Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 1 Hilsen fra tante Adele Tante Adele (90 år) på alders- og sykehjem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 1 Hilsen fra tante Adele Tante Adele (90 år) på alders- og sykehjem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 1 Hilsen fra tante Adele Tante Adele (90 år) på alders- og sykehjem

2 Vokabular 1. begeistret (adj.) 2. bekymring (m) 3. bitter (adj.) 4. bygning (m) 5. ensom (adj.) 6. faktisk (adv.) 7. fjern (adj.) 8. flerfoldig (adj.) 9. frakk (m) 10. gammeldags (adj.) 11. gård (m) 12. helsesko (m) 1. inspirert; entusiastisk 2. hvis man er redd for noe, har man en bekymring 3. hard; innesluttet 4. (større) hus; konstruksjon 5. alene (og trist) 6. virkelig; reell 7. som er langt borte 8. veldig mange 9. halvlangt plagg (mest for menn) 10. umoderne 11. landeiendom (ofte med dyr og/eller frukt- og grønnsaksproduksjon) 12. spesiell type sko som sitter godt på foten

3 Vokabular 13. hjelpsom (adj.) 14. inderlig (adj.) 15. klokkeslett (n) 16. nemlig 17. rotnorsk (adj.) 18. slektstreff (n) 19. svak (adj.) 20. vittig (adj.) 21. å bli vant til (ureg.) 22. å bli varm om hjerterota 13. som vil hjelpe 14. oppriktig; hjertelig 15. tidspunkt 16. brukt for å utheve og tilknytte en nærmere forklaring el. begrunnelse 17. urnorsk; ”veldig” norsk 18. møte med storfamilien 19. ikke sterk 20. morsom 21. å begynne å se på noe som normalt 22. å bli veldig glad og ha det godt inni seg

4 Vokabular 23. å bosette seg (gr. 4) 24. å diskutere så fillene fyker (gr. 2) 25. å dvele ved noe (gr. 2) 26. å ha ansvar for (ureg.) 27. å ha krefter til (ureg.) 28. å holde opp med (ureg.) 29. å kjase (gr. 2) 30. å la være (ureg.) 31. å like seg (gr. 2) 23. å begynne å bo et sted; å slå seg ned 24. å snakke om noe og være veldig uenig 25. å stoppe opp ved noe og tenke nøye på det 26. å være den som skal passe på at alt går bra 27. å ha energi til 28. å stoppe med 29. å snakke 30. å ikke gjøre 31. å trives; å ha det godt

5 Sett inn riktig form av substantivene 1. Det har alltid vært tante Adele som har organisert familiens (slektstreff) ___. 2. Tante Adele liker når familien får nye (tilskudd) ___. 3. Deres første (barn) ___ blir født om to måneder. 4. Tante Adele har mange ulike (sykdom) ___. 5. Mannen i den hvite (frakk) ___ er tante Adeles (sykepleier) ___. 6. Tante Adele tenker at de hvite (helsesko) ___ til alle (sykepleier) ___ ser gode ut. 1. slektstreff 2. tilskudd 3. barn 4. sykdommer 5. frakken 5. sykepleier 6. helseskoene 6. sykepleierne

6 Sett inn riktig form av substantivene 7. Tante Adele tenker at (liv) ___ hennes har vært godt. 8. Hun tenker at hun har hatt et godt (liv) ___. 9. (liv) ___ hennes har vært godt. 10. Mange (menneske) ___ har hjulpet tante Adele. 11. Tante Adele synes (sted) ___ hun bor på, er bra. 12. (mann) ___ som bor ved siden av henne, er hyggelig. 7. livet 8. liv 9. Livet 10. mennesker 11. stedet 12. Mannen

7 Sett inn riktig form av substantivene 13. Ved siden av henne bor det en hyggelig, eldre (mann) ___. 14. Tante Adele er blitt veldig fascinert av den afrikanske (kvinne) ___ Melissa. 15. Får tante Adele besøk av sin (familie) ___ på sykehjemmet? 16. Får tante Adele besøk av (familie) ___ sin på sykehjemmet? 13. mann 14. kvinnen 15. familie 16. familien

