Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arnhild Valen-Sendstad 20101 Innvandrer i Norge… Når blir personen gammel og hvordan? Arnhild Valen-Sendstad - Overlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arnhild Valen-Sendstad 20101 Innvandrer i Norge… Når blir personen gammel og hvordan? Arnhild Valen-Sendstad - Overlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arnhild Valen-Sendstad 20101 Innvandrer i Norge… Når blir personen gammel og hvordan? Arnhild Valen-Sendstad - Overlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus - Leder av Norsk selskap for aldersforskning Undervisning Gerit 2010

2 Mål for foredrag Bedre til å diagnostisere fysiske og psykiske sykdommer hos eldre innvandrere Trenger da å lære om Hvem snakker vi om Vanlige sykdommer Kultur/tro Familliemønstre Utredning av kognitiv svekkelse Utfordringer Arnhild Valen-Sendstad 2010 2

3 3 Når blir han gammel Ingen homogen gruppe. Mange ulike land Bakgrunn: Kultur og religion. Migrasjon Hvordan lever de ulike miljøene? Synet på aldring Utfordringer ved diagnostisering Sykdommer Hjelp og omsorg for pasient og pårørende Arnhild Valen-Sendstad 2010

4 4 Aldrings perspektiv Forventning: å bli gammel, visdom, tatt vare på Normal aldring kontra patologiske endringer Arbeid eller ikke? Store forskjeller mellom etnisiteter Vanlige sykdommer (ikke i hjemlandet) Kosthold og fysisk aktivitet: Avgjørende Endringer i hjernen: Kognisjon, demens Hvem tar vare på deg? Arnhild Valen-Sendstad 2010

5 5 Antall i Norge i 2010 Innvandrerbefolkningen utgjør 552 000 (11,4% av befolkning), fra 216 land. Flest førstegenerasjon Ca halvparten fra ikke-vestlige land Asia, Afrika, fra Sør og Mellom-Amerika Flest fra Polen, Sverige, Tyskland og Irak Pakistan

6 Arnhild Valen-Sendstad 2010 6 Innvandrere Innvandrere i alle kommuner i landet En av 10 i Norge er innvandrer el norskfødte med innvandrerforeldre I Oslo 27% (160.500), Bergen 17% Stavanger 12% er innvandrere Innvandrerbefolk 6 % over 65 år I Norge for øvrig er 15 % over 65 år. Tallene vil stige kraftig.

7 Arnhild Valen-Sendstad 2010 7 Innvandrer En fellesbetegnelse på en utenlandskfødt person, fast bosatt i Norge. Innvandrerbefolkningen: Samlebegrep på Innvandrere født i utlandet og deres barn født i Norge Annen innvandrerbakgrunn (utenlandsfødte med en norskfødt foreldre inkl. utenlandsadopterte) Årsak til immigrasjon (arbeid, familiegjenforening, familieetablering, utdanning eller flukt )

8 Arnhild Valen-Sendstad 2010 8 Studier på ikke-vestlige innvandrere i Norge - Økning av Sukkersyke (DM II ( Syd-Asia) : 29% av kvinnene, 14% hos menn (Jenum, 2005) - Fedme, kosthold og mindre fysisk aktivite - Mer hjerte-kar sykdommer, hjerteinfarkt og hjerneslag - Infeksjoner ved innreise og tilbake i eget land - Muskel og leddsmerter - Betydelig flere menn uføretrygdet (SSB 2008) - Økt forbruk av legetjenester )

9 Arnhild Valen-Sendstad 2010 9 Sukkersyke gir vaskulære skader og 65 % øket risiko for Alzheimer (Arch of Neurology, 2004) Vaskulære skader i hjernen kan påvirke og fremskynde Alzheimer sykdom (jfr. Nature, Molecular Psychiatry 2006, 721-736) Diabetes m og Demens

10 Arnhild Valen-Sendstad 2010 10 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Kasuistikk 1 69 år, mann, innvandrer, Syd Asia Bodd her 30 år med sin familie Fikk hjerneslag, glemsk og lammet Ingen fremgang Kvinne/mann relasjon Måtte selv bli aktiv Familie og kultur

11 Arnhild Valen-Sendstad 2010 11 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Behandlingsansvar – vite hva?- Pasientens tanker Familien Legens rolle Pleiepersonalet Medisiner og compliance

12 Arnhild Valen-Sendstad 2010 12 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Hvordan påvise endringer innnen disse områder Kognitive endringer Somatiske endringer Psykisk sykdom Familieomsorg Pasientens egne tanker

13 Arnhild Valen-Sendstad 2010 13 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Psykisk helse hos ikke-vestlig innv. Betydelig mer psykiske plager, øker med alderen, mer hos kvinner Overhyppighet av depresjon ( Dalgaard 2005) LDS akutt psyk.innleggelser forskjell 0,49% (i) / 0,52% (andel av befolkn) Blant de innlagte: Yngre, flest menn, flere m psykoser. Generell lav kvinneandel (Berg og Johnsen, 2002) Overlege Arnhild Valen-Sendstad

14 Arnhild Valen-Sendstad 2010 14 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Hvor stort er behovet for utredning i Norge? Økende behov pga. flere innvandrere som bli eldre Mange innvandrere er alene (over 65 års alder ) Innvandrere lever lenger Migrasjonsproblematikken påvirker helsen og sykeligheten Psyke har vært tabubelagt

