Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

08.01.2002 V/Inga M. Lyngmo, Ass.lege, Ger.avd. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Artrose hos gamle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "08.01.2002 V/Inga M. Lyngmo, Ass.lege, Ger.avd. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Artrose hos gamle."— Utskrift av presentasjonen:

1 08.01.2002 V/Inga M. Lyngmo, Ass.lege, Ger.avd. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Artrose hos gamle

2 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 2 Artrose - Oversikt Definisjon Epidemiologi Inndeling - Primær og sekundær Risikofaktorer Patogenese/ Patofysiologi Kliniske trekk Diff.diagnoser Artrose  Artritt Akutt hovent ledd Behandlingsformer

3 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 3 Artrose - Definisjon Økende tap av leddbrusk.Økende tap av leddbrusk. Felles sluttstadium ved sviktende funksjon i ledd av ulike årsakerFelles sluttstadium ved sviktende funksjon i ledd av ulike årsaker Vanligste kroniske sykdom hos gamle. Vanligste revmatiske sykdom. Ofte komorbiditet - spes. kne /hofte –HT, Adipositas.

4 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 4 Generelt De fleste utredes og behandles i primærhelsetjenesten. Rådgivning og veiledning er like viktig som medikamentell behandling. Bare et fåtall opereres: Totalproteser i Norge pr år:  ca 5000 i hofter  ca 1000 i knær

5 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 5 Epidemiologi Vanskelig å anslå sikre tall. (Usikre diagn.kriterier, gradvis utv.) Prevalens 12 % Øker med alderen  70 år (Rtg.ologisk) > 74 år  80 % har artrose Kvinner : Menn = 1.5 - 4 : 1 –Hver 5. kvinne > 65 år har artrose i knær. Prevalens Rtg.forandringer: –i knær  25 % menn - 40 % kvinner –i hofter  10 % menn - 15 % kvinner. –i hender og føtter  10 - 20 % allerede ved 40 årsalder. –i fingrenes DIP-ledd hos ca 65 % av menn og ca. 70 % av kvinner på 70 år (Nederlandsk studie).

6 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 6 Inndeling Artrose Lokalisert (ex. Hofte/Kne) Primær = Ingen kjent årsak Sekundær = Kjent årsak –F.eks. tidl. skade, mekanisk feilstilling/ feilbelastning Oftest kneledd el. hofter. –Inflammatorisk leddsykdom Generalisert = Polyartrose –Typisk bilde –Ofte debut kvinner 40-50 år. Arvelig disp. Hofte Cervicalt Acromio- claviculært Kne/ Patella MTP 1 Hender DIP PIP Tommel/CMC CMC Lumbal columna

7 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 7 Risikofaktorer Alder Arv Kjønn (kvinne!) Overvekt (BMI > 30) Hypermobilitet Belastning Yrke: Tungt arbeid/belastning Spesielt belastende sportsakt. Tidl. traumer /skader –f.eks korsbånd, menisk. ”Negativ” assosiasjon mlm. Artrose og Osteoporose. Inkongruens =”Alignment” ledd –Medfødt hofteleddsdysplasi –Andre sykd. i barne-/ ungd.år. –Brudd. –Aldersassosiert:  varus-valgus bev. (instabilitet)  muskelstyrke  proprisocepsjon Inflammatorisk leddlidelse –RA/leddgikt m.fl. –Sekundær artrose Endokrin sykdom/Metabolsk Diabetes M. Hemokromatose

8 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 8 Årsaksteorier Utviklingsteori…… 1) Unormal belastning på leddet. 2) Støtteapparatet rundt leddet trettes ut ved gjentatt og vedvarende belastning. (Musklatur og sener) 3) Betennelsesreaksjon = Inflammasjon i varierende grad. 4) Dårlig ernæring i leddet - ”Sirkulasjonssvikt” 5) Ubalanse i bruskcellenes metabolske aktivitet.  Lokalisert brusktap med remodellering av det subchondrale bein.  Ikke en naturlig konsekvens av aldringsprosessen.

