Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tverrfaglig nettverk for gravide og småbarnsfamilier med rusmiddelrelatert problematikk i Helse Fonna Samarbeider for bedre koordinert oppfølging fra graviditet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tverrfaglig nettverk for gravide og småbarnsfamilier med rusmiddelrelatert problematikk i Helse Fonna Samarbeider for bedre koordinert oppfølging fra graviditet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tverrfaglig nettverk for gravide og småbarnsfamilier med rusmiddelrelatert problematikk i Helse Fonna Samarbeider for bedre koordinert oppfølging fra graviditet og utover de viktige småbarnsårene Gynekologisk poliklinikk/fødeavdeling, Nyfødtintensiv, Haugaland A-senter, Solstrand Foreldre&Barn, LAR og Familieambulatoriet Vår erfaring i 2015: Betydelig nedgang i henvisninger vedrørende gravide i målgruppen. Aktuelle tall fra gyn.poliklinikk: De siste 12 årene har det vært rundt 20-24 gravide til oppfølging årlig. I 2015 var det 6 gravide i målgruppen som ble fulgt. Mulige årsaker: - Tilfeldig variasjon? - Færre som strever med rusmidler/medikamenter? - Færre fanges opp? - Uklar forståelse av målgruppe? - Etablert tiltakskjede lite kjent?

2 Målgruppe : Gravide med utfordring knyttet til alkoholbruk, medikamentbruk eller bruk av hasj eller andre illegale rusmidler. Ikke bare de med pågående bruk, men også om det har vært problemfylt bruk tidligere/ innen siste to år.

3 Tiltakskjede for oppfølging av gravide ved bekymring rundt rusmiddel- og medikamentbruk -pågående eller inntil to år tilbake i tid. Fastlege Jordmor Spes.helsetj. Andre NAV v/ruskonsulent Rustjenesten Gyn.pol Vekstkontroll Urinprøver Evt jordmorkontroll Fødeavdeling evt Nyfødtintensiv evt Familieambulatoriet Rustjenesten/ LAR Haugaland A- senter (HAS) - Innleggelse etter §10.3? Ansvarsgruppe: NAV Helsesøster Fastlege Gynpol Evt HAS Nyfødtintensiv Familieambulatoriet Barnevern HAS- Familieenheten evt Solstrand- Foreldre&barn evt Familieambulatoriet Jfr. «Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder»


Laste ned ppt "Tverrfaglig nettverk for gravide og småbarnsfamilier med rusmiddelrelatert problematikk i Helse Fonna Samarbeider for bedre koordinert oppfølging fra graviditet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google