Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EKSAMENSINFORMASJON 2014 Skolens plikt å informere Elevens plikt å kjenne reglene 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EKSAMENSINFORMASJON 2014 Skolens plikt å informere Elevens plikt å kjenne reglene 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 EKSAMENSINFORMASJON 2014 Skolens plikt å informere Elevens plikt å kjenne reglene 1

2 HVOR FINNES INFORMASJONEN www.bjorkelangen.vgs.no Informasjon til eksamenskandidater (eget skriv, på hjemmesiden) Og på faget «Infokanalen BVS» på It’sl. Undervisning/ikke undervisning i eksamensperioden framgår av timeplanen i Novaschem 2

3 EKSAMENSPLAN På hjemmesida finner du plan for din klasse som viser: Melding om eksamen. NB! Onsdag 15. mai kl.09.00. Eksamensdager (trekk/obligatorisk) Forberedelse, sjekk hvilke fag som har forberedelsesdager (1 eller 2 dager) 3

4 Antall eksamener Vg3 SF Norsk hovedmål (obligatorisk) 3 trekkfag (skriftlig, muntlig eller muntlig- praktisk) Minst 1 trekkfag innen programområdet for Vg3 IF Mest vanlig med 2 skriftlig og 1 muntlig trekkfag 4

5 Antall eksamener 3PB Norsk hovedmål (obligatorisk) 1 skriftlig trekkfag 1 muntlig trekkfag Antall trekkfag skal være 2 (kan være 2 muntlige) 5

6 Antall eksamener Vg2 SF Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. 6

7 Muntlig, praktisk og muntlig- praktisk eksamen 1 pulje: Melding Tirsdag 10.06. – Eksamen Torsdag 12.06. 2 pulje: Melding Fredag 13.06. – Eksamen Tirdag 17.06. 3 pulje: Melding Tirsdag 17.06. – Eksamen Torsdag 19.06. Se eksamensplan for mer informasjon. 7

8 Muntlig eksamen Endring i gjennomføring av muntlig eksamen: Første dag: Du får opplyst hvilke fag du skal opp i. Andre dag: Obligatorisk skoledag der du får temaet og jobber på skolen med å forberede et innlegg på eksamensdagen. Fravær føres. Tredje dag: Du møter til eksaminasjon etter oppsatt plan. 8

9 Hjelpemidler Se http://www.udir.no/Artikler/_Eksamen/Hjelpemidler- til-eksamen-i-Kunnskapsloftet/ Alt 1: Alle hjelpemidler unntatt internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Alt 2: Todelt eksamen (uten/med hjelpemidler) 9

10 Bruk av PC I de fleste fag skal det brukes PC og besvarelsen skal leveres elektronisk. Unntak: Matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Alle må kunne enkel filbehandling: Lage en fil, gi den et navn, lagre endringer underveis og laste opp fila til en oppgitt adresse når besvarelsen skal leveres. Elevene bruker den PC’en de har fra før. Elever må ha med kopikort for å få utskrift 10

11 REGLER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN 1 Frammøte seinest 08.45!!! Elevene skal sitte på anvist rom og plass Vesker, mobiltelefoner skal oppbevares avslått i låsbare elevskap under eksamen All henvendelse skal skje til en tilsynsvakt Utfølging, kun en av gangen Elevene kan ikke handle i kantina under utfølging. Handling må skje på morgenen før eksamen. 11

12 REGLER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN 2 Tillatte hjelpemidler må tas med av eleven Kun AFK’s elevPC’er er tillatt. Du må selv sørge for at den fungerer til eksamen. Det er for seint når eksamen er i gang!!! Elevene har et selvstendig ansvar for å sjekke at de har fått riktig eksamensoppgave!! Det gis 15 minutter tillegg til eksamenstiden Alt papir skal leveres inn Besvarelsen må ordnes for seg og fylles ut etter reglene 12

13 KANDIDATNUMMER, BRUKERNAVN OG PASSORD 13

14 UTFYLLING AV SVARARK Obs! eksaminandnummer/kandidatnummer 14

15 KLAGE EKSAMENSKARAKTER Skrives på vanlig ark Trenger ikke begrunnelse Det blir vurdert om karakteren er urimelig Karakteren kan gå ned Vær sjølkritisk Kontakt en faglærer!!! Muntlig eksamen – kun klage på formelle feil Klagefrist: 30.06. 15

16 KLAGE STANDPUNKTKARAKTER Det er faglærer som setter karakter Be om begrunnelse fra faglærer Klageskjema (elektronisk) skal brukes Klagefrist 10 dager Frist ”hurtigklage”: Fredag 13.06. Endelig klagefrist: Fredag 26.06. 16

17 BRUDD PÅ REGLENE Dersom eksamenskandidaten bryter en av de regler som er gitt for eksamen eller ikke retter seg etter de pålegg som tilsynet gir, kan han/hun etter advarsel bortvises fra eksamen i faget av rektor. 17

18 UTSATT OG NY PRØVE Sykemelding gir rett til utsatt prøve ved neste eksamen Strykkarakter gir rett til ny prøve ved neste eksamen 18


Laste ned ppt "EKSAMENSINFORMASJON 2014 Skolens plikt å informere Elevens plikt å kjenne reglene 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google