Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det flerkulturelle Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det flerkulturelle Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det flerkulturelle Norge

2 Norge er et flerkulturelt samfunn
Den sosiale kompetansen vår påvirkes av at samfunnet består av mennesker fra ulike kulturer Ca. 11 % ( personer) av befolkningen har bakgrunn fra et annet land

3 I Norge bor det innvandrere fra mer enn 200 land og regioner
De utgjør en mangfoldig og sammensatt gruppe. Det vil derfor være galt å snakke om innvandrer som èn gruppe Film: Den perfekte innvandrer

4 Flerkulturell kompetanse
Kultur defineres som de ideer, verdier, regler, normer koder og symboler som et menneske overtar fra den foregående generasjon, og som man forsøker å bringe videre Kulturell kompetanse innebærer evne, dyktighet, kunnskaper, erfaringer og vilje som trengs for å samhandle med mennesker fra andre kulturer

5 Et flerkulturelt samfunn
Hvilke utfordringer møter vi i et flerkulturelt samfunn?

6 Et flerkulturelt samfunn
Et samfunn som består av flere mindre grupper (minoriteter), som alle har en annen kulturbakgrunn enn flertallet (majoriteten) i samfunnet har Et samfunn der ulike kulturer lever sammen Det vil være nødvendig med anerkjennelse av hverandres verdier og holdninger Hvordan samfunnet er organisert avgjør hvor godt de ulike gruppene vil fungere sammen

7 Personlige utfordringer
I et flerkulturelt samfunn vil vi oppleve personlige utfordringer, f.eks. kan andre kulturer oppleves som en trussel mot ens egen kultur Barn/unge kan oppleve vanskeligheter knyttet til identitet når de møter ulike kulturelle krav hjemme og på skolen Det er store kulturelle forskjeller mellom de mennesker vi møter. Uten kunnskap om andre kulturer kan det være vanskelig å forstå og akseptere andres syn og væremåte

8 Sosiale utfordringer Sosiale utfordringer i et flerkulturelt samfunn er i stor grad knyttet til hvordan integreringen er organisert Språkopplæring Utdannelsesmuligheter Muligheter for arbeid Sosial deltakelse Hvor godt løser vi dette i Norge? Hvor godt løses det på ditt hjemsted?

9


Laste ned ppt "Det flerkulturelle Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google