Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ORME fagskole Fagskole i Vatn og Avløp Fagforbundets konferanse 1. februar 2011 Mads Løkeland, ORME fagskole 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ORME fagskole Fagskole i Vatn og Avløp Fagforbundets konferanse 1. februar 2011 Mads Løkeland, ORME fagskole 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 ORME fagskole www.orme.no Fagskole i Vatn og Avløp Fagforbundets konferanse 1. februar 2011 Mads Løkeland, ORME fagskole 1

2 ORME fagskole www.orme.no Fylkeskommunens ansvar Fagskolelova: ”Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder” Det er eit prioritert område å styrke kompetansen for bygging og drift av anlegg for vatn og avløp 2

3 ORME fagskole www.orme.no Kva er fagskole ? ”Lov om fagskoleutdanning”:  ½ til 2 års utdanning  Avslutta utdanning til bruk i arbeidslivet  Skal byggja på vidaregåande skole  Må ha godkjenning frå ”Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen”  Berre skolar med godkjenning kan kalle seg fagskole 3 3

4 ORME fagskole www.orme.no Finansiering Statleg finansiert gjennom fylkeskommunen  Tekniske fagskolar (2 år full tid)  Helsefagskolar (1 år full tid) Studentar har rettar i Lånekassa etter vanlege reglar 4

5 ORME fagskole www.orme.no Fagskolens plass i systemet: Parallelt med Høgskole og Universitet 5 Engelsk: Tertiary Vocational Education Fagskole er ei avslutta utdanning, parallell med Høgskole og universitet. Kan gje grunnlag for inntak på Høgskole og Universitet. 5 Fullført vg opplæring (Studiespesialisering eller fagbrev) Fagskole Høgskole og universitet (krav om studiekompetanse) Yrkeskompetanse Kan gje grunnlag for opptak ved og evt avkorting av studium

6 ORME fagskole www.orme.no Tittel og kompetanse 2-årig fagskole i tekniske fag Tittel  I dag: Fagtekniker  Diskutert: Fagskoleingeniør Kompetanse  Mellomleiarutdanning  Minstekrav for lærar i yrkesfag  Elkraft: minstekrav som elverksjef / målekontrollør  Tilgang til Mesterbrev i aktuelle fag  Etter nokre år praksis, konkurrerer fagteknikarar og ingeniørar om dei same jobbane 6

7 ORME fagskole www.orme.no Opptakskrav Våre krav:  ”Relevant fagbrev” (+ 1 år praksis) eller  Opptak på grunnlag av realkompetanse: Anna utdanning, kurs, 5 år praksis i faget etc. 7

8 ORME fagskole www.orme.no Studieinnhald 8 Moduler og fagVektModuler og fagVekt Modul 1: Kommunikasjonsfag Modul 6: HMS - Norsk9- HMS– og kvalitetsledelse3 - Engelsk3Modul 7: Realfag II Modul 2: Realfag I - Matematikk II6 - Matematikk I6Modul 8: Materialer og teknikk II - Fysikk4- Kjemiteknikk II7 Modul 3: LØM-Fag - Vedlikehold II3 - Ledelse5Modul 9: Prosess og prosessflyt - Økonomi6- Styring, måling og regulering12 - Markedsføring3- Prosesslære med DAK6 Modul 4: Kjemi Modul 12: Vann og avløp - Generell og uorganisk kjemi, og10- Grunnleggende kunnskaper2 - Organisk kjemi I5- Plan og drift av ledningssystem4 - Miljøkjemi2- Renseteknologi4 Modul 5: Material og teknikk I - Anlegg, drift og vedlikehold7 - Kjemiteknikk I3Modul 13: Hovedprosjekt - Vedlikehold / materialteknikk4- Hovedprosjekt6 120 fagskolepoeng etter 2 års utdanning Antall studiepoeng viser arbeidsbelastninga i faget/ modulen

9 ORME fagskole www.orme.no Studium i Vatn og Avløp 1.Initiativ frå Trondheim Bydrift 2.Trondheim bydrift, Brundalen ressurssenter og ORME fagskole i samarbeid for å tilpasse prosessteknikk til behova i VA-etaten 3.Utvikling av læreplan i vatn og avløp, med økonomisk stønad frå Meldal kommune:  Norsk Vann  Mattilsynet  Trondheim bydrift  Fagkonsulent  Brundalen ressursenter  ORME fagskole 9

10 ORME fagskole www.orme.no ORME fagskole Fylkeskommunal 90 studentar i tekniske fag og 30 i HS-fag Studentar frå Bergen i sør til Bodø i nord Alle studentane er i arbeid Lærarar frå Orkdal og Meldal vgs, med kompetanse utafrå etter behov Vatn og Avløp: forelesarar frå Mattilsynet, Trondheim bydrift, fagkonsulent, leverandørar og andre fagskolar 10

11 ORME fagskole www.orme.no 11 ORME – tekniske fag Elektro – 3 retningar (2 under arbeid) Datafag Energiledelse (under arbeid) Prosessteknikk – 3 retningar Anleggsteknikk (under arbeid) Teknikk og Industriell Produksjon – 4 retningar 11

12 ORME fagskole www.orme.no Organisering Forelesning på faste vekedagar, ca 3 dagar/ månad To-vegs videokonferanse til andre stader Opptak av samlingar til bruk ved fravær, repetisjon og hjelp ved lærevanskar Internettbasert læringsplattform og epost Prøver, eksamen og lab – lokalt eller ved oppmøte hos ORME 12

13 ORME fagskole www.orme.no 13 Opptak Sending frå Orkdal/Meldal Klasserom med videokonferanse Repetisjon når du vil Delta via PC Delta i grupper Utdanning der du er – med to-vegs videokonferanse

14 ORME fagskole www.orme.no 14 Eksempel på opptak av forelesning Ekstern forelesar i Vatn og Avløpsteknikk

15 ORME fagskole www.orme.no Fungerer det? Fjernundervisning er krevjande, spesielt for studentane, men også for lærar og teknisk apparat  Vanskeleg med same kontakt som i klasserom  Har hatt problem med videokonferanse og opptak. Etter store investeringar har det blitt vesentleg betre  Lærar må vera sikker på det tekniske utstyret og beherske IT Viktig med grupper av studentar. Tungt å vera aleine. Må ha godt samarbeid med studentar og arbeidsgjevar, spesielt ved fjernundervisning 15

16 ORME fagskole www.orme.no Kva seier studentane? Spørjeundersøking vår 2010 16

17 ORME fagskole www.orme.no Fullføring Nokre fell raskt frå i starten, færre undervegs Viktig å vera klår over arbeidsbelastninga  2 års fulltids studium på 3 år  15 – 25 timar studium i veka Vi er imponerte over innsatsen til studentane gjennom 3 år ved sida av arbeid 17

18 ORME fagskole www.orme.no Opptak 2011 Søknadsfrist 15. april 2011  www.fagskoleopptak.no Opptakskrav  ”Relevant fagbrev” + 1 år relevant praksis  Individuelt vurdert realkompetanse 3 retningar: Prosessteknikk med vekt på  Vatn og avløp, Generell prosessteknikk, Silisiumteknologi Studium på deltid over 3 år (tilsvarar 2 år full tid) Ope for søking frå heile landet Oppstart på vilkår av tilstrekkeleg søking og at intet uforutsett skjer med finansieringa 18


Laste ned ppt "ORME fagskole Fagskole i Vatn og Avløp Fagforbundets konferanse 1. februar 2011 Mads Løkeland, ORME fagskole 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google