Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte Torsdag, 27. august 2015.  Skolestart  Satsninger på Valler skoleåret 2015-16  Informasjon om SSP på Valler vgs  Valg som elevene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte Torsdag, 27. august 2015.  Skolestart  Satsninger på Valler skoleåret 2015-16  Informasjon om SSP på Valler vgs  Valg som elevene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte Torsdag, 27. august 2015

2  Skolestart  Satsninger på Valler skoleåret 2015-16  Informasjon om SSP på Valler vgs  Valg som elevene må ta på høsten/vinteren 2015/2016  Karriereveiledning og sosialpedagogisk oppfølging  Helsetjenesten ved Valler  Samarbeid mellom skole og hjem  Språkreiser Vg2  Møte m/kontaktlærerne Program

3 Skolestart for Vg1 elevene på Valler:  Elever fra 26 forskjellige ungdomsskoler  Organisering i klasser på 27 elever og en kontaktlærer, makkerskap og faddere  Makkerskap: kollegialt felleskap i klassene skape inkluderende klasserom  Fadderordning: førsteklassingene i faddergruppen føler seg velkomne på skolen. Intensjonen: å skape relasjoner på tvers av klasser og trinn over tid. fadderne skal gi litt tilleggsinformasjon om det sosiale miljøet på skolen basert på egne erfaringer.

4 Fadderordningen

5 Fullført og bestått – sammenslått alle trinn SkoleårVallerAFK (Stud.spes) 2014/201591 % (foreløpige tall)NA 2013/201492,6 %85,9 % 2012/201393,2 %84,1 % 2011/201288,3 %84,7 % 2010/201193,7 %83,2 % 2009/201094,3 %83,6 % *

6 Navn og dato slik: Navn Navnesen, 2. mars 2011Navn og dato slik: Navn Navnesen, 2. mars 2011 Satsninger på Valler:  Elevens egenvurdering: gi eleven større bevissthet/refleksjon rundt egen læring lære å lære ( studieteknikk)  Fagskriving: lære elevene å skrive gode fagtekster  Teamarbeid både for elever og lærere  Oppfølging av fravær: 1.10.15 : 5 dager 10 t 1.1. 16 : 8.dager 15 t 1.3. 16 :10 dager 20t  31 t i Vg1

7 Uke:Ansvarlig:Tema: 34 KontaktlærerMakkerskap/rutiner/skolereglementet 35 Kontaktlærer/iktMakkerskap/IT 36 Rådgivere/skolepsykologStudieteknikk/karriereveiledning 37 Rådgivere/skolepsykologStudieteknikk/karriereveiledning 38 HelsesøsterHva er helsetjenesten i vgs? 39 Kontaktlærer 41 Kontaktlærer/elevtillitsvalgtMakkerskap/ elevsaker 42 RådgivereFagvalg: programfag/gruppeveiledning 43 Ledelsen v/ped ledereFagvalg: programfag/gruppeveiledning 44 RådgivereIndividuell veiledning fagvalg 45 Kontaktlærer/elevtillitsvalgt /rådgivere Makkerskap 46 Ledelsen/ITIT 47 BibliotekOppfølging av introduksjonkurs 48

8 Vallers tilbud - Studiespesialisering  I Vg1 er det bare ett alternativ med mange felles fag i klassene  Elevene velger individuelt fremmedspråk  Elevene velger individuelt matematikk

9 Felles fag i klassene i Vg1  Engelsk 5 tSkriftlig eller muntlig eksamen  Geografi 2 tMuntlig eksamen  Kroppsøving 2 t  Naturfag 5 tMuntlig eksamen  Norsk * 4 t  Samfunnsfag 3 tMuntlig eksamen  Klassens time 1 t  Totalt22 t * Forsøk med én karakter i norsk i Vg1 og Vg2, ikke i Vg3. Informasjon kommer. Mulig å reservere seg.

10 Matematikk i Vg1 – 5 t – Gruppedelt fag  Matematikk 1PSkriftlig eller muntlig eksamen  Tilbud først og fremst for de som bare vil ha matematikk som obligatorisk fellesfag. Fortsetter til 2P eller til S-løp  Matematikk 1TSkriftlig eller muntlig eksamen  Tilbud først og fremst for de som vil ha matematikk som programfag i 2. og eventuelt i 3. klasse. R-løp eller S-løp  Matematikk R1Skriftlig eller muntlig eksamen  Tilbud til de som har lest matematikk 1T før de begynte i videregående. Fortsetter til R2 og eventuelt matematikk ved UiO mens de går i Vg3

11

12 Fremmedspråk i Vg1  På alle studieforberedende 3-årsløp må alle elever ha fremmedspråk  Elever med nivå 1 fra ungdomskolen avslutter faget i Vg2  enten på nivå 2 i samme fremmedspråk  eller nivå 1 i et annet fremmedspråk  Elever uten nivå 1 fra ungdomskolen avslutter faget i Vg3  på nivå 1+2 (OBS: 3 års løp)  alternativt på nivå 2 som privatist

13 Fremmedspråk i Vg1 - Valler  Fransk, nivå 2  Spansk, nivå 2  Tysk, nivå 2  Tysk, nivå 1  Privatist i fremmedspråk, som regel morsmål (15/9)

14 Individuelt valgte fag på Valler. OBS: Tilbud  Realfag  Biologi  Fysikk  Kjemi  Matematikk  Teknologi og forskning  Språk, samfunnsfag og økonomi  Engelsk  Fransk  Historie og filosofi  Næringslivsøk.  Politikk, ind. og samf.  Psykologi  Rettslære  Samfunnsøkonomi  Spansk  Tysk  Formgiving  Visuelle kunstfag

15 Generell studiekompetanse  Generell studiekompetanse vil si at eleven anses som i stand til å gjennomføre et studium på høgskole- eller universitetsnivå.  Alle som får vitnemål for fullført og bestått 3-årsløp på Valler oppnår generell studiekompetanse  De fleste studiesteder krever bare generell studiekompetanse.

