Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitaliseringsarbeidet i KS Line Richardsen, avd.dir. Digitalisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitaliseringsarbeidet i KS Line Richardsen, avd.dir. Digitalisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitaliseringsarbeidet i KS Line Richardsen, avd.dir. Digitalisering

2 Vedtaket i hovedstyret 1.KS vil styrke sitt interessepolitiske og strategiske arbeid på digitaliseringsområdet. Samtidig vil KS videreføre det medlemsbaserte utviklingsarbeidet der det er nødvendig og ønskelig. 2.KS vil i samarbeid med medlemmene etablere en modell som mobiliserer, samordner og benytter den store kapasiteten og kompetansen som ligger i kommuner og fylkeskommuner. Digitaliseringsarbeidet i KS suppleres ved behov med deltakelse fra kommunene. I tillegg utføres oppgaver i og av kommunene. 3.KS vil etablere et digitaliseringsråd som gir sin tilrådning til strategi og prioritering av utviklingsoppgavene i KS. Digitaliseringsrådet består av representanter fra medlemmene. Rådets sammensetning og kompetanse skal gjenspeile kommunal sektor med representasjon fra fylkeskommuner, store og mindre kommuner, samt bestå av representanter med IKT faglig- og strategisk kompetanse. 4.Digitaliseringsrådet og KS utvikler digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner. KS skal gjennomføre tiltak og forvalte løsninger som bidrar til å nå digitaliseringsstrategiens mål, dog ikke ha som hovedmål å selv eie eller drifte IKT-systemer for kommunesektoren. Digitaliseringsrådet involveres løpende i oppfølgingen og er til enhver tid orientert om resultatoppnåelse. 5.KS Hovedstyre anbefaler overfor Landstinget at dagens betalingsform innlemmes i medlemskontingenten fra 01.01.2017 for å styrke digitaliseringsarbeidet. Alternativet vil være å fortsette dagens ordning med fakturering. Aktiviteten i 2016 finansieres som tidligere gjennom faktura til kommunene. KS Hovedstyre 18.09.2015

3 KommIT-rådets sammensetning Arild Sundberg, kommunaldirektør i Oslo kommune (leder) Marit Elisabeth Larssen, rådmann i Giske kommune Ole Magnus Stensrud, rådmann i Skien kommune Kristine C. Hernes, økonomidirektør i Stavanger kommune Robert Rastad, kommunaldirektør i Bergen kommune Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann i Telemark fylkeskommune Kristin Barvik, kommunaldirektør i Sandnes kommune Odd Ruud, administrerende direktør i Digitale Gardermoen IS Monica Larsen, rådgiver i Harstad kommune Knut Allstrin, IT-sjef i Nordland fylkeskommune

4 Arbeidet med IKT-samordning i kommunesektoren

5 Flere typer prosjekter – både utviklingstiltak og interessepolitiske tiltak 1.Digitalisering i og med kommunene 2.Felles løsninger for kommunesektoren 3.Samordning kommune/stat 4.Interessearbeid

6 1. Digitalisering i og med kommuner og fylkeskommuner Prosjektet eies av en kommune Flere kommuner deltar i prosjektet – både i styringen og rent operativt Prosjektet samfinansieres Staten kan være blant aktørene Leverandørene kan være blant aktørene KS deltar i styringen av prosjektet KS har en koordinerende rolle

7 2. Fellesløsninger for kommunesektoren – KommIT-prosjekter Felleskomponenter til bruk for hele kommunesektoren. – Felleskommunal IKT-arkitektur – FIKS – felles integrasjonsplattform for kommunesektoren som inneholder flere forskjellige komponenter som kommuner og fylkeskommuner tar i bruk etter behov – Eksempel på komponenter i FIKS SvarUT SvarInn eDialoger/arbeidsflyt/brukerreiser Grensesnitt – KS Læring – kompetanseplattform – Gevinstkokebok – Kravsepsifikasjoner eByggesak/eByggesøknad Prosjekter i KS KommIT’s regi med bred involvering av medlemmer

8 Felles integrasjonsplattform kommunal sektor (FIKS) Felles integrasjons- plattform kobler kommunes lokale IKT- løsninger sammen med felles løsnings- komponenter og nasjonale grunndata Integrasjonsplattformen består av løst koblede komponenter som støtter opp under kommunesektorens digitale tjenester Komponenter kan endres og skiftes ut uten omfattende endringer på kommunenes etablerte tjenester Fremtidige komponenter Fremtidige komponenter Fremtidige komponenter Fremtidige komponenter Støttesystem Meldinger Felles kommunale brukerreiser Nasjonale løsningskomponenter Arbeidsflyt Fremtidige komponenter Fremtidige komponenter Nasjonale registerkomponenter Innbygger og næringsliv Innbygger og næringsliv Kommunen Fagsystem Offentlige fellesløsninger Statlige integrasjonsplattformer Felles integrasjonsplattform kommunal sektor (FIKS)

