Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

On your smartphone, please either locate and bookmark in your browser orhttp://kahoot.it download the Kahoot-app from your app shop (Google.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "On your smartphone, please either locate and bookmark in your browser orhttp://kahoot.it download the Kahoot-app from your app shop (Google."— Utskrift av presentasjonen:

1 On your smartphone, please either locate and bookmark http://kahoot.it in your browser orhttp://kahoot.it download the Kahoot-app from your app shop (Google play, App-store,...) to be used for quiz during the lecture

2 Vennligst gå til http://kahoot.it og sett bokmerke i din nettleser ellerhttp://kahoot.it last ned Kahoot-appen fra app-butikken din (Google play, App-store,...) skal brukes til quiz i løpet av forelesningen

3 3 Research library – research literature 1.Library on the net 2.Reference works, encyclopedias and understanding references 3.Finding literature in a research database 4.The literature foundation of an article 5.Some words about plagiarism 6.Citation databases 7.Reference tools

4 4 Forskningsbibliotek og forskningslitteratur 1.Informatikkbiblioteket på nett 2.Referanseverk, leksika, referanseforståelse 3.Finne litteratur i fagdatabase 4.Grunnmuren i en tidsskriftartikkel 5.Litt om plagiering 6.Siteringsdatabaser 7.Referanseverktøy

5 5

6 6

7 Some short practical notices Student card = library card Loan period 4 weeks. Curriculum 2 week/1-day loan You will receive an email-reminder on the date the loan is due Only UiO email address is used - check it frequently!! Please respond on reminders and recalls! Renew your loans on uio.oria.no or e-mail to the library and return the book when it is recalled If you don’t return a recalled book you will not be allowed to borrow or order any material, and you will also receive a compensation claim (750 NOK) and be charged a fee of 50 kr per document http://www.ub.uio.no/english/using/about-borrowing/index.html 7

8 Praktisk info – kort fortalt Studiekort = lånekort. Lånetid normalt 4 uker, pensum 2 uker eller dagslån. Du får påminnelse om levering når lånet forfaller. Bare UiOs e-postadresse brukes –sjekk den jevnlig! Vennligst reager på påminnelsene og innkalling av bøker. Forny lån selv på uio.oria.no, eller ved e-post til biblioteket og returnér boken hvis den innkalles. Bøker som ikke leveres medfører gebyr på 50 KR og erstatningskrav på 750 per bok. Du mister retten til å bestille og låne. 8

9 9

10 10

11 Access from home and away 11

12 Tilgang utenfra 12

13 Tips for master students 13

14 Tips til masterstudenter 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Searching the library catalogue Oria (uio.oria.no) 23

24 Søking i Oria – bibliotekkatalogen (uio.oria.no) 24

25 oria.uio.no 25

26 oria.uio.no 26

27 27

28 28

29 What is this number? 83 819 894 29 73 609 343 Kroner used buying media (2015) Kroner used buying access to digital media (2015) Digital media = journals, books, databases

30 Hva er dette tallet? 83 819 894 30 73 609 343 Kroner brukt for å kjøpe media (2015) Kroner brukt for å kjøpe til gang til digitale media (2015) Digitale media = tidsskrifter, bøker, databaser

31 31

32 32

33 33

34 informatikkbaser 34

35 Find databases 35

36 Finn databaser 36


Laste ned ppt "On your smartphone, please either locate and bookmark in your browser orhttp://kahoot.it download the Kahoot-app from your app shop (Google."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google