Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Falske forklaringer Beslutningstakning / beslutningsfeller Forebygging Innhold:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Falske forklaringer Beslutningstakning / beslutningsfeller Forebygging Innhold:"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Falske forklaringer Beslutningstakning / beslutningsfeller Forebygging Innhold:

3 Hvem lyver Et vanskelig område å forske på Stor del av aktuelle saker mangler ”the ground truth” – den objektive sannhet “You start your influence and “work him up” from the very beginning. Your goal is to become the only one providing him with comfort and support in his difficult situation. You control Nok tilfeller er dokumentert til at fenomenet forblir gjenstand for seriøs forskning. - Memon m.fl. 1998

4 Hvordan kan vi bruke dette i RITS samtaler?  Hvor avhengig er vi av sannheten?

5 Historisk Tidlig forskning på løgnens psykolog Skille løgn fra sannhet Metoder for å avsløre løgn SVA – Statment Validity Assessment Ingen vitenskapelig forankring, krever mye trening, inneholder alt for mange kriterier – basert på sannhet og ikke løgn.

6 RM - Reality monitoring(RM) CBCA= Criterion-based Content Analysis Løgndektektor/ polygraf

7 Falske tilståelser Et vanskelig område å forske på Stor del av aktuelle saker mangler ”the ground truth” – den objektive sannhet “You start your influence and “work him up” from the very beginning. Your goal is to become the only one providing him with comfort and support in his difficult situation. You control Nok tilfeller er dokumentert til at fenomenet forblir gjenstand for seriøs forskning. - Memon m.fl. 1998

8 TVUNGEN PROSEDYRE MINNE FRIVILLIG TVUNGEN INTERNALISERT Falske forklaringer Av egen vilje Uten direkte press fra politiet Mulige årsaker Mot egen vilje Direkte eller indirekte press - I avhør/samtaler - I varetekt - Fra andre enn politiet - Grunnet rusavhengighet Vet de er uskyldige Alt fra forrige kategori Minnet er dårlig - eller brytes ned Får ”hjelp” til å huske Berømmelse Psykoser Dekke andre Ut av varetekt Utpressing/Frykt/Belønning Fysisk eller psykisk tortur Tviler på eget minne Aksepterer politiets teori som sin egen

9 Falske forklaringer TVUNGEN PROSEDYRE MINNE FRIVILLIG TVUNGEN INTERNALISERT Av egen vilje Uten direkte press fra politiet Mulige årsaker Mot egen vilje Direkte eller indirekte press - I avhør - I varetekt - Fra andre enn politiet - Grunnet rusavhengighet Vet de er uskyldige Alt fra forrige kategori Minnet er dårlig - eller brytes ned Får ”hjelp” til å huske

10 Falske forklaringer Hvordan er det mulig og er det mulig i våre type samtaler?

11 Beslutningstakning / beslutningsfeller Uansett om vurderingen av bevis er balansert før en beslutning treffes, kan vurderingene bli svært skjeve (highly biased) når beslutningen er truffet. - Nickerson 1998

12 I det daglige nyter mennesket godt av disse (og andre) ubeviste forenklingsstrategier. Uten dem ville vi ikke klare å skaffe oss nødvendig oversikt eller forståelse. Vi ville blitt handlingslammet, frustrerte og deprimerte. - Lai 1999 KOGNITIV- OG SOSIALPSYKOLOGI Falske forklaringer Beslutningstaking / beslutningsfeller Primacy effect Kognitiv dissonans Heuristikker Confirmation bias (Bekreftelsesfellen) Group think Kognitive skjema m.fl.

13 Knyttet til person Erfaring (skript/skjema) INDRE FORUTSETNINGER Mennesket fyller igjen ”huller” i minnet med bilder vi selv lager. Bildene hentes gjerne fra det vi opplever som normalt. Dette gjør vi for å skape en sammenheng i det vi ser og gjør.

14 KOGNITIV- OG SOSIALPSYKOLOGI Falske forklaringer Beslutningstaking / beslutningsfeller I det daglige nyter mennesket godt av disse (og andre) ubeviste forenklingsstrategier. Uten dem ville vi ikke klare å skaffe oss nødvendig oversikt eller forståelse. Vi ville blitt handlingslammet, frustrerte og deprimerte. - Lai 1999 De ubeviste forenklingsstrategiene har flere og ulike funksjoner. De kan virke gjensidig forsterkende. Felles for fler av dem er at de utfordrer vår ”objektivitet”. Etablerte teorier viser at mennesket har en tendens til å; b)tolke ny informasjon i lys av mistanken (hypotesen) d)ignorere eller bortforklare informasjon som ikke passer inn - Ask og Granhag 2008 c)ta nøytral informasjon til inntekt for etablert oppfatning a)søke etter informasjon som støtter opp under mistanken

15 INNKOMMENDE INFORMASJON KORTTIDS- MINNET OVERGANG Dual-Memory Theory LANGTIDS- MINNE Repetisjon Assosiasjon Emosjon Etc.

16 Planlegging Kontaktetablering Fri forklaring Avslutning Evaluering Sondering

17 Planlegging Kontaktetablering Fri forklaring Avslutning Evaluering Kontaktetablering Fri forklaring Avslutning Evaluering Sondering Søke ny kunnskap Hva er situasjonen Kjenne detaljene i saken? Holde tilbake informasjon -I media

18 Planlegging Kontaktetablering Fri forklaring Avslutning Evaluering Sondering

19 Planlegging Kontaktetablering Fri forklaring Avslutning Evaluering Planlegging Fri forklaring Avslutning Evaluering Sondering Vise respekt og empati Ingen ”bearbeiding” Er den vedkommende sårbar?

20 Planlegging Kontaktetablering Fri forklaring Avslutning Evaluering Sondering

21 Planlegging Kontaktetablering Fri forklaring Avslutning Evaluering Planlegging Kontaktetablering Avslutning Evaluering Sondering Legge vekt verdien av fri forklaring Bruke metakontrakten Bruke stillhet Ikke avbryte Monitorere deg selv (profesjonell?) Prøve å holde et åpent sinn Identifisere kontrollinformasjon for senere

22 Planlegging Kontaktetablering Fri forklaring Avslutning Evaluering Sondering

23 Planlegging Kontaktetablering Fri forklaring Avslutning Evaluering Planlegging Kontaktetablering Fri forklaring Avslutning Evaluering Sondering Sondere riktig (trakte) Identifisere riktig fokus Sondere grundig viktig tema Prøve å holde et åpent sinn Troverdighet vs. pålitelighet Stille spørsmål ved tilståelser Identifisere kontrollinformasjon - Detaljrikdom nok til å kontrollere påliteligheten

24 Planlegging Kontaktetablering Fri forklaring Avslutning Evaluering Sondering


Laste ned ppt "Falske forklaringer Beslutningstakning / beslutningsfeller Forebygging Innhold:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google