Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital eksamen – eCampus - et nasjonalt koordineringsprosjekt Freddy Barstad, Nasjonal koordinator, eCampus UNINETT Erfaringsseminar om Digital eksamen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital eksamen – eCampus - et nasjonalt koordineringsprosjekt Freddy Barstad, Nasjonal koordinator, eCampus UNINETT Erfaringsseminar om Digital eksamen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital eksamen – eCampus - et nasjonalt koordineringsprosjekt Freddy Barstad, Nasjonal koordinator, eCampus UNINETT Erfaringsseminar om Digital eksamen hos handelshøyskolen BI, 9- 10.september 2015

2 Photo by sciencesque - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License http://www.flickr.com/photos/74998608@N00Created with Haiku Deck

3 Mandatet Prosjektets mål på kort sikt er å gjøre det mulig å gjennomføre 10 prosent av skoleeksamenene i norsk høyere utdanning digitalt. Andre delmål og aktiviteter: inngå avtaler om programvare for gjennomføring av digital eksamen (videre pilotering) etablere nødvendige integrasjonsgrensesnitt etablere retningslinjer for teknologi knyttet til digital eksamen (infrastruktur, sikkerhet, utstyr) og publisere disse sektorsamarbeid for erfaringsinnhenting og kravdefinering for å unngå dobbeltarbeid og inkompatible løsninger etablere nytt prosjekt for å tilgjengeliggjøre løsninger og etablere et fast sektorsamarbeid 18. september 2016SLIDE 3

4 ForberedeGjennomføre Sensurere Begrunnelse og klage Lokalitet Kandidat Oppgave Medium Besvarelse Diverse statusinfo Protokoll Digital Manuell Digital Manuell FS Oppgave- lager System for registrering av oppgaver Formalia Oversikt, f.eks språkvarianter Mangler, purringer Arkivering: Også historisk arkiv. Kritisk: Tilgang FS Besvarelser Systemer for digital eksamen Utfordring: Begrense tilgang Skalering Kontekst Infrastruktur Kostnader Kompetanse Kritisk: Stabilitet FS System for digital sensur Arbeidsprosesstøtte Transparent sensurering Støtte for varierende metodikk Kritisk: Tilgang, overføring av resultat. Generelt: Må håndtere både digitale og manuelle rutiner Tilgang til systemer. Personer med løs tilknytning Behov for signatur vs. logging av brukere ved registrering av sensur Reglementsmessige avklaringer Forholdet til innlevering av studentoppgaver Læringsstøttesystemenes rolle Avlevering til interne arkiv og riksarkiv Modell hentet fra NTNU Eksamensprosessen: Fra manuelle til digitale rutiner Behov for systemstøtte. Ses i sammenheng med generelt saksbehandlingssystem og nytt arkivsystem Arkiv Varsel til studentene Lånekassa Departementet (DBH)

5 Prosjekt organisering 5

6 Workflow analysis 6

7 Eksamensavvikling 7 Sluttføre Sensurere Gjennomføre Forberede

8 Applikasjonskart 8

9 2014-06-209

10 Informasjonsarkitektur 10

11 Prosessanalyse 11

12 Hva skjer a? Leverandørutvikling og utviklingsavtaler Videre pilotering & full skala Sektorsamarbeid/erfaringsutveksling Etablert et felles integrasjonsgrensesnitt Utarbeidet felles fagspesifikasjoner Risiko og sårbarhetsanalyse Etablere nytt prosjekt for felles anskaffelse

13 Pre-standardization descriptions – CBP documents CBP documents gives us a common understanding of digital assessment, common definitions, and a common starting point for future work. CBP – Infrastructure (Norwegian / English)Norwegian CBP – Integrations (both in september 2015) CBP – Client devices (Norwegian / English) CBP – Digital assessment process & IT-architecture (Norwegian / translated to English in June 2015) CBP - Logging and monitoring in digital assessment CBP - Cloud services Som del av felles europeisk EMA Toolbox?

14 19. desember 201314 Fag- Spesifika- Sjoner (UFS) GÈANT Oversettelse til CBP (campus best practice) GÈANT Oversettelse til CBP (campus best practice) Instit usjon -Ped. -Org. - Tekn. -Ped. -Org. - Tekn. EUNIS EMA-Toolbox Instit usjon Jisc Ped. Åpent tilgjengelig Instit usjon lev Instit usjon

15 19. desember 201315 1) ROS Faglig & administrativt fokus Faglærer/Ped. Studieadm./Eksamensmedarbeider (sentralt/institutt) Studentrepresentant Jurist Informasjonssikkerhet Organisasjonsutvikling/Endringsledelse/IKT-styring 2) ROS Teknisk fokus IT-arkitekt Studieadm./Eksamensmedarbeider Praktisk erfaring med digital eksamen Faglærer/Ped. Informasjonssikkerhet IT (infrastruktur/integrasjoner, etc.) Nominasjon: Vi ønsker forslag til en eller flere bidragsytere fra din institusjon som kan delta i arbeidsgruppen(e). Forslag eller andre henvendelser sendes til kontakt@ecampus.no. Merk henvendelsen "ROS digital eksamen". Risiko og sårbarhetsanalyse

16 Erfaringsutveksling Utviklingsavtalene  OFU-avtale  FoU-avtaler Erfaringsrapportering  Samlet oversikt på web  Rapportering av ulike erfaringer Erfaringsseminar  Januar 2015: HiOA  September 2015: BI  Januar 2016: ?? Arbeidsgrupper Samlinger

17 Prepare procurement(s) 18. september 2016SLIDE 17

18 A mature HE-sector and a mature market https://www.uninett.no/digitaleksamen

19 Photo by Haags Uitburo - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License http://www.flickr.com/photos/8816624@N08Created with Haiku Deck


Laste ned ppt "Digital eksamen – eCampus - et nasjonalt koordineringsprosjekt Freddy Barstad, Nasjonal koordinator, eCampus UNINETT Erfaringsseminar om Digital eksamen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google