9 Den kommunale meldingsformidleren KS SvarUt

10 259 avtaler – per 14. mars Kommuner: Agdenes Alstahaug Alta Arendal Asker Askim Askvoll Askøy Audnedal Aure Averøy Balestrand Balsfjord Bamble Bardu Bergen Bindal Bjugn Bodø Brønnøy Bygland Bykle Bærum Bø i Nordland Bømlo Båtsfjord Dovre Drammen Drangedal Dyrøy Eide Eidsberg Eidsvoll Eigersund Elverum Enebakk Evenes Evje og Hornnes Farsund Fet Fitjar Fjell Flekkefjord Flesberg Flora Fredrikstad Frogn Froland Frosta Fræna Frøya Fyresdal Gildeskål Giske Gjemnes Gjerdrum Gjerstad Gjøvik Gran Grimstad Halden Halsa Hamar Hamarøy Haram Harstad Haugesund Hemne Hitra Hobøl Hole Holtålen Holmestrand Horten Hvaler Hægebostad Iveland Jevnaker Jondal Karmøy Kongsberg Klepp Klæbu Kragerø Kristiansand Kristiansund Krødsherad Kvam Kvinesdal Kvinnherad Kviteseid Kåfjord Lardal Larvik Lebesby Leikanger Leksvik Lenvik Lesja Levanger Lier Lindesnes Lom Lunner Luster Lyngdal Lyngen Lørenskog Løten Malvik Mandal Marnardal Meldal Melhus Meråker Midtre Gauldal Modum Moss Målselv Nannestad Narvik Nedre Eiker Nes i Akershus Nesna Nesset Nissedal Norddal Nordreisa Nore og Uvdal Notodden Oppdal Oppegård Orkdal Os i Hedmark Oslo Osen Radøy Rakkestad Rana Randaberg Rauma Rennebu Rindal Ringerike Rissa Risør Roan Rollag Rygge Rælingen Rødøy Røros Røyken Råde Sandnes Sel Seljord Selbu Sigdal Sirdal Skaun Skedsmo Ski Skien Skjervøy Skjåk Skodje Smøla Snillfjord Sogndal Songdalen Sola Sortland Spydeberg Stange Stavanger Steinkjer Stjørdal Stord Storfjord Sula Sunndal Surnadal Søgne Sømna Sør-Odal Sørum Tana Tingvoll Tinn Tokke Torsken Tromsø Trondheim Trøgstad Tvedestrand Tysvær Tydal Tønsberg Ullensaker Valle Vanylven Vefsn Vega Vegårshei Vennesla Verdal Vestre Toten Vevelstad Vindafjord Vinje Voss Vågå Våler i Hedmark Våler i Østfold Ørland Ørskog Øvre Eiker Åfjord Ålesund Åmli Ås Åseral Åsnes Fylkeskommuner: Aust-Agder Finnmark Hedmark Hordaland Rogaland Nord Trøndelag Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Andre: Asker og Bærum Brannvesen Bodø kommunale pensjonskasse Gildeskål Eiendom KF Innherred samkommune KS KS KommIT IKT Agder IKS Skedsmo kemnerkontor Pilotavtaler: Arbeidstilsynet Direktoratet for mineralforvaltning Husbanken Kystverket Landbruksdirektoratet Lotteri- og stiftelsestilsynet Mattilsynet Riksantikvaren UiT Norges arktiske universitet

11 KommIT Hittil i 2016 Ca 700.000 forsendelser Innsparinger (lest digitalt) – Spart porto 2.742.038 – Spart print 1.653.173 – Totalt spart 4.395.211 – Papir (kg) 10 494 Innsparinger ved å ta i bruk SvarUt (Gevinstkalkyle) – TotaltCa. 29 millioner

12 Kommunale felleskomponenter – KS Læring

13 Plan, bygg og geodata Videreutvikling verktøyene i eByggeSak Digital byggesøknadsprosess – maskinell informasjonsutveksling Forvaltningsmodeller for eByggesak og eByggesøknad Spredningstiltak

14 Klart språk i kommunesektoren Kontaktperson: anna.holm.vagsland@ks.no Les mer her: http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/klart-sprak/ Grunnkurs i klart språk Søk støtte til arbeid med klart språk

