Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi- og organisasjonsutviklingsprosess NHFs samfunnsoppdrag Samling for endringsagenter Gardermoen 22. – 23. jan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi- og organisasjonsutviklingsprosess NHFs samfunnsoppdrag Samling for endringsagenter Gardermoen 22. – 23. jan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi- og organisasjonsutviklingsprosess NHFs samfunnsoppdrag Samling for endringsagenter Gardermoen 22. – 23. jan

2 Arne om prosessen og oppdraget Sentralstyrets mål, ønsker og forventninger til prosessen til dere til seg selv til organisasjonen -og til resultatet!

3 Programmet 14.00 – 15.00Oppstart i plenumsal. Introduksjon og innledning v/ Arne og Ragnhild 15.00 – 16.00Historietime. Tilbakeblikk på viktige endringer og NHFs rolle i disse. v/ Lars Ø. 16.00 – 16.30Pause med småmat (og tid til å svare på e-post, telefoner o.l.) 16.30 – 17.00Historietime fortsetter med plenumsdiskusjon 17.00 – 18.00Bli kjent med gruppene. Hvordan skal vi jobbe sammen? Hva er en endringsagent? Om prosessen, mål og forventninger. Innlegg, grupper og plenum. 18.30 – 19.30Samling i baren før middag. 19.30 Middag

4 Programmet 9.00 – 10.30 Programmet fortsetter i plenumssal Hvor står vi i dag? Jobbing individuelt og i grupper. Krystallkula. Korte innspill og utfordringer (3 x 10 min.). Jobbing i grupper. 10.30 – 11.00 Pause med tid til utsjekk. 11.00 – 12.30 Krystallkula forts. Fremtidsbilder / scenarier for 2030. Gruppejobbing. 12.30 – 13.30Lunsj 13.30 – 14.45 Veien videre. Forankre og engasjere. Hvordan skal vi få med oss hele organisasjonen? Hvordan kan jeg bære en god endringsagent? Konkrete innspill fra gruppene. Diskusjon i plenum. 14.45 – 15.00Avslutning.

5 Landsmøtet har vedtatt: 2011: «Tiden er moden for å se på organiseringen av hele NHF (…)» 2015: Beskrive NHFs samfunnsoppdrag 2017 – 2030 -og endringer i interessepolitikk, organisering og styringsstruktur som følge av dette. Alle enige om behov for endring, men like vel…

6 To mål for oppdraget Utarbeide forslag til samfunnsoppdrag og en strategi som bygger opp under dette, og jobbe dette fram gjennom en bred og godt forankret prosess i organisasjonen som gir NHF et vedtak og en ny strategi på LM 2017 - Gjerne også positive forventinger, endringsvilje, endringsglede og vitalitet.

7 Mål for denne samlingen FØR: Historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd.  felles bakteppe. Endring nytter. NÅ: Hvordan ser det ut nå.  felles ståsted. Men vi er langt fra i mål. FRAMTID: Framtidsbilder. Cenarier for 2030. Vårt samfunnsoppdrag.  felles forståelse. Hvor skal vi? (forts. på neste samling) I tillegg: Bli kjent – etablere gode arbeidsfellesskap Planlegge prosess Bli trygge(re) på hva som skal skje og våre roller i det

8 Hva er en endringsagent? «Jeg liker folk som håper på bedre tider, men aller best dem som utålmodig jobber for og sørger for at endring skjer» Turid Birkeland (1962 – 2015)

9 Hva er en endringsagent? En endringsagent kan være en person, en gruppe eller en hel organisasjon. En som tør å gå foran Igangsetter prosesser som handler om utvikling. Handler ikke så mye om hva du gjør, men om hvordan du gjør det – like mye en innstilling som en oppgave! «- Utfordrer og tar knekken på den nummende fornøydheten med status quo (…)» Truls Berg, Innovation Forum Norway Løfte fram spørsmålet: Ønsker vi å være endringsagenter eller endringsofre?

10 Hva er et samfunnsoppdrag I Styringspyramide: SAMFUNNSOPPDRAG VISJON HOVEDMÅL HOVEDSTRATEGIER VERDIGRUNNLAG

11 Hva er et samfunnsoppdrag II SINTEFs Samfunnsoppdrag SINTEF utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon. Bidrar til verdiskaping og utvikler løsninger for vår tids store samfunnsutfordringer. Kommuniserer kunnskap, løsninger og anbefalinger aktivt og modig. Visjon Teknologi for et bedre samfunn

12 Hva er et samfunnsoppdrag III Vinmonopolets Samfunnsoppdrag Sikre ansvarlig salg av alkohol Visjon Vi skal gjøre oss fortjent til folks støtte Hovedmål Velfungerende ordning og Norges ledende faghandelskjede.

13 Husk hvem vi er og hvorfor vi er samla her i alle diskusjoner og oppgaver Ha stikkordene om samfunnsoppdrag framme gjennom hele samlingen. Ha stikkordene om endringsagent og deres rolle framme gjennom hele samlingen.

14 Historietime med Lars 1.Tilbakeblikk på viktige endringer 2.NHFs rolle i endringene Innlegg Plenumsdiskusjon med innspill, spørsmål refleksjoner til Lars innledning

15 Gruppa Faste grupper på alle samlinger Mye(!) jobbing i gruppene, men også individuell tenkning og oppsummeringer og diskusjoner i plenum Innledninger, innlegg, fasilitering og introduksjon.

