Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforbundets VA-konferanse. (ADK1-kurs 1.2.2011 Oslo) Kl. 14.30-15.30. Tema: Innblikk i ADK. Avslutter timen med diskusjon/spørsmål Øystein Hagen Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforbundets VA-konferanse. (ADK1-kurs 1.2.2011 Oslo) Kl. 14.30-15.30. Tema: Innblikk i ADK. Avslutter timen med diskusjon/spørsmål Øystein Hagen Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforbundets VA-konferanse. (ADK1-kurs 1.2.2011 Oslo) Kl. 14.30-15.30. Tema: Innblikk i ADK. Avslutter timen med diskusjon/spørsmål Øystein Hagen Trondheim oystein.hagen@trondheim.kommune.no

2 Oversikt over opplegget/disposisjon 1.Hva betyr ADK? Lovtilhørighet. Litt historikk. 2.Erfaringer fra samarbeid med elevene og undervisningen. 3.Utsikter framover og muligheter i bransjen for den enkelte ”ADK-er.” 4.Spørsmål

3 1. Hva er ADK ?  A= anlegg, D=drift, K=kontroll. Forskrift av. 1.2.1990. Utspring i forurensningsloven fra 1981. Avløpsforbedring i landet vårt.  Forskriften opphevet i 1999.  Norsk Vann-MEF-NRL-kommunene og lærestedene etablerte fortsettelsen  Krav om ADK1-sertifikat i anbudsforutsetninger i kommuner. Ethvert arbeidslag i en VA-jobb ska ha en person tilstede på anlegget som har ADK1 sertifikat.  Hvem kan ta ADK1-sertifikat ? (Tre alternativ) Tre års praksis i anleggsrørlegging. Fag/svenneprøve innenforRør-anleggsmaskinførerfaget-fag innenfor bygg- anleggsteknikk. + ett års praksis i anleggsrørlegging. Ingeniør/tekniker som skal foreta kontroll+ett års praksis i VA-faget. Man kan gjennomføre kurset uten at de ovennevnte krav er oppfylt ved kursstart. Sertifikat utstedes først når kravene er innfridd.

4 Hvor kan man ta sertifikatet? Kurssteder:  Anleggsskolen AS i Sørreisa  Blakstad vgs  Fauske vgs  Bardufoss Høgtun vgs  Kirkenes vgs  Melhus vgs  Norsk Fagskole AS  Norsk Rørsenter Drammen  Ole Vig vgs  Opplæringskontoret for rørleggerfag i Oslo  OS vgs  Sarpsborg Ressurs  Solør vgs

5 Kursets innhold  Tre uker (Kl. 08-15) med teori i vanlig undervisningsrom og praktiske øvelser i egen demohall.  Egen læreplan utviklet.  Besøk fra leverandører med oppdatert fagkunnskap og demonstrasjon av nytt utstyr og hjelpemidler i VA- sammenheng.  Skriftlig eksamen siste dag. Ikke vanskelig! Får ha med notater og kalkulator. Ny eksamen etableres ved eventuell strykkarakter første gang.

6 2. Erfaringer fra samarbeid.  Første kurs i Trondheim var i nov. 1990.  Samarbeid MEF-Trondheim kommune på Valøya. Det ble gjennomført åtte kurs og 135 tok eksamen der.Alle fikk sertifikat.  Melhus v.g.skole tok over kursvirksomheten sommeren 1991, og der pågår kurs fortsatt. Fint med en elevsammensetning av offentlig ansatte og rørleggere fra entreprenører og rørleggerfirma. Dette gir spennende diskusjoner og gjerne en spesiell og sammensveiset elevgruppe.  Å være inne i et klasserom byr på utfordringer for ADK-ere. De fleste er jo vant til å være ute hele dagen. Demohallen nyttes ofte, og av og til er det ekskursjoner til et anleggsted evt. en leverandør/VA-grossist etc.

7  Gruppearbeid med løsning av fagoppgaver gir mye positivt. Trening i kommunikasjon og fagprat blir elevene mer og mer interessert i etterhvert som kurset skrider fram. Her diskuteres med iver og entusiasme.  Alle gruppesvar skal tas opp i plenum og elevene får trening i å lære/forklare andre. Dette er viktig i framtidig jobb som ADK-er på anleggstedet.  Løsning av eksempler med tidligere gitte eksamensoppgaver er kanskje det viktigste av alle gruppeoppgavene. Her jobbes det meget bra.  Samholdet som utvikles i løpet av en kursperiode har imponert meg ved flere anledninger.  Nøkkelen er sammenstning av teori-gruppearbeid-praktiske løsninger av oppgaver i demohall. Lite klaging underveis beviser at variasjoner i kursdagene har vært vellykket.  Konklusjon: Alle lærer nye ting, gjelder spesielt lærerne.Viktig at vi har kaffe tilgjengelig og moderne klasserom med god ventilasjon.

8 Bilder Melhus vgs, ADK1-kurs 2010

9 3. ADK1-sertifikat. Kompetanse/muligheter 1.Kandidaten kan lede arbeid med legging av VA-ledninger og tekniske installasjoner som spesialkummer/overløp. 2.Sertifikatet gjør at du kan stå ansvarlig for- og gjennomføre bygging av mindre avløpsanlegg i områder uten offentlig avløpssystem. (Mindre enn 1500 p.e.) Gjelder jordrenseanlegg som sandfilter og infiltrasjonsanlegg, minirenseanlegg og våtmarksfilter. Bygging av mindre avløpsanlegg kreves når det legges inn trykkvann i bolig/hytte. Kommunene praktiserer ulike krav til anleggene. 3.Større mulighet for nye jobber og større oppgaver/utfordringer innenfor VA- faget.

10 VA-kompetansen kan brukes til så mangt

11 Oppfordring til slutt: Meld deg på et av kursstedene. Diskuter først med din nærmeste overordnede ad. kostnader og permisjon. Jeg har vært med i VA-verden i en hel generasjon. Opplever stadig nye forhold og utfordringer daglig. Lykke til videre og takk for meg !


Laste ned ppt "Fagforbundets VA-konferanse. (ADK1-kurs 1.2.2011 Oslo) Kl. 14.30-15.30. Tema: Innblikk i ADK. Avslutter timen med diskusjon/spørsmål Øystein Hagen Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google