG SNUSEKONVERTERINGSKALKULATOR - Konverterer antall røyk til andre ting (penger, tid, fritidsaktiviteter, antall kyss, utseende etc). Både saklige ting som penger spart, men også mer artige/snodige ting som hvor mange sanger du kunne laste ned på iTunes, eller hvor mange kyss du kunne fått i løpet av tiden. - Løsningen vil minne om en vanlig kalkulator. Eleven kan selv velge antall sigaretter om dagen (variabel og dette ganges med antall dager i året, så svaret blir xx i året). - Eleven vil ha mellom 10 og 15 ulike ting som regnes om. Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: RøykeKonverteringsKalkulator og SnuseKonverteringsKalkulator Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Fill-out; responstekst i kalkulator Kilder - lenker Konsekvenser for teknologi - Kalkulatorfunksjonalitet. Pedagogiske mål - FRI - Forstå at tobakk har en rekke umiddelbare uønskede konsekvenser, og at tobakksfrihet kan ha umiddelbare belønninger. Kompetansemål – LK06 - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges” - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene”

36 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 36 8/5.a.2 ENIG ELLER UENIG? Innholdselementer - beskrivelse ENIG ELLER UENIG? - QUIZ - Interaktiv quiz som tar utgangpunkt i quiz-en fra permen. - Når man svarer får man se ”løsningen” med det samme (Helt riktig. Deretter kommer svaret. Eller; Galt. Deretter kommer svaret). Muntlig avlevering? - Kanskje kan Konsekvenstrollet og Engelen ”kommentere” svarene gjennom artige animasjoner? Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Enig eller uenig? Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Påstander og svar - basert på permen. Kilder - lenker Konsekvenser for teknologi - Quiz-funksjonalitet. Pedagogiske mål - FRI - Forstå at tobakk har en rekke umiddelbare uønskede konsekvenser, og at tobakksfrihet kan ha umiddelbare belønninger. Kompetansemål – LK06 - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges” - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene”

37 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 37 8/5+ SPØR NETTSØSTER! INTERAKTIV HELSESØSTER Innholdselementer - beskrivelse SPØR NETTSØSTER! KONSEKVENSENGELEN OPPTRER SOM HELSESØSTER. - Interaktiv FAQ. - Interaktiv tjeneste der elevene kan spørre nettsøster (Konsekvensengelen i ”helsesøster-antrekk”). - Tjenesten kan bygges opp som en FAQ (spørsmål & svar), men kan ”pakkes” inn som en applikasjon (design, animasjon, lyd etc)? Innpakningen kan være stop motion-animasjon ala Monty Python eller i flash? - Engelen svarer på seriøst, men måten den animeres på kan sørge for humor (f.eks. ulike typer respons på dine spørsmål) - Elevene velger selv hvilke spørsmål de vil ha svar på (mellom 10 og 15 spørsmål og svar). Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Spør nettsøster? Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: - Utforme standard spørsmål som elevene kan velge mellom. Kilder - lenker - Lenke til Klaraklok - Andre relevante innholdslenker til FRIstedet.no (kilder) Konsekvenser for teknologi - Flash-applikasjon med backend Pedagogiske mål - FRI - Forstå at tobakk har en rekke umiddelbare uønskede konsekvenser, og at tobakksfrihet kan ha umiddelbare belønninger. + Relatere FRI til Skolehelsetjenesten Kompetansemål – LK06 - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges” - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene”

38 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 38 8/5+1 INTERVJU ELLER ARTIKKEL (MED HELSESØSTER) Innholdselementer – beskrivelse OPSJONER: INTERVJU, ARTIKKEL, PRESENTASJON / FREMFØRING Tema: Helsemessige konsekvenser (farer) ved bruk av røyk og snus. - Lage intervju med helsesøster og presentere intervju med bilder evt. faktabokser etc. i powerpoint - benytte den digitale verktøykassen. Kan være gruppearbeid. Skal presenteres for klassen/gruppa eller andre. - Om helsesøster ikke er tilgjengelig kan elevene heller lage en faktapresentasjon om samme tema, basert på research (fakta) på Internett. Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Intervju eller artikkel Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: - Lenke til eget manus med veiledning vedr. intervju, artikkel Kilder – lenker - Bruk av digital verktøykasse i ppt - Hvordan man jobber med intervju og artikkel Konsekvenser for teknologi Pedagogiske mål - FRI - Forstå at tobakk har en rekke umiddelbare uønskede konsekvenser, og at tobakksfrihet kan ha umiddelbare belønninger. Kompetansemål – LK06 - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges” - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene” + - Norsk, muntlige tekster: ”gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere”

