Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ORME fagskole Fagskole i Vatn og Avløp Fagforbundets konferanse 1. februar 2011 Mads Løkeland, ORME fagskole 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ORME fagskole Fagskole i Vatn og Avløp Fagforbundets konferanse 1. februar 2011 Mads Løkeland, ORME fagskole 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 ORME fagskole Fagskole i Vatn og Avløp Fagforbundets konferanse 1. februar 2011 Mads Løkeland, ORME fagskole 1

2 ORME fagskole Fylkeskommunens ansvar Fagskolelova: ”Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder” Det er eit prioritert område å styrke kompetansen for bygging og drift av anlegg for vatn og avløp 2

3 ORME fagskole Kva er fagskole ? ”Lov om fagskoleutdanning”:  ½ til 2 års utdanning  Avslutta utdanning til bruk i arbeidslivet  Skal byggja på vidaregåande skole  Må ha godkjenning frå ”Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen”  Berre skolar med godkjenning kan kalle seg fagskole 3 3

4 ORME fagskole Finansiering Statleg finansiert gjennom fylkeskommunen  Tekniske fagskolar (2 år full tid)  Helsefagskolar (1 år full tid) Studentar har rettar i Lånekassa etter vanlege reglar 4

5 ORME fagskole Fagskolens plass i systemet: Parallelt med Høgskole og Universitet 5 Engelsk: Tertiary Vocational Education Fagskole er ei avslutta utdanning, parallell med Høgskole og universitet. Kan gje grunnlag for inntak på Høgskole og Universitet. 5 Fullført vg opplæring (Studiespesialisering eller fagbrev) Fagskole Høgskole og universitet (krav om studiekompetanse) Yrkeskompetanse Kan gje grunnlag for opptak ved og evt avkorting av studium

6 ORME fagskole Tittel og kompetanse 2-årig fagskole i tekniske fag Tittel  I dag: Fagtekniker  Diskutert: Fagskoleingeniør Kompetanse  Mellomleiarutdanning  Minstekrav for lærar i yrkesfag  Elkraft: minstekrav som elverksjef / målekontrollør  Tilgang til Mesterbrev i aktuelle fag  Etter nokre år praksis, konkurrerer fagteknikarar og ingeniørar om dei same jobbane 6

7 ORME fagskole Opptakskrav Våre krav:  ”Relevant fagbrev” (+ 1 år praksis) eller  Opptak på grunnlag av realkompetanse: Anna utdanning, kurs, 5 år praksis i faget etc. 7

8 ORME fagskole Studieinnhald 8 Moduler og fagVektModuler og fagVekt Modul 1: Kommunikasjonsfag Modul 6: HMS - Norsk9- HMS– og kvalitetsledelse3 - Engelsk3Modul 7: Realfag II Modul 2: Realfag I - Matematikk II6 - Matematikk I6Modul 8: Materialer og teknikk II - Fysikk4- Kjemiteknikk II7 Modul 3: LØM-Fag - Vedlikehold II3 - Ledelse5Modul 9: Prosess og prosessflyt - Økonomi6- Styring, måling og regulering12 - Markedsføring3- Prosesslære med DAK6 Modul 4: Kjemi Modul 12: Vann og avløp - Generell og uorganisk kjemi, og10- Grunnleggende kunnskaper2 - Organisk kjemi I5- Plan og drift av ledningssystem4 - Miljøkjemi2- Renseteknologi4 Modul 5: Material og teknikk I - Anlegg, drift og vedlikehold7 - Kjemiteknikk I3Modul 13: Hovedprosjekt - Vedlikehold / materialteknikk4- Hovedprosjekt6 120 fagskolepoeng etter 2 års utdanning Antall studiepoeng viser arbeidsbelastninga i faget/ modulen

9 ORME fagskole Studium i Vatn og Avløp 1.Initiativ frå Trondheim Bydrift 2.Trondheim bydrift, Brundalen ressurssenter og ORME fagskole i samarbeid for å tilpasse prosessteknikk til behova i VA-etaten 3.Utvikling av læreplan i vatn og avløp, med økonomisk stønad frå Meldal kommune:  Norsk Vann  Mattilsynet  Trondheim bydrift  Fagkonsulent  Brundalen ressursenter  ORME fagskole 9

10 ORME fagskole ORME fagskole Fylkeskommunal 90 studentar i tekniske fag og 30 i HS-fag Studentar frå Bergen i sør til Bodø i nord Alle studentane er i arbeid Lærarar frå Orkdal og Meldal vgs, med kompetanse utafrå etter behov Vatn og Avløp: forelesarar frå Mattilsynet, Trondheim bydrift, fagkonsulent, leverandørar og andre fagskolar 10

11 ORME fagskole 11 ORME – tekniske fag Elektro – 3 retningar (2 under arbeid) Datafag Energiledelse (under arbeid) Prosessteknikk – 3 retningar Anleggsteknikk (under arbeid) Teknikk og Industriell Produksjon – 4 retningar 11

12 ORME fagskole Organisering Forelesning på faste vekedagar, ca 3 dagar/ månad To-vegs videokonferanse til andre stader Opptak av samlingar til bruk ved fravær, repetisjon og hjelp ved lærevanskar Internettbasert læringsplattform og epost Prøver, eksamen og lab – lokalt eller ved oppmøte hos ORME 12

13 ORME fagskole 13 Opptak Sending frå Orkdal/Meldal Klasserom med videokonferanse Repetisjon når du vil Delta via PC Delta i grupper Utdanning der du er – med to-vegs videokonferanse

14 ORME fagskole 14 Eksempel på opptak av forelesning Ekstern forelesar i Vatn og Avløpsteknikk

15 ORME fagskole Fungerer det? Fjernundervisning er krevjande, spesielt for studentane, men også for lærar og teknisk apparat  Vanskeleg med same kontakt som i klasserom  Har hatt problem med videokonferanse og opptak. Etter store investeringar har det blitt vesentleg betre  Lærar må vera sikker på det tekniske utstyret og beherske IT Viktig med grupper av studentar. Tungt å vera aleine. Må ha godt samarbeid med studentar og arbeidsgjevar, spesielt ved fjernundervisning 15

16 ORME fagskole Kva seier studentane? Spørjeundersøking vår

17 ORME fagskole Fullføring Nokre fell raskt frå i starten, færre undervegs Viktig å vera klår over arbeidsbelastninga  2 års fulltids studium på 3 år  15 – 25 timar studium i veka Vi er imponerte over innsatsen til studentane gjennom 3 år ved sida av arbeid 17

18 ORME fagskole Opptak 2011 Søknadsfrist 15. april 2011  Opptakskrav  ”Relevant fagbrev” + 1 år relevant praksis  Individuelt vurdert realkompetanse 3 retningar: Prosessteknikk med vekt på  Vatn og avløp, Generell prosessteknikk, Silisiumteknologi Studium på deltid over 3 år (tilsvarar 2 år full tid) Ope for søking frå heile landet Oppstart på vilkår av tilstrekkeleg søking og at intet uforutsett skjer med finansieringa 18


Laste ned ppt "ORME fagskole Fagskole i Vatn og Avløp Fagforbundets konferanse 1. februar 2011 Mads Løkeland, ORME fagskole 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google