Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bra mat – for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bra mat – for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bra mat – for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring

2 Målsetting med innlegget  Skape optimisme og tro på mulighet og evne til å påvirke kursdeltakeres spisevaner  Bidra med et perspektiv på endring og kommunikasjonsteknikker  Bidra med verktøy og praktiske ferdigheter som er nyttige i denne prosessen.

3 Forskjellene  Forventet levealder for menn på Sagene er 68 år, mens den på Vinderen/Bydel Vestre Aker er 80,4 år.  Ifølge tidligere undersøkelser (1997) ligger lønnsnittet på Vinderen på topp i Oslo med nærmere 800 000 i snittlønn. På Sagene var snittlønna under 300 000 kroner.  Andel mottagere av sosialhjelp på Sagene er 7,4 prosent av befolkningen, mens det tilsvarende tall på Vindern er 2,1.

4 Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke. Men han mener folk på Sagene selv må ta ansvar for at de lever kortere enn folk på Vinderen. (Aftenposten 20.10.07)

5 Hvorfor ta opp levesett/livsstil? o Ansvar og plikt o Sette tema på dagsorden, gi tillatelse til for pasienten til å ta opp tema/søke råd o Sette i gang en viktig prosess, øke bevissthet o Formidle hjelp, materiale o Følge opp o Spennende tema med mulighet for positive erfaringer o Alminneliggjøre det å bli spurt

6 Aktuelle tema.  Kursledelse  Forståelse av endring og tilbakefall  Motivasjon  Samtalen, klima og teknikker

7

8 “Folk påvirkes i større grad av årsaker og argumenter de har oppdaget selv, enn slike som andre har oppdaget !” (Pascal).

9 Folk lytter mest til seg selv….

10 Refleksjonsoppgave  Hva er din bakgrunn for å arbeide med kosthold/ernæring Fortrinn/talenter Ulemper/slagsider

11 Å presentere deg selv  Personlig/privat…  Eget kosthold, egen erfaring  Faglighet  Engasjement/inspirasjon  Rolle

12 Kursledelse  Tilpasset ansvarlighet Prosessansvarlig, ikke resultatansvarlig  Aktivitetsnivå  Gruppetilhørighet – stimuler egenaktivitet  Ekspertrolle  Ivaretakelse  ”Skriftemøter”

13 Hvorfor det kan være vanskelig å snakke om livsstil  Egen holdning, eventuell livsstil  ”Tabu”, moralisering  Aktivering av følelser av ansvar/skyld og skam  Personlig/privat  Urealistiske mål  Manglende tro på resultater  Mangel på kunnskap

14 Noen utfordringer i oss selv i arbeidet med livsstil  Lett å bli for forsiktig, ikke gå på banen  Lett å bli for ivrig, å ville for mye  Ekspertrollen- ekspert på hva og når?  Fare for å bli oppfattet som formanende, gå inn i ”foreldrerollen”  Fare for å generalisere egne erfaringer  Kan være krevende å anerkjenne den andres mål

15 Gruppen som ressurs  Gruppedynamikk  Erfaringsbase  Motivasjon  Konsulenter  Støtte/konkurranse

16 Rammer  Krav til oppmøte  Krav til aktivitet  Taushetsplikt  Åpenhet  Felles målsetting

17 Å skape et godt samtaleklima  Empati  Vise en grunnleggende holdning som innebærer respekt for den enkeltes valg.  Ikke forstå for fort.  Positiv undring  Ekspert vs. ikke-ekspert.

18 Utgangspunkt  Vi endrer oss av egne grunner  Det passer aldri helt å endre seg….  Vi både vil og vil ikke….  Du trenger ikke være toppmotivert!  Alle kan noe!!

