Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul 5: Håndtere atferd og følelser 1 Illustrations by Erich Ippen, Jr. Used with permission.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul 5: Håndtere atferd og følelser 1 Illustrations by Erich Ippen, Jr. Used with permission."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul 5: Håndtere atferd og følelser 1 Illustrations by Erich Ippen, Jr. Used with permission.

2 Å se hva som er under overflaten Barns atferd Barns følelser, tanker, forventninger og oppfatninger 2

3 Grunnleggende elementer 3 og 4. 3 1. Erkjenne konsekvensene av hva traumene har påført ditt barn. 2. Hjelpe ditt barn til å føle seg trygg 3. Hjelpe barnet til å kunne forstå og kunne regulere vanskelige følelser. 4. Hjelpe barnet til å kunne forstå og kunne regulere vanskelig atferd 5. Respektere og støtte positive, stabile og vedvarende relasjoner i barnets liv 6. Hjelpe barnet til å utvikle et nytt og «styrke-basert» narrativ (historien om meg) 7. Være barnets «advokat» 8. Foreslå og støtte at barnet kartlegges og evt. behandles for komplekse traumer 9. Ta vare på deg selv - egenomsorg

4 Hva hvis...? (gruppeoppgave) 4

5 Det kognitive triangel Tanker Følelser Atferd 5

6 Traume og det kognitive triangel  Se sammenhengen mellom sine følelser, tanker, og sin atferd  Forstå og uttrykke emosjonelle reaksjoner  Kunne tolke andres følelsesuttrykk  Kontrollere sine reaksjoner når traumeminnene blir trigget og de føler seg truet. 6 (Fortsettes) Barn som har opplevd traumer har problemer med å:

7 Traume og det kognitive triangel (fortsatt) Barn kan utagere for å:  Gjenoppleve mønstre eller relasjoner fra fortiden  Øke samhandling, selv om disse samhandlingene er negative  Holde omsorgspersoner på fysisk eller emosjonell avstand  “Bevise” oppfatningene i sin “Usynlige koffert”  “Få ut” frustrasjon, sinne eller redsel  Beskytte seg selv 7

8 Alltid når jeg føler meg truet får jeg behov for å såre eller skade alle som vil skade meg eller min søster. Jeg begynte å banne til fostermor. Jeg ville at hun skulle miste kontrollen. Jeg tenkte at før eller siden ville hun si noe sårende til meg. Jeg ville såre henne først... Senere ble jeg lei meg. Jeg visste at jeg hadde handlet uten kontroll. Når jeg blir sint legger jeg ikke merke til at jeg sårer de som er rundt meg... Jeg var lei meg fordi jeg ikke klarte å uttrykke meg godt nok. Jeg føler meg som en vandrende tidsinnstilt bombe. Jeg håper jeg kan finne en fostermor som kan håndtere sinnet mitt, og hjelpe meg til å få kontroll. 8 Am I too angry to love? Represent. Nov./Dec. 2004. Available at http://www.youthcomm.org/FCYU-Features/NovDec2004/FCYU-2004-11-10.htm — A. M.

9 9 Tanker? Følelser? Atferd? Avkode det kognitive triangel (gruppeøvelse) (Fortsettes)

10 10 Tanker? Følelser? Atferd? Avkode det kognitive triangel (Fortsatt) Hva er ditt barns...

11 Erfaring er biologi... Foreldre er skulptører som former barnas hjerner. Siegel, D.J. & Hartzell, M. (2003). Parenting from the inside out: How a deeper self- understanding can help you raise children who thrive. NY: Jeremy P. Tarcher/Putnam. 11 —Daniel J. Siegel, MD & Mary Hartzell, MEd

12 Hvordan kan du hjelpe  Skille deg ut fra barnets tidligere omsorgspersoner.  Leve deg inn i barnets følelser.  Være et eksempel ved å utrykke følelser og handlinger på den måten du ønsker å lære barnet.  Oppmuntre positive måter å uttrykke følelser og atferd ved å styrke barnets interesser og ressurser.  Korrigere negativ atferd og upassende eller destruktive følelsesuttrykk. Hjelpe barnet til å bygge ny atferd og emosjonelle ferdigheter. 12

13 Differensiere 13 Pass på at du ikke:  “Kjøper” antakelsene de har i sin “Usynlige koffert”  Reagerer med sinne “i kampens hete”  Være bevisst ditt eget kroppspråk  Tar det personlig

14 Inntoning (innlevelse) 14 (Fortsettes)

15 Inntoning (fortsatt)  Hjelp barnet til å identifisere og sette ord på følelser som ligger bak atferd.  Anerkjenne og bekrefte barnets følelser.  Anerkjenne alvoret i situasjonen. 15 (fortsettes)

16 Inntoning (fortsatt)  La barnet forstå at det er greit å snakke om vonde ting.  Vær sensitiv i forhold til kulturelle forskjeller.  Vær bekreftende og trøstende, men vær ærlig. (fortsetter) 16

