Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nothing that is worth knowing can be taught - Oscar Wilde You’ve got to fight for your right to party - Beastie Boys.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nothing that is worth knowing can be taught - Oscar Wilde You’ve got to fight for your right to party - Beastie Boys."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nothing that is worth knowing can be taught - Oscar Wilde You’ve got to fight for your right to party - Beastie Boys

2 Livet Læringsutbytte Studiekvalitet Ressursutnyttelse Faglig utvikling Venner Foreldre Søsken Kjæreste Idretten Kultur- opplevelser Cafebesøk Deltidsjobb Desucon Elgjakta Studenter- samfundet Hamster- klipp Akvareller Dansestudio Bokbadet Bikkja Psykkeltur

3 § Olve Hølaas RettigheterPlikter

4 Å være student ER å være en del av en rettsstat

5 Verktøy: Universitets- og høyskoleloven (uhl) Forskrift om studier og eksamen ved HiST (fse) Forvaltningsloven (fvl) Offentleglova (offl) Studie- og emnebeskrivelser Rammeplaner Reglement for … Praksis Eksamen Hjelpemidler Arbeidskrav osv.

6 -Dine kunnskaper og ferdigheter skal bli prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte (parafrasere uhl) -Likebehandling med …. ALLE -Forutsigbart studentliv -Forvaltningsloven – Rettigheter og Plikter -Forhåndsvarsel -Opplysningsplikt -Veiledningsplikt -Klagerett HiST forplikter seg

7 Klagenemnda eksisterer for å behandle klager på enkeltvedtak En klage er ikke kostbar, utelatelsen kan være det De fleste enkeltvedtak som gjøres kan påklages Praksisstudier (underkjenning) Eksamenssituasjon (sykemelding, fritak, oppførsel) Opptak Innpassing av studier Oppflytting til neste årskull Annullering av arbeidskrav av andre grunner enn faglige Veiledning Tilrettelegging av studiesituasjonen Kort sagt: Prosedyrer Formelle feil gjelder mer enn bare skriftlig skoleeksamen. Alle eksamener og prøver dekkes av § 5-2, inkl. praksis, deleksamen etc. Fusk Plagiat Skikkethet Utestengning

8 Begrunnelse Be umiddelbart om begrunnelse. Lovbestemt rett uhl §5-3 «Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.» Klage på karakter Klag etter at du har sett begrunnelse. Fra begrunnelse: 3 ukers frist. Lovbestemt rett uhl § 5-3 Klagesensur kan ikke omgjøres Muntlig eksamen: karakter kan ikke påklages Eksamen: karakterer

9 Stå på krava Ordinær livssituasjon Oops Likebehandling Rettferdighet Forutsigbarhet Kvalitet


Laste ned ppt "Nothing that is worth knowing can be taught - Oscar Wilde You’ve got to fight for your right to party - Beastie Boys."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google