16 Gruppeoppgave 1 – bli litt kjent To minutter: Skriv ned tre ting om deg selv Jeg er______________________ Jeg har_____________________ Jeg ønsker___________________ Del med gruppa. Gruppa stiller minst ett oppfølgingsspørsmål til alle.

17 Noen grupperegler Starte og avslutte på avtalt tid Alle skal få prate Bare en samtale om gangen Tørre å ta opp vanskelige temaer Forklare hvorfor vi mener og tror som vi gjør Være snille mot folk og harde mot ideer Legg vekk innspill som ikke hører hjemme her. Annet?

18 Holde oss til SAK Hva vi skal gjøre Ikke hvordan vi skal organisere oss… Det som dukker opp av ideer, tanker, innspill som har med organisasjoin og organisering å gjør, legges i en mappe på bordet. Ryddes ut av hodet og denne diskusjonen, men tas fram senere.

19 Min rolle - fasilitere Jeg skal legge til rette for at dere skal kunne utveksle ideer, finne løsninger (og etter hvert ta beslutninger). Ramme inn møtene, guide, oppmuntre dere. Be om noen typer innspill – og holde tilbake på andre… Jeg skal legge til rette og gjøre det enklere, men dere har medansvar for resultatet og må levere innholdet!

20 Gruppeoppgave 2 - forventinger Fra forberedelsene til samlingen: a) Bruk 2 minutter til individuell tenking før dere så deler forventinger til prosessen og resultatet av prosessen (ikke denne samlingen) med gruppa. b) Bli enige om 2-3 punkter som rommer hele gruppas forventninger til utfallet av denne prosessen.

21 Kvelden (Sentralstyremøte for noen) Vi andre får en liten hvil Møtes i baren 18.30 Middag 19.30

22 God morgen

23 En litt rolig start på dagen… Noen utdrag fra Mari Storsteins dokumentar: «Brevet til Jens»

24 Oppgave 3 – hvor er vi i dag? Del 1 - individuell oppgave NHF arbeider for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for funksjonshemmede. a) På en skala fra 1 til 10. Hvor står likestillingen i dag? b) Begrunn hvorfor du ikke scorer det lavere. F.eks.: Vi har et godt lovverk, sterke organisasjoner, kunnskapsrike og engasjerte politikere osv. c) Begrunn hvorfor du ikke scorer det høyere. F.eks: lovbrudd får ingen konsekvenser, gammeldagse holdninger osv.

25 Oppgave 3 forts. Del 2 - jobbing i gruppa a) Gruppa lander på fellesscore for hvor vi står i dag. b) Blir enige om 3-4 grunner til at dere ikke scorer det lavere – altså, hva er bra? c) Blir enige om 3-5 grunner for at dere ikke scorer nå-situasjonen høyere – altså, hva mangler / må bli bedre?

26 Nye sannheter for 2030 Karl Håkon Sally

27 Fremtidsbilder / scenariotenkning Scenarier er bilder på hvordan framtiden kan fortone seg. Kvalifiserte innspill til en prosess som strekker seg utover egne interesser. En metodikk for å se (nye) muligheter. Scenarier er ikke påstander om framtiden, ikke spådommer eller å forutsi. Vi vet ikke hva som vil skje, men med bakgrunn i det vi vet nå kan vi lage ulike bilder / scenarier. God bilder om fremtiden vil kunne hjelpe oss å styre strategiske prosesser i riktig retning og bidra til helhetlig tenkning. Oss i verden.

28 Mer om scenarier  Våre saker og oss i den store sammenhengen! F.eks.: økt ledighet, strammere økonomi, økt innvandring, endrede holdninger, mer kunnskap, mindre kunnskap, fortsatt teknologirevolusjon og hvordan dette kan virke i utdanning, arbeid, hverdag osv.

29 Og litt til… Fremtidsscenarier baserer seg altså på hva vi tror om fremtiden på bakgrunn av det vi vet i dag (ikke en visjon, som er mer hva vi drømmer om). Mye påvirkes og formes av omverden og samfunnsutviklingen. Og mye kan påvirkes av oss selv. Scenarier kan være optimistiske, nøkterne, pessimistiske – ja, til og med skrekkscenarier.

30 Gruppejobbing scenarier Gruppa jobber seg fram til 3-4 scenarier / fremtidsbilder. Gjerne variasjon i optimistiske, nøkterne og pessimistiske. For hvert scenario: a) Hva må skje / hende for at vi skal komme dit eller havne der? b) Er det noe vi kan gjøre for å påvirke eller forsterke denne utviklingen? c) Er det noe vi kan gjøre for å hinder eller bremse denne utviklingen?

31 Summing i gruppa 1.Hvordan kan hver og en av oss agenter bidra til engasjement og bred forankring? 2.Hvordan kan vi jobbe godt sammen mellom samlingene? 3.Hva kan vi gjøre for at prosessen blir spennende og engasjerende for hele organisasjonen? + innspill til spennende temaer for neste samling hvem kan vi invitere med til å utfordre oss?

32 Tusen takk for innstilling, innspill og innhold! Vel hjem


Laste ned ppt "Strategi- og organisasjonsutviklingsprosess NHFs samfunnsoppdrag Samling for endringsagenter Gardermoen 22. – 23. jan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google