19 Om å forstå endring  Endring er en kontinuerlig og uunngåelig prosess.  Ulike nivåer i forandringsprosessen Prosessen forut for handlingen. Den aktive handlingen Tilbakefall Opprettholdelse

20 Ambivalens Ja Nei

21 Ambivalens  Normalisere  Ambivalensparadis  Beslutningsvekt

22 Besøkende Klagere (Tilbakefall) Kunder (Tilbakefall) Vedlikehold (Tilbakefall) Endringsprosesser/ forandringshjulet

23 Samarbeidsrelasjoner  Besøkende Usikre på om de har en bestilling til oss.  Klagere Ønsker en endring, men har ofte unnskyldninger som er utformet som en klage.  Kunder Har en klar bestilling.

24 Utfordringer for samarbeidet SamarbeidsrelasjonMin oppgave Besøkende Unngå å bli utålmodige eller motiverte på pasientens vegne. Etablere en god relasjon. Ta vennlig imot, presentere tilbudet. Ambivalent Høre på klagen, stille spørsmål for å finne ut hva de selv har tenkt å gjøre. Hvilke erfaringer har de fra tidligere? Kunde Kartlegge hjelpebehov, komme med handlingsalternativer. Forebygge tilbakefall. Oppmuntre positive endringer, selv om de er små.

25 2 3 4 1 4-felts tabell : Nå-situasjon versus ønsket situasjon Fordeler ved dagens situasjon Fordeler ved ønsket situasjon Ulemper ved Dagens situasjon Ulemper ved ønsket situasjon

26 Motivasjon for endring Erkjennelse av negative konsekvenser. Forventninger om positivt utkomme av endring. Bekymring over negative konsekvenser. Forventing om mestring Selv-mestringstro Støtte/metode Vanskelighetsgrad oppgave Problemet slik det er nå Forventning om endring

27 Motivasjon  Å ville det, og å kunne det  Hva man vil oppnå, ikke bare unngå Balansen mellom ”burde” og ønsker  Små steg  Påvise mestring  Aktivere følelser  Konkretisering  Utforsk ambivalens  Aktivere handlinger

28 Håndtering av motstand  Be om tillatelse til å gi informasjon  Vektlegging av frihet til eget valg "Jeg synes du bør drikke mindre brus, men det er opp til deg - det er ditt valg - det er hva du synes som er avgjørende".  Generell orientering ”Vi anbefaler alle å spise mer grovt brød”  Rull med – unngå argumentasjon, still spørsmål

29 Oppfølging og ettervern Bekrefte og berømme endring Håndtering av risikosituasjoner  Ulike strategier – fjerne, sikre, langsiktig strategi Evaluering av oppnådde resultater Stimulere til stolthet, feiring og belønning Fokusering av mestring

30 Noen utfordringer i arbeidet med livsstil og endringer  Utålmodighet Kortere vei mellom beslutning og handling  Mangel på stabilitet Åpning for redefinering av mål  Skift i deltakelse og egenaktivitet Vekt på egenaktivitet Evne til å tåle pauser  Motivasjon Hjelpe pasienten til å finne egne grunner Ikke slit for å overbevise

31 Noen utfordringer i arbeidet med livsstil og endringer (fortsettelse)  Rask aktivering av motstand Unngå pekefingeren Fokus på anerkjennelse  Skiftende grad av seriøsitet Ta klienten på alvor, ha forventninger  Alternative mål/ulike mål  Tilbakefall Arena for læring – ikke for skuffelse og fordømming

32  Konkretiserende  Tydeliggjør målsetting  Brukes for å finne ut Hvor lyst har personen til å gjennomføre endringen? Hvor stor tro har personen på evnen til å klare det? Hvor stor vilje har personen til å føle ubehag Skalering 10 0

33 Spørremåter  Åpne spørsmål Hva betyr kveldsspisingen for deg? vs. Bekymrer du deg over at du spiser om kvelden?  Konkretiserende spørsmål Kan du si litt mer om det?  Mestringsspørsmål Hvordan fikk du til å vente så lenge?  Handlingsrettede spørsmål Hva kan du gjøre for å vente enda litt til?  Skaleringsspørsmål


Laste ned ppt "Bra mat – for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google