Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Håvard Skaar i ”Enter – Veien mot en IKT-didaktikk” Svein Østerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Håvard Skaar i ”Enter – Veien mot en IKT-didaktikk” Svein Østerud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Håvard Skaar i ”Enter – Veien mot en IKT-didaktikk” Svein Østerud

2 Kapitlet er basert på en publikasjon av studien ”Seminar.net – Media, technology and lifelong learning” (se www.seminar.net for online journal)www.seminar.net

3 Tema Hva er forskjellen på jenters og gutters digitale fortellinger? Hva betyr disse forskjellene for jenters og gutters læringsutbytte?

4 Forankring Studien er forankret i sosialsemiotisk teori, det vil si at verbalspråkets fuksjon er å skape mening i en sosial kontekst. Opptatt av at læringen oppstår gjennom erfaringen av det vi ønsker å utrykke kontra det vo faktisk får uttrykt.

5 Elevoppgaven ”Du skal lage en fortelling. Tenk deg at du er et oksygenmolekyl, du kan for eksempel hete Oggy Oksygen, som kommer inn i kroppen. Hva skjer? Du kan illustrere fortellingen din med bilder hvis du vil”

6 Hva? Jentene Guttene Personifisert molekyl med familie og venner Molekylet følelsesmessige forbindelser til andre Utgangspunkt i seg selv og egen identitet Skildringer knyttet til fart og kamp Molekylene er figurer med fantastiske egenskaper Handlingsforløp knyttet til selve forflytningen i kroppen

7 Hvordan? Jentene Guttene I liten grad kombinert skrift med bilder og symboler(2 av 7) i den digitale teksten I den håndskrevne loggen: mye pynt, border og tegninger I stor grad kombinert skrift med bilder og symboler(9 av 12) i den digitale teksten I den håndskrevne loggen svært lite pynt, border og tegninger

8 Læringsutbytte Jentene Guttene Lærer gjennom å kode og bruke tegn, sette sammen selv. Bruker ikke så mange ferdige tegn og symboler Større interesse for ferdig kodede tegn – mindre læring? Eller være med på å styrke faglig innhold ?(bildebruk) Hva med selve oppgaven? Treffer den guttenes interesseområde?

9 Konklusjon Når datateknologi tas i bruk for å lage fortellinger på denne måten, bør det tilrettelegges slik at eleven i størst mulig grad kan kombinere bruken av ferdiglagede tegn og tegn de koder eller lager selv.


Laste ned ppt "Håvard Skaar i ”Enter – Veien mot en IKT-didaktikk” Svein Østerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google