8 Sett inn adjektivene i riktig form 1. Tante Adele har en (stor) ___ familie. 2. Hun organiserer et (stor) ___ slektstreff. 3. Hun har organisert mange (stor) ___ slektstreff opp gjennom årene. 4. Tante Adele ble kjent med Melissa på det siste (stor) ___ slektstreffet. 5. På slektstreffet kommer det (fjern) ___ og (nær) ___ slektninger. 6. Slektstreffet organiseres på et (nydelig) ___ sted i Setesdalen. 7. Stedet er litt (gammeldags) ___. 1. stor 2. stort 3. store 4. store 5. fjerne 5. nære 6. nydelig 7. gammeldags

9 Sett inn adjektivene i riktig form 8. Mannen som bor ved siden av tante Adele er ganske (morsom) ___. 9. Det bor en del (morsom) ___ mennesker på sykehjemmet. 10. Det er (morsom) ___ å være på slektstreff. 11. Nå er tante Adele blitt en (gammel) ___ dame. 12. Tante Adele har et (gammel) ___ hus i hjembygden sin. 13. I det (gammel) ___ huset er det mange (gammel) ___ møbler. 8. morsom 9. morsomme 10. morsomt 11. gammel 12. gammelt 13. gamle

10 Sett inn adjektivene i riktig form 14. Tante Adele føler seg (gammel) ___ og (svak) ___. 15. Hun vil ikke være en (bitter) ___ dame. 16. Livet hennes har vært (god) ___. 17. Det er (hyggelig) ___ å være på sykehjemmet når de lager bingo. 18. Det bor mange (hyggelig) ___ mennesker der. 19. Det er et (hyggelig) ___ sted. 20. Noen av menneskene føler seg litt (ensom) ___. 14. gammel 14. svak 15. bitter 16. godt 17. hyggelig 18. hyggelige 19. hyggelig 20. ensomme

11 Sett inn adjektivene i riktig form 21. Hun har på seg en (vakker) ___ ring. 22. De bor i et (vakker) ___ hus. 23. Hun har mange (vakker) ___ klær. 24. Han så på den (vakker) ___ damen. 25. Hun er ikke en (bitter) ___ dame. 26. Den (bitter) ___ damen så på meg. 27. En del mennesker er (bitter) ___, dessverre. 21. ring 22. vakkert 23. vakre 24. vakre 25. bitter 26. bitre 27. bitre

12 Oversikt over regelrette verbgrupper Gruppe 1: å kaste – kaster – kastet – har kastet (gr. 1) å lese – leser – leste – har lest (gr. 2) å eie – eier – eide – har eid (gr. 3) å bo – bor – bodde – har bodd (gr. 4) å synes – synes – syntes – har syntes (gr. 5)

13 Bøy verbene! Hvilken gruppe tilhører verbene? å kalle kaller kalte har kalt å lese leser leste har lest å organisere organiserer organiserte har organisert å finansiere finansierer finansierte har finansiert

14 Bøy verbene! Hvilken gruppe tilhører verbene? å tro tror trodde har trodd å spise spiser spiste har spist å snakke snakker snakket har snakket å danse danser danset har danset

15 Bøy verbene! Hvilken gruppe tilhører verbene? å tøyse tøyser tøyset har tøyset å glemme glemmer glemte har glemt å jobbe jobber jobbet har jobbet å savne savner savnet har savnet

16 Bøy verbene! Hvilken gruppe tilhører verbene? å prioritere prioriterer prioriterte har prioritert å kjenne kjenner kjente har kjent å kjenne kjenner kjente har kjent å bo bor bodde har bodd

17 Bøy verbene! Hvilken gruppe tilhører verbene? å skje skjer skjedde har skjedd å føle seg føler seg følte seg har følt seg å leve lever levde har levd

18 Finn de uregelrette verbene i ”1. Hilsen fra tante Adele”. Bøy verbene. å hete heter het har hett å være er var har vært å ha har hadde har hatt å møtes møtes møttes har møttes

19 Finn de uregelrette verbene i ”1. Hilsen fra tante Adele”. Bøy verbene. å drikke drikker drakk har drukket å synge synger sang har sunget å gjøre gjør gjorde har gjort å gå går gikk har gått

20 Finn de uregelrette verbene i ”1. Hilsen fra tante Adele”. Bøy verbene. å møte møter møtte har møtt å få får fikk har fått å si sier sa har sagt å vite vet visste har visst