9 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 9 Leddbrusk  Minske friksjon  Fordele belastning Ekstracellulær grunnsubstans –kollagenfibriller (70%) forankret i en –proteoglykan gel. (20%) –Vann 75% ! Chondrocytter (Bruskceller) –Kun 2-5%. Nedbrytning  OppbygningErnæring Diffusjon fra leddvæska pga. ingen blodkar. Bevegelse av leddene  kompresjon. ”Smøring”. Ingen nerver Enzymer viktige for N funksj. Cytokiner viktige regulatorer

10 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 10 Patogenese /Patofysiologi Brusk  chondrocytter  proteoglykan. Oppbløting av bruskens overflate. Rifter og sprekker i overflata. Brusktap.Bein Chondrocyttene påvirkes ~~> osteofytter! –Beinnydannelse! Sclerosering av underliggende bein ~~> Dårligere ernæringsforhold. Nekrose i enkelte områder. Cystedannelser subchondralt

11 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 11 Rtg.forandringer Avsmalnet leddspalte. Osteofytter i leddrendene. Subchondral sclerose = økt beintettet under brusken. Subchondrale cyster Endret beinoverflate.  Degenerative forandringer = ”Slitasje”  Kan være vanskelig å skille fra artittforandringer. (PSA og andre Seronegative artritter)  I tidlig fase ofte normal rtg.

12 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 12 Kliniske trekk Typisk sykehistorie! Gradvis utvikling av smerter: –Artikulær  Lokalisert til lyske, fortil og på innsiden av låret, ofte ned mot kneet. –Periartikulær  Glutealt, lateralt lår/legg (utstrålende). Belastningssmerter  vanlig debut –forverrelse etter langvarig ståing, gåing el. trappegang. Startsmerter og evt. stivhet. Hvilesmerter - Senere i forløpet. Ofte vekslende forløp - gode/dårlige perioder. Kortvarig morgenstivhet < 30 min. Tiltakende funksjonsproblemer.

13 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 13 Funn Hevelse - ofte ossøs, varme, krepitasjon... Bevegelsesinnskrenkning ~> smerter –Innskrenket passiv bevegelighet –Innskrenket og smertefull rotasjon (Hofte) Tidlig ~> ofte før Rtg.funn! Etterhvert i alle retninger –Kontrakturer hvis uttalt (tilstivning) Halting, skjev holdning  Feilbelastning. Atrofi musklatur Ofte ledsagende tendinitter /bursitter/myalgier (periartikulær) Normale blodprøver ( SR, CRP) Obs! Rtg. funn  Symptomer !!

14 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 14 Diff.diagnoser Trochanter tendinitt = Betennelse i senefester Gluteale tendinitter / myalgier (muskelfester). Isjias Piriformis - syndrom  ”nerveklem”. Artritt / inflammatorisk leddsykdom. Malignitet  Sjelden! –Metastaser fra lunge-, bryst- el. prostatakreft. ……

15 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 15 Artrose  Artritt Ut fra: Utbredelse ~ Typiske ledd affisert. Alder Symptomer Kjønn Mekanisme / Patofysiologi Behandling Rtg. funn. Polyartrose RA DIP ++ - PIP + ++ MCP - ++ CMC ++ - Håndledd - ++ MTP 1 ++ ++ MTP 2-5 - ++ RF - + Gen.sykdoms- symptomer - +

16 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 16 Akutt hovent ledd Infeksjon? –Septisk artritt –Hud/ Bløtdeler Erysipelas Septisk Bursitt Traume? Krystallartritt? –Urinsyregikt –Chondrocalcinose Suspekt ut fra forløp? –Klinikk. Unilat./Bilat.? –Rubor, varme? –Dyrkning? –Høgt Celletall Obs. Anamnese! Anamnese. ( Infeksjon?Alko?) –Kjent artrose/Gonartrose? –Klinikk? –R tg? Leddpunksjon? Celletall < 2-4000. ”Seig”.