17 Gi mulighet til å øve på emosjonelle ferdigheter gjennom lek og aktiviteter som ikke blir truende for barnet:  Følelsestermometer/oversikt over følelser  Mime følelser  Andre praktiske øvelser  Leker og historier Inntoning (fortsatt) 17

18 La oss leke... 18 Hva er mine følelser?

19 Vær et eksempel Gi uttrykk for alle følelser:  Vær tydelig, rolig og konsistent.  Vær ærlig og ekte.  La barnet forstå at det er normalt å ha flere følelser på en gang (motstridende følelser). 19

20 [En dag] døde kaninen min. Jeg begynte å gråte. Denne kaninen var så liten og forsvarsløs. Den trengte meg og jeg lot den dø. Da ga [min fostermor] meg en klem. “Hvis det samme hadde skjedd med katten min... Da ville jeg følt det på samme måten ” sa hun. Hun ville vi skulle begrave kaninen, og sa at vi kunne kjøpe en ny til meg. Det var slik jeg skjønte at hun var ekte. I det øyeblikket følte jeg det anderledes. Det var som om hun følte det sinnet jeg hadde inni meg, og sa at det var helt greit at jeg følte det på den måten. At det var helt OK å være trist og senke guarden... At det var OK å slippe noen inn i livet mitt og la dem hjelpe meg. 20 — A. M. Learning to love again. Represent. July/Aug 2006. Available at http://www.youthcomm.org/FCYU-Features/JulyAug2006/2006-07-04b.htm

21 Hva skjedde? (gruppeøvelse)  Hvorfor reagerte A. M. på den måten hun gjorde?  Hva gjorde fostermor riktig?  Har du opplevd noe liknende med ditt fosterbarn, eller egne barn? 21

22 Tid for pause! 22

23 Oppmuntre 23 Oppmuntre positiv atferd:  “Ta” barnet når det gjør noe bra.  Anerkjenn, anerkjenn, anerkjenn! Vær spesifikk. Vær der i øyeblikket. Vær varm.  Forsøk å gi seks positive tilbakemeldinger for hver korreksjon. (6-1) (fortsettes)

24 Oppmuntre (Fortsatt) 24 Gi støtte og oppmuntring til barnets interesser og ressurser:  Gi valg når dette er mulig.  Gi mulighet til at barna kan få “gjøre det selv.”  Legg merke til og oppmuntre barnets unike interesser og talenter.  Hjelp barnet til å mestre en ferdighet.

25 Oppsummering og tilbakeblikk (gruppeøvelse)  Gav du barnet ros for å ha gjort noe bra?  Sa du “takk” til barnet ditt?  Spurte du om barnets mening om noe?  Gav du barnet en sjanse til å gjøre noe for seg selv?  Gav du barnet et valg mellom flere muligheter?  Lo du sammen med barnet? 25 I uken som gikk, hvor mange ganger... (Fortsettes)

26 Oppsummering og tilbakeblikk (Fortsatt)  Bedt barnet om å gjøre noe?  Bedt barnet om å ikke gjøre noe?  Bedt barnet om å stoppe med noe det gjorde?  Måttet gi konsekvenser i forhold til noe barnet har gjort?  Spurt barnet om hva i himmelens navn han/hun tenkte på? 26 I uken som gikk, hvor mange ganger har du...

27 Oppnå balanse  Hvilke talenter/ferdigheter/interesser kan du oppmuntre?  På hvilke områder kan du gi barnet kontroll?  Hvilke positive aktiviterer/interesser kan du dele med barnet?  Hvilken type ros ville ditt barn sette pris på?  Hvilke belønninger ville være mest meningsfulle? 27

28 Korriger og bygge 28  Vær tydelig, rolig og konsistent.  Konsentrer deg om en handling om gangen.  Unngå å true og påføre skamfølelse eller forlegenhet  Vær oppmerksom på barnets alder(og “emosjonell alder”).  Vær forberedt på å “Velge dine kamper” (Fortsettes) Når du må korrigere negativ eller uønsket atferd :

29 Korrigere og bygge (Fortsatt)  Å forstå sammenhengene mellom tanker, følelser og atferd  Å forstå de negative følgene av den problematiske atferden  Å finne alternativer til problematisk/negativ atferd  Å øve på teknikker for å endre på negative tanker og roe ned sterke følelser 29 Fokus på å hjelpe barnet til...

30 Håndtere problematferd (gruppeøvelse)  Hva er de negative følgene av denne atferden på barnets liv?  Hvodran kan du hjelpe barnet til å forstå disse effektene?  Hvilke alternativer kan du foreslå for denne atferden?  Hvilke konsekvenser kan du bruke hvis atferden fortsetter? 30

31 Takk for i dag 31


Laste ned ppt "Modul 5: Håndtere atferd og følelser 1 Illustrations by Erich Ippen, Jr. Used with permission."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google