39 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 39 8/5+2 MED REKLAME MOT TOBAKK! LAG REKLAMEFILM Innholdselementer - beskrivelse REKLAMEFILM -Lage en reklamefilm mot røyk (på tvers av trinnene?) - Gruppen/personen bak den beste filmen kan vinne en dag hos et ekte reklamebyrå og produksjonsbyrå som hjelper dem å forbedre filmen, forteller om dramaturgi og andre relaterte film- og reklamegrep. - Skal en sørge for at det er en mal for storyboard tilgjengelig (lenke, lage?) - Filmen kan inngå som del av opplegget for ”Skolens røyk- og snusFRIe dag” (se 8/5 +) - Briefen kan komme fra skolehelsetjenesten/helsetjenesten? Involvere skolehelsetjenesten? Skolehelsetjenesten være med å lage? Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Med reklame mot tobakk Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Kilder - lenker - Lenker til Storyboard, ordforklaring hva er et storyboard? Konsekvenser for teknologi Pedagogiske mål - FRI - Forstå at tobakk har en rekke umiddelbare uønskede konsekvenser, og at tobakksfrihet kan ha umiddelbare belønninger. Kompetansemål – LK06 - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges” - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene” + - Norsk, muntlige tekster: ”gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere”

40 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 40 8/5+3 SKOLENS RØYK- OG SNUSFRIE DAG Innholdselementer - beskrivelse ”SKOLENS RØYK- OG SNUSFRIE DAG” - Inviter Skolehelsetjenesten til være med å lage arrangement. - Inviter Skolehelsetjenesten, Folkehelserådgiver eller andre i kommunens helsetjeneste til å være med å lage Skolens røyk- og snusfrie dag. Diskuter eventuelle tema og arrangementet i grupper. Arrangementet kan bestå av foredrag, presentasjoner, rollespill eller annet. Finn ut hva du eller gruppen din vil bidra med. Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Skolens røyk- og snusfrie dag Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Kilder - lenker Konsekvenser for teknologi Pedagogiske mål - FRI - Forstå at tobakk har en rekke umiddelbare uønskede konsekvenser, og at tobakksfrihet kan ha umiddelbare belønninger. + Relatere FRI til Skolehelsetjenesten Kompetansemål – LK06 - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges” - Naturfag, kropp og helse: ”gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene” - Norsk, muntlige tekster: ”gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere”

41 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 41 8/9/10/bonus

42 INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT 42 8/9/10 BONUSOPPGAVER Innholdselementer - beskrivelse B/1 LAG EN PRESSEMELDING - Legge ut en pressemeldingsmal man kan laste ned og bruke. Også legge ved tips og hint til en god pressemelding, eks. interessant og nysgjerrighetsskapende heading, vinkling, artig bildevinkling, setting, osv. Forklare hvordan man går frem for å kontakte lokal presse. B/2 PREMIEGALLERI - noen gode ideer? (IDEBANK FOR FRIting&tang) - FRIaktivist[objektet] er et godt eksempel på profileringsmateriale. - Lage en applikasjon/eget punkt/oppslagstavle der man oppfordrer brukerne til å sende inn andre interessante profileringsmateriell (FRI ting&tang). Inngang kan være: ”Vi er opptatte av å ta vare på miljøet og minske forbruket, derfor kunne vi tenke oss dine forslag til ting du synes er bra, så slipper vi premiere med ting som bare går rett i søpla.” B/3 HVOR MYE VET DU? / GENERELL QUIZ - Denne eksisterer allerede på FRIstedet.no: ”Den internasjonale tobakksindustrien” - Vi foreslår å bruke bare denne quizen som bonusoppgave siden de andre quizene vedr. helseskader og lovverk allerede er brukt i leksjonene. B/4 TOBAKKSSKADELOVEN - Quiz (multiple choice) spesifikt mot Tobakkskadeloven. - Vi tar for oss hver enkel paragraf og legger til noen tullelover/alternativer. Hovedinnhold og føringer for manus Overskrift: Diverse Veiledningstekst: Forklarer hva vi vil brukeren skal gjøre. Funksjonalitetstekst: Må tilpasses endelig teknisk løsning Eventuell annen manustekst: Diverse Pedagogiske mål – FRI/LK06: - Diverse: Følger av overordnede mål for FRI-programmet, på tvers av klassetrinn. Kilder - lenker Konsekvenser for teknologi - Quiz-funksjonalitet


Laste ned ppt "INNHOLDSELEMENTER TRINN 8 – FRI-PERM PÅ NETT Leksjoner trinn 8."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google