21 Finn de uregelrette verbene i ”1. Hilsen fra tante Adele”. Bøy verbene. å la lar lot har latt å komme kommer kom har kommet å se ser så har sett å fortelle forteller fortalte har fortalt

22 Finn de uregelrette verbene i ”1. Hilsen fra tante Adele”. Bøy verbene. å bli blir ble har blitt å sitte sitter satt har sittet å stå står stod har stått å ta tar tok har tatt

23 Finn de uregelrette verbene i ”1. Hilsen fra tante Adele”. Bøy verbene. å bosette bosetter bosatte har bosatt å holde holder holdt har holdt

24 Skriv verbene i preteritum og sett ordene i riktig rekkefølge 1. (alle - kalle) ___ henne for tante Adele? 2. (elevene - lese) ___ i klassen Nå begynner vi! først? 3. (hun - organisere - i fjor) ___ slektstreff for hele familien. 4. (hun - finansiere) ___ hele selskapet. 5. (du - ikke - tro) ___ på det hun sa? 6. (dere - spise) ___ all maten? 1. Kalte alle 2. Leste elevene 3. I fjor organiserte hun 4. Hun finansierte 5. Trodde du ikke / Trodde ikke du 6. Spiste dere

25 Skriv verbene i preteritum og sett ordene i riktig rekkefølge 7. (hvem - snakke) ___ Melissa med? 8. (Petter og Melissa - danse - hele kvelden) ___ på det flotte dansegulvet. 9. (tante Adele - tøyse) ___ med alle gjestene. 10. (du - glemme) ___ helt bort at du skulle på slektstreff? 11. (de - jobbe - hele torsdagen) ___ for å bli ferdige med alle forberedelsene. 12. (Melissa - savne) ___ familien sin den helgen? 7. Hvem snakket 8. Petter og Melissa danset hele kvelden 9. Tante Adele 10. Glemte du 11. De jobbet hele torsdagen 12. Savnet Melissa

26 Skriv verbene i preteritum og sett ordene i riktig rekkefølge 13. (hun - prioritere) ___ riktig? 14. (du - kjenne) ___ den kalde vinden som kom? 15. (du - bo - hvor) ___ først da du kom til Norge? 16. (det - skje) ___ noe spesielt den kvelden? 17. (hun - føle seg) ___ ikke bra? 18. (hun - leve) ___ med den mannen i mange år. Så skilte hun seg fra ham. 13. Prioriterte hun 14. Kjente du 15. Hvor bodde du 16. Skjedde det 17. Følte hun seg 18. Hun levde

27 Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer 1. Hun har hatt ansvar ___ at storfamilien møtes. 2. Hun har organisert slektstreff ___ hele familien. 3. De har hatt slektstreffene ___ en fin, gammel gård. 4. Hun snakket med alle ___ disse slektstreffene. 5. Hvorfor er tante Adele så opptatt ___ Melissa? 6. Det er noe spesielt ___ henne. 1. for 2. for 3. på 4. på 5. av 6. ved / med

28 Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer 7. Det blir nok ikke flere treff ___ det første. 8. Jeg trenger hjelp ___ å huske medisinen min. 9. Hun er ennå ikke helt vant ___ å bo på sykehjem. 10. Hun bruker tiden ___ å minnes de gode opplevelsene. 11. Hun er ikke så begeistret ___ endringer. 12. Tante Adele er fascinert ___ Melissa. 7. med 8. til 9. til 10. til 11. for 12. av

29 Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer 13. Hun kan ikke holde ___ ___ å snakke om Melissa. 14. Hva er hun redd ___? 15. Hvordan trives hun ___ sykehjemmet? 16. Får hun besøk ___ familien? 13. opp med 14. for 15. på 16. av

30 Orddiktat 1. å kalle 2. alltid 3. alle 4. medlemmer 5. ektefelle 6. slektstreff 7. gammeldags 8. drikke 9. spennende 10. sammen 11. kvinne 12. opptatt 13. annerledes 14. nydelig 15. inderlig 16. hyggelig 17. nemlig 18. hjelpsom 19. å kjenne 20. å holde opp med


Laste ned ppt "Kapittel 1 Hilsen fra tante Adele Tante Adele (90 år) på alders- og sykehjem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google