17 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 17 Akutt hovent ledd Reaktiv artritt Ak. sarkoidoseartritt Oligoartritt / Revmatoid Artritt PMR - assosiert Artritt Paramalignt syndrom Infeksjon? Utenlandsreise? Serologi? Typisk klinikk? ACE. Rtg.Thorax. Familiær disposisjon? –Varighet/ Utvikling? Anamnese! Evt. Oppbluss? Alder. Tidl. cancer? – PSA, CEA, Ca-125.

18 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 18 Gonartrose Typiske smerter (forv. v/belastning, bedre ved hvile). Ofte lokalisert medialt og fortil. Noe ømhet ved palpasjon av leddspalta. Av og til krepitasjon / “knasing”. Varierende grad av hevelse / hydrops. Innskrenket bevegelse ved uttalte forandringer. Obs! Kan være smerter fra bløtdeler el. refererte/ utstrålende smerter fra rygg og hofter. Beh. som ved Hofteleddsartrose.

19 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 19 Patellofemoralt syndrom Slitasje av brusken under patella. Smerter og stivhet i kne. Låsningstendens og sviktfølelse. Verst ved gange i nedoverbakke, trapper, huksittende mm. Gen. råd:  Unngå: Huksitting løping på hardt underlag sykling med lavt sete spensthopp... stillinger med direkte trykk mot patella (kryping mm.) Fysioterapi: –Trene opp m.vastus medialis  bedring hos 80 %.

20 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 20 Behandling - Tiltak & Råd Egenomsorg –Informasjon –Unngå: tunge løft og bæring langvarig stående arbeid »helst egnet arbeidsstol (høg) –Oppmuntring til øvelser veiledning hos fysioterapeut. svømming sykling Vektreduksjon!

21 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 21 Tverrfaglig Avlastning m/krykke el. stokk (frisk side), rullator. Stødige sko - gjerne støtdempende såler Massasje, Øvelser, Basseng. Styrkning av musklatur periartikulært. Opprettholde bevegelighet. Hvile ca 20 min daglig  brusken “trutner” Slyngeøvelser (  bedre bruskernæring) Hjelpemidler / Ergonomi –Ergoterapeut. –Leddvern.

22 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 22 Medikamentell behandling 1) Analgetika = Smertestillende  Symptomatisk behandling Paracetamol  1 g inntil x 4 etter behov. Paracetamol og Kodein Paralgin Forte / Pinex Forte® –Spesielt ved nattlige smerter. Tramadol Nobligan / Tramagetic OD+ Retard ®

23 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 23 Medikamentell behandling 2) Betennelsesdempende (smerter, stivhet, hevelse/inflam.) –I) NSAID’s –Etter behov –  Alternativer Obs! Info Vurd. bivirkninger / KI. (Nyre, GI) –II) Koksibs = Cox 2 hemmere (spesifikke) Vioxx  Celebra 

24 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 24 ”Nye” / Kondroprotektive Vanskelig å påvise / evaluere effekt. Omdiskutert Lokalinjeksjon –Steroider  Liten plass i beh. (evt v/  hevelse/inflam.) –Hyaluronat p.o. –Chondroitin sulfat –Glukosamin sulfat

25 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 25 Kirurgisk behandling Ved økende plager og liten respons på konservativ behandling. –Spesielt ved nattlige smerter. –Kontrakturer (feilstillinger). –Problemer med dagligfunksjonen. Osteotomi (korrigering) - Sjelden Protese

26 08.01.2002 Artrose hos gamle v/I.M. Lyngmo, UNN. 26 Artrose  Tilnærminger Ref. Salman et al. MJA (Medical Jour.Australia) 2001; 175 s92-96


Laste ned ppt "08.01.2002 V/Inga M. Lyngmo, Ass.lege, Ger.avd. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Artrose hos gamle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google