15 3. Samordningsprosjekter kommune/stat Prosjektene eies oftest av statlig virksomhet/direktorat KS og/eller medlemmer deltar i utviklingsarbeidet Kan være finansiert av staten eller samfinansiert Eksempler: – Prosjekter som defineres og gjennomføres i regi av Skatevirksomhetene – Difis prosjekt for meldingsutveksling i og med forvaltningen – Nytt folkeregister – en rekke eHelse-prosjekter – ofte som resultat av NUIT-prioriteringer – Nasjonalt kommunereformprosjekt – Husbanken – startlån – Kulturdepartementet – Tippemidler

16 4. Prosjekter av strategisk og interessepolitisk art Prosjekter og tiltak der KS og/eller medlemmer deltar for å oppnå ønsket utvikling, ønsket resultat eller kunnskap Skateprosjektene Én innbygger – én journal – Styrket gjennomføringskraft Forsvarlig behandling av dokumentasjon i barnevernet Digitale konsekvenser ved kommunereformen KMD/Difi/KS - koordinering og samordning kommune/stat Kommunereformen Utvikling av ny Digitaliseringsstrategi for 2017-2020

17 SKATE - Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning Skate er et strategisk samarbeidsråd som skal bidra til at digitalisering av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbygger, næringsliv og forvaltning. Skate har primært hatt ansvar for samordning og koordinering av arbeidet med de nasjonale felleskomponentene Skate iverksetter nye tiltak på tvers av virksomhetene med basis i innmeldte og prioriterte behov. Tiltakene kan bli nye felleskomponenter. Topplederne i virksomheter som har ansvar for nasjonale felleskomponenter er faste medlemmer av Skate. I tillegg skal et utvalg nasjonale brukervirksomheter inviteres med. Utvalget blir justert jevnlig.

18 Medlemmene i Skate Medlemmene av Skate er direktørene for Brønnøysundregistrene Skattedirektoratet Kartverket Difi Nav Helsedirektoratet Lånekassen Statistisk sentralbyrå KS/KommIT-rådet Arkivverket Politidirektoratet Fra kommunesektoren stiller I Skate: Inger Østensjø og Arild Sundberg og Line Richardsen I arbeidsutvalget: Tron Kallum og Rune Sandland

19 Skate arbeidsutvalg Skate Prosjekt Styring Strategi Forprosjekt: Felles datakatalog (basert på forstudie informasjons-forvaltning og utveksling) Digital kontaktinformasjon og fullmakt for virksomheter Forstudie: Fullmakter og annen representasjon for innbyggere Skatesekretariatet Styringsmodell: Arbeid med styringsmodell for etablering og videreutvikling av fellesfunksjonalitet/kompo- nenter (inkl. grunndata) Behovskatalogen: Arbeides med samordning og beskrivelse av to nye behov (arkivering, skytjenester). Målbildearbeid Felles visjon Funksjonelt målbilde Arkitekturmålbilde Strategidokument Syv målbilder med strategier Rullerende handlingsplan med tiltak Pt. 16 strategiske tiltak («de mest sentrale tiltakene for realisering av målbildene») Det nasjonale veikartarbeidet

20 Digitaliseringsstrategien er viktig! Definerer felles strategi og mål for en samordnet kommunesektor Underliggende posisjoner og utviklingsplaner styrker samordningen KS og KommIT-rådet definerer strategi, posisjoner og planer Vedtas i hovedstyret KS’ utviklingsplan for digitalisering

21 6 tverrgående satsingsområder: Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokument-håndtering Personvern og informasjonssikkerhet Arkitektur og standardisering 3 sektorielle satsingsområder: Helse og velferd Oppvekst og utdanning Plan, bygg og geodata

22 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Strategien for 2017-2020 foreslås som den forrige, delt i to deler: En strategi som setter visjon og mål for kommunene og fylkeskommunene på digitaliseringsområdet En interessepolitisk strategi som understøtter visjon og mål og angir KS’ posisjoner på digitaliseringsområdet I tillegg utarbeides en plan for utviklingsarbeidet i kommunesektoren Rulleres jevnlig Definert tidshorisont Samordnes med nasjonale satsinger Gjennomføring – Gjennomføringsplan utarbeidet – frist ferdig oktober 2016 – Organisering av prosjektet pågår Involvering av interessenter (medlemmer, staten, leverandører, andre interesseorganisasjoner) Tematiske grupper (ehelse, sosialtjensteområdet, arkiv, IKT-arkitektur, digital dialog) – Behandling i hovedstyret – eKommunekonferansen

23 eKommunekonferansen Bergen 22.-23. september


Laste ned ppt "Digitaliseringsarbeidet i KS Line Richardsen, avd.dir. Digitalisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google