16 Spesiell studiekompetanse  En del studiesteder krever at elevene har bestått spesielle fag. De fleste studiesteder har ikke spesielle krav.  Fagkombinasjonen definerer studiestedets spesielle krav.  Disse fagene danner grunnlaget for arbeid innen de aktuelle studier.  Kravene til fagkombinasjon varierer for ulike studier.  Alle fag som er med i et studiesteds spesielle krav tilbys på Valler.  De fleste fag som er med i kravene til spesiell studie- kompetanse er realfag.

17 Førstegangsvitnemål  Førstegangsvitnemål er det vitnemål som elevene får etter 3 år.  4 eller 5 år bare med helt spesielle grunner  Sykdom  Omsorg  Studieår i utlandet  Omvalg av studieprogram  Ekstra fag innen 3 år kommer med  Ekstra fag etter 3 år kommer ikke med  Forbedret fag innen 3 år kommer med  Forbedret fag etter 3 år kommer ikke med

18 Inntaksregulering til universitet og høyskoler i Norge  Gruppe 1 – basert på førstegangsvitnemål (tidligere omtalt som primærvitnemål).  Bare skolepoeng teller  Bare til og med fylte 21 år  Gruppe 2 – basert på forbedringsvitnemål  Både skolepoeng og ulike andre tilleggspoeng teller

19 Inntaksregulering til universitet og høyskoler i Norge  Skolepoeng  Karakterpoeng (gjennomsnitt x 10)  Bonuspoeng for spesielle fag (max 4 poeng)  Tilleggspoeng – bare i inntaksgruppe 2  Alderspoeng  Fag fra universitet eller høyskole  Yrkespraksis  Folkehøyskole

20 Valler og elevers datamaskiner  Elevene er selv ansvarlig for vedlikehold, service og reparasjon. For maskiner kjøpt via fylkesavtalen vil det bli inn- og utlevering på skolen.  Elevene velger selv om datamaskinen er i skapet de har eller bæres rundt på skolen  Elevene velger selv om datamaskinen er med hjem eller er i skapet de har.  Lærer kan gi beskjed om at det er timer alle skal ha med seg sin datamaskin

21 Valler og styring av elevers datamaskiner  I undervisning og ved prøver skal bruk bestemmes av faglærer eller skolen sentralt.  Elevene har veldig klart sagt at de ønsker en streng styring.  Styringen kan være «klapp sammen og pakk ned»  Kommer elektronisk styring av tilgang til Internett på ulike nivåer  Helt stengt  Eksamensaktuelle web-sider  ITL og noen læremiddelsider  Nesten helt åpent  Styring via program i ITL

22 Vurdering  Underveisvurdering  Halvårsvurdering i januar.  Halvårsvurdering i juni i fag som ikke er avsluttende  Standpunktkarakteren skal fortelle om elevens slutt- kompetanse i faget - i en sum av alle fagets deler.  Standpunktkarakteren bygger på den kompetansen elevene viser ved jevn deltakelse i timene og ved spesielle prøver

23 Rådgivertjenesten ved Valler  Sosialpedagogisk oppfølging av enkeltelever og klasser  Karriereveiledning gruppevis og for enkeltelever  uke 34: Mottakssamtale  uke 35/36: Karrieremappe – Hvem er jeg, forventninger  uke 39: Kartlegging av interesser – bruk av tester  uke 42: Presentasjon av skolens fagtilbud  uke 44: Gruppeveiledning – Inntakskrav og konsekvenser av valg  uke 49/50: Fagvalg for Vg2 og Vg3 Presentasjon fra rådgiverne

24 Kontakt skole - hjem  Generell informasjon på skolens hjemmeside – www.valler.vgs.no www.valler.vgs.no  Torsdag 19/11: Kontaktmøte ang elevenes fagvalg  Uke 4 og 5 i 2016 (ca): Utviklingssamtaler. Kontaktlærer innkaller  For øvrig: Ta kontakt med kontaktlærer, faglærer, rådgiver, helsesøster eller skolens ledelse. Epostadresser og telefon på skolens hjemmeside

25 Dagens samling – 2. del  Klasse 1STA: Mads AnesrudRom 11  Klasse 1STB:Christopher Bjerke Rom 12  Klasse 1STC:Tone Lund SørlieRom 13  Klasse 1STD:Olav HoldenRom 14  Klasse 1STE:Eileen RognstadRom 15  Klasse 1STF:Andreas D. Haraldsrud/Tom T. Solbu  Rom 16  Klasse 1STGRagnhild StigeRom 26


Laste ned ppt "Informasjonsmøte Torsdag, 27. august 2015.  Skolestart  Satsninger på Valler skoleåret 2015-16  Informasjon om SSP på Valler vgs  Valg som elevene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google