Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhetsplan Visjon, verdier og virksomhetside.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhetsplan Visjon, verdier og virksomhetside."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhetsplan Visjon, verdier og virksomhetside

2 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON

3 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Visjonen skal gi klubben og medlemmene retning, motivasjon og drivkraft.

4 VISJON Willy Railo,1988

5 Personlig visjon 1.Er i tråd med egne verdier og holdninger 2.Et bilde som uttrykker for noe du inderlig ønsker deg

6 Hva er en felles visjon? En beskrivelse av et framtidig bilde som mange mennesker føler seg tiltrukket av og forpliktet til

7 Skal en organisasjon få utviklet en felles visjon, må så mange som mulig bidra med sine personlige visjoner og drømmer - tidlig i prosessen

8 Prosessen 1.Individuelle visjoner Lag et mentalt bilde av en typisk dag i framtiden, tenk at du er der 2.Gruppe Lag en felles tekst som beskriver dette framtidige bildet. Alle bidrar og drøfter! 3.Felles visjon ”Hva ønsker vi å skape i sammen i fremtiden?” Drøft fram en felles tekst til visjon.

9 Ditt bilde Hva er din visjon for … IL i fremtiden? Beskriv som om du allerede er der, med stikkord eller korte setninger Ditt mentale bilde av klubbens fremtid!

10 Har vi laget en visjon for klubben? – Er visjonen et barrierebrytende mentalt bilde av en ønsket fremtid? – Får dere glød av visjonen? – Kan visjonen eies av mange?

11 Eksempel: Visjonen ble skapt i en klubb… GOLF! Sport og glede for alle i en grønn oase! En grønn oase der oppturer skapes Mange glade spillere Nydelig vær – fantasisk bane Nytt klubbhus relativt nære green 18 Knøttespillere i sving på treningsbane/treningsområde Her gleder vi oss til å komme i gang Sport og glede for alle i en grønn oase! Fullbookede starttider Bedrift og sponsorturneringer Brygge ved vannet med masse av båter med golfspillere Egen knøtteturnering på 6 hullsbanen Turer til andre klubber i norge og naboland Mange jenter Hele familier Rorbuer v Norsjø, båter Hotel v/ låven Oppslåtte nyheter om jr, elite, herredag, damedag og seniorgruppe Golfleir barn og voksne Vinteraktivitet, innendørs treningsbane Simulatorer Morsomme aktiviteter/turneringer for alle Gruppetrening for flere ”Et møte med seg selv og andre” Norsjø og omegn golfklubb i en grønn oase ved norsjøs blå vann gis golfglede på alle alders og ambisjonsnivå, en sikker opptur

12 Eksempler på visjoner/slogan ”We shall make people happy!” ”Vi gir drømmene en sjanse” ”Att skapa en bättre vardag åt dom många människorna”

13 Eksempler fra kommune-Norge Hvilken visjon er best (etter læreboka)? Nittedal kommune; ”Der storby og marka møtes” Skedsmo kommune; ”Møtestedet på Romerike” Gjerdrum kommune; ”Vi skal ha stolte innbyggere”

14 Eksempel på ”dårlig” visjon ”Sogndal kommune skal innan 2012 ha 8000 innbyggjarar” Dette er ikke en visjon men et eksempel på SMARTE mål – Det er; Spesifikt - 8000 innbyggere Målbart – ja om få år Ambisiøst – trolig Realistisk – trolig Tidsbestemt - 2012

15 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Verdigrunnlaget forteller hvordan levereglene våre skal være. Hvilke verdier er det vi alle kan enes om?

16 Hva er en verdi? Kommer av det greske ordet ”valér” – ha betydning for Hvorfor er du engasjert i … IL? Hva har vi som betyr noe for deg? Hva er det viktigste for deg i … IL? Hva skal til for at du fortsatt skal være i klubben om 5 år?

