Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Foreldre kan gjøre en forskjell - Det er ofte de små tingene som er avgjørende Trøgstad 13.09.2011 Hilde

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Foreldre kan gjøre en forskjell - Det er ofte de små tingene som er avgjørende Trøgstad 13.09.2011 Hilde"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Foreldre kan gjøre en forskjell - Det er ofte de små tingene som er avgjørende Trøgstad 13.09.2011 Hilde Schjerven@Aschehoug.no

2 Et godt sted å være - mye å lære! 2

3 Forventninger Ta initiativ til å avklare forventninger som hjemmet har til skolen og skolen har til hjemmet 3

4 4 Innhold Du betyr MYE! Hvordan driver skolen skole nå i forhold til for 15-50 år siden? Dine rettigheter og plikter Hva kan du bidra med?

5 Du er ditt barns første og viktigste lærer! 5

6 Når du bryr deg, blir barnet mer motivert og trives bedre på skolen. 6

7 7

8 8 «Foreldrene avgjørende for elevenes læringsutbytte» Aftenposten 01.02.09

9 Lov og rett Skolen skal: leggje til rette for samarbeid med heimen og sikre at foreldre/føresette får medansvar i skolen (Oppl.l. § 1-2 og forskrift § 3-2) ta initiativ og legge til rette for samarbeidet, men foreldra og skulen har eit innbyrdes ansvar for å følgje opp. 9

10 Treffpunkter Utviklingssamtalen Daglige «møter» Meldebøker E-post Telefon / sms Foreldremøter Digital læringsplattform/ hjemmeside 10

11 Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framskritt. Å arbeide sammen er suksess Foreldre er ikke brysomme, de er en ressurs!

12 12

13 13

14 Kunnskapsløftet – hva og hvorfor 14

15 15 Fokus på elevenes læring Ulike rapporter de seneste årene hevder at norske elever har dårlige kunnskaper i mange fag enn elever i land som det er naturlig å sammenligne seg med. En overordnet målsetting med Kunnskapsløftet er å øke læringsutbyttet for alle elever. Oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet, 30.01.07

16 16 Skolens oppgave er å legge til rette for at alle elever lærer mest mulig ut fra sine forutsetninger og kompetansemålene i læreplanen. Fokus på elevenes læring Opplæringens hovedprinsipper

17 17 Fokus på elevenes læring Bourdieu Konstruktivismen Vi konstruerer og rekonstruerer mening ut fra vår kulturelle kapital

18 18 Fokus på elevenes læring Vygotskij Sosiokulturell læring Den optimale læringssituasjonen er der man strekker seg etter et mål man kan nå med assistanse. Hvor er ”den nærmeste utviklingssonen”?

19 19 Oppgaver eleven mestrer alene ut fra modningsnivå Den nærmeste utviklingssonen Elevens potensial: Ferdigheter det er like ved å klare, men trenger hjelp for å mestre Potensiell framtidig utviklingssone Det eleven ennå ikke kan forstå eller mestre, selv med hjelp og støtte

20 20 Flytsone Vi ”er i flyt” når det er et harmonisk forhold mellom evner og det aktiviteten krever av oss. Without the capacity to provide its own information, the mind drifts into randomness. Fokus på elevenes læring M. Csíkszentmihályi

21 21 Kjedsomhet Frustrasjon Utfordringer Forutsetninger Eva Ove Ane Kaj Flytsone

22 22 Forholdet mellom hjælperen og den der skal hjælpes, maa være saadan at man, naar det i sandhed skal lykkes en, at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremst maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Fokus på elevenes læring Kierkegaard

23 23 Eleven og læring Jeg vet hva jeg kan Jeg vet hva jeg skal lære Jeg vet hvordan jeg lærer best = Jeg mestrer = Jeg vil lære mer!

24 24 Fra kompetansemål til læringsmål Kompetanse er forstått som hva man gjør og får til i møte med utfordringene. Denne definisjonen har støtte i OECDs prosjekt DeSeCo (Definition and Selection of Competencies), som beskriver kompetanse som «evnen til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave”. St.meld.30, Kultur for læring LK06: Målet for opplæringen er at eleven skal kunne planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker (4. trinn)

25 25 Fra kompetansemål til læringsmål Læringsmål - etapper på veien mot kompetansemålene. Elevene kan bare nå et mål hvis de forstår målet og vet hva de må gjøre for å nå det. Black and Wiliam Alice spurte: Kan du være så snill å si meg hvilken vei jeg skal gå? Det kommer an på hvor du skal, sa katten Det spiller ingen rolle, sa Alice Da spiller det heller ingen rolle hvor du går, sa katten. Lewis Carroll: Alice i eventyrland

26 5 grunnleggende ferdigheter- integrert i alle fag! å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne regne å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne bruke digitale verktøy

27 27 Utdanningsdirektoratets 4 prinsipper for god underveisvurdering Elever og lærlinger lærer best når de –Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem –Får tilbakemeldinger som forteller dem kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen –Får råd om hvordan de kan forbedre seg –Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling 27

28 28 Vi må øve mer Bra, men kan bli bedre Hurra!!! Henge tøyet på plass i garderoben Komme rolig inn i timen Sette seg raskt ved pulten

29 29 REGELMESSIG BRUK AV TILBAKEMELDING

30 30 Fokus på elevenes læring Underveisvurdering Handlinger som ikke får tilbakemeldinger er som "skrift i sand”. Dewey

31 31 Den viktigste holdning som kan skapes, er ønsket om å fortsette å lære. Dewey

32 32 Egenvurdering To stjerner og et ønske Fin kjirke Fint tre Kanse lit høyere himel