15 Arnhild Valen-Sendstad 2010 15 Kasuistikk nr 2. Ektepar Fra Syd-Asia. Arbeidsinnvandrere Begge ble syke og glemske, han først Reise Norge-Hjemlandet-Norge Sønnen - Familien- holdninger og innsats Pleie og omsorg / familie belastning Hva drev de? Religion og tro Arnhild Valen-Sendstad 2010

16 16 Familiemønster Kvinne/mannsrollen, omsorgsarbeid Å ha en dement person i familien kan skape en barriere mot å søke hjelp utenfor familien I en asiatisk befolkning er det sterk forventning til familieomsorg (Hinton, 2002). Gjelder sannsynligvis også i Norge Belastning av pårørende og omsorgsgivere Religion d

17 Arnhild Valen-Sendstad 2010 17 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Innvandrere - ulike faktorer som kan avklares ved kognitiv svekkelse Språk –kommunikasjon. Lege-pasient Tolk Utdannelse Hvilke faktorer spørres det etter Ulike tester og spesifikke tester for enkelte kulturer. Nevropsykolog Kriterier for demensdiagnose (jfr. studie fra India)

18 Arnhild Valen-Sendstad 2010 18 Studier fra andre land- AAICAD 2010 I USA : Tidspunktet for diagnosesetting for demens er ulikt blant hvite (caucasians), afro-amerikanere, latin- amerikanere (Carillo M, 2010) Afro-a og latin-a og bolig hjemme for de demente familiemedlemmene Effekten av det? Leveutsikter (Metha K, 2010) Arnhild Valen-Sendstad 2010

19 19 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Mulige årsaker til at færre får en diagnose Språkproblemer Kultur. Sårbarhet Tro (”Som Allah vil”) Holdning til egen aldring og stat Holdning til helsevesenet Norske helsearbeidere synes det er for vanskelig Tar mye tid

20 Arnhild Valen-Sendstad 2010 20 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Noen utsagn om demens og religion og kultur Fatalistisk holdning (”Som Allah vil”) ”Alzheimer er en straff fra Gud” (Hunton 2000) ”Besatt av onde ånder” (Braun 1997) ”Aldring er årsak til demens” Demens blir sett på et resultat av et lidendes menneskes erfaring på stress, press og angst

21 Arnhild Valen-Sendstad 2010 21 Demens Tester sier noe, men ikke alt! Egnede tester utvikles (f.eks i Nederland) ICD 10 DSM-IV Demens er relatert til faktorer som nedsatt hukommelse, innsikt, forståelse, evne til planlegging, evne til å finne praktiske løsninger, evne til å mestre, psykiske uttrykk osv. Prøv å finn en årsak til demenssykd!. Arnhild Valen-Sendstad 2010

22 22 Arnhild Valen-Sendstad 2010Overlege Arnhild Valen-Sendstad

23 Arnhild Valen-Sendstad 2010 23 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Studie. Henvisning til demensutredning Lovisenberg d.s. fra 3 bydeler 2007 Ingen innvandrer over 75 år ble henvist (-In press A.Valen-Sendstad og T.von Trepka,)

24 Arnhild Valen-Sendstad 2010 24 Kasus nr 3. Enslig mann fra Asia Høy stilling i diplomatiet Annen stilling Våget ikke reise hjem Alene i Norge 2 venner fra samme land ser han 1 time 2gg i uken Følelse av å være alene. Ensomhet Videre opplegg. Nettverk De enslige innvandrere ved sykdom

25 Arnhild Valen-Sendstad 2010 25 Utfordring: Undervisning: Moske Gamle Oslo Oslo i april 2009 Bedre kontakt og forståelse Tema: Normal aldring /sykdom ved aldring/ hukommelsesvikt Imamen og 100 menn møtte frem etter fredagsbønnen Lydhør forsamling Ble tatt vel i mot og vist stor ære Servert frukt og drikke og hyggelig konversasjon Kontakter og informasjon ble utvekslet Arnhild Valen-Sendstad 2010

26 26 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Utfordringer Økende antall innvandrere eldes Mer kunnskaper om ulike etnisk kultur, tro og tradisjoner sammenheng migrasjon og sykdommer Enkelte grupper for lang tid til at diagnose stilles Underforbruk av sykehustjenester Engasjement, medisinske kunnskaper Samarbeide med innvandrermiljø, kjenne til ulike hjelpetiltak. Omsorg for pas og de pårørende.

27 Oppsummering Bedre til å diagnostisere fysiske og psykiske sykdommer hos eldre innvandrere Har lært noe om De vi skal undersøke Vanlige sykdommer Kultur/tro Familliemønstre Utredning av kognitiv svekkelse Utfordringer Arnhild Valen-Sendstad 2010 27

28 Arnhild Valen-Sendstad 2010 28 Arnhild Valen-Sendstad 2010Overlege Arnhild Valen-Sendstad


Laste ned ppt "Arnhild Valen-Sendstad 20101 Innvandrer i Norge… Når blir personen gammel og hvordan? Arnhild Valen-Sendstad - Overlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google