17 Verdier i drømmen vår Hvilke beskrivelser i «drømmeklubben» sier noe om det som må prege vår felles adferd?

18 Kjerneverdier i vår klubb Det som skal prege oss i alt vi gjør! Velg ut 3, maks 4 verdier som skal: a)Være positiv rettet b)Holde oss sammen og bringe oss videre Velg verdier som dere ikke greier å leve uten… IGP 10 – 15 - 30

19 Klubbens verdigrunnlag Verdigrunnlag xxxx

20 Det er verdiene vi bygger vår adferd på!

21 Fra verdi til adferd Hvorfor er verdier viktige for oss? FELLES VERDIER, NÅR DE ER GODT FORANKRET OG SYNLIGGJORT: Skaper stabilitet Gir kriterier og retning for fremtidig handling Skaper identitet Gir grunnlag for kommunikasjon og samhandling

22 Fyll verdiene Slik gjør vi det for å etterleve : Jeg/vi skal … Slik gjør vi det for å etterleve : Jeg/vi skal … Slik gjør vi det for å etterleve : Jeg/vi skal …

23 Eksempel – å fylle verdiordene HUMØR Være positive og ha godt humør uansett om vi er på eller utenfor banen Vise glede over gode prestasjoner Snakke med hverandre, ikke om hverandre. Backe hverandre opp ENGASJEMENT 100 % Innsats Ta ansvar både på og utenfor banen Vi MÅ snakke, lytte og respondere Jobbe seriøst med oppgavene vi får utdelt MÅLRETTET Være målrettet på trening. Både i klubb og landslag Sette seg et mål som man kan strekke seg etter. Jobbe bevisst med ting vi må bli bedre på Ha lyst til å nå langt LOJALITET Holde avtaler Være lojal mot gruppa. Gjøre hverandre gode Ingen står over laget

24 Hvordan synliggjøre og bruke verdiene i hele organisasjonen?

25 Hvordan synliggjøre våre verdier? Brainstorm/idedugnad

26 Ambisjonsnivå Prestasjon/sportslig satsing Bredde/sosialt/trivsel Ren eliteklubb Den sosiale klubben Klubben der både topp og bredde er i fokus Klubben der ikke noe skjer

27 Fellesskapsverdier vs. prestasjonsverdier Fellesskapsverdier - Oppnådd tilstand; lykke, glede, åpen, helse, positiv Prestasjonsverdier -Gir bevegelse, er fremtidsrettet; hardt arbeid, ambisiøs, vilje Klubber som har ambisjoner, bør ha en balanse mellom verdier som holder oss sammen og verdier som driver oss fremover

28 Gjerpen Håndball Vilje Ansvar Humør Samhandling

29 Odd Fotball Folkelighet Likeverd Presisjon Vinner vilje

30 Norsjø Golfklubb UTVIKLENDE ENGASJERENDE INKLUDERENDE …og MED GLIMT I ØYET

31 Idrettens verdigrunnlag Aktivitetsverdier – IDRETTSGLEDE – FELLESSKAP – HELSE – ÆRLIGHET Organisasjonsverdier – FRIVILLIGHET – DEMOKRATI – LOJALITET – LIKEVERD I hvilken grad mener dere idrettens verdigrunnlag er gjort gjeldende i verdiene i deres idrettslag/idrett?

32 Hovedmål Delmål Innsatsområder Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Virksomhetsideen forteller omverden og oss selv hva klubben i all hovedsak skal drive på med og for hvem.

33 Definisjon virksomhetsidé Virksomhetsideen angir hva som gjør vårt idrettslag så unikt at det er verdt å bli medlem, utøve frivillighet eller jobbe hos oss? Angir den hvorfor medlemmene skal velge akkurat vårt idrettslag fremfor noen andre?

34 Hva er virksomhetsideen for vår klubb?

35 Virksomhetsidé Når du formulerer en virksomhetside for vår klubb, tenk på: – Hva skal være våre mål og ambisjoner? – Hva skal vi holde på med? – Hvilken opplevelse skal medlemmene sitte igjen med? – Hvilken rolle skal vi spille i lokalsamfunnet og andre idrettslag i nærområdet? – Hvem skal vi være til for? – Hvorfor trengs vi?

36 Skaping av en virksomhetsidé Forståelsen for hva man kan bli best på

37 Har vi et godt forslag til virksomhetsidé? – Beskriver den hva som gjør vårt idrettslag så unikt at det er verdt å bli medlem, utøve frivillighet eller jobbe hos oss? – Angir den hvorfor medlemmene skal velge akkurat vårt idrettslag fremfor noen andre? – Hvordan samsvarer virksomhetsideen med visjonen og verdiene våre?

38 Rosenborgs virksomhetsidé Rosenborg Ballklubb skal spille attraktiv angrepsfotball

39 Virksomhetside for Norsjø og omegn GK Norsjø og Omegn Golfklubb skal være en folkelig golfklubb for topp og bredde. Vi skal rekruttere, ivareta og utvikle golfspillere, og ha et godt samarbeid med lokalsamfunnet.


Laste ned ppt "Virksomhetsplan Visjon, verdier og virksomhetside."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google