33 Kunnskapsløftet - et felles løft! Vi skal løse oppdraget sammen! Skole er viktig! HVA KAN DU OG DERE BIDRA MED?

34 Lag gode rutiner Jeg sørger for at mitt barn stiller forberedt til skoledagen. –Det vil si at jeg sørger for at mitt barn er uthvilt, har spist frokost, har med nødvendig utstyr og har gjort hjemmearbeidet sitt. Jeg kommer tidsnok til avtaler på skolen og jeg sørger for at mitt barn kommer tidsnok på skolen. 34

35 Bidra til et godt læringsmiljø 35

36 Si fra eller spør om skolen vet om! Mobbing Omsorgssvikt Episoder på skolen Barn som gjør ting de ikke bør gjøre 36

37 Vi spiller på samme lag! Felles mål Gi informasjon om barnet ditt. Hvordan lærer barnet ditt best? Hva kjennetegner barnet ditt? Hva er barnet ditt interessert i? Vær lojal til skolens bestemmelser Er du uenig, ta det opp! 37

38 Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen. 38

39 39

40 1990 Hvordan var det på skolen i dag? 2000 Hva lærte du på skolen i dag? 2010 Hva for slags tilbakemeldinger fikk du på skolen i dag? 40

41 Ditt engasjement er like viktig på ungdomsskolen som i barneskolen. 41

42

43 43

44 44

45 Diskuterer og snakker du med barnet, stimulerer du hennes/hans tanker og utvikling. 45

46 Så lenge du er i bevegelse kan du nå så langt du vil

47

48 Lære hjemme 48

49 Norsk uttrykke egne følelser og meninger (2.trinn) fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer (2.trinn) finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing (2.trinn) fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder (4.trinn) forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre (4.trinn) bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte (7.trinn) vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner (7.trinn) 49

50 Gutta skal bli bedre lesere 50

51 Matematikk nemne dagar, månader og enkle klokkeslett (2.trinn) kjenne att dei norske myntane og bruke dei i kjøp og sal (2.trinn) samanlikne storleikar ved hjelp av høvelege målereiskapar og enkel berekning med og utan digitale hjelpemiddel (4.trinn) løyse praktiske oppgåver som gjeld kjøp og sal (4.trinn) velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi, og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit (7.trinn) 51

52 Mat og helse velje ut mat og drikke som er med i eit sunt kosthald (4.trinn) bruke mål og vekt i samband med oppskrifter og matlaging (4.trinn) praktisere reglar for god hygiene (4.trinn) finne oppskrifter i ulike kjelder (7.trinn) bruke rekning for å auke eller redusere mengda i oppskrifter, prøve dei ut og vurdere resultatet (7.trinn) følgje oppskrifter (7.trinn) 52

53 Kunst og håndverk lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer (1.- 2.trinn) fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt (5.- 7.trinn) bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivingsprosess (5.-7.trinn) 53

54 Mat og kultur gjere sitt til trivsel i samband med måltida (4.trinn) dekkje bord og beskrive korleis måltidsskikkar blir praktiserte i ulike kulturar (4.trinn) planleggje og gjennomføre ein fest i lag med andre i samband med ei høgtid eller ei anna markering (4.trinn) 54

55 Filosofi og etikk - RLE uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis 55

56 La barnet lære hjemme 56

57 Det er viktig at du er med og vurderer barnets arbeid. 57

58 Tilbakemeldinger Tilbakemeldinger er dialoger som fremmer læring, anerkjennelse, engasjement, refleksjon og potensiell kompetanse hos den lærende. 58

59 BESTEMORS LOV: Ta folk på fersk gjerning i å gjøre noe riktig!

60 «Å vokse seg større enn man er» Gi ansvar Få oppgaver i familien Det bor en ridder i meg Noen forventer noe av meg! Noen ser meg!. Oppleve gleden av å lykkes med noe Sprenge grenser 60

61 Jeg er verdt noe! 61

62 Det du tror om meg Slik du er mot meg Hvordan du ser på meg Hva du gjør mot meg Hvordan du lytter til meg Slik blir jeg

63 63 JEG KAN Eg skriv ikkje fint, og eg les ikkje fort, Så meg er det lett nok å terge. Men gjeld det å springe av stad som ein hjort å dukke i elva å klatre… Jau, det kan eg greie, ja det går nok an om nokon vil seie dei trur at eg kan! Eg somlar og rotar, sit aldri i fred, eg får nok aldri ferdig ei lekse. Men gjeld det å lokka ei mor til å le, ein hund til å danse, ein blom til å vekse… Jau, det kan eg greie, ja det går nok an om nokon vil seie dei trur at eg kan! Eg greier mest aldri å fanga ein ball, eg spring nok, men stega er tunge. Men gjeld det å stella ein hest i ein stall, ein sjuk i ei seng og ein ørliten unge… Jau, det kan eg greie, ja det går nok an om nokon vil seie dei trur at eg kan! (Ingvar Moe)

64 64 Nettressurser http://www.fug.no/ http://www.udir.no/Laringsmiljo/Foreldresamarbeid/ http://nysgjerrigper.no/ http://www.gruble.net/ http://kids.yahoo.com/ http://www.vfb.no/ http://www.naturfag.no/ http://www.viten.no/nob/ http://www.dammskolen.no/grunnskole http://www.bergensskolen.no/klasserommet/ http://www.lokus123.no/


Laste ned ppt "1 Foreldre kan gjøre en forskjell - Det er ofte de små tingene som er avgjørende Trøgstad 13.09.2011 Hilde"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google